Zarządzanie aplikacjami

Przegląd

Funkcja zarządzania aplikacjami umożliwia Superadministratorom w organizacjach Enterprise monitorowanie i kontrolowanie aplikacji, osobistych tokenów dostępu oraz kont usług, które są aktywne w ich domenie.

administratorzy działu i osoby niebędące superadministratorami nie mają dostępu do tej funkcji.

Superadministratorzy mogą teraz samodzielnie wykonać następujące czynności z poziomu Konsoli administratora:

 1. Sprawdzić, które aplikacje są połączone z domeną i mają dostęp do zawartych w niej danych.
 2. Zablokować możliwość korzystania z wybranych aplikacji.
 3. Ustawić w domenie „tryb zatwierdzania”, który oznacza, że korzystanie z każdej aplikacji wymaga bezpośredniego zatwierdzenia przez superadministratora.
 4. Zarządzać kontami usług
 5. Zezwolić na korzystanie z tokenów osobistego dostępu lub odrzucić je dla domeny. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące blokowania funkcji lub zarządzania nimi, skontaktuj się z zespołem sukcesu klienta lub obsługą klienta Asany.

aby dowiedzieć się więcej o kontach usług, zapoznaj się z naszym artykułem na ten temat.

Wyświetlanie połączonych aplikacji

konsola
 

 1. Przejdź do Konsoli administratora.
 2. Przejdź do sekcji „Aplikacje” po lewej stronie. Powinno wtedy nastąpić przekierowanie do zakładki „Zarządzaj aplikacjami”, „Połączone aplikacje”. Zobaczysz tu listę wszystkich aplikacji połączonych przez użytkowników w domenie Asany, wraz z datą ostatniego użycia każdej z nich (dane aktualizowane są co 24 godziny).

Szczegóły aplikacji

Kliknięcie w jedną z tych opcji spowoduje przekierowanie do strony danej aplikacji, zawierającej szczegółowe informacje na jej temat. Obejmują one:

 1. Krótki opis aplikacji (jeśli jest on dostępny)
 2. Informacje o deweloperze i linki do kontaktu z obsługą klienta oraz polityki prywatności, jeśli zostały udostępnione
 3. Statystyki dotyczące korzystania
 4. Uprawnienia aplikacji

Globalne ustawienia aplikacji

globalne

Superadministrator powinien zdecydować w jaki sposób chce zarządzać aplikacjami. Istnieją dwa główne sposoby zarządzania, które można znaleźć na stronie „Globalne ustawienia aplikacji”.

Zezwól na korzystanie z wszystkich aplikacji (domyślne)

Administratorzy mogą zarządzać listą zablokowanych aplikacji, ale domyślnie wszystkie aplikacje są dozwolone.

Wymagaj zatwierdzenia aplikacji

Administratorzy mogą zarządzać listą zatwierdzonych aplikacji. Nie można korzystać z aplikacji, chyba że znajdują się one na tej liście.

jeśli w organizacji ustawiono tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” i dołączy do niej gość korzystający z niezatwierdzonej aplikacji to używana przez niego instancja danej aplikacji zostanie zablokowana i otrzyma on powiadomienie na swój adres e-mail.

Blokowanie aplikacji

blokowanie

Za pomocą tej funkcji możesz zablokować konkretne aplikacje.

 1. Przejdź do strony z aplikacjami i na stronie „Połączone aplikacje” wybierz nazwę aplikacji, którą chcesz zablokować.
 2. Kliknij „Zablokuj”.

to działanie uniemożliwi wszystkim użytkownikom domeny (członkom i gościom) łączenie się z tą aplikacją i korzystanie z niej. W przypadku istniejących użytkowników mogą pojawić się błędy, a aplikacja przestanie działać. Użytkownicy należący do kilku domen nie będą mogli korzystać z danej aplikacji w żadnej z nich.

Odblokowywanie aplikacji

Przejdź do strony „Połączone aplikacje” i wybierz aplikację, którą chcesz odblokować. Kliknij przycisk „Odblokuj”. Jeśli w Twojej organizacji włączony jest tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” (zobacz poniżej), odblokowanie aplikacji jest możliwe wyłącznie poprzez dodanie jej na listę zatwierdzonych aplikacji.

istniejący użytkownicy aplikacji, która była wcześniej zablokowana, mogą zostać poproszeni o ponowne skonfigurowanie lub uwierzytelnienie jej, w zależności od ustawień konkretnej aplikacji.

Zatwierdzanie aplikacji

wiadomość z zatwierdzeniem

Jeśli tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” jest włączony, użytkownicy nie będą mogli połączyć żadnych aplikacji, które nie znajdują się na liście zatwierdzonych aplikacji zarządzanej przez superadministratora. Zamiast tego zobaczą oni wiadomość umożliwiającą wysłanie prośby o zatwierdzenie przez administratora.

e-mail

Po kliknięciu „Wyślij prośbę” na adresy e-mail dodane na stronie „Globalne ustawienia aplikacji” zostanie wysłana wiadomość. Domyślnie są to adresy superadministratorów, ale można je zmienić.

Administrator otrzyma wiadomość e-mail podobną do pokazanej powyżej.

zatwierdzenie

Kliknięcie opcji „Zarządzaj aplikacją w Asanie” spowoduje, że superadministrator zostanie przekierowany na stronę ze szczegółami aplikacji w celu jej zatwierdzenia.

Użytkownik, który wysłał prośbę otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że administrator został powiadomiony. Prośba o zatwierdzenie obejmuje również adres e-mail jej nadawcy. Zalecamy ustalenie procesu monitorowania przychodzących próśb i/lub powiadamiania użytkowników o kolejnych krokach (w zależności od polityki danej firmy).

Zarządzanie osobistymi tokenami dostępu

osobiste tokeny dostępu

Użytkownicy organizacji mogą korzystać z osobistych tokenów dostępu w celu tworzenia własnych skryptów i automatyzacji. Osobiste tokeny dostępu umożliwiają dostęp do wszystkich elementów, których może używać ich twórca. Lista aktywnych tokenów należących do użytkowników domeny znajduje się na stronie „Osobiste tokeny dostępu”.

włączanie

Osobiste tokeny dostępu w domenie można włączyć lub wyłączyć z poziomu strony „Globalne ustawienia aplikacji”.

wyłączenie osobistych tokenów dostępu spowoduje, że istniejące tokeny użytkowników danej organizacji zostaną wycofane lub zablokowane. Może to spowodować zakłócenia w pracy, więc superadministratorzy powinni uprzedzić członków swojej organizacji przed wykonaniem tego działania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com