Uprawnienia do zadań

Dostęp do zadań w Asanie jest kontekstowy i istnieją różne sytuacje, które mogą wpłynąć na to, kto może uzyskać dostęp do zadania:

Zadanie: Dostępne dla:
Zadanie prywatne Tylko współpracownicywspółpracownicy zadania
Zadanie publiczne Wszyscy członkowie organizacji
Zadanie w projekcie prywatnym Współpracownicy zadania oraz członkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat.
Zadanie w projekcie publicznym Współpracownicy zadania, członkowie projektu oraz członkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole.
Podzadanie Osoby, które mają dostęp do zadania nadrzędnego

W tym artykule wyjaśniamy:

 • Jak sprawdzić ustawienia uprawnień zadania
 • Kto może zobaczyć Twoje zadanie
 • Jak przyznać dostęp do zadania
 • Jak ograniczyć dostęp do zadania

Dowiedz się więcej z naszej serii filmików „Jak używać Asany”

Obejrzyj naszą serię filmów wideo Jak używać Asany, aby dowiedzieć się, jak tworzyć prywatne zadania, projekty i zespoły w Asanie.

Zadanie prywatne

Zadanie prywatne

Jak sprawdzić, czy zadanie jest prywatne i nie należy do projektu:

 1. Nad nazwą zadania zobaczysz pasek informujący o tym, że zadanie jest prywatne dla Ciebie oraz jego współpracowników.
 2. Pole projektu w prawym okienkuprawym okienku wskazuje, czy zadanie należy do projektu czy nie.

zadania utworzone na liście Moje zadania są domyślnie prywatne i nie należą do żadnego projektu oraz nie mają żadnych współpracowników.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Dostęp do zadania prywatnego, które nie należy do projektu:

Zadania prywatne, które nie należą do żadnego projektu są widoczne wyłącznie dla współpracowników tych zadań.

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadania prywatnego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Ustaw zadanie jako publiczne – ustawienie zadania jako publicznego spowoduje, że będzie ono widoczne dla wszystkich członków organizacjiczłonków organizacji, ale będą oni musieli je wyszukaćwyszukać, aby uzyskać do niego dostęp.
 2. Dodaj zadanie do projektu/projektów – dodanie zadania do projektu spowoduje przyznanie dostępu do niego wszystkim członkom projektu (i ewentualnie również członkom zespołuczłonkom zespołu).
 3. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika – dodając wybraną osobę jako współpracownika do zadania, przyznasz jej dostęp do tego zadania.

zanim dodasz zadanie do projektu, pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień do projektu.  

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

Aby ograniczyć dostęp do zadania, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Ustaw zadanie jako prywatne dla jego współpracowników.
 2. Usuń z niego wszystkich współpracowników, aby zadanie było prywatne dla Ciebie.

nie usuwaj siebie jako współpracownika z zadania, w przeciwnym razie Ty również utracisz do niego dostęp.

Zadanie publiczne

Sprawdzanie, czy zadanie jest publiczne i nie należy do projektu:

 1. Nad nazwą zadania znajdziesz pasek informujący o tym, że zadanie jest widoczne dla wszystkich w [Nazwa organizacji].
 2. Pole projektu w prawym okienkuprawym okienku wskazuje, czy zadanie znajduje się w projekcie czy nie.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadanie publiczne, które nie należy do żadnego projektu:

 1. WspółpracownicyWspółpracownicy
 2. Wszyscy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail.

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadania publicznego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodając wybraną osobę jako współpracownika do zadaniawspółpracownika do zadania przyznasz jej dostęp do tego jednego zadania. Jeśli osoba ta jest członkiem organizacjiczłonkiem organizacji, to ma już dostęp do zadania i może go uzyskać za pośrednictwem wyszukiwaniawyszukiwania.
 2. Dodaj zadanie do projektu – dodanie zadania do projektu spowoduje przyznanie dostępu do niego wszystkim członkom projektu (i ewentualnie również członkom zespołuczłonkom zespołu.

zanim dodasz zadanie do projektu, pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień do projektu oraz kto jest jego członkiem.  

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

Ograniczanie dostępu do zadania publicznego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Usuń z niego współpracowników – jeśli usuniesz wszystkich współpracownikówwspółpracowników z zadania (oprócz siebie), członkowie organizacji nie będą już otrzymywać powiadomień na temat zadania, ale w dalszym ciągu będą mogli uzyskać do niego dostęp po jego wyszukaniu.
 2. Ustaw zadanie jako prywatne – w prawym okienkuprawym okienku, kliknij przycisk akcji zadania i wybierz Ustaw jako prywatne dla członków projektu. Ponieważ zadanie to nie znajduje się w żadnym projekcie, będzie widoczne tylko dla Ciebie oraz jego współpracownikówwspółpracowników, których również możesz usunąć.

Zadania w projekcie publicznym

Jak sprawdzić, czy zadanie należy do projektu publicznego:

 1. Pole „Projekt” w prawym okienkuprawym okienku wskazuje projekt, w którym zadanie się znajduje. Kliknij nazwę projektu, aby go załadować.
 2. Po załadowaniu projektu, w nagłówkunagłówku zobaczysz informację o tym, że projekt jest Udostępniony [Nazwa zespołu].

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadania w projekcie publicznym:

 1. WspółpracownicyWspółpracownicy zadania
 2. członkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat.
 3. członkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole.

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

public project access

Udostępnianie zadań w projekcie publicznym:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodanie wybranej osoby jako współpracownikawspółpracownika spowoduje, że będzie ona otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach w zadaniu. Jeśli jest ona członkiem projektuczłonkiem projektu lub członkiem zespołuczłonkiem zespołu, może uzyskać dostęp do zadania od razu.
 2. Dodaj wybraną osobę jako członka projektu – dodanie wybranej osoby jako członka projektuczłonka projektu umożliwi jej dostęp do wszystkich zadań w projekcie. Jeśli jest ona członkiem zespołuczłonkiem zespołu, może uzyskać dostęp do zadania od razu.

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

 • Usuń współpracownikówwspółpracowników z zadania
 • Usuń członków projektuczłonków projektu
 • Usuń zadanie z projektu
 • Ustaw projekt jako prywatny

Usuwanie współpracowników z zadania

Usunięcie współpracownikówwspółpracowników z zadania należącego do projektu publicznego spowoduje, że nie będą oni dłużej otrzymywać powiadomień o tym zadaniu. Jeśli są członkami projektuczłonkami projektu lub członkami zespołuczłonkami zespołu, w dalszym ciągu będą mogli uzyskać dostęp do zadania.

Usuwanie członków projektu

Usunięcie członka projektuczłonka projektu spowoduje, że nie będzie on dłużej otrzymywać powiadomień o zadaniach i projekcie. Jednakże, jeśli jest również członkiem zespołu, do którego należy projekt, będzie mógł wyświetlić zarówno to zadanie, jak i inne zadania w projekcie (ponieważ jest on publiczny).

Usuń zadanie z projektu

członek projektuczłonek projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat. nie będzie już miał dostępu do zadania, ale jego współpracownicywspółpracownicy zachowają do niego dostęp.

Ustaw projekt jako prywatny

Członkowie zespołu nie będą już mieli dostępu do zadania i projektu, ale członkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole. i współpracownicywspółpracownicy zadania zachowają do niego dostęp.

Zadania w projekcie prywatnym

Jak sprawdzić, czy zadanie należy do projektu prywatnego:

 1. Pole „Projekt” w prawym okienkuprawym okienku wskazuje projekt, w którym zadanie się znajduje. Kliknij nazwę projektu, aby go załadować.
 2. W nagłówkunagłówku zobaczysz informację o tym, że projekt jest Prywatny dla członków. Alternatywnie, jeśli projekt jest widoczny tylko dla Ciebie, zobaczysz informację Prywatny dla Ciebie.

jeśli dostęp do zadania jest zawężony do wybranej grupy osób, zobaczysz żółty pasek nad polem projektu. Na tym żółtym pasku zobaczysz również listę osób, które mają dostęp do tego zadania.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadania w projekcie prywatnym:

 1. WspółpracownicyWspółpracownicy zadania
 2. członkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat.

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadań w projekcie prywatnym:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodanie wybranej osoby jako współpracownikawspółpracownika do zadania spowoduje przyznanie jej dostępu do tego jednego zadania. Jeśli jest ona członkiem projektuczłonkiem projektu, to może uzyskać dostęp do zadania od razu.
 2. Dodaj wybraną osobę jako członka projektu – dodanie wybranej osoby jako członka projektuczłonka projektu spowoduje przyznanie jej dostępu do wszystkich zadań w projekcie.
 3. Ustaw projekt jako publiczny – ustawienie projektu jako publiczny umożliwi dostęp do niego wszystkim członkom zespołu, do którego ten projekt należy.

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

 • Usuń współpracownikówwspółpracowników z zadania
 • Usuń członków projektuczłonków projektu
 • Usuń zadanie z projektu

Usuwanie współpracowników z zadania

Usunięcie współpracownikawspółpracownika z zadania spowoduje, że nie będzie on już mieć dostępu do zadania. Jednakże, jeśli jest on również członkiem projektuczłonkiem projektu będzie mógł uzyskać dostęp do zadania z poziomu projektu, ale nie będzie już otrzymywać powiadomień na jego temat.

Usuwanie członków projektu

Usunięcie członka projektuczłonka projektu spowoduje, że nie będzie on już mieć dostępu do zadania ani innych zadań w projekcie, chyba że jest on nadal współpracownikiemwspółpracownikiem w zadaniu.

Usuwanie zadania z projektu

Usunięcie zadania z projektu spowoduje, że członkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat. nie będą mieli dostępu do zadania, ale jego współpracownicywspółpracownicy zachowają do niego dostęp.

Wysyłanie prośby o przyznanie dostępu do zadania prywatnego

ekran wyświetlający opcję wysłania prośby o przyznanie dostępu do zadania prywatnego

Aby uzyskać dostęp do prywatnego zadania, możesz zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za to zadanie o przyznanie Ci dostępu. W tym celu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij link do zadania prywatnego, do którego chcesz uzyskać dostęp. Zobaczysz ekran informujący Cię, że nie masz dostępu do tego zadania.
 2. Kliknij przycisk Poproś o dostęp, aby poprosić osobę odpowiedzialną za to zadanie o przyznanie Ci dostępu.
 3. Osoba odpowiedzialna otrzyma zadanie z informacją o tym, że prosisz ją o udzielenie Ci dostępu do zadania i będzie mogła dodać Cię jako współpracownika do niego.

Akceptowanie lub odrzucanie próśb o dodanie współpracowników do zadania prywatnego

Osoby, które nie mają dostępu do zadania prywatnego mogą wysłać prośbę o dodanie ich jako współpracowników do tego zadania. Dostęp do zadania jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu prośby.

 • Gdy ktoś poprosi o dostęp do zadania prywatnego, przypisana do niego osoba otrzyma zadanie ze stosowną informacją. Następnie, może dodać tę osobę do projektu i przyznać jej dostęp.
 • W przypadku, gdy zadanie nie jest przypisane do żadnej osoby, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do twórcy zadania, o ile nadal ma uprawnienia do jego edycji.
 • W przypadku, gdy zadanie nie jest przypisane do nikogo, a twórca zadania nie ma uprawnień do jego edycji, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do pierwszego współpracownika, który ma uprawnienia do jego edycji.
 • W przypadku, gdy zadanie jest dostępne dla członków projektu, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do właściciela projektu. Jeśli projekt nie ma właściciela, zadanie zostanie przypisane do członka projektu z uprawnieniami do edycji dla tego projektu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com