Formatowanie tekstu

@Wzmianka

Za pomocą @wzmianek możesz wspomnieć osoby, projektyprojektyProjekty to listy zadań., zadaniazadaniaZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze części lub służyć do przechowywania informacji. i konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. w opisie zadania lub w w Asanie.

Użyj @wzmianki, aby wspomnieć inne zadania, projekty, zespoły lub konwersacje w notatkach lub zwrócić uwagę członka zespołu na komentarz, wpisując jego nazwę użytkownika.

@wzmianki

Aby użyć @wzmianki:

Wpisz @, a następnie nazwę zadania, projektu, konwersacji lub użytkownika.

kiedy @wspomnisz inne osoby w zadaniu lub konwersacji, zostaną one automatycznie dodane do zadania jako jego współpracownicy i otrzymają powiadomienie w Skrzynce odbiorczej.

Tekst sformatowany

Użyj następujących skrótów klawiaturowych, aby sformatować tekst:

AkcjaMacWindowsMarkdown
Pogrubienie⌘BCtrl-B*tekst*
Podkreślenie⌘UCtrl-U__tekst__
Przekreślenie⌘⇧XCtrl⇧X~tekst~
Kursywa⌘I Ctrl-I
Czcionka o stałej szerokości⌘⇧MCtrl-Shift-M`tekst`
• Listy punktowane⌘⇧8Ctrl-Shift-8* tekst
1. Listy numerowane⌘⇧7Ctrl-Shift-71. tekst
Zwiększ wcięcie listy⌘]Ctrl-]
Zmniejsz wcięcie listy⌘[Ctrl-[
Hiperłącza⌘KCtrl-K[tytuł](link)

Zamiast używać skrótów klawiaturowych, możesz również sformatować tekst klikając pasek narzędzi formatowania tekstu podczas wpisywania opisu zadania lub komentowania zadania.

pasek narzędzi formatowania tekstu

to klawisz Command/Apple w systemie MacOS, Ctrl to klawisz Control w systemie Windows.

Jeśli używasz list numerowanych lub punktowanych, możesz również zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie listy w zależności od upodobań.

Zwiększenie wcięcia

Zmniejszenie wcięcia

Emotikony

Emoji są obsługiwane wszędzie w Asanie. Można je dodawać do tytułów projektów i zadań, opisów, komentarzy i konwersacji. Możesz skopiować i wkleić emoji do odpowiedniego pola lub wpisać w polu polecenie emoji, a tekst zostanie automatycznie przekonwertowany na odpowiadające mu emoji.

Na przykład wpisz :smile: w polu opisu zadania, a tekst zostanie przekonwertowany na .

Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady emoji

emotikony ASCII są obsługiwane i automatycznie konwertowane na emoji,

obsługiwane pola

Naklejki uznania

Naklejki uznania to doskonały sposób pozwalający zwiększyć zaangażowanie użytkowników we współpracę nad zadaniami. Reprezentują one małe animowane postacie lub ilustracje, które użytkownicy mogą dodawać z menu emoji. Możesz użyć ich, aby wyrazić uznanie lub podziękować członkom zespołu i współpracownikom za ich pracę.

uznanie

Możesz uzyskać dostęp do naklejek uznania z poziomu komentarza do zadania, klikając selektor ikon Naklejki uznania.

dostęp do naklejek

Okaż uznanie dla akcji wykonanej na zadaniu za pomocą animowanych lub ilustrowanych naklejek.

Użytkownicy mogą używać hiperłączy do komunikowania się w Asanie. Można dodać łącze do opisu zadania za pomocą przycisku „Wstaw link”, a w komentarzu do zadania za pomocą przycisku tekstu sformatowanego. Ponadto można udostępniać linki związane z różnymi projektami, zadaniami i dokumentami.

wstawianie linku

Aby wstawić link:

 1. Przejdź do opisu zadania, do ikony Wstaw link.
 2. Kliknij Wstaw link.

Dodawanie opisu i adresu URL:

dodawanie opisu

Po kliknięciu Wstaw link pojawi się dwuwierszowe okienko wyskakujące, które umożliwi opisanie linku w wierszu 1 poprzez dodanie tytułu i adresu URL w wierszu 2.

Aby dodać adres URL:

 1. Nadaj swojemu linkowi tytuł.
 2. Dodaj link.

Link w komentarzu:

link w komentarzu

Możesz dodać link w komentarzu do zadania za pomocą przycisku tekstu sformatowanego.

Aby dodać adres URL w komentarzu:

 1. Chcąc dodać link, kliknij przycisk „Formatowanie”.
 2. Kliknij ikonę linku, aby wstawić link.

Następnie możesz dodać tytuł i adres URL.

możesz także użyć skrótu klawiaturowego ⌘-K (Mac) lub Ctrl-K (Windows), aby połączyć ważne treści z tekstem.

Obsługiwane pola

Następujące pola obsługują @wzmianki, tekst sformatowany i emoji:

 • opis zadaniaopis zadaniaOpis zadania to pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą dodać szczegóły lub dodatkowy kontekst do zadań.
 • komentarzekomentarzeSkomentuj zadanie lub konwersację, aby zaoferować pomoc, odpowiedzieć na pytania i pomóc w popchnięciu pracy do przodu. do zadania
 • opis projektuopis projektuOpis projektu to miejsce, w którym użytkownicy mogą dodawać informacje o celach lub szczegółach związanych z danym projektem.
 • Aktualizacje statusustatusu projektu
 • Treść konwersacjikonwersacji
 • Komentarze do konwersacji

Skrót klawiaturowy do wstawiania linku

Jeśli adres URL znajduje się już w schowku, zaznaczony tekst zostanie przekonwertowany na link, gdy tylko klikniesz Cmd + V (Mac OS) lub Ctrl + V (Windows).

Ustawianie czcionki o stałej szerokości

Aby ustawić stałą szerokość czcionki, zaznacz fragment tekstu, a następnie kliknij klawisz tyldy (`).

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com