Moje zadania

„Moje zadania” to lista wszystkich zadań, które są przypisane do Ciebie w danej organizacji lub obszarze roboczym. Możesz posortować swoją listę zadań, aby wyświetlić je w odpowiedni dla siebie sposób.

moje zadania z paska bocznego

Aby uzyskać dostęp do listy „Moje zadania”:

Kliknij Moje zadania na pasku bocznym.

Ostatnio przypisane

Zadania przypisane do Ciebie pojawią się w sekcji Ostatnio przypisane na liście „Moje zadania”. Możesz zmienić jej nazwę, ale pamiętaj, że jest to sekcja „specjalna”, w której zadania pojawiają się, gdy zostaną do Ciebie przypisane. Tej sekcji nie można usunąć.

Moje zadania

zadanie utworzone poprzez wysłanie maila na adres x@mail.asana.com pojawi się na liście „Moje zadania” w sekcji Ostatnio przypisane.

Sekcje niestandardowe

Możesz tworzyć własne sekcje na liście „Moje zadania”, aby zorganizować swoją pracę. Zmieniaj nazwy i kolejność, twórz i usuwaj sekcje, aby stworzyć swój idealny system organizacji.

Więcej wskazówek, jak rozpocząć pracę znajdziesz tutaj.

Reguły na liście „Moje zadania”

funkcja umożliwiająca automatyczne przenoszenie zadań pomiędzy sekcjami „Dzisiaj”, „Nadchodzące” i „Później” została usunięta. Możesz jednak skonfigurować automatyczne przenoszenie zadań korzystając z reguł.

Wykorzystanie automatyzacji pozwala zaoszczędzić czas na ręcznych czynnościach, takich jak kategoryzowanie, i zautomatyzować przenoszenie zadań do poszczególnych sekcji na liście „Moje zadania”. Z galerii gotowych reguł możesz wybrać taką, która ma już ustawiony wyzwalacz i akcję. Następnie, możesz określić wymagane parametry.

Dzięki automatyzacji możesz dostosować listę „Moje zadania” w taki sposób, aby:

 1. Przenieść zadanie do określonej sekcji w momencie, gdy zbliża się jego data wykonania
 2. Automatyczne dodać komentarz, gdy zadanie jest zaległe
 3. Klienci planów Business i Enterprise mogą również korzystać z konstruktora reguł niestandardowych, wybierając jedną z kilku gotowych opcji lub klikając Niestandardowe, aby uzyskać więcej opcji.

Gif prezentujący reguły

Odtworzenie ustawień automatycznego przenoszenia zadań do sekcji „Dzisiaj”, „Nadchodzące” i „Później”

Aby odtworzyć ustawienia przenoszenia zadań z sekcji Później do Nadchodzące oraz z sekcji Nadchodzące do Dzisiaj, należy dodać dwie reguły do listy „Moje zadania”: jedną do przenoszenia zadań do sekcji Nadchodzące, gdy zbliża się data wykonania, a drugą do przenoszenia zadań do sekcji Dzisiaj, gdy termin wykonania przypada na dzisiaj.

Aby dodać te reguły automatyzacji:

 1. Kliknij Dostosuj na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Dodaj regułę.
 3. Kliknij, aby dodać regułę Zbliża się termin wykonania.
 4. Wybierz termin, w którym reguła ma przenieść zadanie do określonej sekcji.
 5. Wybierz sekcję, do której chcesz przenieść zadania w wybranym dniu.

o tym, że dana reguła jest aktywna świadczy ikona reguły (błyskawica) widoczna obok sekcji, w której reguła jest aktywna.

drugi gif prezentujący reguły

Możesz dodać dodatkową regułę dla każdej sekcji, do której chcesz przenieść swoje zadania. Na przykład, musisz utworzyć dwie reguły, jeśli chcesz, aby Twoje zadania zostały najpierw przeniesione do sekcji Nadchodzące, gdy data wykonania jest odległa o 3 dni, a drugą oddzielną regułę, aby przenieść je do sekcji Dzisiaj w miarę zbliżania się daty wykonania.

Po utworzeniu tych reguł automatyzacji, zadania zostaną przeniesione z dowolnego miejsca na liście „Moje zadania” do określonych sekcji, gdy będzie zbliżać się data ich wykonania. Pomiędzy północą a pierwszą, gdy automatyzacje te zaktualizują Twoje zadania, zostaną one przeniesione bezpośrednio z sekcji Ostatnio przypisane lub z innej sekcji.

Aplikacje na liście „Moje zadania”

Możliwość integracji najczęściej używanych aplikacji nie ogranicza się tylko do projektów. Możesz dodać aplikacje do listy „Moje zadania”, aby zintegrować najczęściej używane przez zespół narzędzia.

Aby dodać aplikację do listy „Moje zadania”, kliknij przycisk Dostosuj w prawym górnym rogu strony „Moje zadania” i wybierz aplikację z listy. Pole aplikacji będzie wyświetlane w każdym zadaniu na liście „Moje zadania”, umożliwiając płynną integrację aplikacji z Twoim przepływem pracy.

Widok listy, tablicy i kalendarza

Podobnie jak w przypadku projektów, możesz przełączać się pomiędzy widokiem listy, tablicy oraz kalendarza i wyświetlać poszczególne sekcje w zależności od swoich preferencji.

Sortowanie i filtrowanie

Możesz sortować swoją listę „Moje zadania” według daty wykonania, polubień lub alfabetycznie. Włączenie opcji Sortuj wewnątrz sekcji w widoku listy spowoduje, że zadania będą pogrupowane według sekcji i posortuje zadania wewnątrz tych sekcji. Jednak w widoku tablicy sekcje nigdy się nie zmieniają ani nie znikają, a zadania są zawsze posortowane w obrębie sekcji.

Dostosuj

Możesz dostosować swoją listę „Moje zadania” wykonując następujące czynności:

 • Włączając/wyłączając wyświetlanie określonych pól
 • Zmieniając kolejność pól
 • Zmieniając rozmiar kolumn pól

dostosowywanie

„Ukończone zadania”, „Nieukończone zadania” i „Wszystkie zadania”

Możesz użyć tego menu, aby wyświetlić tylko nieukończone zadania, tylko ukończone zadania lub wszystkie zadania przypisane do Ciebie. Przeglądając tylko ukończone zadania, możesz ustawić wyświetlanie tylko tych zadań, które zostały ukończone dzisiaj, wczoraj lub w ciągu ostatniego tygodnia bądź ostatnich dwóch lub trzech tygodni.

Tworzenie zadań na liście „Moje zadania”

Wszystkie nowe zadania, które tworzysz na liście „Moje zadania” są automatycznie przypisywane do Ciebie i prywatne dla Ciebie. Dodaj je do projektów, aby były widoczne dla pozostałych członków Twojego zespołu.

Wszystkie zadania utworzone przez inną osobę na Twojej liście „Moje zadania” są automatycznie przypisywane do Ciebie i prywatne dla Ciebie oraz wszystkich obserwujących (np. dla osoby, która je utworzyła).

Zapisywanie układu jako domyślnego

Twoje preferencje dotyczące sortowania, filtrowania i wyświetlania są automatycznie zapisywane w sekcji „Moje zadania” na następny raz.

pamiętaj, że widoki projektu nie będą zapisywane automatycznie. Aby dowiedzieć się, jak zapisać widok projektu, zajrzyj do tego artykułu w naszym Przewodniku.

Wyświetl wszystkie swoje zadania ze wszystkich obszarów, do których należysz

Aby wyświetlić swoją listę „Moje zadania” z każdego obszaru, do którego przynależysz (obszary robocze i organizacje), musisz przełączyć się między tymi obszarami na górnym pasku.

Możesz również skorzystać z tej integracji zewnętrznej. Taco umożliwia wyświetlanie wszystkich zadań na jednej liście ze wszystkich obszarów roboczych i organizacji.

ponieważ jednak jest to narzędzie firmy zewnętrznej, nasz zespół obsługi klienta nie będzie mógł zaoferować Ci wsparcia w korzystaniu z niego.

Przeciąganie i upuszczanie

Możesz zmienić kolejność listy „Moje zadania” metodą „przeciągnij i upuść”, pod warunkiem, że lista zadań nie jest posortowana według daty wykonania.

przeciąganie i upuszczanie

Widok kalendarza na 7 dni

Wyświetl kalendarz listy „Moje zadania”, aby śledzić ważne terminy i nadchodzące zadania. Korzystając z widoku kalendarza na 7 dni, możesz zmieniać kolejność zadań, które masz do wykonania na każdy dzień, aby te o najwyższym priorytecie znajdowały się na samej górze.

widok kalendarza

W widoku kalendarza na 7 dni możesz:

 • Kliknąć Widok tygodnia, aby włączyć lub wyłączać możliwość dodawania zadań trwających wiele dni, a tym samym zapobiec sytuacji, w której zadania o długim terminie wykonania utrudniają tworzenie tygodniowego harmonogramu. Stąd możesz również uporządkować swój kalendarz w widoku miesiąca oraz ustawić, czy weekendy mają być widoczne Klikając w przycisk Zadanie w pasku narzędzi możesz również uporządkować widok kalendarza w taki sposób, aby widoczne były wszystkie zadania lub wyłącznie zadania nieukończone czy ukończone. Przeciągać i upuszczać zadania, aby najważniejsze z nich znajdowały się na górze.
 • Kliknąć przycisk Niezaplanowane, aby wyświetlić wszystkie zadania bez daty wykonania. Umożliwi to przejście do mini kalendarza oraz szybki dostęp do konkretnych dat. Możesz również przeciągnąć zadania z paska bocznego Niezaplanowane do widoku tygodnia, aby zaplanować wykonanie ich na konkretne dni. Przycisk Niezaplanowane wyświetlany jest tylko w widoku tygodnia.

Priorytet tygodnia

priorytet tygodnia

Twój priorytet tygodnia

Planuj priorytety na każdy tydzień i zacznij pracować w bardziej świadomy i intencjonalny sposób. Twój priorytet tygodnia będzie wyświetlany w aplikacji mobilnej i internetowej, co pomoże Ci w skuteczniejszym planowaniu, podejmowaniu działań i osiąganiu lepszych wyników.

W każdy poniedziałek rano użytkownicy aplikacji mobilnej zobaczą monit dotyczący wyznaczenia priorytetu na dany tydzień. Ustawiony w wersji mobilnej priorytet pojawi się także w aplikacji komputerowej i internetowej Asany, ale tam nie będzie go można edytować. Priorytet tygodnia będzie przez cały tydzień widoczny u góry listy Moje zadania, co pomoże Ci w lepszym planowaniu Twojego czasu.

Dostęp do listy „Moje zadania”

Dzięki współdzielonemu dostępowi do listy „Moje zadania” możesz poprosić o dostęp do zadań innego użytkownika, aby nimi zarządzać. Możesz również przyznać dostęp do własnej listy „Moje zadania” wybranym przez siebie osobom.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku przepływów pracy, które wymagają sortowania, organizowania lub tworzenia sekcji dla listy „Moje zadania” innej osoby lub gdy chcesz, aby wybrane osoby zrobiły to samo za Ciebie.

Przeglądając listę „Moje zadania” innego użytkownika bez przyznanego dostępu, będziesz mieć dostęp do następujących informacji i działań:

 • Lista zadań użytkownika
 • Zmiana kolejności sortowania (dla siebie – nie wpłynie to na właściciela listy „Moje zadania”)
 • Filtrowanie (również wpływa ono tylko na Twój widok)
 • Nie będziesz mieć możliwości zmiany kolejności zadań, przeglądania sekcji ani tworzenia sekcji

Zanim zostanie Ci przyznany dostęp, możesz sortować tylko według Daty wykonania i Projektu, a po uzyskaniu dostępu według Brak i Polubień.

przyznanie dostępu do listy „Moje zadania” innego użytkownika nie będzie miało wpływu na prywatność zadań. Na przykład, jeśli zadanie nie jest widoczne przed przyznaniem dostępu, nadal nie będzie ono widoczne po przyznaniu dostępu.

Uzyskiwanie dostępu do widoku listy „Moje zadania” innego użytkownika

Funkcja wyszukiwania na liście Moje zadania

Jak uzyskać dostęp do widoku listy „Moje zadania” innego użytkownika:

 1. Wpisz nazwę użytkownika w pasku wyszukiwania.
 2. Przewiń w dół i kliknij profil użytkownika w sekcji Osoby.
 3. Następnie uzyskasz dostęp do jego listy zadań.

Funkcja wyszukiwania na liście Moje zadania

Wysyłanie prośby o przyznanie dostępu do listy „Moje zadania” innego użytkownika

Aby wysłać prośbę o przyznanie dostępu do listy „Moje zadania” należącej do innego użytkownika, przejdź do widoku list „Moje zadania” tego użytkownika, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz opcję Poproś o dostęp, aby zarządzać.

Moje zadania prośba 1

wysłanie prośby o przyznanie dostępu spowoduje utworzenie zadania dla osoby, do której prośba ta została wysłana.

Przyznawanie dostępu do listy „Moje zadania” za pomocą przycisku „Udostępnij”

Moje zadania prośba 2

Kliknij przycisk Udostępnij.

Moje zadania prośba 3

Wpisz nazwę użytkownika i kliknij Zaproś.

po przyznaniu dostępu tworzone jest powiadomienie w Skrzynce odbiorczej osoby, której przyznano dostęp.

Zwiększ produktywność z naszym 20-dniowym wyzwaniem

Chcesz pracować inteligentniej, a nie ciężej? Naszych 20 codziennych wskazówek pomoże Ci wdrożyć rutynę inteligentniejszej i wydajniejszej pracy. Skup się na jednym zadaniu dziennie i zacznij zmierzać w stronę bardziej wydajnych metod pracy. Podejmij tutaj wyzwanie.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.