Ogłoszenia administratora

Ogłoszenia administratora są dostępne dla wszystkich klientów planu Enterprise z wyjątkiem działów Enterprise.

Ogłoszenia administratora umożliwiają wysyłanie ważnych komunikatów do członków Twojej organizacji. Administratorzy mogą łatwo tworzyć i publikować ogłoszenia dla użytkowników Asany w swojej domenie, co sprawia, że komunikacja jest bardziej przejrzysta, a członkowie na bieżąco otrzymują informacje dotyczące całej firmy.

Administratorzy organizacji Enterprise mogą:

 • Zaplanować publikację ogłoszeń dodając daty rozpoczęcia i zakończenia
 • Dodawać hiperłącza i formatować tekst
 • Zobaczyć podgląd ogłoszenia przed publikacją
 • Anulować lub usunąć opublikowane lub zaplanowane ogłoszenie

Utwórz ogłoszenie dla całej organizacji

Uzyskaj dostęp do konsoli administratora organizacji

Uzyskaj dostęp do Konsoli administratora

Aby uzyskać dostęp do konsoli administratora:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Konsola administratora.

Ustawienia Konsoli administratora

Aby utworzyć ogłoszenie administratora:

 1. Kliknij zakładkę Ustawienia.
 2. Kliknij Ogłoszenie administratora.

Skonfiguruj swoje ogłoszenie

Skonfiguruj ogłoszenie

Aby utworzyć nowe ogłoszenie:

 1. Napisz tekst ogłoszenia. Możesz dołączyć linki i sformatować tekst.
 2. Możesz dodać przycisk do ogłoszenia, zaznaczając pole Dodaj przycisk do ogłoszenia.
 3. Kliknij Dalej.

Zaplanuj publikację ogłoszeń dodając daty rozpoczęcia i zakończenia

Zaplanuj publikację ogłoszenia

Aby zaplanować publikację ogłoszenia, kliknij Zakres dat.

Data rozpoczęcia i zakończenia

Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia ogłoszenia i kliknij Gotowe.

Przejrzyj swoje ogłoszenia

Przejrzyj

Po przejrzeniu ogłoszenia kliknij Opublikuj ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne po kilku minutach.

ogłoszenia administratora są widoczne dla całej organizacji. Nie można ich wysyłać wyłącznie do określonych zespołów lub grup.

Usuń swoje ogłoszenia

Usuń

Aby usunąć ogłoszenie, wróć do Konsoli administratora i kliknij zakładkę Ustawienia. Kliknij Ogłoszenie administratora, a następnie Usuń ogłoszenie.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.