Rozszerzanie planu i rozliczenia

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat cennika, funkcji planu Asana Premium, Asana Business oraz Asana Enterprise.

albo rozszerz swój plan już teraz.

Opcje rozszerzenia planu

Decydując się na rozszerzenie konta do płatnego planu, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie.

To, który obszar chcesz rozszerzyć:

Twój cykl rozliczeniowy:

 • Rozliczenie miesięczne
 • Roczne

plany roczne obejmują rabat w kwocie równej opłacie za dwa miesiące. Szczegółowe informacje dotyczące cennika znajdują się tutaj.

Liczba członków, dla których chcesz rozszerzyć plan:

 • Rozszerzając plan dla obszaru roboczego lub organizacji, musisz uwzględnić w nim wszystkich członków organizacji lub obszaru roboczego.
 • Jeśli rozszerzysz plan dla zespołu w organizacji, zostanie on rozszerzony wyłącznie dla członków tego zespołu.

Czy można rozszerzyć plan dla mniejszego zespołu?

Dla mniejszych zespołów oferujemy plany obejmujące 2, 3, 4, 5 miejsc. Nie oferujemy jednoosobowych płatnych subskrypcji.

możesz rozszerzyć plan dla pojedynczego zespołu, jeśli nie potrzebujesz dostępu do płatnych funkcji dla całej organizacji. Pamiętaj jednak, że nie jest możliwe przenoszenie subskrypcji pomiędzy oddzielnymi obszarami roboczymi i organizacjami. W przypadku rozszerzenia planu dla niewłaściwego obszaru roboczego, musisz najpierw anulować tę subskrypcję, a następnie ponownie rozszerzyć plan dla właściwego obszaru roboczego.

Płatna organizacja a płatny zespół

Jeżeli należysz do organizacji, musisz określić, czy chcesz uaktualnić plan dla całej organizacji, jednego konkretnego zespołu czy dla grupy zespołów w ramach jednego działu.

Rozszerzenie planu dla całej organizacji wiąże się z koniecznością opłacania konta każdego członka organizacji. Wówczas jednak cała organizacja oraz wszystkie należące do niej zespoły będą mogły korzystać z płatnych funkcji.

Jeśli rozszerzysz plan wyłącznie dla wybranego zespołu, tylko ten jeden zespół zostanie uwzględniony w płatnym planie. Pozostała część organizacji oraz inne zespoły będą nadal korzystać z darmowej wersji Asany (Basic), zachowując jednak możliwość rozszerzenia planu w przyszłości. Jeśli chcesz rozszerzyć plan dla wielu zespołów jednocześnie, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy organizacjami i zespołami.

Przejdź na płatny plan

rozszerzenie planu w Asanie

Możesz rozszerzyć plan na dwa sposoby:

 1. Kliknij pomarańczowy przycisk Rozszerz plan z prawej strony górnego paska.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz opcję Rozszerz plan z menu rozwijanego.

Nastąpi przekierowanie na stronę, na której możesz wybrać poziom subskrypcji, do którego chcesz rozszerzyć obszar roboczy lub organizację. Możesz wybrać plan Premium, Business lub Enterprise. W przypadku trudności z rozszerzeniem planu skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Po wybraniu odpowiedniego poziomu subskrypcji nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie możesz wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

symbol znacznika wyboru wskazuje obszar roboczy lub organizację, dla której zostanie rozszerzony plan.

Szczegóły planu

Na stronie „Zmień szczegóły planu” możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać rozliczenie miesięczne lub roczne
 3. Wybrać wielkość planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca
 4. Wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla zespołu, czy organizacji

w ramach każdego planu oferujemy różne poziomy subskrypcji. W obecnej chwili nie oferujemy planów jednoosobowych.

Po wybraniu wszystkich opcji kliknij przycisk Aktualizuj plan, aby przejść do strony ze szczegółami płatności.

Na stronie ze szczegółami płatności możesz wprowadzić informacje dotyczące płatności oraz adres rozliczeniowy.

Kiedy już wybierzesz swój plan i wprowadzisz informacje dotyczące płatności, kliknij Rozszerz plan.

Płatność na podstawie faktury

W przypadku planów rocznych obejmujących 20 lub więcej członków oferujemy opcję płatności na podstawie faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.  

Zarządzanie rozliczeniami

Podczas rozszerzania planu, możesz mianować siebie lub jednego ze swoich współpracowników na osobę odpowiedzialną za rozliczenia w ramach waszej subskrypcji. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia musi być członkiem obszaru, którego plan ma zostać rozszerzony.

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia:

 • Może aktualizować informacje rozliczeniowe
 • Automatycznie stanie się administratorem organizacji Premium, Business lub Enterprise i będzie mógł mianować innych administratorów
 • Może rozszerzyć, obniżyć lub anulować plan płatny
 • Może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną za rozliczenia innego członka
 • Będzie otrzymywać kopię ostatniej faktury w każdym cyklu rozliczeniowym
 • Może uzyskać dostęp do kopii wcześniejszych faktur

osoby odpowiedzialne za rozliczenia mają inne uprawnienia niż administratorzy. Tylko osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą aktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić rodzaj subskrypcji, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami, sprawdzić liczbę wykorzystywanych miejsc oraz pobierać faktury.

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji

Dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji można uzyskać za pośrednictwem konsoli administratora.

Dostęp do konsoli administratora obszaru roboczego

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora:

 1. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Konsola administratora.

Po kliknięciu w link Konsola administratora przejdź do zakładki Rozliczenia. Tutaj powinny być widoczne wszystkie faktury.

zakładka „Rozliczenia” nie jest dostępna dla klientów korzystających z planu Basic (darmowego). Po przejściu na płatny plan zamiast konsoli administratora zobaczysz sekcję O moim obszarze roboczym. Kliknij go, aby przejść do zakładki „Rozliczenia”.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę odpowiedzialną za rozliczenia
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla zespołu

Możesz uzyskać dostęp do strony rozliczeń za pośrednictwem ustawień zespołu.

Aby uzyskać dostęp do strony rozliczeń zespołu płatnego:

 1. Na pasku bocznym najedź kursorem na nazwę zespołu płatnego w ramach organizacji.
 2. Zobaczysz ikonę z trzema kropkami – kliknij ją.
 3. Kliknij Zarządzaj rozliczeniami.

osoby odpowiedzialne za rozliczenia w ramach planów płatnych opłacanych na podstawie faktur wystawianych ręcznie, które chcą zmienić lub anulować swój plan, powinny skontaktować się z działem sprzedaży za pośrednictwem zakładki Rozliczenia.

Z tego miejsca, przejdź do zakładki Rozliczenia.

osoba odpowiedzialna za rozliczenia w ramach Twojego zespołu może anulować plan w ustawieniach zespołu (zakładka „Rozliczenia”).

Uzyskaj dostęp do rozliczeń w konsoli administratora

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia w ramach organizacji płatnej, będąca również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem konsoli administratora.

wyświetl informacje rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj swojego płatnego planu
 2. Zobaczyć liczbę wykorzystywanych miejsc w ramach Twojego planu
 3. Zaktualizować informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę odpowiedzialną za rozliczenia
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktować się z obsługą klienta

tylko obecny użytkownik zarządzający rozliczeniami w ramach organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić osobę odpowiedzialną za rozliczenia lub pobrać ostatnią fakturę.

Aktualizuj liczbę miejsc

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą dodawać miejsca z poziomu konsoli administratora lub ustawień zespołu w przypadku planów zespołowych.

Jeśli Twój plan jest opłacany na podstawie faktury wystawianej ręcznie, musisz skontaktować się z naszym działem sprzedaży, aby wprowadzić w nim zmianę.

Po wybraniu opcji zaktualizowania planu, możesz zmienić rozmiar planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca.

Aktualizuj liczbę miejsc

Na stronie zmiany szczegółów planu możesz:

 1. Wybrać rodzaj płatnego planu
 2. Wybrać plan rozliczeniowy: miesięczny lub roczny
 3. Wybrać rozmiar planu z listy rozwijanej Miejsca
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

Obniż plan do planu darmowego lub zmień rozmiar planu

Aby zmienić lub anulować plan płatny:

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe z prawej strony górnego paska i wybierz Konsola administratora.
 • Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 • Z zakładki Rozliczenia, wybierz opcję Anuluj plan / Okres próbny lub Edytuj plan.

Anuluj lub zmień plan

jeśli korzystasz z planu rocznego i zdecydujesz się na jego anulowanie, plan zostanie anulowany automatycznie w dniu przypadającym na datę jego odnowienia.

Dowiedz się więcej o naszych warunkach anulowania subskrypcji oraz innych możliwych opcjach tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony rozliczeń.

rozszerzając lub obniżając swój plan, nie utracisz żadnych danych.

Wcześniejsze faktury

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą w dowolnym momencie pobrać ostatnią fakturę z zakładki Rozliczenia w ustawieniach swojego obszaru roboczego lub organizacji. Administratorzy organizacji płatnej, którzy zarządzają rozliczeniami w ramach swojego planu, mogą uzyskać dostęp do faktur w zakładce „Rozliczenia” w konsoli administratora.

Po uzyskaniu dostępu do ustawień obszaru roboczego, zespołu lub organizacji:

 1. Przejdź do zakładki Rozliczenia.
 2. Wybierz Ostatnia faktura.

jeśli chcesz uzyskać dostęp do ostatniej faktury dla zespołu płatnego należącego do organizacji, musisz przejść do zakładki „Rozliczenia” z ustawień zespołu.

Zmiana metody płatności

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą zmienić metodę płatności z karty kredytowej na PayPal i odwrotnie z poziomu zakładki Rozliczenia.

zakładka rozliczenia

Aby zmienić metodę płatności:

 1. Przejdź do zakładki Rozliczenia z konsoli administratora lub z Ustawień zespołu.
 2. Kliknij Edytuj informacje dotyczące płatności

szczegóły płatności

Tutaj możesz wybrać żądaną metodę płatności.

Zostanie wyświetlony monit o podanie danych karty kredytowej lub zalogowanie się do konta PayPal. Po pomyślnym dodaniu metody płatności kliknij Gotowe.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com