Strona główna i strony zespołu

Chociaż Twój zespół lub organizacja może mieć wiele projektów, nad którymi pracuje w danym momencie, prawdopodobnie istnieje kilka konkretnych projektów, które są dla Ciebie najważniejsze. Na swojej Stronie głównej możesz łatwo uzyskać do nich dostęp, aby spędzać mniej czasu na wyszukiwaniu potrzebnych informacji, a za to więcej na faktycznej pracy.

Układ Strony głównej

Na Stronie głównej wyświetlane są zadania ze zbliżającą się datą wykonania, a także dwa typy projektów: projekty, które zostały dodane do ulubionych (wyświetlane jako kafelki u góry Strony głównej) oraz ostatnio wyświetlone projekty (lista „Ostatnie projekty”, pod ulubionymi projektami). Aby uzyskać dostęp do projektu bezpośrednio ze Strony głównej, wystarczy kliknąć wybrany kafelek lub element listy.

Układ Strony głównej

W dowolnym momencie możesz przełączyć się między widokiem kafelków a widokiem listy zarówno w przypadku ulubionych, jak i ostatnich projektów.

Widok Strony głównej

Aby zmienić widok projektów na Stronie głównej:

  1. Kliknij ikonę Zmień widok w prawym górnym rogu każdej listy.
  2. Wybierz Wyświetl jako kafelki lub Wyświetl jako listę.

Przejście do listy „Moje zadania”

Za każdym razem, gdy otworzysz nowe okno w Asanie, automatycznie wyświetli się Strona główna. Aby przejść do listy „Moje zadania”, kliknij link Moje zadania u góry paska bocznego.

Moje zadania

nie można już ustawić listy „Moje zadania” jako widoku domyślnego, ale jeśli chcesz mieć do niej szybszy dostęp, dodaj Moje zadania do zakładek w przeglądarce.

Ulubione projekty

Aby dodać projekt do ulubionych, przejdź do wybranego projektu i kliknij ikonę gwiazdki znajdującą się bezpośrednio przy tytule projektu. Sprawi to, że projekt pojawi się na Twoim pasku bocznym, a także na Twojej Stronie głównej.

Dodawanie projektu do ulubionych

Aby usunąć projekt z ulubionych, kliknij ikonę gwiazdki obok nazwy ulubionego projektu. Możesz także łatwo usunąć projekt z ulubionych ze swojej Strony głównej.

usuwanie projektu z ulubionych

Aby usunąć projekt z ulubionych ze swojej Strony głównej:

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami po najechaniu kursorem na projekt.
  2. Wybierz Usuń z ulubionych.

Po wykonaniu tej akcji projekt nie będzie już wyświetlany w sekcji „Ulubione” na Twojej Stronie głównej ani na pasku bocznym.

możesz przeciągnąć projekty na swoją Stronę główną, aby zmienić kolejność ulubionych projektów. Wszelkie zmiany wprowadzone w kolejności ulubionych projektów na Stronie głównej zostaną również odzwierciedlone na pasku bocznym.

Ostatnie projekty

Pod ulubionymi projektami możesz także zobaczyć ostatnio wyświetlone projekty. Domyślnie będą one wyświetlane w widoku listy, ale możesz kliknąć ikonę menu obok sekcji „Ostatnie projekty”, aby w dowolnym momencie przejść do widoku kafelków.

Ostatnie projekty

nie możesz usunąć żadnego z projektów z sekcji „Ostatnie projekty”, ale w miarę korzystania z Asany i wyświetlania różnych projektów lista ostatnich projektów zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Aktualizacje dotyczące aktywności

Twoja Strona główna wyświetla również aktywność obejmującą Twoje projekty, dzięki czemu możesz szybko zidentyfikować projekty, które wymagają Twojej uwagi.

Podczas przeglądania ostatnich projektów w widoku kafelków zobaczysz znaczek Nowy, który pojawia się w lewym górnym rogu nowego projektu, który został Ci udostępniony lub jeśli przypisano Ci zadanie w niewyświetlanym wcześniej projekcie.

Aktywność 1

Po najechaniu kursorem na znaczek Nowy, zostanie wyświetlona ostatnia aktywność, która dotyczy Ciebie w projekcie.

Zadania ze zbliżającą się datą wykonania

U góry Strony głównej zobaczysz sekcję Zadania ze zbliżającą się datą wykonania.

zadania ze zbliżającą się datą wykonania

Sekcja Zadania ze zbliżającą się datą wykonania zawiera wszystkie przypisane Tobie zadania z datą wykonania przypadającą w ciągu najbliższych 5 dni, posortowane w porządku chronologicznym.

zaległe zadania nie są wyświetlane w sekcji „Zadania ze zbliżającą się datą wykonania”.

Strony zespołu

Wprowadziliśmy również zmiany na stronach zespołów. Teraz, gdy odwiedzasz stronę zespołu w Asanie, otrzymujesz więcej kontekstu na temat celu zespołu, jego członków i projektów, nad którymi pracują.

Możesz kliknąć zakładkę „Konwersacje” na Stronie zespołu, aby zobaczyć ostatnie dyskusje na temat różnych projektów w zespole i szybko nadrobić zaległości.

Strona zespołu

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com