Formatowanie tekstu

@Wzmianka

Za pomocą @wzmianek możesz wspomnieć osoby, projekty, zadania i wiadomości w polu opisu zadania lub komentarza w Asanie.

Użyj @wzmianki, aby wspomnieć inne zadania, projekty, zespoły lub wiadomości w opisie lub zwrócić uwagę członka zespołu na komentarz poprzez wpisanie jego nazwy użytkownika.

@wzmianki

Aby użyć @wzmianki:

Wpisz @, a następnie nazwę zadania, projektu, wiadomości lub użytkownika.

formatowanie tekstu

Możesz także kliknąć przycisk + i wybrać jedną z opcji w sekcji Wzmianka.

kiedy @wspomnisz inną osobę w zadaniu lub konwersacji, zostanie ona automatycznie dodana do zadania jako współpracownik i otrzyma powiadomienie w swojej skrzynce odbiorczej.

Tekst sformatowany

Użyj następujących skrótów klawiaturowych, aby sformatować tekst:

AkcjaMacWindowsMarkdown
Pogrubienie⌘BCtrl-B*tekst*
Podkreślenie⌘UCtrl-U__tekst__
Przekreślenie⌘⇧XCtrl⇧X~tekst~
Kursywa⌘I Ctrl-I
Czcionka o stałej szerokości⌘⇧MCtrl-Shift-M`tekst`
• Listy punktowane⌘⇧8Ctrl-Shift-8* tekst
1. Listy numerowane⌘⇧7Ctrl-Shift-71. tekst
Zwiększ wcięcie listy⌘]Ctrl-]
Zmniejsz wcięcie listy⌘[Ctrl-[
Hiperłącza⌘KCtrl-K[tytuł](link)

to klawisz Command/Apple w systemie MacOS, Ctrl to klawisz Control w systemie Windows.

Możesz również sformatować tekst klikając pasek narzędzi formatowania tekstu podczas wpisywania opisu zadania lub dodawania komentarza do zadania.

pasek narzędzi tekstu sformatowanego

Możesz również sformatować opis zadania, zaznaczając żądany tekst.

zaznacz tekst

Jeśli używasz list numerowanych lub punktowanych, możesz również zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie listy w zależności od upodobań.

Wcięcie

Obrazy w tekście i media

Dodawaj obrazy w tekście i osadzaj multimedia z serwisów, takich jak YouTube lub Figma, w opisach zadań.

dodaj obrazy

Aby dodać obrazy:

  1. Kliknij przycisk +.
  2. Przewiń w dół i wybierz Obraz, a następnie wybierz obraz do przesłania.

obraz w tekście

Możesz dodać tekst i inne elementy przed obrazem lub po nim.

dodaj obrazy

Aby dodać media:

  1. Kliknij przycisk +.
  2. Przewiń w dół i wybierz Media, a następnie jedną z opcji.

Zostanie następnie wyświetlony monit o wklejenie adresu URL mediów do osadzenia.

Emotikony

Emoji są obsługiwane w każdym miejscu w Asanie. Można je dodawać do tytułów projektów i zadań, opisów, komentarzy i wiadomości. Możesz skopiować i wkleić emoji do odpowiedniego pola lub wpisać w polu polecenie emoji, a tekst zostanie automatycznie przekonwertowany na odpowiadające mu emoji.

Na przykład wpisz :smile: w polu opisu zadania, a tekst zostanie przekonwertowany na .

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady emoji

emotikony ASCII są obsługiwane i automatycznie konwertowane na emoji.

obsługiwane pola

Naklejki uznania

Naklejki uznania to doskonały sposób pozwalający zwiększyć zaangażowanie użytkowników we współpracę nad zadaniami. Reprezentują one małe animowane postacie lub ilustracje, które użytkownicy mogą dodawać z menu emoji. Możesz użyć ich, aby wyrazić uznanie lub podziękować członkom zespołu i współpracownikom za ich pracę.

Możesz uzyskać dostęp do naklejek uznania z poziomu komentarza do zadania, klikając selektor ikon Naklejki uznania.

dostęp do naklejek

Wyraź uznanie dla akcji wykonanej na zadaniu za pomocą animowanych naklejek.

Użytkownicy mogą używać hiperłączy do komunikowania się w Asanie. Można dodać łącze do opisu zadania za pomocą przycisku „Wstaw link”, a w komentarzu do zadania za pomocą paska narzędzi tekstu sformatowanego. Ponadto można udostępniać linki do odpowiednich projektów, zadań i dokumentów.

wstawianie linku

Przejdź do opisu zadania i kliknij ikonę Wstaw link.

Dodawanie opisu i adresu URL

Po kliknięciu Wstaw link pojawi się dwuwierszowe okienko wyskakujące, które umożliwi opisanie linku w wierszu 1 poprzez dodanie tekstu i adresu URL w wierszu 2.

dodawanie opisu

Wprowadź tekst linku i dodaj adres URL.

Link w komentarzu

Możesz dodać link w komentarzu do zadania za pomocą paska narzędzi tekstu sformatowanego.

link do komentarza

Aby wstawić link podczas dodawania komentarza:

  1. Kliknij przycisk Formatowanie.
  2. Kliknij ikonę link.

Następnie możesz dodać tekst i adres URL.

możesz także użyć skrótu klawiaturowego ⌘-K (Mac) lub Ctrl-K (Windows), aby połączyć ważne treści z tekstem.

Obsługiwane pola

Następujące pola obsługują @wzmianki, tekst sformatowany i emoji:

Skrót klawiaturowy do wstawiania linku

Jeśli adres URL znajduje się już w schowku, zaznaczony tekst zostanie przekonwertowany na link po naciśnięciu klawiszy Cmd+V (Mac OS) lub Ctrl+V (Windows).

Ustawianie czcionki o stałej szerokości

Aby ustawić stałą szerokość czcionki, zaznacz fragment tekstu, a następnie naciśnij klawisz odwróconego apostrofu (`).

podoba Ci się to, co widzisz? Wypróbuj Asanę już dziś, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Wypróbuj za darmo

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com