Projekty tylko do komentowania

Uprawnienia tylko do komentowania w projektach pozwalają członkom zespołu na przeglądanie lub komentowanie projektów bez możliwości ich edycji. Ułatwia to udostępnianie informacji wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, jednocześnie zapobiegając wprowadzaniu niepotrzebnych zmian. Zbieraj informacje zwrotne o projektach i przekazuj je interesariuszom zachowując nienaruszoną strukturę projektów. Uprawnienia tylko do komentowania stanowią idealne rozwiązanie w przypadku firmowych stron typu wiki, szablonów, źródeł wiedzy i procesów, które zostały ustalone i nie powinny być zmieniane.

Zmiana uprawnień do projektu na „tylko do komentowania”

Aby przejść do ustawień uprawnień kliknij przycisk Udostępnij na stronie projektu.

Tylko członkowie projektu posiadający uprawnienia do edycji mogą wprowadzić zmiany w projekcie tylko do komentowania. Osoby, które nie są członkami projektu mogą nadal uzyskać dostęp do całego projektu lub poszczególnych zadań, ale będzie on ograniczony wyłącznie do komentowania.

ustawienia dostępu członka projektu

Aby zmienić ustawienia uprawnień projektu na „tylko do komentowania”:

  1. Kliknij przycisk Udostępnij znajdujący się obok paska wyszukiwania w projekcie, aby otworzyć menu ustawień członków projektu i dostępu.
  2. Wybierz członka projektu, którego uprawnienia mają zostać ograniczone wyłącznie do komentowania i kliknij opcję może komentować w menu.

z tego poziomu możesz wybrać opcję udostępnienia projektu zespołowi lub ustawić go jako prywatny dla członków projektu, a także ograniczyć działania członków w jego obrębie.

Po zmianie tego ustawienia, Twój projekt publiczny będzie dostępny tylko do komentowania dla osób należących do Twojego zespołu, działu lub organizacji, za wyjątkiem członków tego projektu. Wprowadzenie tej zmiany nie wpłynie na ustawienia dostępu do projektu dla jego bieżących członków.

Zmiana ustawień dostępu dla poszczególnych członków projektu

Właściciel projektu i członkowie projektu z uprawnieniami do edytowania mogą nadać te uprawnienia innym członkom projektu poprzez zmianę indywidualnych ustawień dostępu na Może edytować.

zmiana ustawień dostępu członka

Aby zmienić ustawienia dostępu członka projektu:

  • Kliknij menu rozwijane obok imienia i nazwiska członka zespołu, dla którego chcesz zmienić ustawienia.
  • Wybierz opcję Może edytować, aby przyznać pełny dostęp w ramach projektu lub Może komentować, aby ograniczyć dostęp wyłącznie do komentowania.
  • Właściciel projektu może wyznaczyć nowego właściciela spośród członków projektu.
  • Zamknij menu, aby zapisać zmiany.

widok tylko do komentowania

Członkowie projektu zobaczą, jakie mają uprawnienia w widoku zadania, nad nazwą projektu (wyróżniony pasek).

Indywidualne uprawnienia użytkowników do projektów

Członkowie projektu mogą mieć przyznane indywidualne uprawnienia bez względu na domyślne ustawienia projektu. Na poziomie projektu, członkowie posiadający uprawnienie tylko do komentowania lub członkowie mający przypisane zadanie z tego rodzaju uprawnieniem, mogą tylko publikować wiadomości w projekcie oraz aktualizacje statusu projektu.

Poniższa tabela przedstawia możliwości przysługujące członkom projektu posiadającym uprawnienia do edycji, osobom z dostępem tylko do komentowania oraz osobom z dostępem wyłącznie do komentowania, którym przypisano zadanie w ramach danego projektu.

Może edytować:Może komentować:Może komentować z przypisanym zadaniem:
Oznaczanie zadań jako ukończonychOznaczanie zadań jako ukończonych
Zmiana osoby odpowiedzialnejZmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana daty wykonaniaZmiana daty wykonania
Zmiana nazwy i opisu zadania
Dodawanie/usuwanie tagów
Dodawanie/modyfikowanie podzadań
Dodawanie/modyfikowanie zależności zadań
Edytowanie/wyświetlanie formularzy
Zmiana wartości pól niestandardowychZmiana wartości pól niestandardowych
Dodawanie/usuwanie załącznikówDodawanie/usuwanie załącznikówDodawanie/usuwanie załączników
Komentowanie zadańKomentowanie zadańKomentowanie zadań
Modyfikowanie współpracowników zadaniaModyfikowanie współpracowników zadaniaModyfikowanie współpracowników zadania
Dodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzyDodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzyDodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzy

jeśli masz dostęp tylko do komentowania i zostanie Ci przypisane zadanie, podzadania w tym zadaniu również muszą być przypisane do Ciebie, aby móc podjąć w nich działania. W takim przypadku będziesz mieć uprawnienia tylko do komentowania podzadań.

Zadania powiązane z wieloma projektami

Jeśli zadanie zostanie dodane do wielu projektów, członkowie posiadający dostęp do każdego projektu, w którym to zadanie się znajduje otrzymają największe uprawnienia.

Na przykład każda osoba posiadająca pełny dostęp do edytowania zadania w jednym projekcie, nie utraci tego dostępu jeśli zadanie to zostanie dodane do innego projektu, w ramach którego ta osoba ma uprawnienia tylko do komentowania. Oznacza to, że nie utracisz praw do edycji zadań, jeśli zostaną one dodane do projektów, co do których masz uprawnienia wyłącznie do komentowania.

Oznacza to również, że każdy użytkownik posiadający uprawnienia tylko do komentowania w jednym projekcie, uzyska możliwość edytowania zadania, które zostało dodane do innego projektu, w którym ten użytkownik posiada uprawnienie Może edytować.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com