Tworzenie i edytowanie na iOS

Utwórz zadanie

Utwórz zadanie w Twoim projekcie

Mając otwarty projekt w widoku listy lub tablicy, stuknij w ikonę szybkiego dodawania.

dodaj zadanie z widoku projektu

utwórz zadanie z projektu 2

Z poziomu wyskakującego okienka „Utwórz zadanie” możesz:

 1. Przesunąć w górę, aby rozszerzyć okno tworzenia zadania
 2. Dodać nazwę zadania
 3. Wybrać osobę odpowiedzialną
 4. Dodać datę wykonania
 5. Dodać obraz, załącznik lub zrobić zdjęcie
 6. Utworzyć zadanie, stukając w przycisk Utwórz

Utwórz zadanie na liście „Moje zadania”

Stuknij w ikonę szybkiego dodawania z widoku listy „Moje zadania”.

dodawanie zadania z listy „Moje zadania”

Edytowanie zadania umożliwia dołączenie do zadania wszystkich ważnych informacji, takich jak pola niestandardowe, opis, projekty, podzadania i załączniki. Przechowywanie informacji w zadaniu, którego one dotyczą pozwala upewnić się, że wszystko znajduje się we właściwym miejscu.

tworzenie zadania z listy „Moje zadania” 2

Z poziomu wyskakującego okienka „Utwórz zadanie” możesz:

 1. Przesunąć w górę, aby rozszerzyć okno „Utwórz zadanie”
 2. Dodać nazwę zadania
 3. Wybrać osobę odpowiedzialną
 4. Dodać datę wykonania
 5. Dodać obraz, załącznik lub zrobić zdjęcie
 6. Utworzyć zadanie, stukając w przycisk Utwórz

Wyświetl lub edytuj szczegóły zadania

Stuknij w dowolne zadanie, aby wyświetlić lub edytować jego szczegóły.

edycja zadania 1

Z ekranu szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone, polubić zadanie lub oznaczyć je jako podzadanie innego zadania
 2. Stuknąć w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji
 3. Dodać tytuł zadania
 4. Dodać osobę odpowiedzialną i datę wykonania
 5. Dodać do zadania pola niestandardowe
 6. Dodać opis zadania
 7. Dodać swoje zadanie do wybranych projektów
 8. Utworzyć w swoim zadaniu podzadania
 9. Dodać obraz, załącznik, naklejkę uznania lub link
 10. Dodać współpracowników do zadania

edycja zadania 2

Z ekranu „Więcej opcji” możesz:

 1. Udostępnić zadanie
 2. Zarządzać projektami
 3. Oznaczyć jako
 4. Oznaczyć jako kamień milowy
 5. Oznaczyć jako zatwierdzenie
 6. Dodać tag
 7. Skopiować adres URL
 8. Opuścić zadanie
 9. Usunąć zadanie

Priorytety tygodnia

priorytety tygodnia

Twoje priorytety tygodnia

Planuj priorytety na każdy tydzień i zacznij pracować w bardziej świadomy i intencjonalny sposób. Informacje o priorytetach danego tygodnia będą wyświetlane w aplikacji mobilnej i internetowej, dzięki czemu możesz łatwiej planować, wykonywać odpowiednie działania i osiągać lepsze rezultaty.

W każdy poniedziałek rano użytkownicy aplikacji mobilnej zobaczą monit dotyczący wyznaczenia priorytetu na dany tydzień. Ustawiony w wersji mobilnej priorytet pojawi się także w aplikacji komputerowej i internetowej Asany, ale tam nie będzie go można edytować. Priorytet tygodnia będzie przez cały tydzień widoczny u góry listy Moje zadania, co pomoże Ci w lepszym planowaniu Twojego czasu.

Naklejki uznania

Naklejki uznania to doskonały sposób pozwalający zwiększyć zaangażowanie użytkowników we współpracę nad zadaniami. Reprezentują one animowane postacie lub ilustracje, które użytkownicy mogą dodawać za pomocą selektora naklejek. Możesz użyć ich, aby wyrazić uznanie lub podziękować członkom zespołu i współpracownikom za ich pracę – np. za ukończenie kamieni milowych czy zadań lub opublikowanie aktualizacji statusu.

naklejki uznania

 1. Możesz uzyskać dostęp do naklejek uznania z poziomu sekcji komentarzy dowolnego zadania, aktualizacji statusu itp., klikając selektor ikon „Naklejki uznania”.
 2. Wybierz naklejkę.
 3. Naklejka pojawi się obok innych komentarzy, aktualizacji lub pytań.

Dodawanie zadań do wielu projektów

Możesz również dodać zadania do wielu projektów.

ikona wielokrotnego wyboru 5

Opcje sortowania zadań

Sortowanie według statusu zadania

Możliwe jest sortowanie zadań według opcji zadania nieukończone, zadania ukończone lub wszystkie zadania. Aby to zrobić, stuknij w opcję sortowania zadań, znajdującą się po lewej stronie ekranu.

opcja sortowania zadań 1

Następnie wybierz filtr zadań.

opcja sortowania zadań 2

Dodatkowe opcje sortowania

Aby wyświetlić dodatkowe opcje sortowania, kliknij ikonę Sortuj.

opcja sortowania 1

Następnie wybierz żądaną opcję sortowania.

opcja sortowania 2

Określanie priorytetu zadania

priorytet zadania 1

Aby określić priorytet zadania:

 1. Stuknij w ikonę z trzema kropkami.
 2. Stuknij w Oznacz jako.

Tutaj możesz oznaczyć zadanie jako Dzisiaj, Nadchodzące lub Później.

priorytet zadania 2

3D Touch

Przyciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Asany na ekranie głównym.

3D touch

Jeśli Twoje urządzenie iOS ma funkcję 3D Touch możesz:

 1. Utworzyć nowe zadanie
 2. Utworzyć zadanie ze zdjęciem jako załącznikiem
 3. Przejść do swojej Skrzynki odbiorczej
 4. Wyszukać elementy w Asanie
 5. Edytować ekran główny
 6. Udostępnić aplikację
 7. Usunąć aplikację

Tworzenie zadań przy użyciu Siri

Twórz zadania w Asanie z dowolnego miejsca za pomocą Siri. Ta integracja obsługuje wiele języków (język polski nie jest obecnie obsługiwany).

 • Pobierz najnowszą wersję Asany na iOS.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Początek”.
 • Powiedz „Hey Siri”.
 • Powiedz nazwę zadania, na przykład „Create a task in Asana to post photos of the conference” (Utwórz w Asanie zadanie, dotyczące opublikowania zdjęć z konferencji).
 • Pamiętaj, aby do nazwy zadania dodać „in Asana” (w Asanie) lub „using Asana” (za pomocą Asany).
 • Nowe zadanie pojawi się na Twojej liście „Moje zadania”.

do tworzenia zadań za pomocą Siri wymagany jest system iOS w wersji 11.0.0 lub nowszej.

Dowiedz się więcej o naszych funkcjach ułatwień dostępu.

Dodawanie tagów do zadań

Aby dodać do zadania tag, przejdź do niego i stuknij w ikonę z trzema kropkami.

tag 1

Następnie stuknij w Dodaj tag.

tag 2

tag 3

Z kolejnego ekranu możesz:

 1. Dodać nazwę tagu
 2. Dodać nowy tag

Akcje komentarzy

akcje komentarzy 1

Dodając komentarz do zadania w iOS możesz:

 1. Dodać do niego obserwujących
 2. @Wspomnieć innych członków Twojego zespołu
 3. Przesłać obrazy z Twojego telefonu
 4. Przesłać załączniki

Możliwe jest również skopiowanie komentarza lub przypięcie go na górze listy komentarzy do zadania oraz edycja lub usunięcie swoich komentarzy.

Akcje komentowania 2

Stuknij w komentarz i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

 1. Kopiuj komentarz
 2. Przypnij na górze
 3. Edytuj komentarz
 4. Usuń komentarz

możesz usuwać lub edytować wyłącznie swoje własne komentarze.

Dodawanie adnotacji do obrazów w Asanie

Po wybraniu zdjęcia lub zrobieniu nowego stuknij i przytrzymaj je.

Dodawanie adnotacji

Z tego miejsca wybierz Dodaj adnotację.

Dodawanie adnotacji 2

Po wprowadzeniu zmian do obrazu, stuknij w przycisk Zapisz, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu i udostępnij zdjęcia jako komentarz, stukając w Wyślij.

Dodawanie adnotacji 3

Daty rozpoczęcia

Dodaj datę rozpoczęcia do swoich zadań, aby wiedzieć kiedy rozpocząć pracę, jak długo powinna zająć i nie przegapić żadnego terminu.

Data rozpoczęcia

Aby dodać datę rozpoczęcia do zadania z ekranu kalendarza:

 1. Stuknij w Więcej opcji.
 2. Stuknij w Dodaj datę rozpoczęcia.

Wprowadź dzień, w którym musisz rozpocząć pracę nad zadaniem jako datę rozpoczęcia. Następnie wprowadź datę, do której musisz ukończyć zadanie jako datę wykonania.

data rozpoczęcia dwa

Utwórz projekt

Aby utworzyć projekt:

 1. Stuknij w przycisk +, znajdujący się na górze, po prawej stronie zakładki „Projekty”.

Z ekranu „Utwórz projekt”:

 1. Wprowadź nazwę projektu.
 2. Wybierz, do którego zespołu chcesz dodać ten projekt.
 3. Wybierz widok listy lub tablicy.
 4. Utwórz projekt.

Wyświetl szczegóły projektu

Przejdź do dowolnego projektu, aby wyświetlić lub edytować jego szczegóły.

szczegóły projektu

Po przejściu do projektu, stuknij w strzałkę, znajdującą się obok jego nazwy, aby:

 1. Wyświetlić listę zadań w projekcie
 2. Przejść do kalendarza projektu
 3. Wyświetlić i publikować wiadomości dotyczące projektu
 4. Wyświetlić/dodać/usunąć członków projektu
 5. Wyświetlić/edytować opis i kolor projektu
 6. Klikając ikonę suwaka znajdującą się u góry po prawej stronie ekranu możliwe jest sortowanie zadań według opcji zadania nieukończone, zadania ukończone, wszystkie zadania lub według określonego pola niestandardowego.

Utwórz konwersację

Nowa konwersacja zespołowa

Aby utworzyć konwersację:

 1. Z zakładki Wszystkie projekty, stuknij w strzałkę obok nazwy zespołu, aby przejść na stronę tego zespołu.

Z tego miejsca, stuknij w ikonę Konwersacje, aby wyświetlić wszystkie konwersacje zespołu lub utworzyć nowe.

Strona zespołu

Z poziomu ekranu tworzenia konwersacji możesz:

 1. Wybrać zespółzespółZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami. lub projektprojektProjekty to listy zadań., w którym chcesz opublikować konwersację
 2. Wprowadzić temat swojej wiadomości
 3. Udostępnić kontekst w treści wiadomości
 4. Dodać załącznikzałącznikPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji. do wiadomości

Szczegóły konwersacji

Stuknij w dowolną konwersację, aby wyświetlić jej szczegóły.

Szczegóły konwersacji

Z poziomu ekranu tworzenia konwersacji możesz:

 1. Polubić konwersację
 2. Uzyskać dostęp do większej liczby opcji
 3. Napisać komentarzkomentarz
 4. @Wspomnieć członka zespołu
 5. Przesłać obraz lub zdjęcie
 6. Przesłać załącznikzałącznikPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji.
 7. Dodać obserwującychobserwujących

Więcej opcji

Stuknij w ikonę z trzema kropkami w ekranie szczegółów konwersacji, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

więcej opcji

Z tego okienka możesz:

 1. Uzyskać dostęp do strony zespołu
 2. Udostępnić konwersację
 3. Skopiować adres URL konwersacji

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com