Uprawnienia do projektów

Dostęp do projektów w Asanie jest kontekstowy i istnieją różne sytuacje, które mogą wpłynąć na to, kto może uzyskać dostęp do projektu i jego zadań.

jeśli dany użytkownik ma dostęp do projektu, ma jednocześnie dostęp do wszystkich zadań i konwersacji w ramach tego projektu.

Projekt:Dostępne dla:
Projekt prywatnyCzłonkowie projektu
Projekt publiczny w zespole prywatnym lub z dołączaniem na prośbę użytkownikaCzłonkowie zespołu i projektu
Projekt publiczny w zespole publicznymCzłonkowie organizacji, zespołów i projektów

W tym artykule wyjaśniamy:

 • Jak sprawdzić ustawienia uprawnień do projektu
 • Kto może zobaczyć projekt
 • Jak udostępnić projekt
 • Jak ograniczyć dostęp do projektu

Projekty prywatne

Jak sprawdzić, czy projekt jest prywatny:

W nagłówku projektu prywatnego zobaczysz informację Prywatny dla członków projektu.

jeśli projekt jest widoczny tylko dla Ciebie, zobaczysz informację Prywatny dla Ciebie w nagłówku projektu.

Kto może zobaczyć projekt prywatny?

Członkowie projektu mogą zobaczyć projekt prywatny. Tylko osoby zaproszone do projektu mogą go znaleźć.

Jak udostępnić projekt prywatny?

 1. Kliknij przycisk „Udostępnij” w widoku projektu.
 2. Pojawi się okienko, w którym możesz zaprosić członka poprzez udostępnienie mu linku.
 3. Dodaj członka projektu po nazwie użytkownika lub adresie e-mail.

Jak upublicznić prywatny projekt:

Kliknij Ustaw jako publiczny dla [Nazwa zespołu] w prawym dolnym rogu ekranu Udostępnij.

zmiana projektu prywatnego na publiczny spowoduje, że będzie on dostępny dla wszystkich członków zespołu, w którym projekt się znajduje.

Jak ograniczyć dostęp do projektu prywatnego?

Możesz zarządzać wszystkimi powiadomieniami w okienku wyskakującym „Udostępnij”.

Możesz określić, czy członkowie projektu mogą go edytować lub tylko komentować, a także zmienić właściciela projektu lub usunąć członka z projektu.

Jak przyznać członkowi dostęp do projektu lub usunąć członka z projektu:

 1. Obok nazwy użytkownika członka znajduje się menu rozwijane z czterema opcjami.
 2. Z menu rozwijanego wybierz odpowiednie opcje, aby nadać członkom poszczególne uprawnienia

usunięcie członka projektu z projektu prywatnego spowoduje, że nie będzie on mieć dostępu do zadań i konwersacji tego projektu.

Jak zarządzać powiadomieniami

Możesz zarządzać wszystkimi powiadomieniami w wyskakującym okienku „Udostępnij”.

W okienku udostępniania kliknij Zarządzaj powiadomieniami obok listy Członkowie projektu.

Pojawi się okienko wyskakujące Ustawienia powiadomień członków, zawierające pole zgody na powiadomienia o aktualizacjach statusu, konwersacjach i zadaniach dodanych w Asanie dla każdego członka projektu.

Projekty publiczne

Jak sprawdzić, czy projekt jest publiczny:

W nagłówku projektu publicznego zobaczysz informację Udostępniony [Nazwa zespołu].

Kto może zobaczyć projekt publiczny?

Dostęp do projektu publicznego mają:

 1. Członkowie projektu
 2. Wszyscy członkowie zespołu

w zespołach publicznych członkowie organizacji, którzy nie są częścią zespołu, również mogą wyświetlać projekty publiczne w zespole. Przejdź do uprawnień zespołu, aby sprawdzić, czy inni członkowie organizacji mogą zobaczyć ten projekt publiczny.

Jak udostępnić projekt publiczny?

udostępnij projekt publiczny

Aby udostępnić projekt publiczny:

 1. Dodaj wybraną osobę jako członka projektu. Jeśli jest członkiem zespołu, do którego projekt należy, może uzyskać dostęp do projektu od razu. Dodanie istniejącego członka zespołu do projektu publicznego spowoduje, że zacznie on otrzymywać powiadomienia dotyczące projektu.
 2. Dodaj wybraną osobę jako członka zespołu. Zapewni to jej dostęp do wszystkich innych projektów publicznych w ramach danego zespołu.

Jak ograniczyć dostęp do projektu publicznego?

Aby ograniczyć dostęp do projektu publicznego:

 • Usuń członków projektu. Jeśli dana osoba jest również członkiem zespołu, do którego projekt należy, nadal będzie miała dostęp do projektu.
 • Ustaw projekt jako prywatny. Zmiana projektu publicznego na prywatny oznacza, że ​​tylko członkowie projektu będą mogli uzyskać dostęp do tego projektu. Członkowie zespołu nie będą już mieli do niego dostępu.

Aby usunąć członków projektu:

usuń członków z projektu publicznego

 1. Kliknij symbol +, a następnie wybierz Ustawienia powiadomień dla członków.
 2. W następnym oknie najedź kursorem na użytkownika, którego chcesz usunąć i wybierz Usuń.

Aby ustawić projekt jako prywatny:

ustaw projekt jako prywatny

Kliknij symbol + i wybierz Ustaw jako prywatny.

Wysyłanie prośby o przyznanie dostępu do projektu prywatnego

ekran wyświetlający opcję wysłania prośby o przyznanie dostępu do projektu prywatnego

Aby uzyskać dostęp do projektu prywatnego, możesz zwrócić się do właściciela projektu o przyznanie Ci dostępu. W tym celu, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyświetli się strona z komunikatem o braku dostępu do projektu.
 2. Kliknij przycisk Poproś o dostęp, aby poprosić właściciela projektu o przyznanie Ci dostępu.
 3. Właściciel projektu otrzyma powiadomienie o tym, że prosisz go o udzielenie Ci dostępu do projektu.

nie można poprosić o przyznanie dostępu do projektu tylko do komentowania.

Akceptowanie lub odrzucanie próśb o dodanie członków do projektu

Osoby, które nie mają dostępu do projektu prywatnego mogą wysłać prośbę o jego przyznanie. Dostęp do projektu jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu prośby.

 • Gdy ktoś poprosi o dostęp do projektu prywatnego, właściciel projektu otrzyma zadanie ze stosowną informacją. Następnie, może dodać tę osobę do projektu i przyznać jej dostęp.
 • W przypadku, gdy projekt nie ma właściciela, zadanie dotyczące przyznania/odmowy dostępu zostanie przypisane do twórcy projektu.
 • W przypadku, gdy projekt nie ma właściciela, a twórca projektu nie ma uprawnień do jego edycji, powiadomienie zostanie wysyłane do pierwszego współpracownika, który ma uprawnienia do jego edycji. Może on przyznać lub odmówić dostępu do projektu.

Projekty tylko do komentowania

Uprawnienia tylko do komentowania w projektach pozwalają członkom zespołu na przeglądanie lub komentowanie projektów bez możliwości ich edycji. Ułatwia to udostępnianie informacji wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, jednocześnie zapobiegając wprowadzaniu niepotrzebnych zmian. Zbieraj informacje zwrotne o projektach i przekazuj je interesariuszom zachowując nienaruszoną strukturę projektów. Uprawnienia tylko do komentowania stanowią idealne rozwiązanie w przypadku firmowych stron typu wiki, szablonów, źródeł wiedzy i procesów, które zostały ustalone i nie powinny być zmieniane.

Zmiana uprawnień do projektu na „tylko do komentowania”

Aby przejść do ustawień uprawnień kliknij przycisk Udostępnij na stronie projektu.

Tylko członkowie projektu posiadający uprawnienia do edycji mogą wprowadzić zmiany w projekcie tylko do komentowania. Osoby, które nie są członkami projektu mogą nadal uzyskać dostęp do całego projektu lub poszczególnych zadań, ale będzie on ograniczony wyłącznie do komentowania.

ustawienia dostępu członka projektu

Aby zmienić ustawienia uprawnień projektu na „tylko do komentowania”:

 1. Kliknij przycisk Udostępnij znajdujący się obok paska wyszukiwania w projekcie, aby otworzyć menu ustawień członków projektu i dostępu.
 2. Wybierz członka projektu, którego uprawnienia mają zostać ograniczone wyłącznie do komentowania i kliknij opcję Może komentować w menu.

z tego poziomu możesz wybrać opcję udostępnienia projektu zespołowi lub ustawić go jako prywatny dla członków projektu, a także ograniczyć działania członków w jego obrębie.

Po zmianie tego ustawienia, Twój projekt publiczny będzie dostępny tylko do komentowania dla osób należących do Twojego zespołu, działu lub organizacji, za wyjątkiem członków tego projektu. Wprowadzenie tej zmiany nie wpłynie na ustawienia dostępu do projektu dla jego bieżących członków.

Zmiana ustawień dostępu dla poszczególnych członków projektu

Właściciel projektu i członkowie projektu z uprawnieniami do edytowania mogą nadać te uprawnienia innym członkom projektu poprzez zmianę indywidualnych ustawień dostępu na Może edytować.

zmiana ustawień dostępu członka

Aby zmienić ustawienia dostępu członka projektu:

 • Kliknij menu rozwijane obok imienia i nazwiska członka zespołu, dla którego chcesz zmienić ustawienia.
 • Wybierz opcję Może edytować, aby przyznać pełny dostęp w ramach projektu lub Może komentować, aby ograniczyć dostęp wyłącznie do komentowania.
 • Właściciel projektu może wyznaczyć nowego właściciela spośród członków projektu.
 • Zamknij menu, aby zapisać zmiany.

widok tylko do komentowania

Członkowie projektu zobaczą, jakie mają uprawnienia w widoku zadania, na banerze nad nazwą projektu.

Indywidualne uprawnienia użytkowników do projektów

Członkowie projektu mogą mieć przyznane indywidualne uprawnienia bez względu na domyślne ustawienia projektu. Na poziomie projektu, członkowie posiadający uprawnienie tylko do komentowania lub członkowie mający przypisane zadanie z tego rodzaju uprawnieniem, mogą tylko publikować wiadomości w projekcie oraz aktualizacje statusu projektu.

Poniższa tabela przedstawia możliwości przysługujące członkom projektu posiadającym uprawnienia do edycji, osobom z dostępem tylko do komentowania oraz osobom z dostępem wyłącznie do komentowania, którym przypisano zadanie w ramach danego projektu.

Może edytować:Może komentować:Może komentować z przypisanym zadaniem:
Oznaczać zadania jako ukończoneOznaczać zadania jako ukończone
Zmiana osoby odpowiedzialnejZmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana daty wykonaniaZmiana daty wykonania
Zmiana nazwy i opisu zadania
Dodawanie/usuwanie tagów
Dodawanie/modyfikowanie podzadań
Dodawanie/modyfikowanie zależności zadań
Edytowanie/wyświetlanie formularzy
Zmiana wartości pól niestandardowychZmiana wartości pól niestandardowych
Dodawanie/usuwanie załącznikówDodawanie/usuwanie załącznikówDodawanie/usuwanie załączników
Komentowanie zadańKomentowanie zadańKomentowanie zadań
Modyfikowanie współpracowników zadaniaModyfikowanie współpracowników zadaniaModyfikowanie współpracowników zadania
Dodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzyDodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzyDodawanie znacznika „lubię to” do zadań lub komentarzy

jeśli masz dostęp tylko do komentowania i zostanie Ci przypisane zadanie, podzadania w tym zadaniu również muszą być przypisane do Ciebie, aby móc podjąć w nich działania. W takim przypadku będziesz mieć uprawnienia tylko do komentowania podzadań.

Zadania powiązane z wieloma projektami

Jeśli zadanie zostanie dodane do wielu projektów, członkowie posiadający dostęp do każdego projektu, w którym to zadanie się znajduje otrzymają największe uprawnienia.

Na przykład każda osoba posiadająca pełny dostęp do edytowania zadania w jednym projekcie, nie utraci tego dostępu jeśli zadanie to zostanie dodane do innego projektu, w ramach którego ta osoba ma uprawnienia tylko do komentowania. Oznacza to, że nie utracisz praw do edycji zadań, jeśli zostaną one dodane do projektów, co do których masz uprawnienia wyłącznie do komentowania.

Oznacza to również, że każdy użytkownik posiadający uprawnienia tylko do komentowania w jednym projekcie, uzyska możliwość edytowania zadania, które zostało dodane do innego projektu, w którym ten użytkownik posiada uprawnienie Może edytować.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.