Zmiany w interfejsie paska narzędzi i nagłówka

Zmieniliśmy sposób wyświetlania informacji w nagłówkach Twoich projektów, wprowadzając bardziej przejrzyste opcje wyświetlania, sortowania i filtrowania zadań, dodając pola niestandardowe oraz możliwość wyświetlania aktywności w projekcie.

Nasz zespół będzie stale wprowadzał aktualizacje w Asanie, aby uprościć dostęp do projektów, widoków oraz informacji, które są ważne dla użytkowników, a zmiana nagłówka projektu jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Pasek narzędzi

pasek narzędzi

Podczas wyświetlania projektu, możesz teraz:

  1. Wyświetlić wyłącznie zadania nieukończone, ukończone lub wszystkie
  2. Filtrować zadania według przypisanej osoby, daty wykonania czy pól niestandardowych
  3. Sortować zadania według dat wykonania, przypisanych osób, polubień itp.
  4. Zarządzać bieżącymi polami niestandardowymi lub dodać nowe pola

Widok projektu

Uprościliśmy również sposób wyświetlania zakładek w nagłówku projektu, wyróżniając najczęściej używane zakładki i dodając do menu „Więcej” opcje, takie jak konwersacje, widok postępów oraz widok plików.

więcej opcji

Kliknij przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych widoków projektu.

Filtrowanie

Dodatkowe opcje filtrowania są teraz dostępne z poziomu widoku projektu.

Filtrowanie 1

Kliknij ikonę filtrowania i wybierz jeden z szybkich filtrów; Tylko moje zadania, Do wykonania w tym tygodniu, Do wykonania w przyszłym tygodniu lub utwórz własny.

filtr niestandardowy

Po utworzeniu filtru niestandardowego, możesz filtrować wyniki według:

  1. Przypisanej osoby
  2. Daty wykonania (zadania z terminem wykonania „Przed dzisiejszą datą”, „Dzisiaj”, „Jutro”, „W tym tygodniu”, „W przyszłym tygodniu” lub „W ciągu następnych 14 dni” )
  3. Pola niestandardowego i wartości pól rozwijanych

Układ akcji projektu

Wprowadziliśmy również zmiany w sposobie wyświetlania menu „Akcje projektu”, aby ułatwić wprowadzanie aktualizacji i zmian w projekcie.

opcje projektu

Kliknij ikonę strzałki, znajdującą się obok tytułu projektu, aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego „Akcje projektu”.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com