Uprawnienia zespołu

Dostęp do zespołu w Asanie zależy od kontekstu i istnieje kilka ustawień dotyczących uprawnień, które mają wpływ na to, kto może mieć dostęp do zespołu, powiązanych z nim projektów publicznychprojektów publicznych oraz wiadomości zespołowych.

jeśli dany użytkownik przynależy do zespołu, ma on również dostęp do wszystkich wiadomości zespołowych oraz powiązanych z nim projektów publicznych.

gościegościeGoście to osoby, które pracują w Twojej organizacji, ale nie posiadają adresu e-mail w Twojej firmowej domenie. organizacji muszą należeć do zespołu, aby uzyskać dostęp do powiązanych z nim projektów publicznych oraz wiadomości zespołowych. Jeśli nie należą oni do zespołu, nie będą mieli do niego dostępu i nie mogą wysłać prośby o dołączenie, niezależnie od uprawnień tego zespołu.

Zespół:Dostępny dla:Może wysłać prośbę o dołączenie:
Dołączanie na prośbę użytkownikaCzłonkowie zespołuTak
PrywatnyCzłonkowie zespołuNie
Publiczny dla organizacjiZespół i członkowie organizacjiTak

Jak sprawdzić ustawienia uprawnień zespołu

Aby sprawdzić, kto należy do zespołu w Asanie i kto może wyświetlać powiązane z nim projekty, przejdź do ustawienia zespołuustawienia zespołuUstawienia zespołu to zmiany, które mają wpływ wyłącznie na zespół, a nie na całą organizację..

Dostęp do ustawień zespołu

Aby przejść do ustawień zespołu:

Na pasku bocznympasku bocznym, najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij ikonę z trzema kropkami, która się pojawi i wybierz Edytuj ustawienia zespołu.

Kto ma dostęp do zespołu?

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

członkowie zespołu

Wyłącznie członkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole. mają dostęp do publicznych projektówpublicznych projektów zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika i zawartych w nim wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce Członkowie w Ustawieniach zespołu.

Zespół prywatny

zespół prywatny

Wyłącznie członkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole. mają dostęp do publicznych projektówpublicznych projektów prywatnego zespołu i zawartych w nim wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce Członkowie w Ustawieniach zespołu.

Zespół publiczny

Teoretycznie, tylko członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu publicznego i wiadomości zespołowych. Jednak członkowie organizacji mogą również dołączyć do tego zespołu automatycznie, bez konieczności zatwierdzania, aby uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

Kto może wysłać prośbę o dołączenie do zespołu?

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Wszyscy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail. mogą zobaczyć zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika na swoim pasku bocznympasku bocznym oraz wysłać prośbę o dołączeniewysłać prośbę o dołączenieWyślij prośbę o dołączenie do zespołu, aby uzyskać dostęp do jego projektów. Prośby o dołączenie do zespołu muszą zostać zatwierdzone przez istniejącego członka zespołu. do niego.

Aby wysłać prośbę o dołączenie do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Przewiń na sam dół paska bocznegopaska bocznego i wybierz Zobacz więcej zespołów.
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Wyślij prośbę o dołączenie.

Zanim użytkownik uzyska dostęp do publicznych projektówpublicznych projektów i wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika, jego prośba musi zostać zatwierdzonazatwierdzona przez aktywnego członka zespołuczłonka zespołu.

członkowie nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu na pasku bocznym i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu z dołączeniem na prośbę użytkownika na swoim pasku bocznym.

Zespół prywatny

Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do zespołu prywatnego jest otrzymanie zaproszenia od członka tego zespołu. Jednak członkowie z ograniczonym dostępem mogą również wyświetlać zespoły prywatne i wysyłać prośby o dołączenie do nich.

Zespół publiczny

Wszyscy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail. mogą zobaczyć zespoły publiczne na swoim pasku bocznympasku bocznym i wysłać prośbę o dołączeniewysłać prośbę o dołączenieWyślij prośbę o dołączenie do zespołu, aby uzyskać dostęp do jego projektów. Prośby o dołączenie do zespołu muszą zostać zatwierdzone przez istniejącego członka zespołu. do nich.

Aby dołączyć do zespołu publicznego:

 1. Przewiń na sam dół paska bocznego i wybierz Zobacz więcej zespołów.
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Dołącz.

Prośby o dołączenie do zespołu publicznego są zatwierdzane automatycznie, więc otrzymasz dostęp do publicznych projektówpublicznych projektów i wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych danego zespołu natychmiast po wybraniu opcji dołączenia do niego z paska bocznego.

goście organizacji nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu na pasku bocznym i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć publicznego zespołu na swoim pasku bocznym.

Jak udostępnić zespół

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją dwa sposoby na udostępnianie zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Zaproś nowych członków zespołu – zaproszenie kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektówpublicznych projektów i wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych tego zespołu.
 2. Zmień status zespołu na zespół publiczny – zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail. będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby o dostęp. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.

Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Kliknij + w nagłówkunagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznympasku bocznym, a następnie wybierz „Zaproś osoby”.

zespół publiczny

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół publiczny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Publiczny w organizacji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół prywatny

Istnieją trzy sposoby na udostępnienie zespołu prywatnego:

 • Zaproś nowych członków zespołu – zaproszenie kogoś do zespołu prywatnego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektówpublicznych projektów i wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych tego zespołu.
 • Zmień status zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika – zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z poziomu paska bocznegopaska bocznego, ale ich prośba musi zostać zatwierdzonazatwierdzona, zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika w swoim pasku bocznym.
 • Zmień status zespołu na zespół publiczny – zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail. będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.

Istnieją dwa sposoby, aby zaprosić kogoś do zespołu prywatnego:

 1. Kliknij + w nagłówkunagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznympasku bocznym, a następnie wybierz „Zaproś osoby”.

zespół publiczny

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół publiczny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Publiczny w organizacji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół publiczny

Istnieje tylko jeden sposób na udostępnienie zespołu publicznego:

 • Zaproś gości organizacji – zaproszenie gościa organizacji do zespołu publicznego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektówpublicznych projektów i wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych tego zespołu.

Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zespołu publicznego:

 1. Kliknij + w nagłówkunagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznympasku bocznym, a następnie wybierz „Zaproś osoby”.

Teoretycznie możliwe jest zaproszenie członka organizacji do zespołu publicznego, ale ponieważ zespół jest publiczny, może on i tak do niego dołączyć bez konieczności zatwierdzenia prośby, zyskując tym samym dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.

Jak ograniczyć dostęp do zespołu

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją trzy sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 • Odrzuć prośbę użytkownika o dołączenie do zespołu z paska bocznegopaska bocznego.
 • Usuń członków zespołu – usunięcie użytkownika z zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika uniemożliwi im dostęp do projektówprojektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) oraz wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny – zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznego.

Aby odrzucić prośbę o przyznanie dostępu:

Przejdź do ikony Ustawienia zespołu, znajdującej się obok nazwy zespołu na pasku bocznym. Jeśli ktoś wyśle prośbę o dołączenie do zespołu, widoczna będzie opcja Zatwierdź oczekujących członków.

Kliknij Odrzuć, aby odrzucić prośbę użytkownika o przyznanie dostępu do zespołu.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Aby zmienić status zespołu na prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół prywatny

Istnieje tylko jeden sposób na ograniczenie dostępu do zespołu prywatnego:

 • Usuń członków zespołu – usunięcie użytkownika z zespołu prywatnego spowoduje, że nie będzie on miał dostępu do projektówprojektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Zespół publiczny

Istnieją trzy sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu publicznego:

 • Usuń gości organizacji – usunięcie gościa organizacji z zespołu publicznego sprawi, że nie będzie on miał dostępu do projektówprojektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowychwiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika – zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z paska bocznegopaska bocznego, ale ich prośby muszą zostać zatwierdzonezatwierdzoneCzłonek zespołu może zatwierdzać prośby o dołączenie do zespołu w swojej organizacji., zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny – zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznegopaska bocznego.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Teoretycznie możliwe jest usunięcie członka organizacji z zespołu publicznego, ale ponieważ zespół jest publiczny, może on i tak do niego ponownie dołączyć bez konieczności zatwierdzenia prośby, odzyskując tym samym dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

zespół publiczny

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Aby zmienić status zespołu na prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com