VAT

Przegląd

Klienci Asany zostaną obciążeni podatkiem VAT lub GST w niektórych miejscach w wyniku przepisów, które wymagają od zagranicznych firm, takich jak Asana, świadczących usługi cyfrowe pobierania podatku VAT lub GST.

W niektórych krajach naliczanie podatku VAT lub GST nie jest konieczne, jeśli klient jest zarejestrowany w systemie VAT lub GST. Tacy klienci powinni podać swoje numery rejestracyjne VAT lub GST firmie Asana, aby upewnić się, że nie obciąża się ich podatkiem VAT ani GST.

Dodawanie numeru VAT

Aby dodać swój numer VAT:

 1. W przypadku płatnych organizacji i działów, przejdź do Konsoli administratora, a w przypadku płatnych zespołów do zakładki Ustawienia zespołu.
 2. Kliknij zakładkę Rozliczenia.
 3. Wybierz opcję Dodaj numer VAT.

Dodawanie numeru VAT w zakładce „Rozliczenia” w Konsoli administratora (opcja dostępna dla płatnych organizacji i działów).

dodawanie

Dodawanie numeru VAT z zakładki „Rozliczenia” w Ustawieniach zespołów (opcja dostępna dla płatnych zespołów).

dodawanie-zespół

Co zrobić, jeśli zapomnisz dodać swój numer VAT

Numer VAT można dodać w dowolnym momencie z zakładki „Rozliczenia” znajdującej się w Konsoli administratora lub Ustawieniach zespołu. Dzięki temu kolejne faktury nie będą zawierały podatku VAT.

jeśli zapomnisz podać swój numer VAT i podatek zostanie dodany do Twojej faktury, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Działania obsługiwane w ramach inicjatywy VAT

Konsola administratora

Teraz możesz dodać numer VAT do Twojego konta z zakładki „Rozliczenia”, znajdującej się w Konsoli administratora (dla płatnych organizacji i działów) lub w Ustawieniach zespołu (dla płatnych zespołów).

Bezpośredni kontakt z zespołem obsługi klienta Asany

Ta aktualizacja umożliwi Ci bezpośredni kontakt z zespołem obsługi klienta Asany, który będzie mógł w Twoim imieniu dodać numer VAT do konta.

Bezpośredni kontakt w przypadku zwrotów

Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, również możesz skontaktować się bezpośrednio z zespołem obsługi klienta Asany.

Korzyści wynikające z funkcji VAT

Funkcja podatku VAT umożliwia wielu użytkownikom spoza Unii Europejskiej uzyskanie zwolnień podatkowych. Zwolnienia te różnią się w zależności od przepisów danego państwa i wymagań VAT/GST.

Podatek od sprzedaży (Stany Zjednoczone)

Klienci znajdujący się w Stanach Zjednoczonych mogą zostać obciążeni podatkami: stanowym oraz lokalnymi podatkami od sprzedaży i użytkowania.

to, czy Twoja faktura podlega opodatkowaniu zależy od adresu podanego w polu „Nabywca”. Te informacje zostaną potwierdzone w celu upewnienia się, że adres jest poprawny.

Użytkownicy Asany, którzy są zwolnieni z podatku w Stanach Zjednoczonych, powinni przesłać potwierdzające to dokumenty (na przykład certyfikat zwolnienia od podatku, certyfikat powtórnej sprzedaży lub zezwolenie na opłatę bezpośrednią) do naszego zespołu obsługi klienta.

Pracownicy działu obsługi klienta zweryfikują dokumenty i odpowiednio zaktualizują status zwolnienia od podatku na Twoim koncie.

upewnij się, że dokumentacja dotycząca zwolnienia z podatku pochodzi ze stanu podanego w polu „Nabywca” oraz, że nazwa firmy w certyfikacie odpowiada nazwie klienta w Twoim profilu.

GST (Australia)

Na potrzeby uproszczonego rejestru GST Asana zarejestrowana jest jako dostawca nie będący rezydentem.

Asana jest zobowiązana do pobierania podatku GST od wszystkich klientów znajdujących się w Australii, chyba że są oni zarejestrowani w GST i posiadają numer ABN (australijski numer biznesowy). Adres w polu „Nabywca” powiązany z kontem klienta zostanie następnie wykorzystany do ustalenia, czy znajduje się on w Australii.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Australii, to po dodaniu numeru ABN (australijskiego numeru biznesowego) w Konsoli administratora, podatek GST nie będzie dodawany do kolejnych rachunków. Możliwe jest jednak, że masz obowiązek zgłoszenia tego zakupu w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Skonsultuj się z doradcami podatkowymi, aby ustalić, czy jest to konieczne.

Aby dodać swój numer VAT:

 1. W przypadku płatnych organizacji i działów, przejdź do Konsoli administratora, a w przypadku płatnych zespołów do zakładki Ustawienia zespołu.
 2. Kliknij zakładkę Rozliczenia.
 3. Wybierz opcję Dodaj numer VAT.

podane informacje, włącznie z adresem nabywcy, mogą podlegać dodatkowej weryfikacji.

VAT w UE

Europejski podatek VAT jest naliczany w zależności od adresu „Nabywcy” podanego w profilu klienta.

Obowiązuje on we wszystkich 27 krajach członkowskich UE:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja (na potrzeby podatku VAT obejmuje również Monako)
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja

Stawki podatku VAT w UE

Asana jest zarejestrowana jako pojedynczy punkt kompleksowej obsługi spoza Unii Europejskiej (ang. Non-Union One Stop Shop, „OSS”).

Dlatego też, Asana jest zobowiązana do naliczania podatku VAT w wysokości zależnej od Twojej lokalizacji, chyba, że Twoja firma posiada ważny numer VAT w systemie VIES, czyli unijnym systemie weryfikacji podmiotów gospodarczych

Następnie, na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” weryfikujemy, czy klient znajduje się w UE oraz w którym kraju.

Zwolnienia z VAT

Po pomyślnej weryfikacji numeru w bazie danych systemu VIES podatek VAT nie będzie już naliczany. Możesz jednak mieć obowiązek zgłoszenia zakupu w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Organizacje charytatywne i non-profit

Większość organizacji charytatywnych w UE nie posiada numeru VAT, ponieważ nie prowadzi operacji biznesowych. W takim przypadku do zakupów od firmy Asana będzie naliczany podatek VAT.

Zwolnienia podatkowe w ramach art. 151

Artykuł 151 dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT umożliwia zwolnienie z niego wybranych organów międzynarodowych i dyplomatycznych.

Użytkownicy, którzy są zwolnieni z podatku na podstawie tego artykułu otrzymają pisemne potwierdzenie zwolnienia od podatku od instytucji podatkowej w kraju, w którym zarejestrowana jest ich firma. Dokument ten należy przesłać do zespołu obsługi klienta Asany w celu weryfikacji.

Alternatywnie, możesz również kwalifikować się do zwrotu podatku VAT bezpośrednio od lokalnej instytucji podatkowej.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com