Członkowie z ograniczonym dostępem w zespołach

Wcześniej, jeśli dodawano osoby spoza zespołu do projektu znajdującego się w tym zespole, nie pojawiały się one na liście członków w ustawieniach zespołu i były dodawane do niego jako goście. Spowodowane to było błędem po naszej stronie. Aktualnie, osoby nieposiadające dostępu do wszystkich projektów w Twoim zespole będą widnieć jako członkowie z ograniczonym dostępem w zakładce „Członkowie” w ustawieniach zespołu lub obszaru roboczego.

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą wyświetlać projekty i zadania, do których zostali dodani, ale nie mogą zobaczyć konwersacji ani innych projektów w zespole.

Członkowie z ograniczonym dostępem będą musieli zostać uwzględnieni w Twoim planie, jeśli zdecydujesz się rozszerzyć go do Asany Premium.

Nie musisz podejmować żadnych działań, jeśli chcesz zachować tych członków z ograniczonym dostępem. Nasz zespół automatycznie doliczy te osoby do Twojego planu rozliczeniowego. Jeśli jednak nie chcesz, aby członkowie z ograniczonym dostępem wliczali się do całkowitej liczby osób w Twoim zespole, możesz w łatwy sposób usunąć ich z Asany.

Spowoduje to usunięcie członków z projektów, do których przynależą, a także nie zostaną oni wliczeni do całkowitej liczby miejsc w Twoim planie. Więcej na temat tego, jak usunąć członków z projektu dowiesz się tutaj.

ustawienia członków zespołu

Aby uzyskać dostęp do członków zespołu:

  • Najedź kursorem myszy na nazwę zespołu w pasku bocznym i kliknij ikonę koła zębatego, która się pojawi.
  • Kliknij Edytuj ustawienia zespołu.

ustawienia członków zespołu

Przejdź do zakładki Członkowie, w której zobaczysz listę członków z pełnym i ograniczonym dostępem. Jeśli jesteś członkiem zespołu z pełnym dostępem, możesz przyznać tego rodzaju dostęp członkom z listy o ograniczonym dostępie.

dodanie osoby jako obserwującej zadanie lub za nie odpowiedzialnej nie spowoduje dodania jej do listy członków zespołu.

Ograniczony dostęp w obszarach roboczych

Wcześniej, zapraszając kogoś do obszaru roboczego, możliwy był wybór opcji Zaproś jako gościa. Teraz, zapraszając nowe osoby, możesz wybrać opcję Przyznaj ograniczony dostęp. Aby to zrobić, przejdź do ustawień obszaru roboczego ze swojego profilu (górny pasek) i kliknij zakładkę Członkowie – podobnie jak w przypadku wyświetlania i zapraszania członków do zespołu.

Ustawienia członków obszaru roboczego

Jeśli jesteś pełnym członkiem obszaru roboczego, możesz najechać kursorem myszy na imię i nazwisko wybranej osoby na liście członków, aby przekształcić członka z ograniczonym dostępem w członka obszaru roboczego.

obszary robocze funkcjonują jak pojedyncze zespoły. Dowiedz się więcej tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com