Przewodnik dotyczący migracji danych

Z jakich kroków składa się proces migracji?

Obszar roboczy/organizacja, z której kopiowane są dane nazywana jest domeną źródłową, a obszar roboczy/organizacja, do którego dane są przenoszone, nazywa się domeną docelową. Domena źródłowa jest zazwyczaj obszarem o najmniejszej liczbie zadań i projektów. Zdarza się, że zespół przeprowadzający migrację może zalecić alternatywne rozwiązanie, w zależności od płatnego planu i aktualnego sposobu jego wykorzystania.

Kiedy organizacja źródłowa zostanie przeniesiona do organizacji docelowej, organizacja docelowa automatycznie odziedziczy domeny poczty e-mail powiązane z organizacją źródłową.

firma musi potwierdzić, że jest właścicielem domeny, zanim będzie możliwe dodanie jej do organizacji.

Kiedy można dokonać migracji?

  • Migrację można wykonać jeśli zdecydowano się na przeniesienie wszystkich danych z jednej wybranej przestrzeni (obszaru roboczego lub organizacji) do innej. Nie jest możliwe przeniesienie wyłącznie wybranych zespołów lub projektów, ponieważ migracja musi obejmować wszystkie dane znajdujące się w danej przestrzeni.

  • Należy również pamiętać, że co najmniej jedna z przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to przestrzeń źródłowa, czy docelowa, musi być organizacją.

  • Organizacji Projekty osobiste nie można wykorzystać jako domeny źródłowej ani docelowej.

chociaż możliwe jest przeniesienie organizacji do innej organizacji, nie można przenieść jednego obszaru roboczego do innego obszaru roboczego. Jest tak, ponieważ organizacje mogą zawierać wiele zespołów, ale obszar roboczy – tylko jeden.

Co dzieje się, kiedy obszar roboczy jest przenoszony do organizacji?

W tym przypadku, w organizacji tworzony jest nowy zespół, który zawiera wszystkie dane ze źródłowego obszaru roboczego. Użytkownicy źródłowego obszaru roboczego, którzy nie są jeszcze członkami organizacji docelowej staną się gośćmi i utracą dostęp do płatnych funkcji.

Co dzieje się, kiedy organizacja przenoszona jest do obszaru roboczego?

Kiedy organizacja przenoszona jest do obszaru roboczego, najpierw przenoszona jest domena poczty e-mail. Działanie to automatycznie przekształca obszar roboczy w organizację oraz kopiuje wszystkie zespoły wraz z powiązanymi z nimi danymi do nowo utworzonej organizacji. Użytkownicy docelowego obszaru roboczego, którzy nie są jeszcze członkami organizacji źródłowej, staną się gośćmi i utracą dostęp do płatnych funkcji.

Co dzieje się, kiedy organizacja przenoszona jest do innej organizacji?

Domena lub domeny poczty e-mail powiązane z organizacją źródłową zostają dodane do organizacji docelowej. Wszyscy członkowie organizacji źródłowej zostają dodani jako pełnoprawni członkowie organizacji docelowej. Wszystkie zespoły i powiązane z nimi dane zostaną skopiowane do organizacji docelowej.

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do migracji?

Proces i czas trwania

  • Podczas procesu migracji domeny źródłowe zostaną przeniesione do trybu offline i nie będzie można z nich korzystać, aż do zakończenia migracji. Chociaż domena docelowa będzie w dalszym ciągu dostępna, nie zalecamy dokonywania zmian w nowych zespołach aż do zakończenia migracji.

  • Czas trwania migracji będzie różnił się w zależności od ilości danych w domenie źródłowej. Zespół przeprowadzający migrację może podać szacunkowy czas potrzebny do jej wykonania.

w niektórych, rzadkich, przypadkach może nastąpić przerwa lub błąd w przeprowadzaniu migracji. Jeśli tak się stanie, nasz zespół inżynieryjny, znajdujący się w San Francisco (strefa czasowa standardowego czasu pacyficznego) będzie pracował nad rozwiązaniem tego problemu i wznowi migrację, gdy tylko będzie dostępny online.

Struktura danych

  • Wszystkie elementy w Asanie mają unikalne identyfikatory. Identyfikatory te są różne dla każdego elementu kopiowanego z domeny źródłowej.

  • Usunięte elementy, takie jak zespoły, projekty i zadania nie zostaną skopiowane. Pola niestandardowe zostaną zaimportowane, ale jeśli pole niestandardowe domeny źródłowej ma tę samą nazwę, co pole źródłowe domeny docelowej, zostanie do niego dodany kod. Jest to spowodowane tym, że pola niestandardowe w jednej organizacji nie mogą mieć takiej samej nazwy.

może to spowodować przerwanie integracji i zmianę adresów URL formularzy Asany, a także linków udostępnionych zewnętrznie, włącznie z linkami z zaproszeniem.

Prywatność i bezpieczeństwo

  • Może zdarzyć się, że nasi inżynierowie będą musieli uzyskać wgląd w Twoje dane, ale zawsze zgodnie z naszą polityką prywatności i bezpieczeństwa. Zapewniamy, że Twoje dane będą w dalszym ciągu przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach i nie zostaną pobrane na laptopa ani inne zewnętrzne urządzenie.

  • Zespoły zachowają ustawienia prywatności w domenach źródłowych, a zarówno projekty, jak i zadania z domeny źródłowej pozostaną prywatne.

Plany płatne

Płatne plany powiązane z domeną źródłową nie zostaną przeniesione do domeny docelowej. Zespół przeprowadzający migrację skontaktuje się z Tobą, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla planów płatnych.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem migracji

Chcąc przenieść organizację do innej organizacji upewnij się, że użytkownicy scalili swoje konta, aby uniknąć duplikatów. Jeśli Twoja organizacja obsługuje logowanie jednokrotne Google lub logowanie jednokrotne SAML, upewnij się, że dokonano wszystkich zmian koniecznych, aby uniknąć utraty dostępu po migracji.

Pamiętaj, aby powiadomić swój zespół, że domena źródłowa nie będzie dostępna oraz, że ostatnio skopiowane dane nie powinny zostać zmienione zanim wszyscy otrzymają potwierdzenie dotyczące pomyślnego zakończenia migracji.

Jak zlecić migrację

Aby zaplanować migrację, wypełnij ten formularz, a zespół przeprowadzający migracje skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com