Uprawnienia do zadań

Dostęp do zadań w Asanie jest kontekstowy i istnieją różne sytuacje, które mogą wpłynąć na to, kto może uzyskać dostęp do zadania:

Zadanie:Dostępne dla:
Zadanie prywatneWyłącznie współpracownicy zadania
Zadanie publiczneWszyscy członkowie organizacji
Zadanie w projekcie prywatnymWspółpracownicy w zadaniach i członkowie projektu
Zadanie w projekcie publicznymWspółpracownicy zadania, członkowie projektu oraz członkowie zespołu
PodzadanieOsoby, które mają dostęp do zadania nadrzędnego

W tym artykule wyjaśniamy:

 • Jak sprawdzić ustawienia uprawnień zadania
 • Kto może zobaczyć Twoje zadanie
 • Jak przyznać dostęp do zadania
 • Jak ograniczyć dostęp do zadania

Dowiedz się więcej z naszej serii filmików „Jak używać Asany”

Obejrzyj naszą serię filmów wideo Jak używać Asany, aby dowiedzieć się, jak tworzyć prywatne zadania, projekty i zespoły w Asanie.

Zadanie prywatne

Zadanie prywatne

Jak sprawdzić, czy zadanie jest prywatne i nie należy do projektu:

 1. Nad nazwą zadania zobaczysz baner informujący o tym, że zadanie jest prywatne dla Ciebie oraz jego współpracowników.
 2. Pole projektu w okienku ze szczegółami zadania wskazuje, czy zadanie należy do projektu czy nie.

zadania utworzone na liście Moje zadania są domyślnie prywatne i nie należą do żadnego projektu oraz nie mają żadnych współpracowników.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Dostęp do zadania prywatnego, które nie należy do projektu:

Zadania prywatne, które nie należą do żadnego projektu są widoczne wyłącznie dla współpracowników tych zadań.

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadania prywatnego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Ustaw zadanie jako publiczne – ustawienie zadania jako publicznego spowoduje, że będzie ono widoczne dla wszystkich członków organizacji, ale będą oni musieli je wyszukać, aby uzyskać do niego dostęp.
 2. Dodaj zadanie do projektu/projektów – dodanie zadania do projektu spowoduje przyznanie dostępu do niego wszystkim członkom projektu i członkom zespołu.
 3. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika – dodając wybraną osobę jako współpracownika do zadania, przyznasz jej dostęp do tego zadania.

zanim dodasz zadanie do projektu, pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień do projektu.  

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

Aby ograniczyć dostęp do zadania, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Ustaw zadanie jako prywatne dla jego współpracowników.
 2. Usuń z niego wszystkich współpracowników, aby zadanie było prywatne dla Ciebie.

nie usuwaj siebie jako współpracownika z zadania, w przeciwnym razie Ty również utracisz do niego dostęp.

Zadanie publiczne

Sprawdzanie, czy zadanie jest publiczne i nie należy do projektu:

 1. Nad nazwą zadania znajdziesz pasek informujący o tym, że zadanie jest widoczne dla wszystkich osób w [Nazwa organizacji].
 2. Pole projektu w okienku ze szczegółami zadania wskazuje, czy zadanie znajduje się w projekcie czy nie.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadanie publiczne, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Współpracownicy zadania
 2. Wszyscy członkowie organizacji

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadania publicznego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodając wybraną osobę jako współpracownika do zadania przyznasz jej dostęp do tego jednego zadania. Jeśli osoba ta jest członkiem organizacji, to ma już dostęp do zadania i może go uzyskać za pośrednictwem wyszukiwania.
 2. Dodaj zadanie do projektu – dodanie zadania do projektu spowoduje przyznanie dostępu do niego wszystkim członkom projektu.

zanim dodasz zadanie do projektu, pamiętaj o sprawdzeniu uprawnień do projektu oraz kto jest jego członkiem.  

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

Ograniczanie dostępu do zadania publicznego, które nie należy do żadnego projektu:

 1. Usuń z niego współpracowników – jeśli usuniesz wszystkich współpracowników z zadania (oprócz siebie), członkowie organizacji nie będą już otrzymywać powiadomień na temat zadania, ale w dalszym ciągu będą mogli uzyskać do niego dostęp po jego wyszukaniu.
 2. Ustaw zadanie jako prywatne – w okienku ze szczegółami zadania, kliknij przycisk akcji zadania i wybierz Ustaw jako prywatne dla członków projektu. Ponieważ zadanie to nie znajduje się w żadnym projekcie, będzie widoczne tylko dla Ciebie oraz jego współpracowników, których również możesz usunąć.

Zadania w projekcie publicznym

Jak sprawdzić, czy zadanie należy do projektu publicznego:

 1. Pole „Projekt” w okienku ze szczegółami zadania wskazuje projekt, w którym zadanie się znajduje. Kliknij nazwę projektu, aby go załadować.
 2. Po załadowaniu projektu, w nagłówku zobaczysz informację o tym, że projekt jest Udostępniony [Nazwa zespołu].

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadania w projekcie publicznym:

 1. Współpracownicy zadania
 2. Członkowie projektu
 3. Członkowie zespołu

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

dostęp do projektu publicznego

Udostępnianie zadań w projekcie publicznym:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodanie wybranej osoby jako współpracownika spowoduje, że będzie ona otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach w zadaniu. Jeśli jest ona członkiem projektu lub członkiem zespołu, może uzyskać dostęp do zadania od razu.
 2. Dodaj wybraną osobę jako członka projektu – dodanie wybranej osoby jako członka projektu umożliwi jej dostęp do wszystkich zadań w projekcie. Jeśli jest ona członkiem zespołu, może uzyskać dostęp do zadania od razu.

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

 • Usuń współpracowników z zadania
 • Usuń członków z projektu
 • Usuń zadanie z projektu
 • Ustaw projekt jako prywatny

Usuwanie współpracowników z zadania

Usunięcie współpracowników z zadania należącego do projektu publicznego spowoduje, że nie będą oni dłużej otrzymywać powiadomień o tym zadaniu. Jeśli są członkami projektu lub członkami zespołu, w dalszym ciągu będą mogli uzyskać dostęp do zadania.

Usuwanie członków projektu

Usunięcie członka projektu spowoduje, że nie będzie on dłużej otrzymywać powiadomień o zadaniach i projekcie. Jednakże, jeśli jest również członkiem zespołu, do którego należy projekt, będzie mógł wyświetlić zarówno to zadanie, jak i inne zadania w projekcie ponieważ jest on publiczny.

Usuń zadanie z projektu

Członkowie zespołu nie będą już mieli dostępu do zadania, ale jego współpracownicy zachowają do niego dostęp.

Ustaw projekt jako prywatny

Członkowie zespołu nie będą już mieli dostępu do zadania i projektu, ale członkowie zespołu i współpracownicy zadania zachowają do niego dostęp.

Zadania w projekcie prywatnym

Jak sprawdzić, czy zadanie należy do projektu prywatnego:

 1. Pole „Projekt” w okienku ze szczegółami zadania wskazuje projekt, w którym zadanie się znajduje. Kliknij nazwę projektu, aby go załadować.
 2. W nagłówku zobaczysz informację o tym, że projekt jest Prywatny dla członków. Alternatywnie, jeśli projekt jest widoczny tylko dla Ciebie, zobaczysz informację Prywatny dla Ciebie.

jeśli dostęp do zadania jest zawężony do wybranej grupy osób, zobaczysz żółty pasek nad polem projektu w okienku ze szczegółami zadania. Na tym żółtym pasku zobaczysz również listę osób, które mają dostęp do zadania.

Kto może zobaczyć to zadanie?

Kto może zobaczyć zadania w projekcie prywatnym:

 1. Współpracownicy zadania
 2. Członkowie projektu

Jak mogę przyznać dostęp do tego zadania?

Udostępnianie zadań w projekcie prywatnym:

 1. Dodaj wybraną osobę jako współpracownika do zadania – dodanie wybranej osoby jako współpracownika do zadania spowoduje przyznanie jej dostępu do tego jednego zadania. Jeśli jest ona członkiem projektu, to może uzyskać dostęp do zadania od razu.
 2. Dodaj wybraną osobę jako członka projektu – dodanie wybranej osoby jako członka projektu spowoduje przyznanie jej dostępu do wszystkich zadań w projekcie.
 3. Ustaw projekt jako publiczny – ustawienie projektu jako publiczny umożliwi dostęp do niego wszystkim członkom zespołu, do którego ten projekt należy.

Jak ograniczyć dostęp do tego zadania?

 • Usuń współpracowników z zadania
 • Usuń członków z projektu
 • Usuń zadanie z projektu

Usuwanie współpracowników z zadania

Usunięcie współpracownika z zadania spowoduje, że nie będzie on już mieć dostępu do zadania. Jednakże, jeśli jest on również członkiem projektu będzie mógł uzyskać dostęp do zadania z poziomu projektu, ale nie będzie już otrzymywać powiadomień na jego temat.

Usuwanie członków projektu

Usunięcie członka projektu spowoduje, że nie będzie on już mieć dostępu do zadania ani żadnych innych zadań w projekcie, chyba że jest on nadal współpracownikiem w zadaniu.

Usuwanie zadania z projektu

Usunięcie zadania z projektu spowoduje, że członkowie projektu nie będą mieli dostępu do zadania, ale jego współpracownicy zachowają do niego dostęp.

Wysyłanie prośby o przyznanie dostępu do zadania prywatnego

ekran wyświetlający opcję wysłania prośby o przyznanie dostępu do zadania prywatnego

Aby uzyskać dostęp do prywatnego zadania, możesz wysłać prośbę do osoby odpowiedzialnej za to zadanie o przyznanie Ci dostępu. W tym celu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij link do zadania prywatnego, do którego chcesz uzyskać dostęp. Nastąpi przekierowanie do ekranu informującego Cię, że nie masz dostępu do tego zadania.
 2. Kliknij przycisk Poproś o dostęp, aby poprosić osobę odpowiedzialną za to zadanie o przyznanie Ci dostępu.
 3. Osoba odpowiedzialna otrzyma zadanie z informacją o tym, że prosisz ją o udzielenie Ci dostępu do zadania i będzie mogła dodać Cię jako współpracownika do niego.

Akceptowanie lub odrzucanie próśb o dodanie współpracowników do zadania prywatnego

Jeśli nie masz dostępu do zadania prywatnego, możesz wysłać prośbę o dodanie Cię jako współpracownika do tego zadania. Dostęp do zadania jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu prośby.

 • Gdy wyślesz prośbę o dostęp do zadania prywatnego, przypisana do niego osoba otrzyma zadanie ze stosowną informacją. Następnie, może dodać Cię do projektu i przyznać Ci dostęp.
 • W przypadku, gdy zadanie nie jest przypisane do żadnej osoby, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do twórcy zadania, o ile nadal ma uprawnienia do jego edycji.
 • W przypadku, gdy zadanie nie jest przypisane do nikogo, a twórca zadania nie ma uprawnień do jego edycji, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do pierwszego współpracownika, który ma uprawnienia do jego edycji.
 • W przypadku, gdy zadanie jest dostępne dla członków projektu, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do właściciela projektu. Jeśli projekt nie ma właściciela, zadanie zostanie przypisane do członka projektu z uprawnieniami do edycji dla tego projektu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com