Rozszerzanie planu i rozliczenia

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat cennika, funkcji Premium, Asany Business oraz Asany Enterprise.

albo rozszerz swój plan już teraz.

Opcje rozszerzenia planu

Decydując się na rozszerzenie konta do płatnego planu, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie.

Który obszar chcesz rozszerzyć:

 • Obszar roboczyObszar roboczyObszar roboczy to grupa osób oraz projektów w Asanie, które nie wymagają firmowej ani indywidualnej domeny poczty e-mail.
 • zespółzespółZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami. w ramach organizacji
 • całą organizacjęorganizację

Czy można rozszerzyć plan dla mniejszego zespołu?

Dla mniejszych zespołów, oferujemy plany obejmujące 2, 3, 4, 5 miejsc. Nie oferujemy jednoosobowych subskrypcji planu Asana Premium.

możesz rozszerzyć plan dla pojedynczego zespołu, jeśli nie potrzebujesz dostępu do płatnych funkcji dla całej organizacji. Pamiętaj jednak, że nie jest możliwe przenoszenie subskrypcji pomiędzy oddzielnymi obszarami roboczymi i organizacjami. W przypadku rozszerzenia planu dla niewłaściwego obszaru roboczego, musisz najpierw anulować tę subskrypcję, a następnie ponownie rozszerzyć plan dla właściwego obszaru roboczego/organizacji.

Twój cykl rozliczeniowy:

 • Rozliczenie miesięczne
 • Rozliczenie roczne

plany roczne są objęte zniżką odpowiadającą opłacie za dwa miesiące.

Liczba członków, dla których chcesz rozszerzyć plan:

 • Rozszerzając plan dla obszaru roboczego lub organizacji, musisz uwzględnić w nim wszystkich członków organizacji.
 • Rozszerzając plan dla zespołu w ramach organizacji, uwzględniasz w nim tylko członków zespołu.

Płatna organizacja vs. płatny zespół

Jeśli należysz do organizacji, musisz zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

Rozszerzenie planu dla całej organizacji wiąże się z koniecznością opłacania konta każdego członka organizacji. Wówczas jednak cała organizacja oraz wszystkie należące do niej zespoły będą mogły korzystać z płatnych funkcji.

Jeśli rozszerzysz plan wyłącznie dla wybranego zespołu, tylko ten jeden zespół zostanie uwzględniony w płatnym planie. Pozostała część organizacji oraz inne zespoły będą nadal korzystać z podstawowej wersji Asany, zachowując możliwość rozszerzenia planu. Jeśli chcesz rozszerzyć plan dla wielu zespołów jednocześnie, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy organizacjami i zespołami.

Przejdź na płatny plan

rozszerzenie planu Asany

Możesz rozszerzyć plan na dwa sposoby:

 1. Kliknij pomarańczowy przycisk Rozszerz plan z prawej strony górnego paska.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz opcję Rozszerz plan z menu rozwijanego.

Nastąpi przekierowanie na stronę, na której możesz wybrać poziom subskrypcji, do którego chcesz rozszerzyć obszar roboczy lub organizację. Możesz wybrać plan Premium, Business lub Enterprise. W przypadku trudności z rozszerzeniem planu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Po wybraniu odpowiedniego poziomu subskrypcji, nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie możesz wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

symbol znacznika wyboru wskazuje obszar roboczy lub organizację, dla której zostanie rozszerzony plan.

szczegóły planu

Na stronie zmiany szczegółów planu możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać plan rozliczeniowy: miesięczny lub roczny
 3. Wybrać wielkość planu z listy rozwijanej Miejsca
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

w ramach każdego planu oferujemy różne poziomy subskrypcji. W obecnej chwili nie oferujemy planów jednoosobowych.

Po wybraniu wszystkich opcji, kliknij przycisk Aktualizuj plan, aby przejść do strony ze szczegółami płatności.

Na stronie ze szczegółami płatności możesz wprowadzić informacje dotyczące płatności oraz adres rozliczeniowy.

Kiedy już wybierzesz swój plan i wprowadzisz informacje dotyczące płatności, kliknij Rozszerz plan.

Płatność na podstawie faktury

W przypadku planów rocznych obejmujących 20 lub więcej członków, oferujemy opcję płatności na podstawie faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.  

Zarządzanie rozliczeniami

Podczas rozszerzania planu, możesz wyznaczyć siebie lub jednego ze swoich współpracowników na właściciela rozliczeń dla Twojej subskrypcji.

Właściciel rozliczeń:

 • Może aktualizować informacje rozliczeniowe
 • Automatycznie stanie się administratorem organizacji Premium i będzie mógł mianować innych administratorów
 • Może rozszerzyć, obniżyć lub anulować plan Premium
 • Może ponownie mianować innego członka na właściciela rozliczeń;
 • Będzie otrzymywać kopię ostatniej faktury w każdym cyklu rozliczeniowym
 • Może uzyskać dostęp do kopii wcześniejszych faktur

właściciele rozliczeń mają więcej uprawnień niż administratorzy. Tylko właściciele rozliczeń mogą aktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić rodzaj płatnych planów, zmienić właściciela rozliczeń, sprawdzić liczbę wykorzystywanych miejsc oraz pobierać faktury

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji

Dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego można uzyskać za pośrednictwem Konsoli administratora obszaru roboczego / organizacji.

Dostęp do Konsoli administratora obszaru roboczego

Aby uzyskać dostęp do Konsoli administratora obszaru roboczego:

 1. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Konsola administratora.

Po kliknięciu w link Konsola administratora, przejdź do zakładki Rozliczenia. Tutaj powinny być widoczne wszystkie faktury.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić właściciela rozliczeń
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla zespołu

Możesz uzyskać dostęp do strony rozliczeń za pośrednictwem ustawień zespołu.

Aby uzyskać dostęp do strony rozliczeń dla zespołu Premium:

 1. Na pasku bocznym, najedź kursorem na nazwę zespołu Premium należącego do organizacji.
 2. Zobaczysz ikonę z trzema kropkami – kliknij ją.
 3. Kliknij Zarządzaj rozliczeniami.

właściciele rozliczeń dla planów Premium korzystających z faktur wystawianych ręcznie, którzy chcą zmienić lub anulować swój plan, powinni skontaktować się z działem sprzedaży za pośrednictwem zakładki „Rozliczenia”.

Stamtąd przejdź do zakładki Rozliczenia.

właściciel rozliczeń dla zespołu może anulować plan w ustawieniach zespołu (zakładka „Rozliczenia”).

Uzyskaj dostęp do rozliczeń w Konsoli administratora

Właściciel rozliczeń dla organizacji Premium, który jest również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem Konsoli administratora.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić właściciela rozliczeń
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

tylko bieżący właściciel rozliczeń dla organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić właściciela rozliczeń lub pobrać ostatnią fakturę.

Aktualizuj liczbę miejsc

Właściciele rozliczeń mogą dodawać miejsca za pośrednictwem Konsoli administratora lub w ustawieniach zespołu w przypadku planów zespołowych.

Jeśli Twój plan jest opłacany na podstawie faktury wystawianej ręcznie, musisz skontaktować się z działem sprzedaży Asany, aby wprowadzić w nim zmianę.

Po wybraniu opcji zaktualizowania planu, możesz zmienić rozmiar planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca.

Aktualizuj liczbę miejsc

Na stronie zmiany szczegółów planu możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać plan rozliczeniowy: miesięczny lub roczny
 3. Wybrać rozmiar planu z listy rozwijanej Miejsca
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

Obniż plan do planu darmowego lub zmień rozmiar planu

Aby zmienić lub anulować plan Premium:

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe znajdujące się z prawej strony górnego paskagórnego paska i wybierz opcję Konsola administratora.
 • Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 • W zakładce „Rozliczenia”, wybierz opcję Anuluj plan / Okres próbny lub Edytuj plan.

Anuluj lub zmień plan

jeśli korzystasz z planu rocznego i zdecydujesz się na jego anulowanie, plan zostanie anulowany automatycznie w dniu przypadającym na datę jego odnowienia.

Dowiedz się więcej o naszych warunkach anulowania subskrypcji oraz innych możliwych opcjach tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony rozliczeń.

rozszerzając lub obniżając swój plan, nie utracisz żadnych danych.

Starsze faktury

Właściciele rozliczeń mogą uzyskać dostęp do ostatniej faktury w dowolnej chwili w zakładce Rozliczenia w ustawieniach swojego obszaru roboczego lub organizacji. Administratorzy organizacji Premium, którzy są również właścicielami rozliczeń dla swojego planu, mogą uzyskać dostęp do faktur w zakładce „Rozliczenia” w Konsoli Administratora.

Po uzyskaniu dostępu do ustawień obszaru roboczego, zespołu lub organizacji:

 1. Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 2. Wybierz Wyświetl ostatnią fakturę.

jeśli chcesz uzyskać dostęp do ostatniej faktury dla zespołu Premium należącego do organizacji, musisz przejść do zakładki „Rozliczenia” z ustawień zespołu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com