Konsola administratora

Konsola administratora zapewnia administratorom i superadministratorom Asany dostęp do wszystkich opcji administracyjnych, jakich potrzebują, aby skutecznie zarządzać Asaną w swoich organizacjach.

Uzyskaj dostęp do konsoli administratora organizacji

Uzyskaj dostęp do konsoli administratora

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

Uzyskaj szczegółowy wgląd w dane swojej organizacji

Statystyki

Z poziomu zakładki „Statystyki” możesz:

 • Dowiedzieć się, w jaki sposób Twoja organizacja wykorzystuje Asanę dzięki szczegółowym wskaźnikom
 • Zobaczyć ostatnio dodanych członków
 • Wyświetlić najbardziej wpływowych członków Twojej organizacji (aktywni członkowie z największą liczbą wysłanych zaproszeń, utworzonych zespołów i udostępnionych projektów w Asanie)
 • W planie Business możesz wyświetlić szczegółowe statystyki na temat zaangażowania prezentowane w czasie, aby śledzić trendy w sposobie wykorzystywania Asany przez Twoją organizację

Zarządzaj wszystkimi członkami organizacji

Z poziomu zakładki Członkowie możesz wyświetlić liczbę członków oraz gości w ramach Twojej organizacji w Asanie, a także liczbę dostępnych miejsc. Jeśli potrzebujesz dodać członków, przyznać dostęp administratora lub anulować aprowizację użytkownika, możesz zrobić to z łatwością w tym miejscu.

Zarządzanie członkami

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Zaprosić nowych członków, aby dołączyli do zespołu w Twojej organizacji
 2. Sprawdzić liczbę członków, gości, oczekujących zaproszeń oraz dostępnych miejsc w Twojej organizacji
 3. Wyszukać osobę w Twojej organizacji
 4. Zobaczyć nazwę użytkownika każdej osoby oraz jej status (administrator, członek lub gość) oraz ostatnią aktywność w organizacji
 5. Edytować ustawienia profilu lub usunąć wybraną osobę poprzez najechanie kursorem na jej nazwę użytkownika, kliknięcie ikony z trzema kropkami oraz wybranie odpowiedniej opcji

Dezaktywowanie członka organizacji

Aby usunąć wybraną osobę z organizacji, przejdź do zakładki Członkowie w konsoli administratora.

Przewiń w dół, aby odszukać imię i nazwisko osoby wybranej osoby lub użyj paska wyszukiwania. Po znalezieniu osoby, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń.

usuń członka 1

usuń członka 2

Z poziomu kolejnej zakładki możesz:

 1. Wybrać członka, któremu chcesz delegować zadania
 2. Kliknąć Usuń, aby potwierdzić chęć dezaktywowania członka

Dezaktywowany członek będzie widoczny na liście członków jako Usunięty.

usuń członka 3

Co stanie się z zadaniami należącymi do użytkownika, któremu anulowano aprowizację?

Kiedy anulujesz aprowizację użytkownikowi należącemu do Twojej organizacji, automatycznie wygenerowany zostanie prywatny projekt zawierający uprzednio przypisane do tej osoby zadania. Możesz przypisać je sobie lub innemu członkowi organizacji. Umożliwi to łatwe delegowanie nieprzypisanych zadań do odpowiedniej osoby, by mogła nimi zarządzać.

Aby w łatwy sposób delegować te zadania, możesz skorzystać z opcji wyboru wielokrotnego, zaznaczyć wszystkie zadnia należące do usuniętego użytkownika i wykonać na nich zbiorcze działania, takie jak zbiorcze przypisanie tych zadań do siebie lub innych członków organizacji.

czas dezaktywacji będzie widoczny w kolumnie Ostatnia aktywność.

Przywracanie dezaktywowanego członka

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce „Członkowie”. Następnie, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz *Przywróć.

przywróć 1

Wybierz opcję Przywróć w następnym oknie.

przywróć 2

jeśli przywracanie się nie powiedzie, administrator Twojej organizacji otrzyma zadanie z prośbą o skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta.

Filtruj według typu członka

Z poziomu zakładki Członkowie znajdującej się w konsoli administratora, możesz filtrować listę członków według ich typu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru typu członka i wybierz opcję Wszyscy, Administrator, Członek, Gość, Zaproszeni lub Usunięci.

filtruj według typu członka

Dostęp do zespołu

Zakładka Dostęp do zespołu w sekcji Moje ustawienia... zapewnia administratorom wgląd w to, do czego poszczególni użytkownicy mają dostęp oraz możliwość edycji statusu członkostwa.

Klikając Edytuj ustawienia profilu administratorzy mogą przejść do sekcji Moje ustawienia... profilu członka, gdzie mogą przeglądać i zarządzać zespołami, do których należy dany użytkownik.

edytuj ustawienia profilu

Aby uzyskać dostęp do ustawień profilu członka:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok wybranej osoby, aby wyświetlić dostępne opcje.
 2. Z listy rozwijanej wybierz Edytuj ustawienia profilu.

Z tego miejsca, kliknij Dostęp do zespołu, gdzie możesz przeglądać zespoły, edytować dostęp do nich i usuwać członków.

dostęp do zespołu

Kliknij Dostęp do zespołu, aby:

 1. Wyświetlić zespoły, do których należy użytkownik
 2. Dodać użytkownika do dowolnego zespołu w organizacji
 3. Odznaczyć użytkownika w celu usunięcia go z dowolnego zespołu
 4. Zapisać zmiany po wprowadzeniu zmian

Sortuj użytkowników według nazwy użytkownika oraz ostatniej aktywności

sortowanie według nazwy/aktywności

Możesz również posortować członków, rodzaje gości oraz ostatnią aktywność według nazwy (w kolejności alfabetycznej lub w odwrotnym porządku alfabetycznym), aby zobaczyć kiedy użytkownicy logowali się do organizacji po raz ostatni, albo sprawdzić czy masz oczekujące zaproszenia.

Eksportuj dane członków do pliku CSV

eksport do pliku csv

Aby eksportować dane dotyczące członków do pliku CSV:

 1. W zakładce Członkowie, kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Kliknij Eksportuj plik CSV z listą członków.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku.

Pobrany plik CSV będzie zawierać następujące pola:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Dział
 • Data dołączenia do organizacji
 • Osoba zapraszająca
 • Adres e-mail osoby zapraszającej
 • Data pierwszego logowania
 • Sposób logowania
 • Status uwierzytelniania wieloetapowego
 • Ostatnia aktywność
 • Typ
 • Liczba zespołów
 • Zespoły
 • Liczba projektów
 • Projekty

Zarządzaj zespołami

zespoły

Z poziomu zakładki „Zespoły” możesz:

 1. Utworzyć nowy zespół w ramach organizacji
 2. Zobaczyć nazwę każdego zespołu oraz jego liczbę członków, uprawnienia prywatności, datę utworzenia oraz twórcę
 3. Edytować zespół poprzez najechanie kursorem na ikonę z trzema kropkami obok pola Utworzone przez i kliknięcie opcji Edytuj zespół

Eksportuj dane zespołu do pliku CSV

Superadministratorzy płatnych organizacji lub działów mogą eksportować listę zespołu do pliku CSV z zakładki „Zespoły” w konsoli administratora.

eksport danych zespołu do pliku csv

Aby wyeksportować dane zespołu do pliku CSV:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły.
 2. Kliknij Eksportuj do pliku CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku.

Pobrany plik CSV będzie zawierać następujące pola:

 • Zespół
 • Liczba członków
 • Prywatność
 • Utworzone
 • Opis
 • Członkowie (e-mail)
 • Członkowie z ograniczonym dostępem (e-mail)
 • Oczekujące zaproszenie (e-mail)

eksport danych organizacji i działów do pliku CSV pozwala administratorom śledzić, które działy korzystają z Asany, w celu monitorowania stanu wykorzystania miejsc i prowadzenia centralnych rozliczeń w ramach IT. Pole dział lub zespół może zostać wstępnie uzupełnione przy pomocy naszych integracji SCIM z Azure AD i Okta.

w przypadku dużych organizacji eksport danych do plików CSV może okazać się pomocny w przygotowywaniu rozliczeń zwrotnych dla działów.

Ustawienia prywatności zespołu

Superadministratorzy organizacji Enterprise mogą ustawić domyślny poziom prywatności dla zespołów w swojej organizacji.

Po jego ustawieniu, będzie on wybierany domyślnie przy tworzeniu każdego nowego zespołu. Niezależnie od tego, twórcy zespołów nadal mogą tworzyć zespoły z innymi poziomami prywatności.

Aby ustawić domyślne ustawienia prywatności, przejdź do konsoli administratora i kliknij zakładkę Bezpieczeństwo. Następnie, kliknij Ustawienia prywatności zespołu.

ustawienia prywatności zespołu 1

ustawienia prywatności zespołu 2

W następnej zakładce możesz wybrać ustawienie domyślne.

Zarządzaj okresami

Asana ustawia domyślny rok podatkowy dla wszystkich organizacji, a nowe cele mają przypisane okresy. Przedziały czasowe mogą pomóc Ci dostosować Asanę do Twojego roku podatkowego i mogą być wykorzystywane dla celów firmowych i zespołowych. Domyślny początek roku to 1 stycznia, ale możesz to zmienić w konsoli administratora.

okresy

W konsoli administratora kliknij zakładkę Ustawienia, a następnie Okresy. Wybierz okres odpowiadający rocznemu rytmowi pracy Twojej organizacji i określ, od kiedy zmiana okresu ma zacząć obowiązywać. Okresy dotyczą całej organizacji i musisz być administratorem całej organizacji, aby móc je zaktualizować. Tylko administratorzy całej organizacji oraz obszaru roboczego mogą aktualizować Okresy w konsoli administratora. Wszyscy pozostali administratorzy będą musieli w tym celu skontaktować się z obsługą klienta.

poszczególni użytkownicy mogą również ręcznie dodawać okresy do istniejących celów. Jeśli administrator zmieni rok podatkowy, zmiany te zostaną odzwierciedlone i zastosowane do wszystkich celów, które nie mają niestandardowych dat wykonania lub są poza okresem.

Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi

Osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach organizacji Premium, która jest również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem konsoli administratora.

dane rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj płatnego planu
 2. Wyświetlić liczbę wykorzystanych miejsc
 3. Zaktualizować swoje informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami
 5. Pobrać ostatnią fakturę

tylko obecny użytkownik zarządzający rozliczeniami w ramach organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami lub pobrać ostatnią fakturę.

Wyświetl i pobierz faktury

Osoby zarządzające rozliczeniami mogą wyświetlić i pobrać wszystkie starsze faktury.

W sekcji Faktury w zakładce Rozliczenia, możesz wyświetlić ostatnie faktury, a także historię faktur oraz pobrać wszystkie faktury z danego roku.

historia faktur

Abu uzyskać dostęp do historii faktur:

 • Kliknij Historia faktur.
 • Wyświetl Wszystkie faktury.
 • Kliknij symbol pobierania, aby pobrać wszystkie faktury z danego roku lub wybierz interesujący Cię miesiąc.

wszystkie faktury

Zmień lub edytuj wielkość planu i poziom subskrypcji

Z poziomu konsoli administratora możesz łatwo zmienić płatny plan z planu Premium na Business lub odwrotnie.

W konsoli administratora, kliknij zakładkę Rozliczenia.

zmiana z Premium na Business

W zakładce Rozliczenia kliknij Zmień plan.

zmień plan

Tutaj możesz rozszerzyć plan do Asana Business lub, jeśli jesteś już użytkownikiem planu Business, zmienić plan na Asana Premium.

Kiedy już wybierzesz odpowiedni poziom subskrypcji, kliknij Potwierdź i zmień plan.

wybierz plan

tylko osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach płatnego planu może zmienić jego wielkość lub przejść na inny poziom subskrypcji.

Bezpieczeństwo

Z poziomu zakładki „Bezpieczeństwo” superadministratorzy mogą:

 1. Uwierzytelnianie
  • Włączyć lub wyłączyć logowanie jednokrotne Google (SSO) dla swojej organizacji
  • Uwierzytelnianie SAML
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  • Określ, przez ile czasu członkowie mogą pozostać zalogowani w Asanie
 2. Ustawienia hasła
  • Ustawić wymagania dotyczące hasła dla członków organizacji lub wymusić resetowanie hasła dla wszystkich członków
 3. Opcje administracyjne
  • Ustawienia zapraszania gości
  • Opcje załączników
  • Ustawienia prywatności zespołu
  • Uprawnienia do udostępniania linków tylko do odczytu
  • Uprawnienia dostępu do Formularzy
  • Uprawnienia raportowania
  • Uprawnienia nagrywania wideo
  • Uprawnienia śledzenia czasu
  • Dostęp administratora: określ, kim są administratorzy dla Twojej organizacji.
 4. Zgodność
  • Lokalizacja przechowywania danych
 5. Aplikacje mobilne
  • Kontrola danych mobilnych jest dostępna dla klientów planu Enterprise.

Zarządzaj administratorami organizacji

Możesz wyznaczyć administratorów i superadministratorów swojej organizacji z poziomu konsoli administratora.

dostęp administratora

administratorzy organizacji

administratorzy organizacji mają uprawnienia do edytowania oświadczenia o misji firmy.

Siła hasła

Aby ustawić siłę hasła, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo w konsoli administratora i kliknij Siła hasła.

Możesz wybrać proste lub silne hasło. Proste hasła muszą składać się z co najmniej ośmiu znaków, natomiast silne hasła muszą składać się z co najmniej ośmiu znaków i muszą zawierać znaki z co najmniej dwóch typów: małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

siła hasła

zmiana siły hasła będzie mieć wpływ wyłącznie na nowo utworzone hasła.

Zarządzanie uprawnieniami do zapraszania gości

Superadministratorzy organizacji lub działów w planie Enterprise mogą określić, kto może zapraszać gości (czyli osoby nieposiadające firmowego adresu e-mail) do Twojej organizacji w Asanie, wybierając jedną z trzech poniższych opcji:

 • Tylko administratorzy

 • Administratorzy i członkowie organizacji

 • Wszyscy (włącznie z członkami organizacji i gośćmi)

Jeśli chcesz włączyć dla swojej organizacji jedną z tych opcji, możesz zrobić to, przechodząc do konsoli administratora, a następnie do zakładki Bezpieczeństwo.

zarządzanie uprawnieniami do zapraszania gości 1

Aby zarządzać uprawnieniami do zapraszania gości:

 1. Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo w konsoli administratora.
 2. W sekcji Opcje administracyjne, kliknij Ustawienia zapraszania gości.

zarządzanie uprawnieniami do zapraszania gości 2

Tutaj należy:

 1. Wybrać jedną z opcji zaproszenia dla gości.
 2. Kliknąć Zapisz konfigurację.

po włączeniu tej funkcji osoby, które nie mogą już zapraszać gości do organizacji, przy następnej próbie zobaczą w Asanie komunikat o błędzie.

Jeśli nie jesteś superadministratorem możesz sprawdzić, kto jest administratorem w Twojej organizacji, klikając swoje zdjęcie profilowe, znajdujące się w prawym górnym rogu, a następnie przechodząc do Konsoli administratora. Imię superadministratora można sprawdzić w zakładce Członkowie dostępnej po wybraniu Administrator z listy rozwijanej Typ członka.

kto jest administratorem

Aplikacje mobilne

Kontrola danych mobilnych jest dostępna dla klientów planu Enterprise.

Zwiększ bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w Asanie (systemy iOS i Android), aby chronić dane organizacji, umożliwiając jednocześnie zespołowi współpracę z dowolnego miejsca.

aplikacje mobilne

Jako superadministrator możesz skorzystać z poniższych elementów kontroli danych mobilnych w swojej organizacji:

Uwierzytelnianie biometryczne

Aktywując uwierzytelnianie biometryczne, możesz zezwolić użytkownikom na odblokowanie Asany na urządzeniach mobilnych za pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy. Możesz ustawić częstotliwość ponownej autoryzacji użytkowników.

Uprawnienia dotyczące zrzutów ekranu (wyłącznie dla Android)

Wybierz, czy użytkownicy w Twojej organizacji mogą robić zrzuty ekranu aplikacji mobilnej.

Uprawnienia załączników

Ogranicz pobieranie lub możliwość udostępniania załączników w Asanie na urządzeniach mobilnych.

Uprawnienia dotyczące widżetów

Ogranicz widżet ekranu głównego Asany na urządzeniach mobilnych, aby użytkownicy nie mogli wyświetlać zadań bezpośrednio na ekranie głównym telefonu.

Uprawienia do kopiowania i wklejania

Ogranicz uprawnienia do kopiowania i wklejania w aplikacji mobilnej.

Adres e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa

Superadministratorzy w organizacjach płatnych mają możliwość dodania w konsoli administracyjnej adresu e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa, aby otrzymywała ona od Asany aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki skorzystaniu z tej funkcjonalności Asana będzie wiedzieć, dokąd wysyłać ważne informacje tego typu.

Superadministratorzy w płatnych działach mogą uzyskać dostęp do tej funkcjonalności, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@asana.com.

Mając uprawnienia superadministratora w płatnej organizacji, zaloguj się na konto w Asanie w roli superadministratora Twojej organizacji. Przejdź do konsoli administratora, kliknij Ustawienia na pasku bocznym, a następnie kliknij Adres e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa.

Wprowadź adres e-mail, na który Asana ma przesyłać wiadomości dotyczące bezpieczeństwa.

Logowanie jednokrotne Google (SSO)

sso

Aby włączyć logowanie jednokrotne Google (SSO), superadministratorzy organizacji muszą najpierw zalogować się za pomocą konta Google. Jeśli użytkownik zalogował się przy użyciu adresu e-mail i hasła, wystarczy wylogować się i zalogować ponownie używając niebieskiego przycisku Użyj konta Google.

sso

Po kliknięciu „Uwierzytelnianie przy użyciu aplikacji Google” w zakładce „Bezpieczeństwo” możesz:

 1. Ustawić logowanie za pomocą Google jako opcjonalne lub wymagane dla wszystkich członków.
 2. Po wybraniu odpowiedniej opcji, kliknij Zapisz konfigurację.

goście organizacji mogą każdorazowo logować się przy użyciu adresu e-mail i hasła, niezależnie od tego, czy włączone jest logowanie jednokrotne Google (SSO) dla członków.

SAML

Organizacje Enterprise mogą również włączyć SAML w zakładce „Bezpieczeństwo” w konsoli administratora.

saml

włącz

Limit czasu sesji SAML

W konsoli administratora, superadministratorzy mogą ustawić limit czasu sesji SAML wynoszący od 1 godziny do 30 dni. Członkowie zostaną automatycznie wylogowani i poproszeni o ponowne zalogowanie się po upłynięciu określonego czasu.

limit sesji saml

Ustawienia

bezpieczeństwo

Z poziomu zakładki „Ustawienia” możesz:

 1. Zmienić nazwę swojej organizacji
 2. Wyświetlić lub zmienić listę zweryfikowanych domen Twojej organizacji
 3. Wykonać eksport wszystkich danych Twojej organizacji do pliku JSON

Ustawienia możliwości edycji pól profilowych

Asana oferuje integracje SCIM z wiodącymi platformami dostawców tożsamości, które umożliwiają klientom zaimportowanie do Asany danych profilu użytkownika, takich ja stanowisko i dział. Ponieważ informacje te są importowane z systemów tożsamości, administratorzy mogą kontrolować możliwość edycji tych informacji przez użytkowników za pomocą ustawień pól profilowych w Asanie.

Ustawienia możliwości edycji pól profilowych – Konsola administratora

Superadministratorzy mogą ustawiać możliwość edycji pól profilowych przechodząc do: Konsola administratora > Bezpieczeństwo > Ustawienia dotyczące SCIM > Ustawienia profilu użytkownika

zalecamy ograniczenie użytkownikom możliwości edycji tych informacji w Asanie tylko, jeśli organizacja synchronizuje pola profilu użytkownika w Asanie przez SCIM. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli dodać tych informacji w swoich profilach.

Administratorzy mogą nadal zaktualizować zablokowane atrybuty w imieniu użytkowników, wprowadzając zmiany w ich profilach za pomocą zakładki Członkowie w Konsoli administratora.

Ustawienia możliwości edycji pól profilowych – ustawienia

Superadministratorzy mogą przełączać ustawienia możliwości edycji pól profilowych dla pól Stanowisko lub Dział lub zespół.

Ustawienia możliwości edycji pól profilowych – zablokowane

Jeśli superadministratorzy ograniczyli możliwość edycji pól Stanowisko i Dział lub zespół, po przejściu do ustawień profilu użytkownicy zobaczą te pola jako zablokowane przed edycją.

Eksport domeny

Superadministratorzy mogą wykonać eksport wszystkich danych organizacji do pliku JSON. W tym celu, należy przejść do zakładki „Ustawienia” w konsoli administratora. Uwaga: eksport domeny jest funkcją dostępną w planie Enterprise.

eksport

Superadministratorzy mogą wybrać eksport samego tekstu albo tekstu i załączników.

załączniki

niektóre rodzaje załączników, włącznie z transkrypcjami wideo, obrazami tytułowymi do formularzy oraz zdjęciami profilowymi użytkowników nie zostaną uwzględnione w eksporcie załączników. Jeśli potrzebujesz danych, których nie można wyeksportować, skontaktuj się z nami.

Zarządzanie aplikacjami i integracjami

Funkcja zarządzania aplikacjami umożliwia superadministratorom w organizacjach Enterprise monitorowanie i kontrolowanie aplikacji, osobistych tokenów dostępu oraz kont usług, które są aktywne w ich domenie.

administratorzy działu i osoby niebędące superadministratorami nie mają dostępu do tej funkcji.

Superadministratorzy mogą teraz samodzielnie wykonać następujące czynności z poziomu konsoli administratora:

 1. Sprawdzić, które aplikacje są połączone z domeną i mają dostęp do zawartych w niej danych
 2. Zablokować możliwość korzystania z wybranych aplikacji
 3. Ustawić w domenie „tryb zatwierdzania”, który oznacza, że korzystanie z każdej aplikacji wymaga bezpośredniego zatwierdzenia przez superadministratora
 4. Zarządzać kontami usług
 5. Zezwolić na korzystanie z tokenów osobistego dostępu lub odrzucić je dla domeny.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące blokowania funkcji lub zarządzania nimi, skontaktuj się z zespołem sukcesu klienta lub obsługą klienta Asany.

aby dowiedzieć się więcej o kontach usług, zapoznaj się z naszym artykułem na ten temat.

Wyświetlanie połączonych aplikacji

konsola
 

 1. Przejdź do konsoli administratora.
 2. Przejdź do sekcji „Aplikacje” na pasku narzędzi z lewej strony. Powinno wtedy nastąpić przekierowanie do zakładki Zarządzaj aplikacjami, Połączone aplikacje. Zobaczysz tu listę wszystkich aplikacji połączonych przez użytkowników w domenie Asany, wraz z datą ostatniego użycia każdej z nich (dane aktualizowane są co 24 godziny).

Szczegóły aplikacji

Kliknięcie w jedną z tych opcji spowoduje przekierowanie do strony danej aplikacji, zawierającej szczegółowe informacje na jej temat. Obejmują one:

 1. Krótki opis aplikacji (jeśli jest on dostępny)
 2. Informacje o deweloperze i linki do kontaktu z obsługą klienta oraz polityki prywatności, jeśli zostały udostępnione
 3. Statystyki dotyczące korzystania
 4. Uprawnienia aplikacji

Globalne ustawienia aplikacji

globalne

Superadministrator powinien zdecydować w jaki sposób chce zarządzać aplikacjami. Istnieją dwa główne sposoby zarządzania, które można znaleźć na stronie „Globalne ustawienia aplikacji”.

Zezwól na korzystanie z wszystkich aplikacji (domyślne)

Administratorzy mogą zarządzać listą zablokowanych aplikacji, ale domyślnie wszystkie aplikacje są dozwolone.

Wymagaj zatwierdzenia aplikacji

Administratorzy mogą zarządzać listą zatwierdzonych aplikacji. Nie można korzystać z aplikacji, chyba że znajdują się one na tej liście.

jeśli w organizacji ustawiono tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” i dołączy do niej gość korzystający z niezatwierdzonej aplikacji to używana przez niego instancja danej aplikacji zostanie zablokowana i otrzyma on powiadomienie na swój adres e-mail.

Blokowanie aplikacji

blokowanie

Za pomocą tej funkcji możesz zablokować konkretne aplikacje.

 1. Przejdź do strony z aplikacjami i na stronie Połączone aplikacje wybierz nazwę aplikacji, którą chcesz zablokować.
 2. Kliknij Zablokuj.

to działanie uniemożliwi wszystkim użytkownikom domeny (członkom i gościom) łączenie się z tą aplikacją i korzystanie z niej. W przypadku istniejących użytkowników mogą pojawić się błędy, a aplikacja przestanie działać. Użytkownicy należący do kilku domen nie będą mogli korzystać z danej aplikacji w żadnej z nich.

Odblokowywanie aplikacji

Przejdź do strony „Połączone aplikacje” i wybierz aplikację, którą chcesz odblokować. Kliknij przycisk Odblokuj. Jeśli w Twojej organizacji włączony jest tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” (zobacz poniżej), odblokowanie aplikacji jest możliwe wyłącznie poprzez dodanie jej na listę zatwierdzonych aplikacji.

istniejący użytkownicy aplikacji, która była wcześniej zablokowana, mogą zostać poproszeni o ponowne skonfigurowanie lub uwierzytelnienie jej, w zależności od ustawień konkretnej aplikacji.

Zatwierdzanie aplikacji

wiadomość z zatwierdzeniem

Jeśli tryb „Wymagaj zatwierdzenia aplikacji” jest włączony, użytkownicy nie będą mogli połączyć żadnych aplikacji, które nie znajdują się na liście zatwierdzonych aplikacji zarządzanej przez superadministratora. Zamiast tego zobaczą oni wiadomość umożliwiającą wysłanie prośby o zatwierdzenie przez administratora.

e-mail

Po kliknięciu Wyślij prośbę na adresy e-mail dodane na stronie „Globalne ustawienia aplikacji” zostanie wysłana wiadomość. Domyślnie są to adresy superadministratorów, ale można je zmienić.

Administrator otrzyma wiadomość e-mail podobną do pokazanej powyżej.

zatwierdzenie

Kliknięcie opcji Zarządzaj aplikacją w Asanie spowoduje, że superadministrator zostanie przekierowany na stronę ze szczegółami aplikacji w celu jej zatwierdzenia.

Użytkownik, który wysłał prośbę otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że administrator został powiadomiony. Prośba o zatwierdzenie obejmuje również adres e-mail jej nadawcy. Zalecamy ustalenie procesu monitorowania przychodzących próśb i/lub powiadamiania użytkowników o kolejnych krokach (w zależności od polityki danej firmy).

Zarządzanie osobistymi tokenami dostępu

osobiste tokeny dostępu

Użytkownicy organizacji mogą korzystać z osobistych tokenów dostępu w celu tworzenia własnych skryptów i automatyzacji. Osobiste tokeny dostępu umożliwiają dostęp do wszystkich elementów, których może używać ich twórca. Lista aktywnych tokenów należących do użytkowników domeny znajduje się na stronie Osobiste tokeny dostępu.

włączanie

Osobiste tokeny dostępu w domenie można włączyć lub wyłączyć z poziomu strony Globalne ustawienia aplikacji.

wyłączenie osobistych tokenów dostępu spowoduje, że istniejące tokeny użytkowników danej organizacji zostaną wycofane lub zablokowane. Może to spowodować zakłócenia w pracy, więc superadministratorzy powinni uprzedzić członków swojej organizacji przed wykonaniem tego działania.

Zasoby

zasoby

Z poziomu zakładki „Zasoby” możesz:

 • Uzyskać dostęp do szkoleń i wskazówek, które pomogą Twojemu zespołowi rozpocząć pracę z Asaną
 • Znaleźć zasoby pomocne w skutecznym korzystaniu z Asany i odkrywaniu nowych sposobów jej wykorzystywania
 • Zapoznać się z opcjami administracyjnymi

Wyłączanie dodawania załączników

Opcja wyłączania dodawania załączników jest dostępna dla superadministratorów w planie Enterprise.

Przegląd

Załączniki mogą podlegać ograniczeniom na podstawie zasad bezpieczeństwa Twojej organizacji lub preferowanych typów integracji. Dzięki możliwości wyłączenia dodawania załączników superadministratorzy mogą zapewnić, że implementacje Asany w całej organizacji spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności w zakresie blokowania załączników.

Ta funkcja daje lepszą kontrolę na poziomie domeny, aby zapewnić ścisłe przestrzeganie zasad przesyłania plików zgodnie z wymaganiami Twojej organizacji.

Administratorzy IT mogą również szybko włączyć lub wyłączyć jedno, więcej bądź wszystkie źródła przesyłania załączników: komputer, Dropbox, Dysk Google, Box i Onedrive/Sharepoint, zgodnie z polityką bezpieczeństwa IT w Twojej firmie oraz zastosować te zasady do wszystkich Twoich obszarów w Asanie, do których można dodać załączniki.

Jak uzyskać dostęp do opcji załączników

Superadministratorzy mogą uzyskać dostęp do ustawień opcji załączników w zakładce Bezpieczeństwo w konsoli administratora.

W zakładce Bezpieczeństwo, przewiń w dół do sekcji Opcje administracyjne, a następnie kliknij Opcje załączników.

Opcje załączników

domyślnie wszystkie załączniki są włączone.

Opcje załączników 2

W następnym oknie możesz zaznaczyć preferencje dotyczące załączników.

Odznaczanie opcji „Zezwól na załączniki ze wszystkich aplikacji Asany, API i innych funkcji”

odznaczanie załączników

Odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie wszystkich typów załączników:

 • Załączniki internetowe
 • Aplikacje mobilne
 • API
 • Kopiuj i wklej
 • Formularze
 • Przeciąganie i upuszczanie
 • Przekierowywanie maili

Wyłączanie dodawania załączników z aplikacji innych firm

Aby uniemożliwić dołączanie plików z aplikacji innych firm, możesz zablokować je w zakładce Aplikacje lub wybrać stosowną opcję poniżej. Spowoduje to, że nie będzie już możliwe dodawanie załączników z Dropbox, Dysku Google, Box i OneDrive/SharePoint.

Wyłączanie dodawania załączników na urządzeniach mobilnych

Aplikacja mobilna nie rozróżnia załączników z aplikacji innych firm i załączników z urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ każdy załącznik jest najpierw pobierany na Twoje urządzenie.

Jedynym sposobem na wyłączenie dodawania załączników na urządzeniach mobilnych jest wyłączenie opcji Zezwól na załączniki z aplikacji Asany, API i innych funkcji.

wyłączanie dodawania załączników na urządzeniach mobilnych

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com