Konsola administratora

Konsola administratora zapewnia administratorom i superadministratorom Asany dostęp do wszystkich opcji administracyjnych, jakich potrzebują, aby skutecznie zarządzać Asaną w swoich organizacjach.

Uzyskaj dostęp do Konsoli administratora organizacji

Uzyskaj dostęp do Konsoli administratora

Aby uzyskać dostęp do Konsoli administratora:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

Uzyskaj szczegółowy wgląd w dane swojej organizacji

Statystyki

Z poziomu zakładki „Statystyki” możesz:

 • Dowiedzieć się, w jaki sposób Twoja organizacja wykorzystuje Asanę dzięki szczegółowym wskaźnikom
 • Zobaczyć ostatnio dodanych członków
 • Wyświetlić najbardziej wpływowych członków Twojej organizacji (aktywni członkowie z największą liczbą wysłanych zaproszeń, utworzonych zespołów i udostępnionych projektów w Asanie)
 • W planie Business możesz wyświetlić szczegółowe statystyki na temat zaangażowania prezentowane w czasie, aby śledzić trendy w sposobie wykorzystywania Asany przez Twoją organizację

Zarządzaj wszystkimi członkami organizacji

Z poziomu zakładki Członkowie możesz wyświetlić liczbę członków oraz gości w ramach Twojej organizacji w Asanie, a także liczbę dostępnych miejsc. Jeśli potrzebujesz dodać członków, przyznać dostęp administratora lub anulować aprowizację, możesz zrobić to z łatwością w tym miejscu.

Zarządzanie członkami

Z poziomu zakładki „Członkowie” możesz:

 1. Zaprosić nowych członków, aby dołączyli do zespołu w Twojej organizacji
 2. Sprawdzić liczbę członków, gości, oczekujących zaproszeń oraz dostępnych miejsc w Twojej organizacji
 3. Wyszukać osobę w Twojej organizacji
 4. Zobaczyć nazwę użytkownika każdej osoby oraz jej status (administrator, członek lub gość) oraz ostatnią aktywność w organizacji
 5. Edytować ustawienia profilu lub usunąć wybraną osobę poprzez najechanie kursorem na jej nazwę użytkownika, kliknięcie ikony z trzema kropkami oraz wybranie odpowiedniej opcji

Dezaktywowanie członka organizacji

Aby usunąć wybraną osobę z organizacji, przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora.

Przewiń w dół, aby odszukać imię i nazwisko osoby wybranej osoby lub użyj paska wyszukiwania. Po znalezieniu osoby, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Usuń.

usuń członka 1

usuń członka 2

Z poziomu kolejnej zakładki możesz:

 1. Wybrać członka, któremu chcesz delegować zadania
 2. Kliknąć Usuń, aby potwierdzić chęć dezaktywowania członka

Dezaktywowany członek będzie widoczny na liście członków jako Usunięty.

usuń członka 3

Co stanie się z zadaniami należącymi do użytkownika, któremu anulowano aprowizację?

Kiedy odbierzesz uprawnienia komuś w Twojej organizacji, automatycznie wygenerowany zostanie prywatny projekt zawierający uprzednio przypisane do tej osoby zadania. Możesz przypisać je sobie lub innemu członkowi organizacji. Umożliwi to łatwe delegowanie nieprzypisanych zadań do odpowiedniej osoby, by mogła nimi zarządzać.

Aby w łatwy sposób delegować te zadania, możesz skorzystać z opcji wyboru wielokrotnego, zaznaczyć wszystkie zadnia należące do usuniętego użytkownika i wykonać na nich zbiorcze działania, takie jak zbiorcze przypisanie tych zadań do siebie lub innych członków organizacji.

czas dezaktywacji będzie widoczny w kolumnie Ostatnia aktywność.

Przywracanie dezaktywowanego członka

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce „Członkowie”. Następnie, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz *Przywróć.

przywróć 1

Wybierz opcję Przywróć w następnym oknie.

przywróć 2

jeśli przywracanie się nie powiedzie, administrator Twojej organizacji otrzyma zadanie z prośbą o skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta.

Filtruj według typu członka

W zakładce Członkowie znajdującej się w Konsoli administratora, możesz filtrować listę członków według ich typu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru typu członka i wybierz opcję Wszyscy, Administrator, Członek, Gość, Zaproszeni lub Usunięci.

filtruj według typu członka

Dostęp do zespołu

Zakładka Dostęp do zespołu w sekcji Moje ustawienia... zapewnia administratorom wgląd w to, do czego poszczególni użytkownicy mają dostęp oraz możliwość edycji statusu członkostwa.

Klikając Edytuj ustawienia profilu administratorzy mogą przejść do ustawień profilu członka, gdzie mogą przeglądać i zarządzać zespołami, do których należy dany użytkownik.

edytuj ustawienia profilu

Aby uzyskać dostęp do ustawień profilu członka:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok wybranej osoby, aby wyświetlić opcje.
 2. Z listy rozwijanej wybierz Edytuj ustawienia profilu.

Z tego miejsca, przejdź do sekcji Dostęp do zespołu, gdzie możesz przeglądać zespoły, edytować dostęp do nich i usuwać członków.

dostęp do zespołu

Kliknij Dostęp do zespołu, aby:

 1. Wyświetlić zespoły, do których należy użytkownik
 2. Dodać użytkownika do dowolnego zespołu w organizacji
 3. Odznaczyć użytkownika w celu usunięcia go z dowolnego zespołu
 4. Zapisać zmiany po wprowadzeniu zmian

Sortuj użytkowników według nazwy użytkownika oraz ostatniej aktywności

sortowanie według nazwy/aktywności

Możesz również posortować członków, rodzaje gości oraz ostatnią aktywność według nazwy (w kolejności alfabetycznej lub w odwrotnym porządku alfabetycznym), aby zobaczyć kiedy użytkownicy logowali się do organizacji po raz ostatni, albo sprawdzić czy masz oczekujące zaproszenia.

Eksportuj dane członków do pliku CSV

eksport do pliku csv

Aby eksportować dane dotyczące członków do pliku CSV:

 1. W zakładce „Członkowie”, kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Kliknij Eksportuj plik CSV z listą członków.

Eksportuj dane zespołu do pliku CSV

Superadministratorzy płatnych organizacji lub działów mogą eksportować listę zespołu do pliku CSV z zakładki „Zespoły” w Konsoli administratora.

eksport danych zespołu do pliku csv

Aby wyeksportować dane zespołu do pliku CSV:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły.
 2. Kliknij Eksportuj do pliku CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku.

Pobrany plik CSV będzie zawierać następujące pola:

Dla organizacji:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Dział
 • Data dołączenia do organizacji
 • Osoba zapraszająca
 • Adres e-mail osoby zapraszającej
 • Data pierwszego logowania
 • Sposób logowania
 • Status uwierzytelniania wieloetapowego
 • Ostatnia aktywność
 • Typ
 • Liczba zespołów
 • Zespoły
 • Liczba projektów
 • Projekty

Dla działów:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Dział
 • Ostatnia aktywność
 • Typ

eksport danych organizacji i działów do pliku CSV pozwala administratorom śledzić, które działy korzystają z Asany, w celu monitorowania stanu wykorzystania miejsc i prowadzenia centralnych rozliczeń w ramach IT. Pole dział lub zespół może zostać wstępnie uzupełnione przy pomocy naszych integracji SCIM z Azure AD i Okta.

w przypadku dużych organizacji eksport danych do plików CSV może okazać się pomocny w przygotowywaniu rozliczeń zwrotnych dla działów.

Zarządzaj zespołami

zespoły

Z poziomu zakładki „Zespoły” możesz:

 1. Utworzyć nowy zespół w ramach organizacji
 2. Zobaczyć nazwę każdego zespołu oraz jego liczbę członków, uprawnienia prywatności, datę utworzenia oraz twórcę
 3. Edytować zespół poprzez najechanie kursorem na ikonę z trzema kropkami obok pola Utworzone przez i kliknięcie opcji Edytuj zespół

Ustawienia prywatności zespołu

Superadministratorzy organizacji Enterprise mogą ustawić domyślny poziom prywatności dla zespołów w swojej organizacji.

Po jego ustawieniu, będzie on wybierany domyślnie przy tworzeniu każdego nowego zespołu. Niezależnie od tego, twórcy zespołów nadal mogą tworzyć zespoły z innymi poziomami prywatności.

Aby ustawić domyślne ustawienia prywatności, przejdź do Konsoli administratora i kliknij zakładkę Bezpieczeństwo. Następnie, kliknij Ustawienia prywatności zespołu.

ustawienia prywatności zespołu 1

ustawienia prywatności zespołu 2

W następnej zakładce możesz wybrać ustawienie domyślne.

Zarządzaj okresami

Asana ustawia domyślny rok podatkowy dla wszystkich organizacji, a nowe cele mają przypisane okresy. Przedziały czasowe mogą pomóc Ci dostosować Asanę do Twojego roku podatkowego i mogą być wykorzystywane dla celów firmowych i zespołowych. Domyślny początek roku to 1 stycznia, ale możesz to zmienić w Konsoli administratora.

okresy

W Konsoli administratora kliknij zakładkę Ustawienia, a następnie Okresy. Wybierz okres odpowiadający rocznemu rytmowi pracy Twojej organizacji i określ, od kiedy zmiana okresu ma zacząć obowiązywać. Okresy dotyczą całej organizacji i musisz być administratorem całej organizacji, aby móc je zaktualizować. Tylko administratorzy całej organizacji oraz obszaru roboczego mogą aktualizować Okresy w Konsoli administratora. Wszyscy pozostali administratorzy będą musieli w tym celu skontaktować się z obsługą klienta.

poszczególni użytkownicy mogą również ręcznie dodawać okresy do istniejących celów. Jeśli administrator zmieni rok podatkowy, zmiany te zostaną odzwierciedlone i zastosowane do wszystkich celów, które nie mają niestandardowych dat wykonania lub są poza okresem.

Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi

Osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach organizacji Premium, która jest również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem Konsoli administratora.

dane rozliczeniowe

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmienić rodzaj płatnego planu
 2. Wyświetlić liczbę wykorzystanych miejsc
 3. Zaktualizować swoje informacje rozliczeniowe
 4. Zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami
 5. Pobrać ostatnią fakturę

tylko obecny użytkownik zarządzający rozliczeniami w ramach organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami lub pobrać ostatnią fakturę.

Wyświetl i pobierz faktury

Osoby zarządzające rozliczeniami mogą wyświetlić i pobrać wszystkie starsze faktury.

W sekcji Faktury w zakładce „Rozliczenia”, możesz wyświetlić ostatnie faktury, a także historię faktur oraz pobrać wszystkie faktury z danego roku.

historia faktur

Abu uzyskać dostęp do historii faktur:

 • Kliknij Historia faktur.
 • Wyświetl Wszystkie faktury.
 • Kliknij symbol pobierania, aby pobrać wszystkie faktury z danego roku lub wybierz interesujący Cię miesiąc.

wszystkie faktury

Zmień lub edytuj wielkość planu i poziom subskrypcji

Z poziomu Konsoli administratora możesz łatwo zmienić płatny plan z planu Premium na Business lub odwrotnie.

W Konsoli administratora, kliknij zakładkę Rozliczenia.

zmiana z Premium na Business

W zakładce „Rozliczenia” kliknij Zmień plan.

zmień plan

Tutaj możesz rozszerzyć plan do Business lub, jeśli jesteś już użytkownikiem planu Business, zmienić plan na Premium.

Kiedy już wybierzesz odpowiedni poziom subskrypcji, kliknij Potwierdź i zmień plan.

wybierz plan

tylko osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach płatnego planu może zmienić jego wielkość lub przejść na inny poziom subskrypcji.

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

Z poziomu zakładki „Bezpieczeństwo” superadministratorzy mogą:

 1. Włączyć lub wyłączyć logowanie jednokrotne Google (SSO) dla swojej organizacji
 2. Włączyć SAML dla swojej organizacji
 3. Ustawić wymagania dotyczące hasła dla członków organizacji lub wymusić resetowanie hasła dla wszystkich członków
 4. Wyświetlić wszystkich administratorów w swojej organizacji

Zarządzaj administratorami organizacji

Możesz wyznaczyć administratorów i superadministratorów swojej organizacji z poziomu Konsoli administratora.

dostęp administratora

administratorzy organizacji

administratorzy organizacji mają uprawnienia do edytowania oświadczenia o misji firmy.

Siła hasła

Aby ustawić siłę hasła, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo w Konsoli administratora i kliknij Siła hasła.

Możesz wybrać proste lub silne hasło. Proste hasła muszą składać się z co najmniej ośmiu znaków, natomiast silne hasła muszą składać się z co najmniej ośmiu znaków i muszą zawierać znaki z co najmniej dwóch typów: małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

siła hasła

zmiana siły hasła będzie mieć wpływ wyłącznie na nowo utworzone hasła.

Adres e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa

Superadministratorzy w organizacjach płatnych mają możliwość dodania w konsoli administracyjnej adresu e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa, aby otrzymywała ona od Asany aktualne informacje w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki skorzystaniu z tej funkcjonalności Asana będzie wiedzieć, dokąd wysyłać ważne informacje tego typu.

Superadministratorzy w płatnych działach mogą uzyskać dostęp do tej funkcjonalności, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@asana.com.

Mając uprawnienia superadministratora w płatnej organizacji, zaloguj się na konto w Asanie w roli superadministratora Twojej organizacji. Przejdź do Konsoli administratora, kliknij Bezpieczeństwo na pasku bocznym, a następnie kliknij Adres e-mail osoby kontaktowej ds. bezpieczeństwa.

Wprowadź adres e-mail, na który Asana ma przesyłać wiadomości dotyczące bezpieczeństwa.

Logowanie jednokrotne Google (SSO)

sso

Aby włączyć logowanie jednokrotne Google (SSO), superadministratorzy organizacji muszą najpierw zalogować się za pomocą konta Google. Jeśli użytkownik zalogował się przy użyciu adresu e-mail i hasła, wystarczy wylogować się i zalogować ponownie używając niebieskiego przycisku Użyj konta Google.

sso

Po kliknięciu „Uwierzytelnianie przy użyciu aplikacji Google” w zakładce „Bezpieczeństwo” możesz:

 1. Ustawić logowanie za pomocą Google jako opcjonalne lub wymagane dla wszystkich członków.
 2. Po wybraniu odpowiedniej opcji, kliknij Zapisz konfigurację.

goście organizacji mogą każdorazowo logować się przy użyciu adresu e-mail i hasła, niezależnie od tego, czy włączone jest logowanie jednokrotne Google (SSO) dla członków.

SAML

Organizacje Enterprise mogą również włączyć SAML w zakładce „Bezpieczeństwo” w Konsoli administratora.

saml

włącz

Limit czasu sesji SAML

W Konsoli administratora, superadministratorzy mogą ustawić limit czasu sesji SAML wynoszący od 1 godziny do 30 dni. Członkowie zostaną automatycznie wylogowani i poproszeni o ponowne zalogowanie się po upłynięciu określonego czasu.

limit sesji saml

Nazwa organizacji i zweryfikowane domeny poczty e-mail

bezpieczeństwo

Z poziomu zakładki „Ustawienia” możesz:

 1. Zmienić nazwę swojej organizacji
 2. Wyświetlić lub zmienić listę zweryfikowanych domen Twojej organizacji
 3. Wykonać eksport wszystkich danych Twojej organizacji do pliku JSON

Eksport domeny

Superadministratorzy mogą wykonać eksport wszystkich danych organizacji do pliku JSON. W tym celu, należy przejść do zakładki „Ustawienia” w Konsoli administratora. Uwaga: eksport domeny jest funkcją dostępną w planie Enterprise.

eksport

Superadministratorzy mogą wybrać eksport samego tekstu albo tekstu i załączników.

załączniki

Zarządzaj aplikacjami i integracjami

aplikacje

Z poziomu zakładki „Aplikacje” superadministratorzy mogą:

 1. Zobaczyć polecane integracje Asany
 2. Wyszukać i przeglądać aplikacje za pośrednictwem naszego katalogu aplikacji
 3. W planie Enterprise, możesz autoryzować i dezautoryzować konta usług

Uzyskaj dostęp do zasobów i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące produktów

zasoby

Z poziomu zakładki „Zasoby” możesz:

 • Uzyskać dostęp do szkoleń i wskazówek, które pomogą Twojemu zespołowi rozpocząć pracę z Asaną
 • Znaleźć zasoby pomocne w skutecznym korzystaniu z Asany i odkrywaniu nowych sposobów jej wykorzystywania
 • Zapoznać się z opcjami administracyjnymi

Wyłączanie dodawania załączników

Opcja wyłączania dodawania załączników jest dostępna w planie Enterprise.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ten artykuł w naszym Przewodniku.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com