Poruszanie się po Asanie

Interfejs

omówienie 5 obszarów

Interfejs Asany jest podzielony na 5 obszarów:

 1. Pasek boczny – umożliwia dostęp do Strony głównej, listy „Moje zadania”, Skrzynki odbiorczej, zespołów oraz projektów w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.
 2. Nagłówek – zawiera wszystkie akcje i widoki dla projektu, listy „Moje zadania” lub aktualnie używanego widoku.
 3. Pasek górny – wyszukiwanie, szybkie dodawanie, ustawienia profilu oraz ustawienia obszaru roboczego lub organizacji.
 4. Okienko główne – wyświetla listę zadań, konwersacje, kalendarz, postęp lub pliki.
 5. Prawe okienko – zawiera szczegóły dotyczące zadania lub konwersacji.

Pasek boczny

kluczowe informacje na pasku bocznym

Z paska bocznego możesz:

 1. Przejść do Strony głównej, listy Moje zadania, Skrzynki odbiorczej, Portfolio i Celów.
 2. Przejść do Ulubionych
 3. Przejść do zapisanych wyszukiwań
 4. Wyświetlić zespołyzespołyZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami., do których należysz i dołączyć do innych zespołów w Twojej organizacji

zespoły są dostępne wyłącznie w organizacjach.  

Projekty

projekty na pasku bocznym

Pasek boczny zawiera listę projektów znajdujących się w Twoim zespole lub obszarze roboczym. Kliknij nazwę dowolnego projektu, aby wyświetlić go w okienku głównym. Możesz również utworzyć nowy projekt klikając przycisk +.

ikona kłódki oznacza, że projekt jest prywatny.  

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się także więcej o pulpitach nawigacyjnych w Asanie oraz jak możesz wykorzystać wykresy na poziomie projektu do tworzenia wizualnych raportów.

Ulubione

Możesz dodawać do ulubionych projekty, osoby (ich listy „Moje zadania”) oraz tagi, aby je zapisać i dodać do zakładek u góry paska bocznego w celu łatwiejszego dostępu.

omówienie ulubionych na pasku bocznym

Elementy, które dodasz do ulubionych będą zawsze wyświetlane w tym samym miejscu, u góry paska bocznego.

przeciągaj i upuszczaj elementy, aby zmienić ich kolejność.

dodaj do ulubionych

Kliknij ikonę gwiazdki w nagłówku, aby dodać projekt do ulubionych. Kiedy to zrobisz, ikona zmieni kolor na żółty, a projekt będzie widoczny u góry paska bocznego w sekcji „Ulubione”. Aby usunąć go z ulubionych, wystarczy ponownie kliknąć ikonę gwiazdki.

projekty, które dodasz do ulubionych są widoczne tylko dla Ciebie. Każda osoba należąca do Twojego obszaru roboczego lub organizacji ma swoją własną listę ulubionych.

Jak usunąć projekt z ulubionych lub zduplikować go

Najedź kursorem na nazwę projektu i kliknij ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić akcje projektu.

akcje projektu dostępne z paska bocznego

Usuń z ulubionych i Duplikuj projekt

 1. Na pasku bocznym, kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu.
 2. Możesz usunąć projekt z ulubionych.
 3. Możesz zduplikować projekt.

Rozwijanie i zwijanie paska bocznego

Zwiń pasek boczny jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca w przeglądarce dla prawego i środkowego okienka.

zwiń pasek boczny

Aby zwinąć pasek boczny:

Kliknij przycisk menu (trzy kreski) u góry paska bocznego.

rozwiń pasek boczny

Aby rozwinąć pasek boczny:

Kliknij przycisk menu (trzy kreski).

Pasek górny

omówienie górnego paska

Z górnego paska możesz:

 1. Uruchomić wyszukiwaniewyszukiwanieWyszukiwanie pozwala odnaleźć każde zadanie, projekt lub konwersację w Twoim obszarze roboczym lub organizacji., aby wyszukać zadania, projekty, konwersacje, tagi lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji
 2. Skorzystać z opcji szybkiego dodawania, aby utworzyć zadanie, projekt, konwersację lub zaprosić więcej osób
 3. Wyświetlić zasoby pomocy
 4. Uzyskać dostęp do ustawień profiluustawień profilu, uzyskać dostęp do ustawień obszaru roboczego lub organizacji lub przełączać się między obszarami roboczymi i organizacjami

Przycisk multifunkcyjny

Przycisk multifunkcyjny pozwala w łatwy sposób:

 1. Utworzyć zadaniezadanieZadania to podstawowe jednostki podziału pracy w Asanie. Zadania mogą reprezentować dowolny rodzaj pracy, dzielić ją na mniejsze elementy lub przechowywać informacje.
 2. Rozpocząć konwersacjękonwersację
 3. Utworzyć zespółzespółZespół to grupa osób należących do organizacji, które wspólnie pracują nad projektami.
 4. Utworzyć projektprojektProjekty to listy zadań.
 5. Zaprosić nowe osoby do bieżącego obszaru roboczego lub organizacji

Pomoc

pomoc na górnym pasku

Aby uzyskać dostęp do zasobów pomocy, kliknij przycisk „?”.

Menu rozwijane górnego paska

Kliknij swoje zdjęcie profilowe na górnym pasku, aby wyświetlić menu rozwijane.

menu rozwijane górnego paska

Z menu rozwijanego górnego paska możesz:

 1. Przełączać się pomiędzy obszarami roboczymi i organizacjami
 2. Rozszerzyć plan dla swojego bieżącego obszaru roboczego lub organizacji
 3. Uzyskać dostęp do ustawień bieżącego obszaru roboczego lub organizacji
 4. Utworzyć nowy obszar roboczy lub zespół
 5. Opuścić bieżący obszar roboczy lub organizację
 6. Uzyskać dostęp do ustawień swojego profiluustawień swojego profilu
 7. Wylogować się ze swojego konta

ikona znacznika wyboru wskazuje aktualnie wyświetlany przez Ciebie obszar roboczy lub organizację.

Nagłówek

omówienie nagłówka

Z nagłówka możesz:

 1. Uzyskać dostęp do akcji projektu, listy „Moje zadania” lub aktualnie przeglądanego widoku wyszukiwania (ikona strzałki w dół)
 2. Dodać aktualnie przeglądany projekt lub listę „Moje zadania” do ulubionych (symbol gwiazdki)
 3. Ustawić status dla projektu
 4. Wyświetlić listę członków projektu oraz członków z ograniczonym dostępem
 5. Udostępnić projekt

Akcje projektu

akcje projektu

Kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby:

 1. Edytować szczegóły projektu – zmienić nazwę lub opis projektu
 2. Kolor – zmienić kolorkolorUżytkownicy mogą oznaczać projekty lub tagi kolorami. projektu
 3. Skopiować adres URL projektu
 4. Zapisać układ jako domyślny
 5. Duplikować projekt
 6. Przekształcić projekt w szablon – jeśli jesteś członkiem płatnego zespołu lub organizacji
 7. Dodać projekt do Portfolio
 8. Importować pliki CSV, wiadomości e-mail oraz połączyć projekt z Wuffoo / eksportować swój projekt lub listę „Moje zadania”, albo eksportować/wydrukować swój projekt
 9. Przenieść projekt do innego zespołu (opcja dostępna wyłącznie w organizacjach) – przenieś projekt do innego zespołuzespołu w swojej organizacji
 10. Zarchiwizować lub usunąć swój projekt

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się więcej o wszystkich dostępnych akcjach projektu z sekcji akcje projektuakcje projektuAkcje projektu umożliwiają wykonywanie działań na projektach takich, jak drukowanie, archiwizowanie lub usuwanie. w Przewodniku.

Widoki

zalety różnych widoków

Z poziomu nagłówka możesz przełączać się pomiędzy siedmioma różnymi widokami:

 1. Przegląd to główne źródło informacji o projekcie, w którym każdy członek zespołu może zobaczyć cel i zakres projektu oraz zapoznać się z informacjami kontekstowymi.
 2. Lista to widok domyślny, który wyświetla zadania w formie listy.
 3. Widok tablicy organizuje zadania w kolumnach.
 4. Oś czasu jest funkcją płatną, która umożliwia utworzenie planu projektu i pokazuje, w jaki sposób różne elementy układają się w spójną całość.
 5. Widok kalendarza filtruje wyłącznie zadania z datami wykonaniadatami wykonania i wyświetla je w formie kalendarza.
 6. Pulpit nawigacyjny – ten widok zapewnia wgląd w postępy w czasie rzeczywistym, umożliwiając korzystanie z wstępnie skonfigurowanych wykresów, aby tworzyć wizualne raporty oraz udostępniać informacje o postępach projektu.
 7. Używaj Wiadomości, aby prowadzić dyskusje, ogłosić coś, przeprowadzić burzę mózgów, celebrować osiągnięcia lub porozmawiać na dowolny temat. Wiadomości można wysyłać do indywidualnych użytkowników, a także do projektów lub zespołów.
 8. Używaj Plików, aby przejść do plików zintegrowanych z projektem, na przykład wiadomości wideo z Vimeo.

Okienko główne

Po wybraniu projektu, tagu lub osoby z paska bocznego, w okienku głównym zobaczysz wszystkie powiązane zadania. W tym miejscu wyświetlane są również wyniki wyszukiwania, powiadomienia Skrzynki odbiorczej oraz wiadomości.

Z poziomu okienka głównego możesz:

 1. Dodać nowe zadanie, sekcję lub kamień milowy
 2. Dodać szablon zadania
 3. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone i wyświetlić/edytować jego nazwę
 4. Ustawić osobę odpowiedzialnąosobę odpowiedzialną za zadanie
 5. Ustawić datę wykonaniadatę wykonania zadania
 6. Filtrować listę
 7. SortowaćSortować listę
 8. Dostosować listę korzystając z pól niestandardowych
 9. Utworzyć link do zadania

Z poziomu okienka głównego możesz także zobaczyć ilość polubień danego zadania.

Prawe okienko

Prawe okienko to obszar, w którym możesz zobaczyć szczegóły zadania wybranego w okienku głównym.

omówienie prawego okienka

U góry prawego okienka możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończoneukończoneOznaczyć zadanie jako ukończone poprzez kliknięcie w symbol znacznika wyboru. lub nieukończone
 2. Przesłać załącznikizałącznikiPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji.
 3. Dodać podzadaniapodzadaniaPodzadania umożliwiają podział zadania na mniejsze części. Podobnie jak zadania, podzadania mogą mieć osobę odpowiedzialną, datę wykonania, komentarze i polubienia.
 4. Skopiować adres URL zadania
 5. PolubićPolubić zadanie
 6. Uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zadania

omówienie prawego okienka

Z prawego okienka możesz także:

 1. Edytować nazwę zadania
 2. przypisaćprzypisaćOsoba odpowiedzialna za zadanie lub podzadanie. Asana umożliwia przypisanie każdego zadania lub podzadania do jednej osoby odpowiedzialnej. zadanie
 3. Ustawić datędatę oraz czas wykonania zadania
 4. Wybrać projekt, do którego chcesz dodać zadanie
 5. Dodać opis, aby dodać więcej kontekstu do zadania
 6. Opublikować komentarzkomentarz lub zadać pytanie
 7. Współpracować nad zadaniem lub usunąć siebie jako współpracownika z zadania

Dowiedz się więcej o funkcjach dostępnych w prawym okienku z sekcji zadaniazadania w Przewodniku.

Rozszerzanie i zwijanie prawego okienka

Zwiń prawe okienko jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca w przeglądarce dla okienka środkowego.

zwiń prawe okienko

Kliknij strzałkę, aby zwinąć prawe okienko i zamknąć szczegóły.

rozwiń prawe okienko

Aby rozwinąć prawe okienko, kliknij w dowolnym miejscu w zadaniu.

Tryb pełnoekranowy

Tryb pełnoekranowy jest przydatny, gdy chcesz skupić się na pojedynczym zadaniu, albo podczas prezentacji na spotkaniu.

otwieranie trybu pełnoekranowego

Aby włączyć tryb pełnoekranowy:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym okienku.
 2. Wybierz Pełny ekran.

tryb pełnoekranowy można również włączyć naciskając kombinację klawiszy Tab+X.

tryb pełnoekranowy

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com