Podstawy pracy z zespołami

Czym jest zespół?

Zespoły to grupy osób w Twojej organizacji, które współpracują ze sobą przy projektach. Każdy zespół ma swoich własnych członków oraz projektyprojektyProjekty to listy zadań., konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. i kalendarz.

Kiedy do organizacji dołącza nowy członek, nie jest on automatycznie dodawany do zespołów znajdujących się w tej organizacji. Każda osoba musi dołączyć do istniejącego zespołu albo utworzyć nowy w ramach danej organizacji.

członek organizacji może być członkiem wielu zespołów równocześnie.

Zespoły na pasku bocznym

Jeśli jesteś członkiem organizacji, na pasku bocznympasku bocznym znajdziesz listę wszystkich zespołów, które ona zawiera. Jako członek, na pasku bocznym zobaczysz dwie listy zespołów. Pierwsza to zespoły do których masz dostęp, a druga to zespoły, do których nie masz dostępu (wraz z opcją, aby do nich dołączyć).

Jeśli jesteś członkiem z dostępem do wybranego projektu w organizacji, na pasku bocznympasku bocznym zobaczysz listę zespołów, do których masz dostęp. Członkowie z dostępem do wybranych projektów nie mogą zobaczyć żadnych innych zespołów w organizacji.

nazwy zespołów będą widoczne w sekcjach Ulubione i Ostatnio wyświetlone.  

zespoły na pasku bocznym

Z paska bocznego możesz:

 1. Wyświetlić zespoły, których jesteś członkiem
 2. Utworzyć nowy zespół
 3. Przeglądać i dołączyć do innych zespołów w organizacji
 4. Możesz również utworzyć zespół korzystając z przycisku multifunkcyjnego

jeśli nie widzisz zespołów na pasku bocznym oznacza to, że znajdujesz się w obszarze roboczym. Dowiedz się, jak utworzyć organizację z tego artykułu.  

Utwórz zespół

Utwórz nowy zespół, aby rozpocząć współpracę z innymi członkami organzacji.

Możesz to zrobić z poziomu Konsoli administratora, przechodząc do zespołów na pasku bocznym lub bezpośrednio za pomocą przycisku multifunkcyjnego.

Utwórz zespół za pośrednictwem Konsoli administratora

Aby utworzyć zespół za pośrednictwem Konsoli administratora:

 1. Z Konsoli administratora przejdź do sekcji Zespoły, znajdującej się na pasku bocznym z lewej strony ekranu.
 2. Kliknij przycisk „Utwórz zespół”, który pojawi się obok Twojego zdjęcia profilowego.
 3. Pojawi się wyskakujące okienko Utwórz nowy zespół, w którym należy wprowadzić nazwę zespołu.
 4. Następnie możesz dodać do zespołu opis.
 5. Dodaj członków.
 6. Zaznacz odpowiednie ustawienia prywatności znajdujące się obok ikon prywatności.
 7. Po zakończeniu kliknij Utwórz zespół.

utwórz zespół

Aby utworzyć zespół za pomocą przycisku multifunkcyjnego:

 1. Kliknij pomarańczowy przycisk multifunkcyjny, a następnie wybierz ikonę zespołu.
 2. Następne wyskakujące okno umożliwi Ci utworzenie nowego zespołu.
 3. Kliknij Utwórz zespół.

po utworzeniu zespołu, możesz w każdej chwili przejść do sekcji „Ustawienia zespołu”, aby edytować ustawienia jego uprawnień.

Dołącz do zespołu

Dołączenie do zespołu jest możliwe z poziomu paska wyszukiwania. Możesz wyszukiwać zespoły w Twojej organizacji i wysłać prośbę o dołączenie do nich, jeśli chcesz uzyskać dostęp do projektów danego zespołu oraz rozpocząć współpracę z jego członkami.

dołącz do zespołu

Aby dołączyć do istniejącego zespołu:

 1. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć zespół.
 2. Kliknij Dołącz.

możesz również otrzymać zaproszenie do zespołu poprzez e-mail lub link do udostępniania, który umożliwi Ci dostęp do zespołu.

Po wysłaniu prośby o dołączenie do zespołu, jeden z jego członków musi ją zatwierdzić. W przypadku zespołów publicznychzespołów publicznych, dodawanie nowych członków odbywa się automatycznie i nie jest konieczne ich zatwierdzenie.

goście organizacji nie mogą wyszukiwać projektów, których nie są członkami.

członkowie planów Premium i Business mogą tworzyć zespoły za pośrednictwem Konsoli administratora.

Ustawienia zespołu

Przejdź do ustawień zespołu, aby zmienić jego nazwę lub uprawnienia, zarządzać jego członkami, zmienić powiadomienia dotyczące zatwierdzeń lub usunąć zespół.

dostęp do ustawień zespołu

Aby przejść do ustawień zespołu:

 1. Najedź kursorem na nazwę zespołu i kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz Edytuj ustawienia zespołu.

tylko członkowie zespołu mają dostęp do ustawień zespołu.

Okno ustawień zespołu składa się z trzech zakładek:

 • Ogólne
 • Członkowie
 • Zaawansowane

Ogólne

zakładka ustawień zespołu

Z zakładki „Ogólne” możesz:

 1. Zmienić nazwę zespołu
 2. Zmodyfikować uprawnienia zespołu

Członkowie

zakładka członkowie

Z zakładki „Członkowie” możesz:

 • Wyświetlić listę wszystkich członków oraz członków z dostępem do wybranych projektów w zespole
 • Najechać kursorem na nazwy, aby Usunąć siebie lub innych członków z zespołu
 • Przyznać pełny dostęp do zespołu członkom z dostępem do wybranych projektów
 • Zaprosić do zespołu nowych członków

Zaawasowane

zakładka zaawansowane

Z zakładki „Zaawansowane” możesz:

 1. Modyfikować powiadomienia dotyczące zatwierdzania próśb o członkostwo.
 2. Aktywować integrację z Harvest.
 3. Usunąć zespół.

Wszyscy członkowie zespołu otrzymają powiadomienie e-mail o usunięciu zespołu, a osoba, która go usunęła otrzyma link umożliwiający cofnięcie tej akcji, jeśli będzie to konieczne.

jeśli korzystasz z celów w Asanie, upewnij się, że przed usunięciem zespołu, każdy cel przypisany do niego zostanie przypisany do innego zespołu. Umożliwi to filtrowanie celów według nowo przypisanego zespołu i łatwiejszą nawigację.

Przenieś projekt do innego zespołu

Możliwe jest przeniesienie projektu wyłącznie do zespołów, których jesteś członkiem. Nie zobaczysz opcji przeniesienia projektu w projekcie prywatnym. Projekt prywatny musi zostać [przekształcony w publiczny] (/guide/help/permissions/project-permissions), aby możliwe było przeniesienie go do innego zespołu. Po przeniesieniu można znowu zmienić go na prywatny.

przenieś projekt do innego zespołu

Aby przenieść projekt do innego zespołu:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz Przenieś do innego zespołu.
 3. Wybierz zespół docelowy (znacznik wyboru wskazuje zespół, do którego przypisany jest dany projekt obecnie).

możesz również przenosić projekty pomiędzy zespołami przeciągając i upuszczając je na pasku bocznym.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com