Wyszukiwanie i widoki wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania umożliwia Ci znalezienie dowolnego zadania, projektu, tagu, osoby lub zespołu w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.

pasek wyszukiwania

naciśnij klawisze Tab+/ na klawiaturze, aby ustawić kursor na pasku wyszukiwania.

Wyszukiwanie podstawowe

Aby uruchomić wyszukiwanie podstawowe, wpisz nazwę lub tytuł dowolnego obiektu w pasku wyszukiwania.

wyszukiwanie podstawowe

Wyniki wyszukiwania będą wyświetlać następujące informacje z użyciem autouzupełniania:

 1. ZadaniaZadania
 2. projektyprojektyProjekty to listy zadań.
 3. PortfolioPortfolio
 4. konwersacjekonwersacjeKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole.
 5. zespołyzespołyZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami.
 6. tagitagiUżyj tagów, aby oznaczyć lub grupować ze sobą podobne zadania.

Wyszukiwanie zaawansowane to wbudowana funkcja Asany, która pozwala użytkownikom określić dodatkowe wymagania dotyczące wyszukiwania. Pojawia się na samym końcu tej listy wyświetlania.

wprowadź nazwę użytkownika w wyszukiwaniu podstawowym, aby uzyskać dostęp do listy „Moje zadania” tej osoby.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Uruchom wyszukiwanie pełnotekstowe, aby przeszukać wszystkie pola tekstowe w zadaniach i konwersacjach, w tym nazwy, opisy i komentarzekomentarzeSkomentuj zadanie lub konwersację, aby zaoferować pomoc, odpowiedzieć na pytania i pomóc w popchnięciu pracy do przodu.:

wyszukiwanie pełnotekstowe

Aby uruchomić wyszukiwanie pełnotekstowe:

 1. Kliknij pasek wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe.
 2. Wybierz opcję Wyświetl wszystkie wyniki zawierające „[słowo kluczowe]” > lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

możesz także wyszukać wyniki w Przewodniku Asany.

wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w widoku siatki.

wyszukiwanie pełnotekstowe zwraca w wynikach tylko zadania, podzadania i konwersacje.

Wyszukiwanie zaawansowane i widoki wyszukiwania

Widoki wyszukiwania to listy zadań, które spełniają określone przez Ciebie kryteria. Utwórz widok wyszukiwania, aby znaleźć określoną grupę zadań lub konwersacje.

wyniki wyszukiwania w widoku wyszukiwania będą zawierać tylko te zadania, do których masz uprawnienia. Z tego powodu Twoi współpracownicy mogą widzieć inne wyniki, nawet jeśli używacie tych samych parametrów wyszukiwania.

przycisk wyszukiwania zaawansowanego

Utwórz widok wyszukiwania

 1. Kliknij pasek wyszukiwania.
 2. Wybierz Wyszukiwanie zaawansowane.

parametry wyszukiwania

W oknie „Wyszukiwanie zaawansowane” zobaczysz szereg parametrów, których możesz użyć do wyszukiwania zadań lub konwersacji.

możesz również filtrować według kamieni milowych w wyszukiwaniu zaawansowanym, klikając +Dodaj filtr, a następnie Więcej oraz Kamień milowy.

więcej parametrów wyszukiwania

Kliknij +Dodaj filtr, aby użyć dodatkowych parametrów wyszukiwania. Każde pole daje dużą liczbę opcji do zawężenia wyszukiwania. Kliknij prawą strzałkę, aby dokonać wyboru.

Filtrowanie wyników pomaga szybciej znaleźć dokładnie to, czego szukasz. Możesz zawęzić lub rozszerzyć zakres wyszukiwania.

zbliżenie

Jak zmodyfikować wynik wyszukiwania w projektach:

 1. Kliknij +Dodaj filtr.
 2. Wybierz opcję Projekty.
 3. Wybierz We wszystkich tych projektach, aby wyszukać konkretne projekty, które Twoim zdaniem mogą zawierać słowo lub frazę, której szukasz.
 4. Wybierz Nie w tych projektach, aby wykluczyć projekty, które według Twojej wiedzy nie zawierają słowa lub frazy, której szukasz.

wszystkie pola w procesie tworzenia widoku wyszukiwania są opcjonalne.

Po określeniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Szukaj. Wyniki Twojego widoku wyszukiwania pojawią się w okienku głównymokienku głównym, a nazwa widoku wyszukiwania pojawi się u góry nagłówkanagłówka.

wyniki wyszukiwania

W wynikach wyszukiwania możesz:

 • Zmienić parametry wyszukiwania klikając Zawęź wyszukiwanie
 • Dodać wyniki w sekcji „Raporty” na pasku bocznym klikając Zapisz raport
 • Zmienić kolejność zadań klikając Sortuj

widoki wyszukiwania wyświetlają zadania i konwersacje, które spełniają ustawione przez Ciebie parametry. Aby dodać zadanie do wyników, utwórz zadanie spełniające te parametry.

Sortowanie wyników

sortowanie wyników

Wybierz Sortuj dla różnych pól, według których chcesz sortować wyniki wyszukiwania.

Uzyskaj dostęp do zasobów Przewodnika z wyszukiwarki

pasek wyszukiwania

Użyj opcji Wyszukaj, aby wyświetlić wszystkie wyniki dla wyszukiwanego hasła.

Obejmuje to również treści z Przewodnika Asany.

możesz również skorzystać z paska wyszukiwania, aby przeszukać Przewodnik, wpisując wyszukiwany termin.

Zapisywanie widoków wyszukiwania jako zapisanych wyszukiwań

Jeśli regularnie korzystasz z niektórych widoków wyszukiwania, możesz je zapisać, aby mieć do nich łatwiejszy dostęp w przyszłości.

zapisywanie raportu

Kliknij przycisk Zapisz raport, aby zapisać widok wyszukiwania w formie raportu. Po zapisaniu, Twój widok wyszukiwania pojawi się w sekcji Raporty pod sekcją ulubionych u góry paska bocznegopaska bocznego.

zapisanie widoku wyszukiwania jako raportu powoduje zapisanie parametrów wyszukiwania, dzięki czemu raport jest aktualizowany, gdy Ty i Twoi współpracownicy kontynuujecie pracę nad zadaniami.

Zmiana nazwy raportu

Kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby zmienić nazwę raportu. Aby ta opcja się pojawiła, musisz najpierw zapisać raport.

Możesz użyć szybkiego wyszukiwania do wyszukiwania zadań w bieżącym projekcie. Jest to szczególnie przydatne w projektach zawierających dużą liczbę zadań.

szybkie wyszukiwanie w projekcie

Aby uruchomić szybkie wyszukiwanie w bieżącym projekcie:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz opcję Wyszukaj w tym projekcie.

Szybkie wskazówki dotyczące widoków wyszukiwania

Istnieje wiele parametrów, których możesz użyć w widokach wyszukiwania. Większość z nich jest dość oczywista, ale oto kilka mniej znanych parametrów, których możesz użyć:

 • Nieprzypisane zadania: wprowadź „Nobody” (Nikt) w polu „Osoba odpowiedzialna”.
 • Zadania bez projektu: wprowadź „No Project” (Brak projektu) w polu „Projekty”.
 • Zadania z określonymi tagami: wprowadź „Has tags” (Zawiera tagi) lub „Zawiera wszystkie następujące tagi” w polu „Tagi”.
 • Zadania w sekcji projektu: po wprowadzeniu projektu w polu „Projekty”, kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać sekcję w projekcie do przeszukania.
 • Brak parametrów: użyj pól „Brak tagów” ​​lub „Brak projektu”, aby znaleźć wszystkie zadania, które nie są powiązane z tagiem lub projektem.
 • Przypisane przez: użyj pola „Przypisane przez”, aby znaleźć zadania przypisane przez konkretnego członka lub gościa.
 • Data ukończenia: użyj pola „Data ukończenia”, aby znaleźć wszystkie zadania ukończone w ciągu ostatnich X dni.
 • Zadania z określonymi datami wykonania: użyj pól „Data wykonania”, „Data rozpoczęcia”, „Data ukończenia”, „Data utworzenia” lub „Data modyfikacji”, a następnie wybierz opcję „Pomiędzy”, aby wyszukać zadania w określonym przedziale czasowym lub opcję „W dniu”, aby wyświetlić zadania z danego dnia.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com