Goście – często zadawane pytania

Co oznacza status gościa w organizacji?

Gość to użytkownik w danej organizacji, który nie posiada adresu e-mail w domenie tej organizacji. Goście mogą być zapraszani do organizacji, aby pracować nad konkretnymi zadaniami, lub do udziału w określonych projektach albo zespołach.

Możesz współpracować z klientami, wykonawcami, podwykonawcami lub dowolną inną osobą, która nie posiada adresu e-mail w zatwierdzonej przez organizację domenie (np. „@gmail.com” lub „@yahoo.com”). Po zaproszeniu tacy użytkownicy otrzymają status gościa organizacji.

Goście

Do czego mają dostęp goście organizacji?

Goście mają ograniczony dostęp do organizacji i mogą wyświetlać wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

  • Jeśli udostępnisz gościowi konkretne zadanie, to tylko to zadanie będzie dla niego widoczne.
  • Jeśli udostępnisz gościowi cały projekt, to będzie on mógł wyświetlać dany projekt oraz zadania, które on zawiera.
  • Jeśli zaprosisz gościa do zespołu, zobaczy on wszystkie publiczne projekty w danym zespole (wyłącznie jeśli zostanie również dodany jako członek zespołu).
  • Jeśli zaprosisz gościa do portfolio, będzie on mógł wyświetlać w nim tylko te projekty, do których konkretnie został zaproszony.
  • Goście nie mogą tworzyć reguł ani być ich właścicielami, ale mogą je wyzwalać.
  • Goście nie mogą tworzyć ani edytować szablonów zadań.
  • Goście nie mogą tworzyć ani edytować pól niestandardowych.
  • Goście nie mogą tworzyć zespołów ani edytować ich ustawień.
  • Goście nie mogą wyświetlać ani edytować celów, tworzyć własnych celów ani być dodawani jako współpracownicy do celów.
  • Goście nie mogą nagrywać filmów za pomocą integracji Vimeo + Asana.

goście organizacji mogą zazwyczaj korzystać z płatnych funkcji w sposób pasywny. Jeśli gość otrzyma dostęp do danego projektu, może on wybrać z listy wartość pola niestandardowego, ale nie może edytować samego pola. Przykładowo, gość może zmienić wartość pola niestandardowego „ważność” ze średniej na wysoką, ale nie może edytować nazwy „ważność” ani opcji wartości pola.

Czy za konto gościa w płatnej organizacji trzeba płacić?

Nie. W przypadku rozszerzenia planu dla całej organizacji goście nie są wliczani do całkowitej liczby członków.

Jaka jest różnica pomiędzy gościem a członkiem z ograniczonym dostępem?

GościeCzłonkowie z ograniczonym dostępem
Nie posiada adresu e-mail w domenie Twojej organizacjiPosiada adres e-mail w domenie Twojej organizacji
Występuje wyłącznie w organizacjach, nie w obszarach roboczychWystępuje zarówno w organizacjach, jak i obszarach roboczych
Nie wlicza się do limitu miejsc w ramach płatnego planuWlicza się do liczby miejsc w płatnych zespołach, obszarach roboczych i organizacjach

Czy goście mogą zobaczyć innych gości organizacji?

użytkownicy prywatni

Goście mają ograniczony dostęp w ramach organizacji, do której ich zaproszono, i mogą wyświetlać wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Jeśli dwie osoby widzą swój status jako „Użytkownik prywatny”, oznacza to, że oboje są gośćmi. Jeśli goście widzą tę informację, oznacza to, że nie pracują nad tym samym projektem ani w ramach tego samego zespołu. Dzieje się tak, aby klienci nie mogli wyświetlać nazwy innego klienta, chyba, że im na to zezwolisz. Jeśli współpracują przy tym samym projekcie lub w tym samym zespole, będą mogli zobaczyć swoje nazwy użytkownika.

Aby goście mogli zobaczyć nazwy użytkownika innych gości, muszą oni współpracować przynajmniej nad jednym projektem lub w ramach jednego zespołu. Wystarczy, że dodasz obu gości tego samego projektu lub zespołu, a zobaczą oni swoje nazwy użytkownika.

Kto może zaprosić gości do organizacji?

W zasadzie każdy członek organizacji może dodać do niej gościa. Goście organizacji również mogą zapraszać innych gości do Twojej organizacji poprzez udostępnianie im projektów i zadań, do których został im przyznany dostęp.

Za pomocą zarządzania uprawnieniami do zapraszania gości w konsoli administratora administratorzy i superadministratorzy działu lub organizacji Enterprise mogą również utworzyć zasady, dotyczące tego, kto może zapraszać gości zewnętrznych do organizacji.

Czy gość może stać się administratorem w organizacji?

Nie. Wyłącznie pełni członkowie organizacji mogą stać się administratorami płatnej organizacji.

Czy możliwa jest zmiana statusu użytkownika, z gościa na członka i odwrotnie?

Nie. Zmiana statusu z gościa na członka lub odwrotnie nie jest możliwa.

Gość może stać się członkiem wyłącznie, jeśli otrzyma adres e-mail w domenie Twojej organizacji i doda ten nowy adres do swojego konta w Asanie.

Czy gość może rozszerzyć konto w Asanie do płatnej subskrypcji?

Nie, wyłącznie członek bezpłatnej organizacji lub osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach płatnej organizacji może rozszerzyć konto lub wprowadzić zmiany w płatnym planie.

Warunki dopuszczalnego użytkowania dla gości

Goście podlegają klauzuli 2.4(b) Umowy subskrypcji lub Głównej umowie subskrypcji Asany. Konta gości mają na celu umożliwienie współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, takimi jak klienci czy wykonawcy. Użytkownicy Asany nie mogą tworzyć kont gości dla swoich pracowników, ani dla pracowników swoich partnerów zamiast nabycia dla nich subskrypcji.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.