Zarządzanie organizacją

kontakontaKażdy nowy użytkownik dołączający do Asany zaczyna od założenia konta. Tylko jeden użytkownik ma dostęp do danego konta. w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do współdzielonych obszarów roboczychobszarów roboczych oraz organizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których należą Twoi współpracownicy. Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.

schemat kont

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień dotyczących projektów i zadań w ramach każdego z Twoich obszarów roboczych i organizacji tutaj.  

Czym jest organizacja?

Organizacje łączą wszystkie osoby z Twojej firmy korzystające z Asany w jednej przestrzeni, w oparciu o wspólną domenę firmowej poczty e-mail.

W ramach organizacji, Ty i Twoi współpracownicy możecie być podzieleni na zespołyzespołyZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami., aby wspólnie pracować nad projektamiprojektami i zadaniamizadaniami.

schemat organizacji

w przypadku braku wspólnej domeny poczty e-mail, możecie współpracować ze sobą w ramach obszaru roboczego.

Osoby w Twojej organizacji

W ramach organizacji, istnieją różne typy użytkowników: członkowie organizacji, goście organizacji oraz członkowie z ograniczonym dostępem. Pracownicy wewnętrzni będą członkami Twojej organizacji, natomiast zewnętrzni współpracownicy – jej gośćmi.

Na przykład, michael@yourco.com jest członkiem organizacji yourco.com, a każda osoba posiadająca adres w innej domenie (np. @gmail.com lub @anotherco.com) jest gościem organizacji yourco.com.

nie możesz przekształcić członka organizacji w gościa. Członkostwo w organizacji jest przyznawane automatycznie w oparciu o adres e-mail użytkownika.

Członkowie organizacji

Członkostwo w organizacji przyznawane jest w oparciu o domenę powiązaną z Twoim adresem e-mail. Aby zostać członkiem organizacji, musisz mieć adres e-mail w jednej z domen zatwierdzonych przez Twoją organizację.

Osoby, które założą konto w Asanie przy użyciu adresu e-mail w jednej z domen zatwierdzonych przez Twoją organizację, automatycznie staną się jej członkami.

Członek organizacji może:

 • Tworzyć nowe zespołyzespołyZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami.
 • Wyświetlić pełną listę zespołów w ramach organizacji, do których może wysłać prośbę o dołączeniewysłać prośbę o dołączenieWyślij prośbę o dołączenie do zespołu, aby uzyskać dostęp do jego projektów. Prośby o dołączenie do zespołu muszą zostać zatwierdzone przez istniejącego członka zespołu.
 • Wyświetlić nazwy użytkownika oraz adresy e-mail innych członków oraz gości organizacji w ustawieniach zespołu. Administratorzy organizacji Premium mogą również zobaczyć pełną listę członków oraz gości organizacji w ustawieniach organizacji.
 • Uzyskać dostęp do projektówprojektów i zadańzadań, które są publiczne dla organizacji

członkowie, którzy dołączyli do Twojej organizacji automatycznie, będą musieli wysłać prośbę o dołączenie lub otrzymać zaproszenie do jednego z Twoich zespołów, aby móc współpracować z Tobą nad projektami i zadaniami, które nie są publiczne. Dowiedz się więcej tutaj.

Goście organizacji

Możesz współpracować z klientami, wykonawcami, podwykonawcami lub kimkolwiek innym, kto nie posiada adresu e-mail w zatwierdzonej przez organizację domenie (np. @gmail.com lub @yahoo.com). Osoby te będą gośćmi organizacji. Goście mają ograniczony dostęp w ramach organizacji i mogą zobaczyć tylko te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Gość organizacji może dołączyć do zespołów wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia. Nie może tworzyć, wyświetlać, ani wysyłać próśb o dołączenie do żadnych innych zespołów.

goście organizacji mogą zapraszać innych gości do Twojej organizacji poprzez udostępnianie im projektów i zadań, do których został im przyznany dostęp.

Rozpoznawanie członków i gości

rozpoznawanie gości

Możesz rozpoznać gościa po ikonie globu obok jego nazwy użytkownika w pasku wyszukiwania lub na liście członków.

Członkowie z ograniczonym dostępem

Każdy zespół posiada swoich własnych członków i projekty. Osoby, które nie mają dostępu do wszystkich projektów w Twojej organizacji będą widnieć jako członkowie z ograniczonym dostępem w zakładce „Ustawienia członków zespołu”.

Członkowie z ograniczonym dostępem mogą zobaczyć projekty i zadania, do których zostali dodani, ale nie mogą wyświetlić konwersacji ani innych projektów zespołu.

członkowie z ograniczonym dostępem muszą zostać uwzględnieni w Twoim planie, jeśli zdecydujesz się rozszerzyć zespół w ramach organizacji do Asany Premium.

Dołączanie do istniejącej organizacji

Istnieją dwa sposoby, aby dołączyć do organizacji utworzonej przez inną osobę z Twojej firmy:

 1. Załóż konto w Asanie przy użyciu firmowego adresu e-mail. Automatycznie dołączysz wtedy do swojej organizacji.
 2. Poproś osobę z istniejącej organizacji, aby zaprosiłazaprosiła Cię do zespołu.
 3. Jeśli korzystasz już z Asany przy użyciu innego adresu e-mail, dodaj firmowy adres e-mail do swojego konta, aby automatycznie dołączyć do organizacji.

Zapraszanie osób do organizacji

Możesz dodać kogoś do swojej organizacji poprzez zaproszeniezaproszenie go do jednego ze swoich zespołów.

Linki z zaproszeniem ułatwiają zapraszanie wielu osób do zespołu lub projektu. Linki te mogą być udostępniane za pośrednictwem różnych kanałów (za pomocą wiadomości e-mail, aplikacji Slack, SMS-a itp.). Można nawet opublikować je w zespołowej witrynie wiki lub udostępnić przez Dokumenty Google.

Link z zaproszeniem powinien być używany w przypadku członków, natomiast w przypadku gości, zalecamy skorzystanie z opcji wysyłania zaproszeń przez e-mail.

Zaproś do projektu za pomocą linku

Udostępnij projekt

Aby udostępnić projekt:

 1. Kliknij ikonę Udostępnij z poziomu projektu.
 2. Skopiuj link.

każda osoba, która dołączy do projektu za pomocą linku będzie mieć domyślne uprawnienia do edycji/komentowania dla tego projektu.

Zaproś do zespołu za pomocą linku

zaproś osoby do zespołu

Aby zaprosić osoby do zespołu:

 1. Odszukaj nazwę swojego zespołu w sekcji Zespoły na lewym pasku bocznym.
 2. Kliknij ikonę Zaproś.
 3. W okienku, które pojawi się na ekranie, wybierz Zaproś za pomocą linku.
 4. Z listy rozwijanej wybierz zespół.
 5. Skopiuj link, aby zaprosić nowe osoby do zespołu.

Możesz także zaprosić osoby do organizacji za pomocą przycisku multifunkcyjnego

zaproś osoby używając przycisku multifunkcyjnego

Aby zaprosić osoby do zespołu za pomocą przycisku multifunkcyjnego:

Kliknij przycisk multifunkcyjny i z listy rozwijanej wybierz opcję Zaproś. Pojawi się okienko, w którym możesz zaprosić osoby do zespołu poprzez udostępnienie im linku.

Zapraszanie gości

Aby zaprosić gości do projektu/zespołu, skorzystaj z opcji Zaproś za pomocą wiadomości e-mail.

goście organizacji nie mogą dołączyć do zespołów ani projektów za pomocą linków z zaproszeniem – opcja ta jest możliwa tylko w przypadku członków organizacji, którzy mają adres e-mail w domenie organizacji. W przypadku gości, wybierz opcję Zaproś za pomocą wiadomości e-mail.

Dezaktywowanie linku

Kliknięcie opcji dezaktywuj spowoduje trwałą dezaktywację linku. Nikt nie będzie mógł ponownie z niego skorzystać.

dezaktywuj link

Opuszczanie organizacji

opuść organizację

Aby opuścić organizację:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. W menu rozwijanym, najedź kursorem na opcję Więcej.
 3. Wybierz opcję Usuń mnie z tej organizacji.

Jeśli jesteś członkiem organizacji, spowoduje to usunięcie adresu e-mail skojarzonego z organizacją z Twojego konta w Asanie. Zanim opuścisz organizację, pamiętaj o dodaniu osobistego adresu e-mail do swojego konta, aby zachować do niego dostęp.

usunięcie firmowego adresu e-mail z Twojego konta spowoduje usunięcie Cię z organizacji.

Usuwanie osób z organizacji

Możesz usunąć każdego użytkownika z Twojej organizacji, aby pozbawić go dostępu do jej zadań i projektów.

Po usunięciu danej osoby z organizacji, utworzone przez nią zadaniazadaniaZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze części lub służyć do przechowywania informacji., projektyprojektyProjekty to listy zadań., konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole., załącznikizałącznikiPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji. i komentarzekomentarzeSkomentuj zadanie lub konwersację, aby zaoferować pomoc, odpowiedzieć na pytania i pomóc w popchnięciu pracy do przodu. pozostaną nienaruszone, a uprzednio przypisane do niej zadania będą widnieć jako nieprzypisane.

Aby upewnić się, że żadne zadanie nie pozostanie bez właściciela, zalecamy przejście do listy „Moje zadania” osoby, którą chcesz usunąć i ponowne przypisanieponowne przypisanie należących do niej zadań, przed anulowaniem aprowizacji.

Pamiętaj, że odebranie użytkownikowi uprawnień w ramach Twojej organizacji będzie skutkować usunięciem firmowego adresu e-mail z jego konta. Jeśli adres ten zostanie dodany ponownie do konta, użytkownik ten ponownie dołączy do Twojej organizacji. Ponadto jeśli użytkownik ten nie posiada alternatywnego adresu e-mail skojarzonego ze swoim kontem w Asanie, odebranie mu uprawnień może skutkować zablokowaniem jego dostępu do Asany.

Aby usunąć kogoś z organizacji, musisz spełnić następujące warunki:

 • Musisz być członkiem organizacji
 • Ty i osoba, którą chcesz usunąć musicie należeć do tego samego zespołuzespołu

Jeśli nie należysz do tego samego zespołu lub dana osoba została przez Ciebie już usunięta z zespołu, zaproś tę osobę do zespołu wyłącznie w celu usunięcia jej z organizacji niezwłocznie po dodaniu.

odbieranie uprawnień

Aby usunąć wybraną osobę z organizacji, wykonaj następujące kroki:

 • Na pasku bocznym, najedź kursorem na nazwę zespołu.
 • Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 • Wybierz opcję Edytuj ustawienia zespołu.
 • Przejdź do zakładki Członkowie.
 • Najedź kursorem na osobę, którą chcesz usunąć.
 • Wybierz Usuń (lub Anuluj zaproszenie, jeśli użytkownik nie zaakceptował jeszcze zaproszenia).
 • Wybierz Usuń dostęp, aby usunąć wybraną osobę z zespołu.
 • Kliknij Odbierz uprawnienia, aby usunąć ją z organizacji.

w organizacjach Premium, uprawnienia dostępu mogą być odbierane wyłącznie przez administratorów.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com