Role administratorów

Przegląd

W Asanie istnieją dwie role administratorów: superadministrator i administrator. Administratorzy mają dostęp do funkcji zarządzania użytkownikami i zespołem, a także do ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych użytkowników. Superadministratorzy mają dostęp do pełnego zestawu funkcji administracyjnych oraz ustawień zabezpieczeń dla całej organizacji. Ponieważ Superadministratorzy mogą nadzorować funkcje zabezpieczeń całej organizacji, rola superadministratora powinna być przypisana administratorowi IT. Pierwszy superadministrator organizacji musi przejść proces weryfikacji. Po jego przejściu superadministratorzy mogą również nadać status superadministratora innym użytkownikom bez weryfikacji. Dzięki temu ograniczona liczby użytkowników ma dostęp do najważniejszych ustawień zabezpieczeń.

Superadministrator a administrator

Role superadministratora i administratora są dostępne wyłącznie dla organizacji i działów korzystających z płatnych planów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych narzędzi kontroli, skorzystaj z roli superadministratora (wymagany proces weryfikacji).

  • Superadministratorami są zazwyczaj administratorzy IT organizacji. Nadzorują oni procesy, takie jak SCIM i resetowanie haseł w całej organizacji.

  • Adminstratorami są zazwyczaj pracownicy pomocy technicznej lub liderzy biznesowi. Mogą uzyskać dostęp do funkcji indywidualnego resetowania hasła i niestandardowego brandingu, a także funkcji zarządzania użytkownikami i zespołami.

Weryfikacja superadministratora

dodawanie superadministratora

W większości przypadków nie jest konieczne wyznaczenie superadministratora dla swojej domeny, ale możesz to zrobić w Konsoli administratora, gdzie pojawi się komunikat, który poprowadzi Cię przez proces weryfikacji. Jeśli chcesz przeprowadzić wstępną weryfikację, przejdź do Konsoli administratora i kliknij na zakładkę Bezpieczeństwo, a następnie Dostęp administratora i Dodaj superadministratora.

W przypadku organizacji, użytkownik musi przejść weryfikację, zanim zostanie superadministratorem. Może on następnie utworzyć dodatkowych superadministratorów. W przypadku działu, każdy użytkownik, który chce zostać superadministratorem, musi przejść weryfikację.

Aby przejść weryfikację, musisz udowodnić, że jesteś właścicielem i możesz modyfikować domenę (np. Asana.com), która odpowiada domenie poczty e-mail powiązanej z Twoją instancją Asany. Odbywa się to poprzez modyfikację rekordów DNS w domenie; w szczególności poprosimy Cię o dodanie rekordu TXT w sposób, który nie wpływa na działanie Twojej witryny, ale potwierdza Twoją własność. Dalsze instrukcje otrzymasz, gdy rozpoczniesz weryfikację.

opis pełnego procesu weryfikacji znajdziesz w naszym artykule poświęconym weryfikacji superadministratora.

Dodawanie superadministratora

W organizacjach superadministratorzy mogą dodawać innych superadministratorów.

dodawanie kolejnych superadministratorów

Aby dodać kolejnych superadministratorów, przejdź do Konsoli administratora, a następnie do sekcji Dostęp administratora w zakładce „Bezpieczeństwo” i kliknij przycisk Dodaj superadministratora.

Wyświetlanie superadministratorów i zarządzanie nimi

Możesz wyświetlać superadministratorów i administratorów oraz nimi zarządzać w Konsoli administratora, w sekcji „Dostęp administratora” w zakładce „Bezpieczeństwo”.


Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com