Uwierzytelnianie dwuetapowe

Przegląd

Uwierzytelnianie dwuetapowe jest powszechną, dodatkową formą zabezpieczenia, którą możesz dodać do swoich kont online. Włączenie jej sprawi, że Asana oprócz adresu e-mail i hasła, poprosi Cię o kod podczas uwierzytelniania.

Kod ten zostanie wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą (np. Duo, Authy, Microsoft Authenticator), którą możesz zainstalować na swoim telefonie.

Włączanie uwierzytelniania dwuetapowego

Aby uzyskać dostęp do ustawień uwierzytelniania dwuetapowego, przejdź do Ustawień profilu.

ustawienia profilu

W zakładce Konto, kliknij Uwierzytelnianie dwuetapowe.

Włącz lub wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe

Następnie otrzymasz prośbę o weryfikację hasła.

hasło

W następnej kolejności pojawi się prośba o zeskanowanie kodu QR.

Kod QR

Wprowadź kod wygenerowany przez Twoją aplikację uwierzytelniającą i kliknij Włącz.

Kod QR 2

Wyłączanie uwierzytelniania dwuetapowego

Aby wyłączyć uwierzytelnianie dwuetapowe, kliknij Ustawienia profilu i przejdź do zakładki Konto. Następnie kliknij Uwierzytelnianie dwuetapowe.

wyłączanie uwierzytelniania dwuetapowego 1

Wprowadź swoje hasło do Asany i kliknij Wyłącz.

wyłączanie uwierzytelniania dwuetapowego 2

Uwierzytelnianie dwuetapowe zostanie wyłączone.

wyłączone uwierzytelnianie dwuetapowe

Logowanie się za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Po włączeniu uwierzytelniania dwuetapowego, będzie ono wymagane podczas logowania się na konto w Asanie.

Najpierw kliknij Zaloguj na stronie głównej Asany.

zaloguj 1

Następnie, wprowadź swój adres e-mail oraz hasło i kliknij Zaloguj.

zaloguj 2

Then, use your code generated by your authentication app and click Continue.

zaloguj 3

Logging in with 2FA

Logging in with 2FA on mobile

Once 2FA has been enabled, you will be required to use it when logging in through your mobile device.

To log in, first enter your email address and click Continue with email.

urządzenie mobilne 1

Następnie wprowadź hasło i kliknij Zaloguj.

urządzenie mobilne 2

Na koniec użyj kodu wygenerowanego przez aplikację uwierzytelniającą i kliknij Kontynuuj.

urządzenie mobilne 3

Masz problem z logowaniem się za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego?

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem się za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego po jego włączeniu, skontaktuj się z obsługą klienta.

Resetowanie przez administratora

Resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego przez administratora jest funkcją dostępną w planie Enterprise.

Administratorzy mogą sprawdzić, czy uwierzytelnianie dwuetapowe zostało włączone dla danego członka w Konsoli administratora. Mogą oni również wyłączyć je dla określonego konta. Jest to przydatna opcja, jeśli członek utracił urządzenie używane do uwierzytelniania dwuetapowego i chce odzyskać dostęp.

ze względów bezpieczeństwa, administratorzy mogą zresetować uwierzytelnienie dwuetapowe tylko jeśli członek nie należy do żadnej innej domeny.

Aby wyświetlić ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego dla danego członka, przejdź do zakładki Członkowie w Konsoli administratora. Z tego miejsca kliknij Edytuj ustawienia profilu.

Administrator 1

W kolejnym oknie, przejdź do zakładki Bezpieczeństwo i przewiń w dół do Uwierzytelniania dwuetapowego.

Administrator 2

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com