Poruszanie się po Asanie

Interfejs

omówienie wszystkich pięciu okienek

Interfejs Asany jest podzielony na pięć obszarów:

 1. Pasek boczny – umożliwia dostęp do strony głównej, listy „Moje zadania”, skrzynki odbiorczej oraz zespołów i projektów znajdujących się w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.
 2. Nagłówek – zawiera wszystkie akcje i widoki dla projektu, listy „Moje zadania” lub aktualnie używanego widoku.
 3. Pasek górny – umożliwia wyszukiwanie, szybkie dodawanie, dostęp do sekcji „Moje ustawienia...” oraz ustawień obszaru roboczego lub organizacji.
 4. Okienko główne – wyświetla listę zadań, wiadomości, kalendarz, postęp lub pliki.
 5. Okienko szczegółów zadania – zawiera szczegóły dotyczące zadania lub wiadomości.

Pasek boczny

główne elementy na pasku bocznym

Z paska bocznego możesz:

 1. Zwinąć i rozwinąć pasek boczny
 2. Przejść do strony głównej, swojej listy „Moje zadania”, skrzynki odbiorczej, raportowania, portfolio i celów
 3. Przejść do ulubionych
 4. Przejść do zapisanych wyszukiwań
 5. Wyświetlić zespoły, do których należysz i dołączyć do innych zespołów w Twojej organizacji
 6. Przeglądać zespoły
 7. Zaprosić członków zespołu do Asany
 8. Przeczytać artykuły z działu pomocy, obejrzeć samouczki wideo, skontaktować się z obsługą klienta itp.

zespoły są dostępne wyłącznie w organizacjach.  

Strona główna

Układ Strony głównej

Ze swojej strony głównej możesz:

 1. Wyświetlić liczbę ukończonych zadań oraz liczbę osób, z którymi pracowaliście razem w ubiegłym tygodniu lub miesiącu
 2. Wyświetlić swoje cele
 3. Wyświetlić swoje zadania nadchodzące, zaległe i ukończone
 4. Wyświetlić projekty ostatnie, ulubione i rekomendowane
 5. Spersonalizować swoją stronę główną

Projekty

Projekty na pasku bocznym

Pasek boczny zawiera listę projektów znajdujących się w Twoim zespole lub obszarze roboczym.

 1. Kliknij nazwę dowolnego projektu, aby wyświetlić go w okienku głównym.
 2. Możesz również utworzyć nowy projekt klikając przycisk Szybkie dodawanie.

ikona kłódki oznacza, że projekt jest prywatny.  

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się więcej o pulpitach nawigacyjnych w Asanie oraz jak możesz wykorzystać wykresy na poziomie projektu do tworzenia wizualnych raportów.

Ulubione

Możesz dodawać do ulubionych projekty, osoby (ich listy „Moje zadania”) oraz tagi, aby je zapisać i dodać do zakładek u góry paska bocznego w celu szybkiego dostępu.

Projekty, które dodasz do ulubionych, są widoczne tylko dla Ciebie. Każda osoba należąca do Twojego obszaru roboczego lub organizacji ma swoją własną listę ulubionych.

ulubione elementy na pasku bocznym

Kliknij ikonę gwiazdki w nagłówku, aby dodać element do ulubionych. Twoje ulubione elementy pojawią się w górnej części paska bocznego. Aby usunąć elementy z ulubionych, po prostu kliknij ponownie ikonę gwiazdki.

przeciągaj i upuszczaj elementy, aby zmienić ich kolejność.

Jak usunąć projekt z ulubionych lub zduplikować go

Najedź kursorem na nazwę projektu i kliknij ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić akcje projektu.

akcje projektu dostępne z paska bocznego

Usuń projekt z ulubionych lub zduplikuj go:

 1. Na pasku bocznym, kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu.
 2. Możesz usunąć projekt z ulubionych.
 3. Możesz zduplikować projekt.
 4. Możesz zarchiwizować projekt.

Pasek górny

omówienie górnego paska

Z górnego paska możesz:

 1. Uruchomić wyszukiwanie, aby wyszukać zadania, projekty, wiadomości, tagi lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji
 2. Skorzystać z opcji szybkiego dodawania, aby utworzyć zadanie, projekt, portfolio, zespół lub zaprosić więcej osób
 3. Uzyskać dostęp do sekcji „Moje ustawienia”, „Mój profil”, uzyskać dostęp do ustawień obszaru roboczego lub organizacji, przełączać się między obszarami roboczymi i organizacjami, utworzyć nowy obszar roboczy lub zespół, usunąć siebie z organizacji lub wylogować się

ikona znacznika wyboru wskazuje aktualnie wyświetlany przez Ciebie obszar roboczy lub organizację.

Nagłówek

główne elementy nagłówka

Z nagłówka możesz:

 1. Uzyskać dostęp do rozwijanego menu z akcjami projektu
 2. Oznaczyć projekt jako ulubiony
 3. Ustawić status projektu
 4. Wyświetlić listę członków projektu oraz członków z ograniczonym dostępem
 5. Udostępnić swój projekt

Akcje projektu

akcje projektu

Kliknij rozwijane menu, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 1. Edytuj szczegóły projektu – zmień nazwę lub opis projektu
 2. Kolor – zmień kolor projektu
 3. Skopiuj adres URL projektu
 4. Zapisz układ jako domyślny
 5. Duplikuj projekt
 6. Zapisz jako szablon – jeśli jesteś członkiem płatnego zespołu lub organizacji
 7. Dodaj projekt do portfolio
 8. Importuj pliki CSV, wiadomości e-mail oraz połącz projekt z Wuffoo, eksportuj swój projekt lub listę „Moje zadania”, albo wydrukuj swój projekt
 9. Przenieś projekt do innego zespołu (opcja dostępna wyłącznie w organizacjach), zarchiwizuj lub usuń swój projekt

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się więcej o wszystkich dostępnych akcjach projektu z sekcji Akcje projektu artykułu Podstawy projektów w Przewodniku Asany.

Widoki

omówienie widoków

Z poziomu nagłówka możesz przełączać się pomiędzy różnymi widokami:

 1. Przegląd stanowi główne źródło informacji o projekcie, w którym każdy członek zespołu może zobaczyć cel i zakres projektu oraz zapoznać się z informacjami kontekstowymi na jego temat
 2. Lista to widok domyślny, który prezentuje zadania w formie listy
 3. Widok tablicy organizuje zadania w kolumnach
 4. Oś czasu jest funkcją płatną, która nakreśla plan projektu i pokazuje, jak jego elementy łączą się w całość
 5. Widok kalendarza filtruje wyłącznie te zadania, w których ustawiona jest data wykonania i wyświetla je w formie kalendarza
 6. Przepływ pracy pozwala zautomatyzować procesy zespołu
 7. Pulpit nawigacyjny pozwala śledzić postępy w czasie rzeczywistym, umożliwiając korzystanie z wstępnie skonfigurowanych wykresów, aby tworzyć wizualne raporty oraz udostępniać informacje o postępach projektu
 8. Użyj Wiadomości, aby prowadzić dyskusje, ogłaszać informacje, przeprowadzać burze mózgów, celebrować osiągnięcia lub rozmawiać na dowolny temat. Wiadomości można wysyłać do indywidualnych użytkowników, a także do projektów lub zespołów
 9. Użyj Plików, aby przejść do plików dołączonych do projektu, na przykład wiadomości wideo z Vimeo

Okienko główne

Po wybraniu projektu, tagu lub osoby z paska bocznego, w okienku głównym zobaczysz wszystkie powiązane zadania. W tym miejscu wyświetlane są również wyniki wyszukiwania, powiadomienia Skrzynki odbiorczej oraz wiadomości.

okienko główne

Z okienka głównego możesz:

 1. Dodać nowe zadanie, sekcję lub kamień milowy
 2. Dodać szablon zadania
 3. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone oraz wyświetlić lub edytować jego nazwę
 4. Ustawić osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania
 5. Ustawić datę wykonania zadania
 6. Wyświetlić inne pola niestandardowe
 7. Wyświetlić wszystkie zadania lub zadania nieukończone albo ukończone
 8. Filtrować i sortować listę
 9. Utworzyć link do zadania
 10. Spersonalizować projekt

Z poziomu okienka głównego możesz także zobaczyć ilość polubień danego zadania.

Okienko szczegółów zadania

Okienko szczegółów zadania to obszar, w którym możesz zobaczyć szczegóły zadania wybranego w okienku głównym.

okienko szczegółów zadania

W górnej części okienka szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone
 2. Polubić zadanie, dołączyć pliki, dodać podzadania, skopiować adres URL zadania, śledzić czas spędzony na zadaniu, wyświetlić zadanie w widoku pełnoekranowym, wyświetlić więcej akcji i zamknąć okienko szczegółów zadania
 3. Edytować nazwę zadania
 4. Przypisać zadanie
 5. Określić datę i godzinę wykonania.
 6. Określić, w jakim projekcie znajduje się zadanie lub dodać je do projektu
 7. Dodać zależności
 8. Dodać opis, aby nadać zadaniu więcej kontekstu
 9. Opublikować komentarz, zadać pytanie.
 10. Dodać lub usunąć współpracowników zadania

Dowiedz się więcej na temat funkcji dostępnych w okienku szczegółów zadania, zapoznając się z artykułem poświęconym zadaniom.

tryb pełnoekranowy można również włączyć naciskając kombinację klawiszy Tab+X.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.