Rozpoznawanie mowy na iOS

Twórz zadania za pomocą poleceń głosowych na systemie iOS. Aplikacja mobilna Asany może przetworzyć dźwięk na tekst w oparciu o rezultat transkrypcji.

Możesz:

 • przytrzymać ikonę szybkiego dodawania (symbol plusa), aby natychmiast utworzyć zadanie za pomocą polecenia głosowego lub
 • stuknąć w ikonę szybkiego dodawania (symbol plusa), aby zobaczyć podgląd zadania i edytować je przed jego automatycznym utworzeniem.

Możesz utworzyć zadanie przy użyciu pliku audio o maksymalnej długości 1:30 min. Aplikacja mobilna Asany wykorzysta pierwszy wers zapisanego tekstu jako nazwę zadania, a pełna transkrypcja zostanie dodana do jego opisu.

funkcja transkrypcji będzie ograniczona do języków skonfigurowanych na urządzeniu z systemem iOS i może nie być dostępna we wszystkich językach.

Szybkie tworzenie zadań za pomocą poleceń głosowych

Zrzut ekranu skoncentrowany na przycisku tworzenia zadania

Przejdź do listy Moje zadania lub otwórz projekt na urządzeniu z systemem iOS. Następnie przytrzymaj ikonę szybkiego dodawania (symbol plusa), aby rozpocząć nagrywanie.

Zrzut ekranu nagrywania w toku skoncentrowany na elementach

Aplikacja mobilna Asany od razu rozpocznie nagrywanie. Na ekranie zobaczysz następujące elementy:

 1. Opcję anulowania nagrywania
 2. Pasek fali dźwięku wskazujący poziom głośności nagrywanego dźwięku
 3. Czas trwania nagrania
 4. Opcję zapisu nagrania

Maksymalny czas nagrania wynosi 1:30 min. Po jego upływie, nagrywanie automatycznie zatrzyma się, a zadanie zostanie utworzone na podstawie dźwięku nagranego do tego czasu.

Zrzut ekranu potwierdzenia utworzenia zadania

Zadanie zostanie utworzone automatycznie po zatrzymaniu nagrywania. Na ekranie zobaczysz powiadomienie z potwierdzeniem.

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcjach dostępnych przed tworzeniem zadań za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Aplikacja mobilna Asany wykorzysta pierwszy wers zapisanego tekstu jako nazwę zadania, a pełna transkrypcja zostanie dodana do jego opisu.

Używanie funkcji rozpoznawania głosu, aby zobaczyć podgląd i edytować zadanie przed utworzeniem go za pomocą polecenia głosowego

Zrzut ekranu skoncentrowany na przycisku tworzenia zadania

Przejdź do listy Moje zadania lub otwórz projekt na urządzeniu z systemem iOS. Następnie stuknij w ikonę szybkiego dodawania (symbol plusa), aby rozpocząć proces tworzenia zadania.

Zrzut ekranu skoncentrowany na przycisku nagrywania dźwięku

Po przejściu do ekranu tworzenia zadania, możliwe będzie stuknięcie w ikonę rozpoznawania głosu w celu rozpoczęcia nagrywania.

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcjach dostępnych podczas nagrywania dźwięku

Nagrywanie rozpocznie się od razu. Na ekranie zobaczysz następujące elementy:

 1. Opcję anulowania nagrywania
 2. Pasek fali dźwięku wskazujący poziom głośności nagrywanego dźwięku
 3. Czas trwania nagrania
 4. Opcję zatrzymania i zapisu nagrania

Maksymalny czas nagrania wynosi 1:30 min. Po jego upływie, nagranie automatycznie zatrzyma się, a Ty uzyskasz możliwość przejrzenia przetranskrybowanych informacji.

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcjach dostępnych przed utworzeniem zadań za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Uzyskasz możliwość wprowadzenia ostatnich poprawek i potwierdzenia utworzenia zadania. Zobaczysz następujące elementy:

 1. Pole edycji nazwy zadania
 2. Ikonę odtwarzania nagranego pliku dźwiękowego
 3. Przycisk Utwórz, aby utworzyć zadanie

przed utworzeniem zadania, możesz określić inne ważne szczegóły, takie jak data wykonania, edytować opis lub ustawić kogoś z zespołu lub organizacji jako osobę odpowiedzialną.

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcjach dostępnych przed utworzeniem zadań za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Aplikacja mobilna Asany wykorzysta pierwszy wers zapisanego tekstu jako nazwę zadania, a pełna transkrypcja zostanie dodana w jego opisie.

Jak wyglądają zadania utworzone za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcjach dostępnych w zadaniu utworzonym za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Możesz w łatwy sposób rozpoznać zadania utworzone za pomocą funkcji rozpoznawania mowy oraz odtworzyć nagranie.

 1. Oryginalny plik dźwiękowy z możliwością odtworzenia zostanie dołączony do zadania
 2. Dla zadań utworzonych za pomocą funkcji rozpoznawania mowy w systemie iOS zostanie wyświetlone powiadomienie

Usuwanie pliku dźwiękowego z zadania utworzonego za pomocą rozpoznawania głosu

Zrzut ekranu skoncentrowany na opcji usuwania pliku dźwiękowego z zadania

Możesz usunąć oryginalny plik audio z zadania, stukając w nie. Wówczas na ekranie zobaczysz dwie opcje:

 1. Stuknij w Usuń załącznik, aby usunąć plik dźwiękowy z zadania
 2. Stuknij w Anuluj, jeśli chcesz zachować plik i wrócić do zadania

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com