Poruszanie się po Asanie

Interfejs

omówienie 5 obszarów

Interfejs Asany jest podzielony na pięć obszarów:

 1. Pasek boczny – umożliwia dostęp do Strony głównej, listy „Moje zadania”, Skrzynki odbiorczej oraz zespołów i projektów znajdujących się w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.
 2. Nagłówek – zawiera wszystkie akcje i widoki dla projektu, listy „Moje zadania” lub aktualnie używanego widoku.
 3. Pasek górny – umożliwia wyszukiwanie, szybkie dodawanie, dostęp do sekcji „Moje ustawienia...” oraz ustawień obszaru roboczego lub organizacji.
 4. Okienko główne – wyświetla listę zadań, wiadomości, kalendarz, postęp lub pliki.
 5. Okienko szczegółów zadania – zawiera szczegóły dotyczące zadania lub wiadomości.

Pasek boczny

główne elementy na pasku bocznym

Z paska bocznego możesz:

 1. Przejść do Strony głównej, listy „Moje zadania”, Skrzynki odbiorczej, Portfolio i Celów.
 2. Przejść do Ulubionych
 3. Przejść do zapisanych wyszukiwań
 4. Wyświetlić zespoły, do których należysz i dołączyć do innych zespołów w Twojej organizacji

zespoły są dostępne wyłącznie w organizacjach.  

Projekty

projekty na pasku bocznym

Pasek boczny zawiera listę projektów znajdujących się w Twoim zespole lub obszarze roboczym. Kliknij nazwę dowolnego projektu, aby wyświetlić go w okienku głównym. Możesz również utworzyć nowy projekt klikając przycisk Szybkie dodawanie.

ikona kłódki oznacza, że projekt jest prywatny.  

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się również więcej o pulpitach nawigacyjnych w Asanie oraz jak możesz wykorzystać wykresy na poziomie projektu do tworzenia wizualnych raportów.

Ulubione

Możesz dodawać do ulubionych projekty, osoby (ich listy „Moje zadania”) oraz tagi, aby je zapisać i dodać do zakładek u góry paska bocznego w celu szybkiego dostępu.

omówienie ulubionych na pasku bocznym

Elementy, które dodasz do ulubionych będą zawsze widoczne w tym samym miejscu, u góry paska bocznego.

przeciągaj i upuszczaj elementy, aby zmienić ich kolejność.

dodaj do ulubionych

Kliknij ikonę gwiazdki w nagłówku, aby dodać projekt do ulubionych. Kiedy to zrobisz, ikona zmieni kolor na żółty, a projekt będzie widoczny u góry paska bocznego w sekcji „Ulubione”. Aby usunąć go z ulubionych, wystarczy ponownie kliknąć ikonę gwiazdki.

projekty, które dodasz do ulubionych są widoczne tylko dla Ciebie. Każda osoba należąca do Twojego obszaru roboczego lub organizacji ma swoją własną listę ulubionych.

Jak usunąć projekt z ulubionych lub zduplikować go

Najedź kursorem na nazwę projektu i kliknij ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić akcje projektu.

akcje projektu dostępne z paska bocznego

Usuń projekt z ulubionych lub zduplikuj go

 1. Na pasku bocznym, kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu.
 2. Możesz usunąć projekt z ulubionych.
 3. Możesz zduplikować projekt.

Rozwijanie i zwijanie paska bocznego

Zwiń pasek boczny jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca w przeglądarce dla okienka szczegółów zadania i głównego.

zwiń pasek boczny

Aby zwinąć pasek boczny:

Kliknij przycisk menu u góry paska bocznego.

rozwiń pasek boczny

Aby rozwinąć pasek boczny:

Kliknij przycisk menu.

Pasek górny

omówienie górnego paska

Z górnego paska możesz:

 1. Uruchomić wyszukiwanie, aby wyszukać zadania, projekty, wiadomości, tagi lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji
 2. Skorzystać z opcji szybkiego dodawania, aby utworzyć zadanie, projekt, wiadomość lub zaprosić więcej osób
 3. Wyświetlić zasoby pomocy
 4. Uzyskać dostęp do sekcji „Moje ustawienia...”, uzyskać dostęp do ustawień obszaru roboczego lub organizacji, albo przełączać się między obszarami roboczymi i organizacjami

Przycisk szybkiego dodawania

Przycisk szybkiego dodawania pozwala łatwo:

 1. Utworzyć zadanie
 2. Rozpocząć projekt
 3. Utworzyć wiadomość
 4. Utworzyć zespół
 5. Zaprosić nowych członków do bieżącego obszaru roboczego lub organizacji

Pomoc

pomoc na górnym pasku

Aby uzyskać dostęp do zasobów pomocy, kliknij przycisk „?”.

Menu rozwijane górnego paska

Kliknij swoje zdjęcie profilowe na górnym pasku, aby wyświetlić menu rozwijane.

menu rozwijane górnego paska

Z menu rozwijanego górnego paska możesz:

 1. Przełączać się pomiędzy obszarami roboczymi i organizacjami
 2. Rozszerzyć plan dla swojego bieżącego obszaru roboczego lub organizacji
 3. Uzyskać dostęp do ustawień bieżącego obszaru roboczego lub organizacji
 4. Utworzyć nowy obszar roboczy lub zespół
 5. Opuścić bieżący obszar roboczy lub organizację
 6. Uzyskać dostęp do sekcji „Moje ustawienia...”
 7. Wylogować się ze swojego konta

ikona znacznika wyboru wskazuje aktualnie wyświetlany przez Ciebie obszar roboczy lub organizację.

Nagłówek

omówienie nagłówka

Z nagłówka możesz:

 1. Uzyskać dostęp do akcji projektu, listy „Moje zadania” lub aktualnie przeglądanego widoku wyszukiwania (ikona strzałki w dół)
 2. Dodać aktualnie przeglądany projekt lub listę „Moje zadania” do ulubionych (symbol gwiazdki)
 3. Ustawić status projektu
 4. Wyświetlić listę członków projektu oraz członków z ograniczonym dostępem
 5. Udostępnić projekt

Akcje projektu

akcje projektu

Kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 1. Edytuj szczegóły projektu – zmień nazwę lub opis projektu
 2. Kolor – zmień kolor projektu
 3. Skopiuj adres URL projektu
 4. Zapisz układ jako domyślny
 5. Duplikuj projekt
 6. Przekształć projekt w szablon – jeśli jesteś członkiem płatnego zespołu lub organizacji
 7. Dodaj projekt do portfolio
 8. Importuj pliki CSV, wiadomości e-mail oraz połącz projekt z Wuffoo. Eksportuj swój projekt lub listę „Moje zadania”, albo wydrukuj swój projekt.
 9. Przenieś projekt do innego zespołu (opcja dostępna wyłącznie w organizacjach) – wybierz inny zespół w swojej organizacji, do którego chcesz przenieść projekt
 10. Zarchiwizuj lub usuń swój projekt

otwórz projekt, aby wyświetlić więcej akcji w nagłówku projektu.

Dowiedz się więcej o wszystkich dostępnych akcjach projektu z sekcji Akcje projektu w Przewodniku.

Widoki

omówienie widoków

Z poziomu nagłówka możesz przełączać się pomiędzy siedmioma różnymi widokami:

 1. Przegląd stanowi główne źródło informacji o projekcie, w którym każdy członek zespołu może zobaczyć cel i zakres projektu oraz zapoznać się z informacjami kontekstowymi.
 2. Lista to widok domyślny, który wyświetla zadania w formie listy.
 3. Widok tablicy organizuje zadania w kolumnach.
 4. Oś czasu jest funkcją płatną, która tworzy plan projektu i pokazuje, jak jego elementy łączą się w całość.
 5. Widok kalendarza filtruje wyłącznie te zadania, w których ustawiona jest data wykonania i wyświetla je w formie kalendarza.
 6. Pulpit nawigacyjny pozwala śledzić postępy w czasie rzeczywistym, umożliwiając korzystanie z wstępnie skonfigurowanych wykresów, aby tworzyć wizualne raporty oraz udostępniać informacje o postępach projektu.
 7. Użyj Wiadomości, aby prowadzić dyskusje, coś ogłosić, przeprowadzać burze mózgów, celebrować osiągnięcia lub rozmawiać na dowolny temat. Wiadomości można wysyłać do indywidualnych użytkowników, a także do projektów lub zespołów.
 8. Użyj Plików, aby przejść do plików dołączonych do projektu, na przykład wiadomości wideo z Vimeo.

Okienko główne

Po wybraniu projektu, tagu lub osoby z paska bocznego, w okienku głównym zobaczysz wszystkie powiązane zadania. W tym miejscu wyświetlane są również wyniki wyszukiwania, powiadomienia Skrzynki odbiorczej oraz wiadomości.

Z poziomu okienka głównego możesz:

 1. Dodać nowe zadanie, sekcję lub kamień milowy
 2. Dodać szablon zadania
 3. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone i wyświetlić/edytować jego nazwę
 4. Ustawić osobę odpowiedzialną za zadanie
 5. Ustawić datę wykonania zadania
 6. Filtrować listę
 7. Sortować listę
 8. Dostosować listę korzystając z pól niestandardowych
 9. Utworzyć link do zadania

Z poziomu okienka głównego możesz także zobaczyć ilość polubień danego zadania.

Okienko szczegółów zadania

Okienko szczegółów zadania to obszar, w którym możesz zobaczyć szczegóły zadania wybranego w okienku głównym.

omówienie prawego okienka

U góry okienka szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone lub nieukończone
 2. Przesłać pliki
 3. Dodać podzadania
 4. Skopiować adres URL zadania
 5. Polubić zadanie
 6. Uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zadania

omówienie prawego okienka

Z okienka szczegółów zadania możesz także:

 1. Edytować nazwę zadania
 2. Przypisać zadanie
 3. Ustawić datę oraz czas wykonania zadania
 4. Wybrać projekt, do którego chcesz dodać zadanie
 5. Dodać opis, aby dodać więcej kontekstu do zadania
 6. Opublikować [komentarz]](https://asana.com/guide/help/tasks/comments) lub zadać pytanie
 7. Dodać siebie jako współpracownika do zadania, albo się z niego usunąć

Dowiedz się więcej na temat funkcji dostępnych w okienku szczegółów zadania, zapoznając się z artykułem w naszym Przewodniku dotyczącym zadań.

Rozszerzanie i zwijanie okienka szczegółów zadania

Zwiń okienko szczegółów zadania jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca w przeglądarce dla okienka głównego.

zwiń prawe okienko

Kliknij strzałkę, aby zwinąć okienko szczegółów zadania i zamknąć szczegóły.

rozwiń prawe okienko

Aby rozwinąć okienko szczegółów zadania, kliknij w dowolnym miejscu w zadaniu.

Tryb pełnoekranowy

Tryb pełnoekranowy jest przydatny, gdy chcesz skupić się na pojedynczym zadaniu, albo podczas prezentacji na spotkaniu.

otwieranie trybu pełnoekranowego

Aby włączyć tryb pełnoekranowy:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku szczegółów zadania.
 2. Wybierz Pełny ekran.

tryb pełnoekranowy można również włączyć naciskając kombinację klawiszy Tab+X.

tryb pełnoekranowy

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com