Twoje konto

Konta w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do współdzielonych obszarów roboczychobszarów roboczych i organizacjiorganizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Masz problemy z połączeniem? Ten artykuł może okazać się pomocny.

schemat konta w Asanie

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych obszarów roboczych ani organizacji, do których należą Twoi współpracownicy.

Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.  

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień do projektów i zadań w każdym Obszarze roboczym i Organizacji.  

Utwórz konto

Możesz założyć konto w Asanie samodzielnie lub zaakceptować zaproszenie, aby dołączyć. Utworzenie konta jest bezpłatne.

Poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Później możesz dodać dodatkowe adresy e-mail do swojego konta. Użyj firmowego adresu e-mail, jeśli chcesz dołączyć do organizacjiorganizacji w ramach swojej firmy. Jeśli rejestrujesz się za pomocą służbowego adresu e-mail, a w ramach firmowej domeny utworzono już organizację, możesz wysłać prośbę o dołączenie do istniejących w niej zespołów.

nie musisz zakładać wielu kont. Możesz dołączyć, utworzyć lub opuścić dowolną liczbę organizacji lub obszarów roboczych z jednego konta, jak pokazano powyżej.

Na stronie głównej

Aby utworzyć konto dla siebie, wejdź na stronę https://asana.com i kliknij Wypróbuj za darmo.

strona główna asany

Możesz zarejestrować się na jeden z następujących sposobów:

 • Wpisując adres e-mail i tworząc nowe, unikalne dla Asany hasło
 • Używając swojego konta Google (jeśli korzystasz z planu Asana Premium, Business lub Enterprise)
 • Za pomocą SAML (jeśli korzystasz z planu Asana Enterprise)

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą swojego konta Google:

 • Użyjemy danych logowania konta Google, do którego jesteś aktualnie zalogowany, lub poprosimy Cię o zalogowanie się do Twojego konta Google
 • Nie będziesz mieć unikalnego hasła do Asany, ale możesz je utworzyć w dowolnym momencie, korzystając z procesu odzyskiwania zapomnianego hasła (opisanego w dalszej części tego artykułu)

pamiętaj, że Twoje hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków.

Korzystając z zaproszenia

Po otrzymaniu zaproszenia:

NUX

Na stronie tworzenia konta:

 1. Wpisz swoje imię i nazwisko.
 2. Wpisz swój firmowy adres e-mail.
 3. Wybierz zdjęcie profilowe.
 4. Utwórz hasło.

przesłanie zdjęcia profilowego jest opcjonalne podczas procesu tworzenia konta. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać go w tym momencie, zawsze możesz dodać je później w sekcji Moje ustawienia.  

Zaloguj się

Aby zalogować się do Asany, wejdź na stronę https://app.asana.com/ lub https://asana.com  

strona logowania

Na stronie logowania możesz zalogować się na jeden z dwóch sposobów:

 1. Klikając Użyj konta Google
 2. Wpisując adres e-mail i hasło do swojego konta

jeśli obecnie logujesz się do swojego konta przez Google i chcesz przełączyć się na logowanie za pomocą hasła, możesz poprosić o link do zresetowania hasła.

Logowanie za pomocą SAML

Jeśli Twoja organizacja korzysta z planu Asana Enterprise i ma włączone logowanie przez SAML, nie musisz mieć hasła, aby zalogować się na swoje konto. Twoje konto zostanie uwierzytelnione tylko przy użyciu Twojego adresu e-mail.

Aby zalogować się do swojego konta przez SAML:

Alternatywnie użytkownicy w organizacjach z włączonym logowaniem przez SAML mogą również logować się do swojego konta przy użyciu niestandardowego adresu URL. Po prostu dodaj domenę poczty e-mail swojej firmy na końcu adresu URL https://app.asana.com/a/, aby uzyskać dostęp do niestandardowego portalu logowania.

Na przykład, członkowie organizacji acme.com mogą zalogować się do swojego konta z adresu https://app.asana.com/a/acme.com

członkowie organizacji, które wymagają uwierzytelniania SAML, muszą logować się do swojego konta przy użyciu adresu e-mail połączonego z SAML, niezależnie od liczby adresów e-mail powiązanych ze swoim kontem.

Wykrywanie logowania

Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że zauważyliśmy nowe logowanie do ich konta. Jest to funkcja bezpieczeństwa rozpoznająca, że ​​wykrywamy aktywność związaną z logowaniem.

Ten e-mail zostanie wysłany do użytkowników, gdy:

 • używają danej przeglądarki oraz adresu IP po raz pierwszy

dotyczy to logowania z użyciem nazwy użytkownika/hasła oraz logowania jednokrotnego Google (SSO) opartego na protokole SAML.

Wyloguj się

wylogowanie z aplikacji

Aby wylogować się z Asany:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij Wyloguj się.

wylogowanie się z Asany spowoduje wylogowanie Cię ze wszystkich aktywnych sesji, w tym sesji mobilnych.

Resetowania hasła

Twoje hasło do Asany jest tworzone podczas zakładania konta. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się za pomocą swojego konta Google, nie ma hasła do Asany, ale może je utworzyć za pomocą linku Nie pamiętasz hasła?.

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, możesz zresetować hasło na stronie logowania.

zresetowanie hasła spowoduje wylogowanie z konta ze wszystkich innych komputerów i urządzeń mobilnych, na których użytkownik był wcześniej zalogowany.

zapomniane hasło

Aby wygenerować link do resetowania hasła:

Kliknij link Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na następnej stronie.

kliknij tutaj, aby zresetować hasło..  

Odszukaj w swojej skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail od Asany, aby zresetować hasło. Ta wiadomość zawiera link, za pomocą którego możesz zalogować się do swojego konta i ustawić nowe hasło.

W przypadku, gdy członkowie organizacjiczłonkowie organizacjiOsoby należące do Twojej organizacji, które współdzielą tę samą firmową domenę poczty e-mail. posiadają wiele adresów e-mail połączonych ze swoim kontem, link do resetowania hasła będzie zawsze wysyłany na adres e-mail powiązany z domeną organizacji.

Scalanie kilku kont

Jeśli masz kilka kont i chcesz je scalić, możesz dodać adres e-mail powiązany z jednym kontem do drugiego konta w sekcji „Moje ustawienia”.

Scalenie kont spowoduje, że:

 • Adresy e-mail z obu oryginalnych kont zostaną powiązane z jednym nowym kontem
 • Nowe konto będzie miało dostęp do wszystkich organizacji i obszarów roboczych z każdego oryginalnego konta

dodaj email

Zaloguj się do swojego głównego konta, a następnie:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Moje ustawienia.
 2. Przejdź do Przekierowywanie maili.
 3. Kliknij Dodaj nowy adres e-mail.
 4. Wpisz swój Nowy adres e-mail.
 5. Kliknij przycisk Uwierzytelnij ponownie.
 6. Zaloguj się do swojego konta w Asanie.

link z zaproszeniem może wymagać ponownego zalogowania się do konta w Asanie. Zaloguj się do konta, które masz zamiar scalić.

email weryfikacyjny 2

Asana poprosi Cię o odszukanie linku w dodatkowej skrzynce odbiorczej, aby potwierdzić scalenie kont.

Po scaleniu, możesz zalogować się na swoje konto używając dowolnego adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem. Po zakończeniu scalania, nie będzie możliwe rozdzielenie kont.

jeśli korzystasz z opcji Zaloguj się przez Google, będziesz musiał zweryfikować swoje konto Google. Pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające zalogowanie się do Google. Wprowadź dane uwierzytelniające dla adresu e-mail aktualnie powiązanego z Twoim kontem Asana, aby rozpocząć proces.

Jeśli należysz do więcej niż jednej organizacji, która wymaga logowania jednokrotnego Google (SSO) lub przez SAML, nie możesz scalić swoich kont. Musisz zalogować się na każde z kont w Asanie powiązane z każdą organizacją i logować się osobno dla każdej organizacji.

Bezpieczeństwo Twojego konta jest naszym najwyższym priorytetem, a ten środek ma na celu ochronę Twoich danych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa procesu logowania dla użytkowników, którzy należą do wielu płatnych organizacji.

Dezaktywacja konta

Dezaktywuj swoje indywidualne konto Asana tylko wtedy, gdy nie chcesz już korzystać z Asany.

Możesz dezaktywować swoje konto w zakładce „Konto” w sekcji „Moje ustawienia”.  

dezaktywacja konta

Aby dezaktywować konto:

 1. Przejdź do zakładki Konto w sekcji „Moje ustawienia”.
 2. Kliknij Dezaktywuj konto.

Po dezaktywacji konta nie będziesz mieć już dostępu do żadnych danych konta. Jeśli chcesz ponownie korzystać z Asany, musisz założyć nowe konto.

Dezaktywacja dotyczy tylko Twojego indywidualnego konta w Asanie. Organizacje i obszary robocze, do których należysz, są przestrzeniami współdzielonymi i będą nadal istnieć.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com