Role administratorów

Przegląd

W Asanie istnieją dwie role administratorów: administrator i superadministrator. Administratorzy mają dostęp do funkcji zarządzania użytkownikami i zespołem, a także do ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych użytkowników. Superadministratorzy mają dostęp do pełnego zestawu funkcji administracyjnych oraz ustawień zabezpieczeń dla całej organizacji. Ponieważ superadministratorzy mogą nadzorować funkcje zabezpieczeń całej organizacji, rola superadministratora powinna być przypisana administratorowi IT. Pierwszy superadministrator organizacji musi przejść proces weryfikacji. Po jego przejściu superadministratorzy mogą również nadać status superadministratora innym użytkownikom bez weryfikacji. Dzięki temu ograniczona liczba użytkowników ma dostęp do najważniejszych ustawień zabezpieczeń. Tylko członkowie organizacji mogą pełnić rolę administratora lub superadministratora. Takiej roli nie mogą pełnić goście.

Superadministrator a administrator

Role superadministratora i administratora są dostępne wyłącznie dla organizacji i działów Premium+. Jeśli potrzebujesz dodatkowych narzędzi kontroli, skorzystaj z roli superadministratora (wymagany proces weryfikacji).

  • Superadministratorami są zazwyczaj administratorzy IT organizacji. Nadzorują oni procesy, takie jak SCIM i resetowanie haseł w całej organizacji.

  • Adminstratorami są zazwyczaj pracownicy pomocy technicznej lub liderzy biznesowi. Mogą uzyskać dostęp do funkcji indywidualnego resetowania hasła i niestandardowego brandingu, a także funkcji zarządzania użytkownikami i zespołami.

Uprawnienia administratora i superadministratora

tabela uprawnień

Weryfikacja superadministratora

dodawanie superadministratora

W większości przypadków nie jest konieczne wyznaczenie superadministratora dla swojej domeny, ale możesz to zrobić w konsoli administratora, gdzie pojawi się komunikat, który poprowadzi Cię przez proces weryfikacji. Jeśli chcesz przeprowadzić wstępną weryfikację, przejdź do Konsoli administratora i kliknij zakładkę Bezpieczeństwo, a następnie Dostęp administratora i dodaj nowego superadministratora.

W przypadku organizacji użytkownik musi przejść weryfikację, zanim zostanie superadministratorem. Może on następnie utworzyć dodatkowych superadministratorów. W przypadku działu każdy użytkownik, który chce zostać superadministratorem, musi indywidualnie przejść weryfikację.

Aby przejść weryfikację, musisz udowodnić, że jesteś właścicielem i możesz modyfikować domenę (np. Asana.com), która odpowiada domenie poczty e-mail powiązanej z Twoją instancją Asany. Odbywa się to poprzez modyfikację rekordów DNS w domenie; w szczególności poprosimy Cię o dodanie rekordu TXT w sposób, który nie wpływa na działanie Twojej witryny, ale potwierdza to, że jesteś właścicielem. Dalsze instrukcje otrzymasz, gdy rozpoczniesz weryfikację.

opis pełnego procesu weryfikacji znajdziesz w naszym artykule poświęconym weryfikacji superadministratorów.

Dodawanie superadministratora

W organizacjach superadministratorzy mogą dodawać innych superadministratorów.

dodawanie kolejnych superadministratorów

Aby dodać kolejnych superadministratorów, przejdź do Konsoli administratora, a następnie do sekcji „Dostęp administratora” w zakładce „Bezpieczeństwo” i kliknij przycisk Dodaj superadministratora.

Wyświetlanie superadministratorów i zarządzanie nimi z poziomu Konsoli administratora

Wyświetlanie administratorów i superadministratorów

filtrowanie według ról administratorów

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i przejdź do Konsoli administratora.
  2. Kliknij zakładkę „Członkowie” i zastosuj filtrowanie według typu Członka, aby wyświetlić listę administratorów i superadministratorów w organizacji.

Zarządzanie administratorami i superadministratorami

usuwanie roli aministratora

  1. Kliknij ikonę z 3 kropkami, aby wyświetlić opcje umożliwiające usunięcie administratora lub edycję jego profilu.

Wyświetlanie administratorów z poziomu członka organizacji

Aby wyświetlić administratorów w Twojej organizacji:

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz O mojej organizacji.
  3. Kliknij Dostęp administratora, aby wyświetlić listę administratorów i superadministratorów w organizacji.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com