Zarządzanie zespołem

Członkowie zespołu

Zespoły to grupy osób w Twojej organizacji, które współpracują ze sobą przy projektach. Każdy zespół ma swoich własnych członków oraz projektyprojektyProjekty to listy zadań.. Osoby, które nie mają dostępu do wszystkich projektów w ramach zespołu będą widnieć jako członkowie z ograniczonym dostępem w zakładce „Ustawienia członków zespołu”.

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą widzieć projekty i zadania, do których zostali dodani, natomiast nie mają wglądu w konwersacje i inne projekty zespołu.

ustawienia członków zespołu

Aby uzyskać dostęp do członków zespołu:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami widoczną obok nazwy zespołu.
 • Kliknij Edytuj ustawienia zespołu.

ustawienia członków zespołu

Przejdź do zakładki Członkowie, w której zobaczysz listę członków z pełnym i ograniczonym dostępem. Jeśli jesteś członkiem zespołu z pełnym dostępem, możesz przyznać tego rodzaju dostęp członkom z listy o ograniczonym dostępie.

Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Wyświetl wszystkich członków, aby przejść do ustawień zespołu.

dodanie osoby jako obserwującej zadanie w projekcie należącym do zespołu lub za nie odpowiedzialnej nie spowoduje dodania jej do listy członków tego zespołu. W tym celu należy dodać wybraną osobę jako członka projektu.

Jako członek zespołu możesz:

 • Uzyskać dostęp do wszystkich publicznych projektów w Twoim zespole
 • Dostosować ustawienia uprawnień zespołu
 • Zaprosić członków do zespołu
 • Usunąć członków z zespołu
 • Zmienić nazwę zespołu
 • Wyświetlić wszystkie konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. zespołu
 • Uzyskać dostęp do kalendarza zespołu

Zatwierdzanie próśb o dołączenie do zespołu

Gdy ktoś wyśle prośbę o dołączenie do zespołu, musi ona zostać zatwierdzona, aby dana osoba mogła zostać członkiem.

Dołączanie na prośbę użytkownika

Aby zatwierdzić prośbę o dołączenie do zespołu:

 1. Kliknij „Przejrzyj i zatwierdź”.
> członkowie zespołu również otrzymają powiadomienie widoczne u góry ekranu informujące o tym, że nowy członek oczekuje na zatwierdzenie prośby o dołączenie do zespołu.

zatwierdzanie prośby

Z ekranu prośby o dołączenie do zespołu możesz wybrać opcję Zatwierdź lub Odrzuć, obok imienia i nazwiska danej osoby.

w zespołach publicznych nie jest wymagane zatwierdzanie próśb o dołączenie.

Powiadomienia o prośbach o dołączenie do zespołu

Domyślnie, wszyscy aktualni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące próśb o dołączenie do zespołu i każdy z nich może je zatwierdzić, niemniej jednak możesz również ograniczyć tego rodzaju powiadomienia do określonej grupy członków.

wszyscy członkowie zespołu mogą zatwierdzać prośby o dołączenie do zespołu, nawet jeśli ograniczysz grupę odbiorców tych powiadomień.

powiadomienia dotyczące prośb o dołączenie

Ograniczanie grupy odbiorców powiadomień dotyczących prośb o dołączenie do zespołu

 1. Przejdź do ustawień zespołuustawień zespołu.
 2. Przejdź do zakładki Zaawansowane.
 3. Kliknij okrągły przycisk znacznika Tylko wybrani członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o zatwierdzeniu nowych członków.
 4. Wprowadź imiona i nazwiska członków, którzy mają być powiadamiani o nowych prośbach o dołączenie do zespołu.

ustawienia powiadomień dotyczących próśb o dołączenie do zespołu są dostępne wyłącznie dla zespołów, które mają ustawioną opcję dołączania na prośbę użytkownika.

Zapraszanie osób do zespołu

Zaproś kogoś do zespołu w organizacji, aby przyznać mu dostęp do projektów zespołu.

zaproś do zespołu

Możesz zaprosić kogoś do zespołu klikając przycisk Zaproś w nagłówkunagłówku strony zespołu.

Z tego miejsca, wprowadź imię i nazwisko wybranej osoby lub jej adres e-mail, aby zaprosić ją do zespołu.

możesz również zaprosić osobę do zespołu klikając ikonę „+” znajdującą się obok nazwy zespołu na pasku bocznym lub używając przycisku multifunkcyjnego.

Usuwanie osób z zespołu

Usuń kogoś z zespołu jeśli nie chcesz, aby osoba ta miała dostęp do projektów i konwersacji zespołukonwersacji zespołu.

więcej na temat tego, jak usunąć kogoś z zespołu dowiesz się z tego artykułu.  

usuń z zespołu

Aby usunąć kogoś z zespołu:

 1. Przejdź do zakładki Członkowie w ustawieniach zespołu.
 2. Najedź kursorem myszy na imię i nazwisko danej osoby, a następnie wybierz przycisk Usuń, który się pojawi.

Co stanie się z przypisanymi zadaniami, jeśli członkowie zostaną usunięci z zespołu lub organizacji?

Członkowie nadal będą mieli dostęp do przypisanych im zadań. Wszystkie zadania, które zostały im przypisane w ramach projektów należących do zespołu pozostaną do nich przypisane.

Jedynie w przypadku usunięcia z organizacji, zadania przypisane do członka zostaną przeniesione do projektu dla administratora.

jeśli usuniesz kogoś z organizacji, zostanie utworzony dla Ciebie projekt prywatny zawierający zadania, które były wcześniej przypisane do tej osoby.

Dostęp do projektów po usunięciu z organizacji

Członkowie zespołu utracą dostęp do wszystkich projektów zespołu, z którego zostali usunięci.

Jeśli zespół wymaga wysłania prośby o dołączenie lub jest prywatny, albo dany projekt należący do zespołu publicznego jest prywatny, usunięci członkowie nie będą mogli uzyskać do niego dostępu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com