Wiadomości w projekcie

Użyj widoku wiadomości projektu, aby prowadzić dyskusje lub burze mózgów na temat projektu bądź porozmawiać na dowolny temat, który wykracza poza pojedyncze zadanie.

każdy projekt ma swój własny widok wiadomości.

Dostęp do wiadomości projektu

dostęp do wiadomości w projekcie

Aby uzyskać dostęp do wiadomości w projekcie:

  1. Kliknij żądany projekt na pasku bocznym.
  2. Z nagłówka przejdź do widoku wiadomości.

Powiadomienia dotyczące wiadomości w projekcie

W zależności od wiadomości różni członkowie zostaną powiadomieni, gdy wiadomość zostanie opublikowana po raz pierwszy lub gdy ktoś skomentuje wiadomość.

Powiadomienia o opublikowaniu wiadomości w projekcie

Gdy ktoś wyśle ​​wiadomość, powiadomienie zostanie wysłane do:

  • wszystkich członków projektu,
  • wszystkich @wspomnianych użytkowników niebędących członkami projektu.

Powiadomienia współpracowników

Zobaczysz współpracowników, którzy zostaną powiadomieni o utworzeniu wiadomości.

Powiadomienia o skomentowaniu wiadomości w projekcie

Gdy ktoś skomentuje wiadomość, powiadomienie zostanie wysyłane do:

  • autora wiadomości;
  • wszystkich użytkowników, którzy wcześniej skomentowali wiadomość;
  • wszystkich użytkowników @wspomnianych w wiadomości lub w którymkolwiek z poprzednich komentarzy do wiadomości.

Dodawanie komentarza do wiadomości

Możesz zobaczyć, kto zostanie powiadomiony, najeżdżając kursorem na opcję „Współpracownicy”.

Dostęp do wiadomości projektu

Dostęp do wiadomości projektu jest określony w ustawieniach uprawnień do projektu.

Użytkownik, który ma dostęp do projektu, będzie miał również dostęp do wszystkich uprawnień do projektu.

Projekt:Dostępny dla:
Projekt publicznyczłonkowie zespołuczłonkowie zespołuOsoba, która ma dostęp do wszystkich projektów publicznych oraz konwersacji w zespole. i członkowie projektu
Projekt prywatnyczłonkowie projektuczłonkowie projektuOsoba, która ma dostęp do projektu i otrzymuje powiadomienia na jego temat.

jeśli @wspomnisz kogoś w wiadomości wysłanej do projektu z uprawnieniami ustawionymi na „Prywatny”, zobaczy on jedynie wiadomość, w której został @wspomniany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com