Uprawnienia zespołu

Dostęp do zespołu w Asanie zależy od kontekstu i istnieje kilka ustawień dotyczących uprawnień, które mają wpływ na to, kto może mieć dostęp do zespołu, powiązanych z nim projektów publicznych oraz wiadomości zespołowych.

jeśli dany użytkownik przynależy do zespołu, ma on również dostęp do wszystkich wiadomości zespołowych oraz powiązanych z nim projektów publicznych.

Goście organizacji muszą należeć do zespołu, aby uzyskać dostęp do powiązanych z nim projektów publicznych oraz wiadomości zespołowych. Jeśli nie należą oni do zespołu, nie będą mieli do niego dostępu i nie mogą wysłać prośby o dołączenie, niezależnie od uprawnień tego zespołu.

Zespół:Dostępne dla:Może wysłać prośbę o dołączenie:
Dołączanie na prośbę użytkownikaCzłonkowie zespołuTak
PrywatnyCzłonkowie zespołuNie
Publiczny dla organizacjiCzłonkowie zespołu i organizacjiTak

Jak sprawdzić ustawienia uprawnień zespołu

Aby sprawdzić, kto należy do zespołu w Asanie i kto może wyświetlać powiązane z nim projekty, przejdź do Ustawień zespołu.

Dostęp do ustawień zespołu

Aby przejść do ustawień zespołu:

Na pasku bocznym, najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij ikonę z trzema kropkami, która się pojawi i wybierz Edytuj ustawienia zespołu.

Kto ma dostęp do zespołu?

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

członkowie zespołu

Wyłącznie członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika i zawartych w nim wiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce Członkowie w Ustawieniach zespołu.

Zespół prywatny

zespół prywatny

Wyłącznie członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów prywatnego zespołu i zawartych w nim wiadomości zespołowych. Pełną listę członków zespołu można zobaczyć w zakładce Członkowie w Ustawieniach zespołu.

Zespół publiczny

Teoretycznie, tylko członkowie zespołu mają dostęp do publicznych projektów zespołu publicznego i wiadomości zespołowych. Jednak członkowie organizacji mogą również dołączyć do tego zespołu automatycznie, bez konieczności zatwierdzania, aby uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

Kto może wysłać prośbę o dołączenie do zespołu?

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Każdy członek organizacji może wyszukać zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika. Wszyscy członkowie organizacji muszą natomiast wysłać prośbę o dołączenie do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika.

Aby wysłać prośbę o dołączenie do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Przewiń na sam dół paska bocznegopaska bocznego i wybierz Zobacz więcej zespołów.
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Wyślij prośbę o dołączenie.

Zanim użytkownik uzyska dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika, jego prośba musi zostać zatwierdzona przez aktywnego członka zespołu.

Zespół prywatny

Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do zespołu prywatnego jest otrzymanie zaproszenia od członka tego zespołu.

użytkownicy nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć publicznego zespołu na swoim pasku bocznym.

Zespół publiczny

Wszyscy członkowie organizacji mogą zobaczyć zespoły publiczne na swoim pasku bocznym i dołączyć do nich.

Aby dołączyć do zespołu publicznego:

 1. Przewiń na sam dół paska bocznego i wybierz Zobacz więcej zespołów.
 2. Znajdź zespół, do którego chcesz dołączyć i kliknij Dołącz.

Do zespołów publicznych można dołączać bez zatwierdzania, więc otrzymasz dostęp do publicznych projektów i wiadomości danego zespołu natychmiast po dołączeniu do niego.

goście organizacji nie widzą zespołów, do których nie mają dostępu na pasku bocznym i nie mogą w związku z tym wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć publicznego zespołu na swoim pasku bocznym.

Jak udostępnić zespół

Zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją dwa sposoby na udostępnianie zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Zaproś nowych członków zespołu – zaproszenie kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.
 2. Zmień status zespołu na zespół publiczny – zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacji będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby o dostęp. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.

Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 1. Kliknij + w nagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby.

zespół publiczny

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół publiczny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Publiczny w organizacji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół prywatny

Istnieją trzy sposoby na udostępnienie zespołu prywatnego:

 • Zaproś nowych członków zespołu – zaproszenie kogoś do zespołu prywatnego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.
 • Zmień status zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika – zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z poziomu paska bocznego, ale ich prośba musi zostać zatwierdzona, zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołu. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika w swoim pasku bocznym.
 • Zmień status zespołu na zespół publiczny – zmiana statusu na zespół publiczny oznacza, że wszyscy członkowie organizacji będą mogli automatycznie uzyskać dostęp do publicznych projektów i wiadomości tego zespołu, bez konieczności zatwierdzenia prośby o dostęp. Goście organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie ani nawet zobaczyć zespołu publicznego w swoim pasku bocznym.

Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zespołu prywatnego:

 1. Kliknij + w nagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby.

zespół publiczny

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół publiczny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Publiczny w organizacji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół publiczny

Zespoły publiczne można wyszukiwać i dołączać do nich bez konieczności zatwierdzania przez żadnego członka organizacji. Goście organizacji muszą otrzymać zaproszenie, aby uzyskać dostęp do zespołu publicznego:

 • Zaproś gości organizacji – zaproszenie gościa organizacji do zespołu publicznego spowoduje przyznanie mu dostępu do publicznych projektów i wiadomości zespołowych tego zespołu.

Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zespołu publicznego:

 1. Kliknij + w nagłówku.
 2. Kliknij ikonę + na pasku bocznym, a następnie wybierz Zaproś osoby.

Jak ograniczyć dostęp do zespołu

Ograniczanie dostępu do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika

Istnieją trzy sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika:

 • Odrzucenie prośby o dołączenie do zespołu.
 • Usuń aktualnego członka zespołu – usunięcie użytkownika z zespołu z dołączaniem na prośbę użytkownika spowoduje, że nie będzie on miał dostępu do projektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny – zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznego.

Aby odrzucić prośbę o przyznanie dostępu:

Przejdź do ikony Ustawienia zespołu, znajdującej się obok nazwy zespołu na pasku bocznym. Jeśli ktoś wyśle prośbę o dołączenie do zespołu, widoczna będzie opcja Zatwierdź oczekujących członków.

Kliknij Odrzuć, aby odrzucić prośbę użytkownika o przyznanie dostępu do zespołu.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w Ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Aby zmienić status zespołu na prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Zespół prywatny

Istnieje tylko jeden sposób na ograniczenie dostępu do zespołu prywatnego, ponieważ można do niego dołączyć tylko po otrzymaniu zaproszenia:

 • Usuń członków zespołu – usunięcie użytkownika z zespołu prywatnego spowoduje, że nie będzie on miał dostępu do projektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowych.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w Ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Zespół publiczny

Istnieją trzy sposoby na ograniczenie dostępu do zespołu publicznego:

 • Usuń gości organizacji – usunięcie gościa organizacji z zespołu publicznego sprawi, że nie będzie on miał dostępu do projektów danego zespołu (zarówno publicznych, jak i prywatnych) ani wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika – zmiana statusu oznacza, że wszyscy członkowie organizacji mogą wysłać prośbę o dołączenie do danego zespołu z paska bocznego, ale ich prośby muszą zostać zatwierdzone, zanim otrzymają dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.
 • Zmień status zespołu na zespół prywatny – zmiana statusu zespołu na zespół prywatny oznacza, że inni członkowie organizacji nie będą mogli wysłać prośby o dołączenie do tego zespołu z paska bocznego ani go zobaczyć.

Aby usunąć członka zespołu:

Przejdź do zakładki Członkowie w Ustawieniach zespołu, a następnie najedź kursorem na wybranego członka zespołu i kliknij przycisk Usuń.

Teoretycznie możliwe jest usunięcie członka organizacji z zespołu publicznego, ale ponieważ zespół jest publiczny, może on i tak do niego ponownie dołączyć bez konieczności zatwierdzenia prośby, odzyskując tym samym dostęp do publicznych projektów i wiadomości zespołowych.

Aby zmienić ustawienia zespołu na zespół z dołączaniem na prośbę użytkownika:

Przejdź do zakładki Ustawienia w Ustawieniach zespołu i wybierz Dołączanie na prośbę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Aby zmienić status zespołu na prywatny:

Przejdź do zakładki Ustawienia w ustawieniach zespołu i wybierz Prywatny, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj zespół.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.