Historia wersji

Ostatnia aktualizacja z dnia 4 stycznia 2023 r. obejmuje wydania od grudnia 2022 r.

Styczeń 2023

 • Kontrola danych mobilnych w Konsoli administratora: w sekcji „Aplikacje mobilne” na stronie „Bezpieczeństwo” Konsoli administratora możesz zwiększyć bezpieczeństwo danych mobilnych przesyłanych do aplikacji Asany. Dowiedz się, co umożliwia administratorom domen Enterprise ta nowa sekcja.

 • Szacowane godziny w widoku obciążenia pracą: dodaj szacowane godziny jako pole wysiłku w widoku obciążenia pracą, aby ustandaryzować proces planowania zasobów między zespołami i projektami. Sprawdź, jak dodać wysiłek w zadaniu, aby zmierzyć wydajność.

 • Pola niestandardowe osób i daty w portfolio: można teraz monitorować portfolio za pomocą pól niestandardowych osób i daty. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi pola niestandardowego w projektach portfolio.

 • Projekty tylko do komentowania w portfolio: w portfolio można teraz dodawać projekty tylko do komentowania.

 • Data przesłania załącznika po najechaniu kursorem: sprawdź, który z podobnych załączników tego samego zadania jest najnowszy. Wyświetl etykietkę z datą i godziną przesłania po najechaniu kursorem na załącznik.

Grudzień 2022

 • Śledzenie czasu: mierz szacowany i rzeczywisty czas poświęcony na realizację poszczególnych zadań oraz twórz raporty na ten temat. Dowiedz się więcej na temat śledzenia czasu, które będzie wprowadzane w trzech fazach.

 • Pola niestandardowe na liście „Moje zadania”: dodawaj nowe, prywatne pola niestandardowe do listy „Moje zadania” lub dodawaj istniejące pola, które są już używane w projektach. Podobnie jak w przypadku projektów, pola te można dodawać za pomocą menu „Dostosuj”.

 • Utwórz nowe zadanie na podstawie reguły: twórz nowe zadania, kamienie milowe lub zatwierdzenia na podstawie reguł. Wybierz jeden lub kilka wyzwalaczy, a Asana utworzy zadanie po włączeniu reguły. Zobacz, jak utworzyć akcję zadania.

 • Zaktualizowany widok portfolio: zmieniaj rozmiar kolumn list w portfolio i porządkuj je, podobnie jak w przypadku siatki projektu. Dowiedz się więcej na temat widoku portfolio.

 • Wyższy limit formularzy i pytań: utwórz do 20 formularzy w jednym projekcie i dodaj do 200 pytań w formularzu. Dowiedz się więcej na temat wielu formularzy w projekcie.

Listopad 2022

 • Uniwersalne raportowanie obejmuje teraz cele: twórz wykresy, aby sprawdzić postępy w realizacji celów w całej firmie. Twórz wykresy dotyczące celów.

 • Udoskonalone cele w przeglądzie projektu: szybko sprawdzaj ważne informacje dotyczące celów. Aktualizacja ta zwiększa widoczność celów w przeglądzie projektu.

 • Nowe integracje z regułami: twórz nowe reguły w integracjach z Gmail, PagerDuty i Twilio. Dowiedz się, w jaki sposób te integracje współpracują z Asaną.

 • Integracja z Nightfall do zapobiegania utracie danych (DLP): administratorzy Nightfall mogą teraz otrzymywać powiadomienia, kiedy do Asany dodawane są poufne dane, takie jak numer ubezpieczenia socjalnego lub karty kredytowej. Zobacz jak połączyć Nightfall z Asaną.

 • Integracja Asana + Workplace: przekształcaj konwersacje w Workplace w wykonalne zadania w Asanie bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dowiedz się więcej na temat integracji Asana dla Workplace.

 • Duplikowanie formularzy i pytań: duplikuj formularze w projekcie i pytania w tym samym formularzu. Dowiedz się, jak to zrobić.

 • Nowe pola niestandardowe w portfolio: dodane zostały dwa nowe pola w widoku listy portfolio. Pole „Czas trwania” umożliwia obliczenie czasu trwania projektu w oparciu o datę jego rozpoczęcia i wykonania, a pole „Pozostały czas” automatycznie pokaże czas pozostały do wykonania każdego projektu w ramach danego portfolio. Pokaż lub ukryj te pola z poziomu menu „Dostosuj”.

 • Wyższy limit opcji pól niestandardowych: opcje rozwijanych pól niestandardowych mają teraz limit do 500 pól. Przeczytaj więcej o różnych rodzajach pól i limitach.

Październik 2022

 • Ikona aplikacji komputerowej: wyświetlaj priorytetowe zadania według daty wykonania na liście „Moje priorytety” i ustaw czasomierz z nowej ikony aplikacji komputerowej, aby łatwiej skoncentrować się na pracy.

 • Wskaźnik czasu trwania etapu w przepływie pracy: twórz raporty dotyczące czasu potrzebnego do przejścia zadań przez kolejne etapy w przepływie pracy, dzięki dwóm nowym polom: „Czas w sekcji” oraz „Czas w polu niestandardowym”. Zobacz, ile czasu zadanie spędziło w poszczególnych sekcjach projektu lub jak długo przypisana była do nich wartość pola niestandardowego. Dowiedz się więcej na temat czasu trwania etapu

 • Wyzwalacze dotyczące przesyłanych formularzy: ustaw regułę, która będzie automatycznie przenosić projekt z etapu zgłoszenia do nowej sekcji lub projektu bez konieczności ręcznego sortowania. Dowiedz się więcej

 • Pola metadanych w wersji mobilnej: uzyskaj dostęp do pól zawierających metadane (np. utworzone przez, godzina utworzenia zadania) w projektach i na liście „Moje zadania” w aplikacji mobilnej. Włączaj i wyłączaj pola w menu „Dostosuj”.

 • Przypomnienia o aktualizacji celów co dwa tygodnie: otrzymuj przypomnienia o aktualizacji celów co dwa tygodnie. Z menu przypomnień o celach wybierz opcję „co dwa tygodnie”. Więcej na temat przypomnień o celach

 • Przeciąganie i upuszczanie w zakładce „Moje cele”: porządkuj cele, przeciągając je i upuszczając w zakładce „Moje cele”.

 • Zgodność z HIPAA: teraz Asana oferuje zgodny z HIPAA dodatek dla klientów planu Enterprise. Dowiedz się więcej na temat aktywowania i utrzymywania zgodności z HIPAA.

Wrzesień 2022

 • Aplikacje na liście „Moje zadania”: integracji nie trzeba używać wyłącznie w projektach. Aby dodać aplikację do listy „Moje zadania”, kliknij przycisk „Dostosuj” i wybierz interesującą Cię aplikację z listy. Zobacz, jak to zrobić.

 • Pola metadanych na liście „Moje zadania”: pola metadanych, zawierające takie informacje jak twórca zadania czy czas jego utworzenia) są teraz dostępne na liście „Moje zadania”. Włączaj i wyłącza te pola z poziomu menu „Dostosuj”. Dowiedz się więcej na temat pól metadanych.

 • Nowe rodzaje pól niestandardowych: już teraz dostępne są pola „osoby” oraz „data”. Dodaj pole „data”, aby monitorować terminy niezwiązane z datą wykonania zadania. Użyj pola „osoby”, aby jasno określić ważne role lub interesariuszy w konkretnym zadaniu. Dowiedz się więcej na temat pola niestandardowego „osoby”.

 • Uprawnienia dostępu do linków tylko do odczytu: superadministratorzy mogą zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez ograniczenie udostępniania linków tylko do odczytu do członków swojej organizacji. Dowiedz się więcej na temat udostępniania linków tylko do odczytu

 • Skonsolidowane ustawienia formularzy: wyświetlanie, edycja, dostosowywanie prywatności i udostępnianie formularzy projektu z jednego miejsca w ustawieniach formularza.

 • *Aplikacje jako źródło dodawania zadań w konstruktorze przepływów pracy: łatwo przenoś dane z innych aplikacji, aby tworzyć zadania w Asanie podczas budowy przepływów pracy. Dowiedz się więcej

 • Polubienia z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem: polub zadanie, wiadomość, komentarz lub aktualizację statusu w Asanie bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby popychać pracę do przodu bez wychodzenia ze skrzynki pocztowej.

 • Polityka dotycząca niestandardowych haseł: administratorzy w ramach planu Enterprise mogą wybrać opcję hasła „niestandardowego”, aby dostosować wymagania dotyczące złożoności hasła do potrzeb swojej organizacji. Dowiedz się więcej na temat poziomów siły haseł

 • Udoskonalenie łącznika Zapier: teraz istnieje więcej sposobów na wyzwolenie Zapów i automatyzację pracy dzięki integracji Asana + Zapier. Zobacz, w jaki sposób jeden z członków społeczności Asany oszczędza czas, dzięki integracji Asana + Zapier.

Sierpień 2022

 • Ustaw priorytety tygodnia: skup się na najważniejszej pracy, planując priorytety tygodnia w aplikacji mobilnej Asany. Priorytety tygodnia są widoczne na liście „Moje zadania”, dzięki czemu skupisz się na tym, co najważniejsze. Dowiedz się więcej

 • Ulepszona integracja z Dyskiem Google: synchronizuj pliki Google z zadaniami w Asanie, aby po dodaniu komentarza w pliku Google współpracownicy odebrali powiadomienie o otwartym komentarzu w Asanie. Dowiedz się więcej na temat Asany i Dysku Google

 • Linki do powiązanej pracy: dowiedz się, gdy zadanie lub projekt zostaną wspomniane w innym miejscu i uzyskaj dostęp do pokrewnej pracy. Linki do powiązanej pracy są oznaczone w kanale aktywności symbolem „↔” i zostają utworzone automatycznie gdy ktoś doda @wzmiankę na temat zadania, aktualizacji statusu, wiadomości lub celu w Asanie. Czytaj dalej

 • Przekształcanie zadań w projekty za pomocą szablonu: przekształć zadanie w projekt za pomocą szablonu. W menu z trzema kropkami zadania wybierz „Przekształć w”, „Projekt”, a następnie „Użyj szablonu”. Sprawdź tutaj, jak to zrobić

 • Mobilne powiadomienia push dotyczące dat rozpoczęcia i zakończenia: odbieraj w aplikacji mobilnej Asany przypomnienia dla zadań z datami rozpoczęcia i zakończenia. Pobierz aplikację mobilną Asany

 • Limity portfolio: do jednego portfolio możesz teraz dodać do 500 projektów (w tym projektów zarchiwizowanych).

Lipiec 2022

Czerwiec 2022

 • Asana dla Google Chat i Spaces: otrzymuj powiadomienia dotyczące aktualizacji w projektach i zadaniach w Asanie oraz twórz nowe zadania bezpośrednio z Google Chat. Rozpocznij korzystanie z Asany dla Google Chat

 • Widżet Asany dla Figjam: udostępniaj projekty graficzne importując projekty lub zadania z Asany bezpośrednio do FigJam. Przekształcaj działania zapisane w postaci notatek na tablicach FigJam w zadania w Asanie. Dowiedz się więcej na temat integracji Asana + Figma

 • Zarządzanie aplikacjami: funkcja zarządzania aplikacjami umożliwia superadministratorom w organizacjach Enterprise monitorowanie i kontrolowanie aplikacji oraz kont usług, które są aktywne w ich domenie. Dowiedz się więcej.

Maj 2022

 • Sortowanie wyników wyszukiwania według trafności zadania: wyniki wyszukiwania można teraz posortować według trafności. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu i opcjach wyświetlania wyników

 • Nowy język – indonezyjski: Asana jest teraz dostępna w języku indonezyjskim. Aby zmienić język w Asanie, przejdź do ustawień swojego profilu i wybierz zakładkę „Wyświetlanie”. Dowiedz się więcej

 • Nowy widżet na Stronie głównej – zadania przypisane przeze mnie: przeciągnij i upuść nowy widżet „Zadania przypisane przeze mnie” na Stronie głównej, aby wyświetlić listę zadań przypisanych przez Ciebie innym członkom zespołu (dostępne w planie Asana Premium i wyższych). Rozpocznij korzystanie ze Strony głównej w Asanie

 • Większy limit wierszy podczas eksportu do pliku CSV: limit zadań, które można wyeksportować z projektu do pliku CSV zwiększył się z 2 do 140 tysięcy.

Kwiecień 2022

 • Prośby o aktualizację statusu celu: poproś o aktualizację statusu przez stronę ze szczegółami celu, a właściciel tego celu otrzyma monit o zaktualizowanie jego statusu. Rozpocznij pracę z celami

 • Moje cele: wyszukuj i porządkuj swoje cele za pomocą nowej zakładki „Moje cele”. Dowiedz się więcej o zakładce „Moje cele”

 • Wiele formularzy w projekcie: twórz wiele formularzy w projekcie, aby mógł obsługiwać on wiele typów próśb i zleceń.

 • Uprawnienia dostępu do formularzy: określ, kto może uzyskać dostęp do formularzy i przesyłać je w każdym projekcie podczas udostępniania poufnych informacji. Superadministratorzy w ramach planu Enterprise mogą zarządzać uprawnieniami dostępu dla całej domeny.

 • Wyższy limit reguł: aby obsługiwać bardziej złożone automatyzacje, zwiększyliśmy limit reguł na jeden projekt z 20 na 50.

 • Komponenty aplikacji: buduj i publikuj aplikacje bezpośrednio w zadaniach i regułach Asany dzięki komponentom aplikacji, nowej funkcji stworzonej dla deweloperów w wersji beta. Dowiedz się więcej na temat komponentów aplikacji z tego webinaru dostępnego na żądanie.

 • Podzadania w wykresach: wykresy na pulpitach nawigacyjnych w projekcie domyślnie obejmują teraz podzadania. Możesz to zmienić dodając filtr podzadań w szczegółach wykresu. Rozpocznij pracę z wykresami

 • Przełącznik konsoli administratora: łatwo przełączaj się pomiędzy różnymi konsolami administratora dzięki nowemu menu rozwijanemu dla administratorów Asany, którzy zarządzają wieloma konsolami na raz.

Marzec 2022

 • Konstruktor przepływów pracy: twórz bardziej wydajne przepływy pracy za pomocą konstruktora przepływów pracy. Jest to wizualne narzędzie, które pozwala połączyć ze sobą różne zespoły, zwiększyć wydajność przepływów pracy i w jednym miejscu zarządzać projektami. Dowiedz się więcej na temat konstruktora przepływów pracy

 • Przeprojektowana biblioteka szablonów: wyszukuj i zapisuj popularne i polecane szablony projektów. Odkrywaj nowe szablony, włącznie z najskuteczniejszymi szablonami stworzonymi przez naszych klientów. Przejdź do biblioteki szablonów

 • Strona główna w Asanie: spersonalizuj wygląd strony głównej i dodaj sekcje, które pomogą Ci określić priorytety danego dnia. Zobacz najważniejsze informacje na temat zespołu i skoncentruj się na wykonywaniu pracy, która jest najważniejsza. Rozpocznij korzystanie ze strony głównej w Asanie

 • Nowy status projektu: Ukończony: monitoruj działania, twórz raporty i popychaj pracę do przodu oznaczając projekty jako ukończone, kiedy skończysz nad nimi pracować. Ukończ projekt zmieniając jego status za pomocą menu rozwijanego

 • Twórz raporty w oparciu o wskaźniki dotyczące ukończenia: twórz wykresy, aby dowiedzieć się ile czasu zajmuje praca nad zadaniami, używając w tym celu wskaźnika czasu ukończenia w wykresach pulpitu nawigacyjnego

 • Niestandardowe pola wielokrotnego wyboru w portfolio i aktualizacjach statusu: teraz możesz wyszukiwać zadania korzystając z połączenia wartości niestandardowych pól wielokrotnego wyboru w portfolio i aktualizacjach statusu.

 • Narzędzie do przenoszenia sekcji listy „Moje zadania” w wersji mobilnej: przenoś zadania pomiędzy sekcjami listy „Moje zadania” bez konieczności opuszczania widoku szczegółów zadania w aplikacji Asany na iOS i Androida. Rozpocznij korzystanie z aplikacji mobilnej Asany

Luty 2022

 • Wiadomości wideo w Asanie: nagrywaj i osadzaj bezpośrednio w Asanie klipy wideo Vimeo, aby zwiększyć zaangażowanie i współpracę w zespole. Dowiedz się więcej na temat wiadomości wideo obsługiwanych przez Vimeo

 • Podzadania z zatwierdzeniem w regułach: twórz reguły automatycznie dodające do zadań podzadania zatwierdzenia.

 • Niestandardowe pola wielokrotnego wyboru w wyszukiwaniu zaawansowanym: możesz teraz wyszukiwać zadania, korzystając z połączenia wartości niestandardowych pól wielokrotnego wyboru w wyszukiwaniu zaawansowanym.

 • Tryb ciemny w Androidzie: aktualizacja ta wprowadza tryb ciemny w Androidzie. Włącz tryb ciemny w ustawieniach systemu.

 • Wykresy liniowe w pulpitach nawigacyjnych: wyświetl zmiany danych w danym okresie za pomocą wykresów liniowych w pulpitach nawigacyjnych. Rozpocznij pracę z wykresami w pulpitach nawigacyjnych projektów oraz w sekcji Raportowanie

 • Godzina rozpoczęcia w widoku Osi czasu: godziny rozpoczęcia i zakończenia zadań są teraz prezentowane w widoku Osi czasu projektu. Zaplanuj projekty z Osią czasu

 • Przybliżenie podczas adnotowania: przybliż dołączony obraz podczas dodawania komentarzy za pomocą adnotacji. Zostaw wykonalne informacje zwrotne za pomocą adnotowania

 • Czas trwania sesji w Konsoli administratora: domyślnie czas trwania sesji będzie teraz nieograniczony, chyba że superadministratorzy ustawią go na 14 dni. Dowiedz się więcej na temat zarządzania czasem sesji w Konsoli administratora

 • Zarządzanie kluczami szyfrującymi dla organizacji (ang. Enterprise Key Management, EKM): wybrani, kwalifikujący się klienci planu Enterprise mogą teraz używać własnego klucza szyfrowania dla informacji przechowywanych w Asanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pracownikiem działu sprzedaży. Przeczytaj więcej o skalowaniu bezpieczeństwa i kontroli w planie Enterprise

 • Nowy kurs Akademii: 6 kroków do zrównoważonego wdrożenia Asany: dowiedz się w tym nowym kursie Akademii Asany do wykonania we własnym tempie, jak wydajnie wdrożyć Asanę w różnych zespołach i biznesach. Sprawdź kurs

Styczeń 2022

 • Projekty w wynikach wyszukiwania: wyniki wyszukiwania w aplikacji poza zadaniami i wiadomościami obejmują teraz projekty. Przeczytaj więcej na temat wyszukiwania

 • Niestandardowe pola wielokrotnego wyboru w formularzach i regułach: możesz teraz dodać niestandardowe pola wielokrotnego wyboru do swoich formularzy i reguł niestandardowych.

 • Szczegóły celu w powiadomieniach w Skrzynce odbiorczej: łatwo sprawdź kluczowe informacje dotyczące celu w powiadomieniu Skrzynki odbiorczej wyświetlanym w prawym okienku. Dowiedz się więcej o celach w Asanie

 • Okresy w wykresach: grupuj dane wykresów według okresów, aby śledzić postęp pracy w przedziałach czasu. Rozpocznij pracę z wykresami w sekcjach „Raportowanie” oraz „Pulpity nawigacyjne” projektów

 • Nowe szkolenie na żywo: Osiągnij maksymalną wydajność firmy z planem Asana Business. Dołącz do naszego najnowszego webinaru, aby sprawdzić funkcje planu Business i podnieść wydajność firmy. Zarejestruj się tutaj

Grudzień 2021

 • Automatyzuj podzadania za pomocą reguł: możesz teraz dodawać podzadania do zadań w swoich projektach za pomocą konstruktora reguł niestandardowych. Dowiedz się, jak

 • Komentarze dotyczące celów: publikuj komentarze bezpośrednio na stronie szczegółów celu, aby zadawać pytania, rozpoczynać rozmowy lub udostępniać dodatkowe informacje. Przeczytaj o komentarzach do celów

 • Kopiowanie pulpitów nawigacyjnych w szablonach projektów: pulpity nawigacyjne zawierające wykresy są teraz kopiowane po zduplikowaniu projektu lub utworzeniu go z szablonu. Więcej informacji na temat pulpitów nawigacyjnych projektów

 • Udoskonalenia szablonów zadań: zwiększ możliwości szablonów zadań, dodając zależności i załączniki. Zostaną one teraz skopiowane po utworzeniu nowego projektu z szablonu. Rozpocznij pracę z szablonami zadań

 • Uaktualniony kurs w Akademii Asany: Asana dla administratorów. Jeśli jesteś administratorem w planie Enterprise lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat opcji kontroli bezpieczeństwa dostępnych dla większych organizacji, sprawdź naszą uaktualnioną lekcję „Bezpieczeństwo i skalowalność planu Enterprise” w ramach kursu Asana dla administratorów.

Listopad 2021

Październik 2021

Wrzesień 2021

 • Okresy celów: koordynuj cele roczne w całej firmie, używając okresów dla celów. Administratorzy mogą dostosować okresy ich organizacji w Konsoli administratora

 • Interfejs API dla Celów: twórz niestandardowe integracje z funkcją Cele Asany za pomocą nowego interfejsu API dla Celów. Przeczytaj ogłoszenie na forum

 • Rozwiązanie CASB do zarządzania zatwierdzonymi obszarami roboczymi: po włączeniu tej funkcji w firmie pracownicy będą mogli zalogować się do firmowej instancji Asany z firmowych urządzeń i sieci.

 • Godziny rozpoczęcia zadań: poza terminami zadań możesz dodawać też godziny rozpoczęcia dla zadań, które mają rozpocząć się o określonej porze.

 • Wybierz kilka zadań i wykonaj dla nich działanie na liście „Moje zadania” w systemie iOS: wybierz kilka zadań na liście „Moje zadania” w systemie iOS i wykonaj dla nich działania zbiorcze (przeciągnij i upuść, aktualizuj daty lub pola itp.). Pobierz aplikację dla systemu iOS

Kwiecień 2021

 • Zakładka „Cele firmowe”: widok „Cele” zawiera teraz dwie nowe zakładki – „Cele firmowe” i „Cele zespołowe”. Wyświetl misję i cele firmy, wybierz, które cele zespołowe chcesz wyświetlić i przefiltruj je według właściciela celu lub statusu. Więcej informacji na temat celów

 • Łatwy dostęp do ustawienia „Nie przeszkadzać” na komputerze: nie przerywaj pracy w aplikacji komputerowej Asany, wybierając ustawienia „Nie przeszkadzać” w prawym górnym rogu ekranu. Pobierz aplikację na komputer

 • Wybór wielu zadań w systemie iOS: wybierz kilka zadań i wykonaj na nich akcje zbiorcze, takie jak aktualizacja terminów i pól niestandardowych z poziomu listy „Moje zadania” w systemie iOS. Pobierz Asanę na iOS

 • Zarządzaj zatwierdzonymi obszarami roboczymi: dla zwiększenia bezpieczeństwa administratorzy planu Enterprise mogą teraz ograniczyć dostęp do Asany do zarządzanych urządzeń i sieci. Dowiedz się więcej na temat funkcji planu Enterprise

 • Nowy kurs w Akademii: Asana dla administratorów: dzięki naszemu nowemu kursowi w ramach Akademii Asany administratorzy Asany będą mogli z łatwością i większą kontrolą zarządzać kontem ich organizacji. Sprawdź kurs

Lipiec 2021

 • Tryb ciemny: skorzystaj z trybu ciemnego w aplikacji internetowej, komputerowej i mobilnej, aby ograniczyć spowodowane przez światło urządzenia zmęczenie oczu i łatwiej skupić się na pracy. Włącz tryb ciemny w zakładce „Wyświetlanie” w sekcji „Moje ustawienia”.

 • Domyślne powiadomienia projektów: zamiast indywidualnego zmieniania poszczególnych ustawień powiadomień, możesz teraz skonfigurować domyślne powiadomienie, które zostanie zastosowane do każdego projektu, do którego odbierzesz w przyszłości zaproszenie. W zakładce „Powiadomienia” w ustawieniach możesz także zaktualizować ustawienia projektu dla wszystkich projektów, w których jesteś już członkiem. Więcej informacji na temat sekcji „Moje ustawienia”

 • Integracja z Clockwise: zaplanuj bloki skupienia dla ważnych zadań bezpośrednio w Kalendarzu Google dzięki nowej integracji z Clockwise. Skorzystaj z integracji z Clockwise

 • Wiadomości portfolio: możesz teraz wysyłać wiadomości do portfolio tak samo, jak do poszczególnych osób, projektów lub zespołów. Wystarczy dodać portfolio w polu „Do:” wiadomości. Więcej informacji na temat wiadomości w Asanie

 • Szybko dodawaj zadania za pomocą menu „Szybkie ustawienia” na Androidzie: użytkownicy systemu Android mogą włączyć niestandardowy kafelek w szybkich ustawieniach systemu Android. Stuknięcie elementu menu uruchomi Asanę i wyświetli widok tworzenia zadania. Pobierz Asanę na Androida

Czerwiec 2021

 • Aplikacja komputerowa: ogranicz rozpraszacze i zwiększ wydajność, pozostawiając aplikację komputerową Asany otwartą obok innych, używanych każdego dnia aplikacji. Pobierz aplikację i wypróbuj ją już dziś.

 • Uniwersalne raportowanie: twórz pulpity nawigacyjne zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym oraz przydatne statystyki dla wszystkich projektów i zespołów w Twojej organizacji dzięki uniwersalnemu raportowaniu.

 • Integracja z ServiceNow: nasza nowa integracja z ServiceNow umożliwia zespołom IT i operacyjnym automatyzowanie ich przepływów pracy dla wniosków klientów, zatwierdzeń oraz wielu innych elementów w obu narzędziach. Przeczytaj więcej na temat integracji z ServiceNow.

 • Akcje odwrotne dla reguł: będą teraz wyświetlane opcje zastosowania „akcji odwrotnych” w celu usunięcia danych z zadań za pomocą reguł (np. usunięcie terminu, cofnięcie przypisania zadania, oznaczenie elementu jako nieukończonego). Przeczytaj więcej na temat akcji odwrotnych.

 • Wersje robocze wiadomości i zadań: jeśli pracujesz nad wiadomością lub zadaniem do szybkiego dodania, po każdym zalogowaniu się lub otwarciu nowej instancji Asany w przeglądarce automatycznie zostanie wyświetlone okno wyskakujące Twoich wersji roboczych.

 • Filtruj cele według właściciela i statusu: dostosuj widok „Cele” filtrując według właściciela celu, statusu celu albo obu jednocześnie. Dowiedz się więcej na temat celów

 • Resetowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) przez administratora: w zakładce „Członkowie” Konsoli administratora administratorzy mogą sprawdzić, czy użytkownik włączył uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zresetować je lub wyłączyć, aby umożliwić danej osobie odzyskanie dostępu do konta. Dowiedz się więcej na temat Konsoli administratora i uwierzytelniania dwuskładnikowego

Maj 2021

 • Widok tablic na liście „Moje zadania”: od tej aktualizacji możesz wyświetlać listę „Moje zadania” w widoku tablicy, listy lub kalendarza, dostosowywać jej sekcje i kolumny oraz dodawać reguły w celu zautomatyzowania działań. Aktualizacja ta będzie wdrażana przez kilka następnych miesięcy. Sprawdź ogłoszenie na liście „Moje zadania”, aby wypróbować widok tablic, utworzyć niestandardowe sekcje i dodać reguły. W międzyczasie sprawdź te cztery metody organizowania listy „Moje zadania”.

 • Nowe opcje kolorów w pulpitach nawigacyjnych projektów: wykresy pulpitu nawigacyjnego zawierają teraz kolory powiązane z polami niestandardowymi. W oknie dialogowym „Edytuj wykres” możesz także zmienić schemat kolorów dla swoich wykresów.

 • Dostosuj powiadomienia e-mail: dostosuj powiadomienia e-mail za pomocą nowych opcji ustawień. Wybierz odbieranie powiadomień o całej aktywności lub wyłącz większość aktualizacji, odbierając nadal wiadomości e-mail na temat nowych przypisanych zadań, wiadomości bezpośrednich i @wzmianek. Zmień swoje preferencje w sekcji „Moje ustawienia”.

 • Przypomnienia o celach: przypomnienia ułatwiają pozostanie na bieżąco z celami i zapewnienie interesariuszom aktualnego obrazu postępu pracy. Wbudowane przypomnienia powiadomią o dodaniu wskaźnika postępu, aktualizacji oraz zamknięcia celu na tydzień przed jego terminem.

Kwiecień 2021

 • Integracja z Zendesk: w łatwy sposób twórz lub łącz zadania utworzone w Asanie ze zgłoszeniami w Zendesk, aby zapewnić widoczność między narzędziami. Odkryj integrację Zendesk + Asana.

 • ISO 27001: Asana uzyskała certyfikat ISO 27001, branżowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa, zaufania i prywatności w Asanie](https://asana.com/trust).

 • Zarządzanie dezaktywowanymi użytkownikami: wyświetl i usuń dezaktywowanych członków, natychmiast przypisz ich zadania do innych osób i przywróć dezaktywowane konta w konsoli administratora.

 • Wyzwolenia reguły na podstawie terminu: skonfiguruj reguły do wyzwolenia dla zadań zaległych lub ze zbliżającym się terminem wykonania. Dowiedz się, jak używać reguł.

 • Linki do komentarzy: udostępnij link do konkretnego komentarza zadania, a nie do całego zadania. Kliknij ikonę listy rozwijanej obok przycisku „Lubię to”, aby skopiować link do komentarza.

 • Filtruj według otwartych/zamkniętych celów: filtruj według otwartych/zamkniętych celów zespołu, aby ukryć minione cele w widoku podczas tworzenia nowych. Dowiedz się, jak używać celów.

 • Wyświetl cele w systemie Android: wyświetlaj, przeglądaj i aktualizuj postęp celów oraz twórz i edytuj nowe cele w systemie Android.

Marzec 2021

 • Przedstawiamy szablony zadań: możesz teraz tworzyć szablony zadań, aby ustandaryzować powtarzalne zadania w ramach swoich projektów. Dodawaj podzadania i względne daty wykonania, aby jeszcze bardziej uprościć rozpoczynanie nowych zadań.

 • Ulepszenia pulpitu nawigacyjnego: dodaj nowe wykresy oraz zastosuj nowe filtry i opcje dostosowywania do istniejących wykresów w pulpitach nawigacyjnych projektów.

 • Wyraź uznanie w systemie iOS: lubisz naklejki uznania? Możesz teraz tworzyć i wysyłać je na urządzeniu mobilnym z systemem iOS.

 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w sekcji „Moje ustawienia”.

 • Dodawaj tagi w systemie Android: użytkownicy systemu Android mogą teraz dodawać nowe tagi na swoich urządzeniach mobilnych.

 • Wyświetl projekty na liście „Moje zadania” w systemie iOS: uzyskaj więcej informacji na temat zadań na liście „Moje zadania”, wyświetlając pole projektów każdego zadania w widoku listy „Moje zadania” na systemie iOS.

Luty 2021

 • Przedstawiamy przegląd projektu: nowa zakładka „Przegląd projektu” zapewnia Twojemu zespołowi jedno centrum wymiany informacji, tworzenia wspólnych norm oraz publikowania aktualizacji statusu projektu.

 • Brief projektu: w zakładce „Przegląd projektu” możesz dodać brief projektu – dokument multimedialny będący jednym źródłem szczegółowych informacji na temat treści i celów projektu.

 • Wiadomości: wiadomości umożliwiają komunikowanie się ze współpracownikami w Asanie i proste udostępnianie linków do pracy. Możesz jednocześnie wysyłać wiadomości do wybranych osób, zespołów i projektów. Wiadomości zastępują wcześniejszą funkcję konwersacji.

 • Zagnieżdżone portfolio: możesz teraz dodawać portfolio do portfolio, co umożliwia śledzenie pracy na kilku poziomach hierarchii informacyjnej zespołu.

 • Reguły aplikacji: dodaj akcje związane z aplikacją do istniejących wyzwoleń reguł i akcji (np. wysłanie wiadomości do kanału Slack po zakończeniu zadania). Sprawdź propozycje wstępnie ustawionych reguł w galerii „Reguły” lub utwórz własne. Rozpocznij pracę z regułami

 • Hierarchia celów: rozwiń i wyświetl do czterech warstw hierarchii celów na stronie celów organizacji lub dowolnego zespołu. Rozpocznij pracę z celami

Styczeń 2021

 • Nowy kurs z podstaw Asany: poznaj podstawy Asany z naszym nowym i ulepszonym kursem Poznaj podstawy Asany w Akademii Asany.

 • Widok siatki na liście „Moje zadania”: nowy widok siatki na liście „Moje zadania” organizuje szczegóły zadań, aby ułatwić skupienie się na rzeczach do wykonania. Dowiedz się, jak używać listy „Moje zadania” do organizacji pracy.

 • Historia celów: wyświetl historię zmian celów zespołu w Asanie. Dowiedz się więcej na temat celów w Asanie.

 • Ustawienia prywatności zespołu w Konsoli administratora: administratorzy mogą teraz zmienić domyślne ustawienia prywatności dla nowych zespołów (publiczny dla organizacji albo dołączanie na prośbę) w Konsoli administratora. Odkryj Konsolę administratora

 • Ulepszenia pulpitu nawigacyjnego: możesz jednym kliknięciem wyświetlić szczegółowe zakresy danych w wykresach pulpitu nawigacyjnego oraz otworzyć wykresy pulpitu nawigacyjnego na pełnym ekranie, aby zobaczyć więcej danych. Dowiedz się więcej na temat pulpitów nawigacyjnych

Grudzień 2020

 • Integracja z Jira Server: integracja Jira Server + Asana ułatwia tworzenie połączonych przepływów pracy między zespołami technicznymi i biznesowymi. Zwiększ widoczność procesu opracowywania produktów w czasie rzeczywistym bez obciążania zespołów dodatkową pracą.

 • Integracja z Zoom: dzięki integracji Zoom + Asana możesz łatwo utworzyć i połączyć spotkania Zoom z zadaniami w Asanie. Po zakończeniu zadania integracja Zoom + Asana pobiera transkrypcje i nagrania spotkań do Asany.

 • Integracja z Microsoft Teams: przekształć konwersacje i spotkania Teams w zadania Asany dzięki nowej integracji Microsoft Teams + Asana. Współpracuj nad zadaniami utworzonymi w Asanie i połącz swoją pracę – bez konieczności wychodzenia z programu Teams.

 • Akcje zbiorcze na tablicach: kliknij i przeciągnij kilka zadań jednocześnie w widoku Tablica, a następnie wykonaj akcje zbiorcze bezpośrednio na kartach lub za pomocą paska narzędzi akcji zbiorczych.

 • Menu dostosowywania projektu: skorzystaj z nowego menu „Dostosuj” na pasku narzędzi projektu, aby uzyskać dostęp do wszystkich dodatków projektu, takich jak pola niestandardowe, reguły i aplikacje.

 • Opcja „Wstrzymano” w aktualizacjach statusu projektu i portfolio: poza statusami „na czas”, „zagrożony” i „opóźniony” można teraz wybrać dla projektu lub portfolio status „wstrzymany”.

 • Centrum sterowania powiadomieniami push: użyj nowego centrum sterowania powiadomieniami push w systemie iOS lub Android, aby wybrać powiadomienia push do odbierania.

 • Skrót Tab+V: uprzyjemnij swój dzień z nowym skrótem klawiaturowym Tab+V (wskazówka: jeśli lubisz skrót Tab+B, na pewno polubisz też Tab+V)

Listopad 2020

 • Filtr nieprzeczytanych powiadomień w Skrzynce odbiorczej: użyj nowego filtru „nieprzeczytane” w Skrzynce odbiorczej, aby łatwo skupić się na niesprawdzonych jeszcze powiadomieniach. Sprawdź 5 wskazówek dotyczących zarządzania Skrzynką odbiorczą.

 • Połącz kilka odpowiedzi z formularzy z tytułami zadań: połącz kilka pól odpowiedzi z tytułem przesłanego formularza, co umożliwi łatwe klasyfikowanie odpowiedzi. Dowiedz się więcej na temat ustawień formularzy.

 • Widżety Asany dla systemu iOS: skorzystaj z nowych widżetów Asany dla systemu iOS do wyświetlania codziennych zadań oraz pobierania nowych zadań za jednym stuknięciem przycisku szybkiego dodawania. Dowiedz się więcej na temat widżetów na iOS.

 • Twórz zadania uzupełniające w Skrzynce odbiorczej w systemie Android: twórz szybko zadania uzupełniające w Skrzynce odbiorczej w systemie Android. Pobierz aplikację Android

Październik 2020

 • Przedstawiamy pulpity nawigacyjne: użyj pulpitów nawigacyjnych do wyświetlenia wykresów i diagramów ułatwiających szybkie sprawdzenie postępu i zidentyfikowanie blokad. Dowiedz się więcej na temat pulpitów nawigacyjnych.

 • Aktualizacje sekcji na Osi czasu: możesz teraz dodawać i usuwać sekcje na Osi czasu, a także zmieniać ich nazwę, kolejność oraz zwijać je. Dowiedz się więcej na temat planowania i realizowania projektów za pomocą Osi czasu.

 • Twórz zadania uzupełniające w Skrzynce odbiorczej w systemie iOS: szybko twórz zadania uzupełniające ze Skrzynki odbiorczej w systemie iOS.

 • Ulepszenia tablic: wyświetl szczegóły karty, zachowując jednocześnie widoczność tablicy, wykonuj działania bezpośrednio na kartach oraz uzyskaj dostęp do opcji za pomocą menu „więcej akcji”. Zobacz nasze nowe wideo na temat tablic.

 • Edytuj wskaźnik postępu celu: edytuj wskaźnik postępu celu po jego skonfigurowaniu, co obejmuje zmianę typu wskaźnika (np. z % na $), wartość początkową oraz docelową. Dowiedz się, jak

 • Aktualizacje dotyczące zarządzania użytkownikami dla administratorów: administratorzy organizacji mogą teraz edytować informacje profilowe członków oraz zespoły, do których należy członek. Dowiedz się więcej na temat Konsoli administratora.

 • Skróty składni języka Markdown: edytor tekstowy Asany obsługuje teraz popularne skróty języka Markdown dla obsługiwanych stylów. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ogłoszenie na forum społeczności.

Wrzesień 2020

 • Wykresy w aktualizacjach statusu: dodawaj wykresy do aktualizacji statusu projektów i portfolio, aby ułatwić ich analizę dzięki czytelnym materiałom wizualnym. Dowiedz się, jak.

 • Lifting formularzy: w tym miesiącu wprowadziliśmy trzy aktualizacje dotyczące formularzy. Dowiedz się więcej na temat formularzy.

 • Podzadania w tablicach: możesz teraz rozwinąć podzadania i wykonać na nich działania bezpośrednio w widoku Tablica, tak samo jak w widoku Lista.

 • Pola niestandardowe w systemie iOS: dodaj nowe pola niestandardowe do listy i wyświetlaj projekty na urządzeniu mobilnym z systemem iOS.

Sierpień 2020

 • Cele: dzięki celom w Asanie Twój zespół uzyskuje jedno źródło informacji na temat wspólnych celów i pracy związanej z ich osiągnięciem. Dowiedz się więcej na temat tej ekscytującej, nowej funkcji w naszym krótkim wideo.

 • Aktualizacje Skrzynki odbiorczej: aktualizacje Skrzynki odbiorczej ułatwiają szybkie sprawdzenie powiadomień i zidentyfikowanie najważniejszych elementów. Obejrzyj ten krótki klip wideo i dowiedz się, jak używać Skrzynki odbiorczej do bycia na bieżąco i popychania pracy do przodu – wszystko w jednym miejscu.

 • Status portfolio: podobnie jak w projektach, możesz teraz dodawać aktualizacje statusu do portfolio. Odszukaj zakładkę „Postęp” i opublikuj aktualizacje statusu portfolio, aby zapewnić członkom zespołu aktualne informacje.

 • Aktualizacje integracji z Salesforce: przekazuj płynnie pracę między zespołami, automatycznie tworząc i planując zadania oraz projekty Asany w odpowiednim czasie za pomocą kreatora procesu Salesforce. Sprawdź naszą integrację z Salesforce.

 • Potwierdzenie e-mail dla formularzy: przesłane formularze będą teraz generować wiadomości e-mail z potwierdzeniem i kopią wprowadzonych danych dla osoby wysyłającej formularz (o ile formularz zawiera pole adresu e-mail). Dowiedz się więcej na temat formularzy.

Lipiec 2020

 • Integracja z Microsoft Teams: dzięki integracji Asana dla Microsoft Teams możesz dodawać projekty do czatów grupowych, aby w jednym miejscu zmienić konwersacje w wykonalne zadania. Zacznij korzystać z integracji

 • Menu kontekstowe: menu kontekstowe umożliwia wykonywanie częstych działań na zadaniach w każdym widoku projektu, co zwiększa oszczędność czasu i skupienie na pracy.

 • Naklejki uznania: dodanie naklejek uznania w komentarzach ułatwia integrację zespołu, umożliwia świętowanie sukcesów i uprzyjemnia dzień pracy.

 • Duplikowanie formularzy z projektami: podczas duplikowania projektu masz teraz możliwość dołączenia powiązanego z nim formularza. Przesłane odpowiedzi z nowego formularza trafią do zduplikowanego projektu.

 • Edycja aktualizacji statusu: tak jak w konwersacjach i komentarzach do zadań, możesz teraz edytować aktualizacje statusu po ich opublikowaniu.

 • Grupowanie komentarzy: komentarze do zadań mogą teraz zawierać połączenie fragmentu tekstu i co najmniej jednego załącznika. Dowiedz się, jak

Czerwiec 2020

 • Nowy konstruktor statusu projektu: nowy konstruktor statusu projektu ułatwia tworzenie rozbudowanych, powtarzalnych aktualizacji statusu z możliwością wykonania działań i udostępnienie pracy głównym interesariuszom. Przeciągnij i upuść kluczowe dane, takie jak ukończone kamienie milowe lub zaległe zadania, aby stworzyć własną historię. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji statusu projektu

 • Wielu administratorów działu: działy mogą teraz mieć więcej niż jednego administratora, a administratorzy działu nie muszą już dłużej być członkiem każdego zespołu. Dowiedz się więcej na temat Konsoli administratora tutaj.

Maj 2020

 • Osoby inne niż właściciel reguły mogą ją włączyć/wyłączyć: każda osoba z uprawnieniami edycji projektu z działającą regułą może teraz włączyć lub wyłączyć regułę utworzoną przez inną osobę. Dowiedz się więcej na temat reguł.

 • Wyzwalacze reguł i akcje dla pustych pól niestandardowych: możesz teraz utworzyć wyzwalacz reguły oparty na pustym polu niestandardowym lub utworzyć regułę, której akcją jest wyczyszczenie pola niestandardowego.

 • Odświeżenie wyglądu aplikacji na Androida: odświeżyliśmy wygląd naszej aplikacji na Androida oraz ulepszyliśmy elementy nawigacyjne tak, aby ułatwić odnalezienie potrzebnych informacji nawet, gdy znajdujesz się poza biurem.

 • Plany Premium i Business dla małych zespołów: małe zespoły, które chcą skorzystać z potężnych funkcji planów Premium i Business Asany mogą teraz kupić plany obejmujące 2, 3 lub 4 miejsca. Dowiedz się więcej na temat funkcji i planów

 • Podgląd linków: po wprowadzeniu w zeszłym miesiącu niestandardowych hiperłączy możesz teraz zobaczyć rozbudowany podgląd zawartości zewnętrznej po wskazaniu hiperłącza kursorem w edytorze tekstu.

Kwiecień 2020

 • Adnotowanie plików PDF w aplikacji internetowej i mobilnej: funkcja adnotowania Asany jest teraz dostępna zarówno dla plików obrazów, jak i plików PDF.

 • Niestandardowe hiperłącza: dostosuj tytuły hiperłączy w konwersacjach, aktualizacjach statusu, opisach zadań i komentarzach. Dowiedz się, jak

 • Nie przeszkadzać: użyj funkcji „Nie przeszkadzać”, aby wstrzymać powiadomienia w wybranych przedziałach czasu.

 • Sortowanie wewnątrz sekcji: podczas sortowania zadań według wartości pola niestandardowego, zostaną one posortowane w ich bieżących sekcjach. Możesz włączyć lub wyłączyć to ustawienie u dołu menu rozwijanego „Sortuj”.

 • Personalizacja projektu: dostosuj projekty za pomocą 33 nowych ikon projektu. Kliknij obraz projektu w lewym górnym rogu, aby wyświetlić dostępne ikony.

 • Udostępnianie linków z zaproszeniem: szybko zapraszaj dodatkowe osoby do zespołu lub projektu, korzystając z linków z możliwością udostępniania. Dowiedz się, jak

 • Integracja z Power BI: twórz niestandardowe, interaktywne pulpity nawigacyjne oparte na danych wejściowych w Asanie, takich jak pola niestandardowe, aby uzyskać wgląd w stan realizacji projektów i przepływów pracy w czasie rzeczywistym dzięki nowej integracji z Power BI. Dowiedz się więcej

 • Tryb ciemny w systemie iOS: aktualizacja wprowadza obsługę trybu ciemnego w systemie iOS. Włącz tryb ciemny w ustawieniach systemu

 • Zatwierdzenia załączników: twórz szybko zatwierdzenia załączników, klikając menu rozwijane załącznika i wybierając pozycję „Poproś o zatwierdzenie”. Do zadania nadrzędnego zostanie automatycznie dodane podzadanie zatwierdzenia.

 • Zaktualizowany widok wyszukiwania zaawansowanego: wyniki wyszukiwania zaawansowanego będą teraz wyświetlane w formacie przypominającym siatkę, aby dostosować się do nowego widoku listy projektów i zapewnić lepszą widoczność projektów, tagów i pól niestandardowych w wyszukiwaniu.

Marzec 2020

 • Asana dla zespołów operacyjnych i Asana do zarządzania sprzedażą i klientami: mamy przyjemność ogłosić wprowadzenie nowych funkcji i integracji ułatwiających klientom planów Asana Business i Enterprise uzyskanie większej czytelności i produktywności podczas prowadzenia ich operacji oraz zarządzania sprzedażą i klientami. Przeczytaj więcej o tych nowych rozwiązaniach w poście na naszym blogu.

 • Integracja z Jira Cloud: dzięki nowej integracji z Jira Cloud możesz szybko tworzyć zgłoszenia Jira w Asanie oraz jednocześnie przekazywać płynnie zadania między zespołami biznesowymi i technicznymi. Dowiedz się więcej tutaj.

 • Kamienie milowe na Osi czasu portfolio: wyświetl kamienie milowe w widoku Osi czasu portfolio. Dowiedz się więcej.

 • Powiadomienia w przeglądarce: włącz powiadomienia w przeglądarce, aby odbierać powiadomienia o aktywności w Asanie. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia w Przewodniku Asany.

Luty 2020

 • Przedstawiamy zatwierdzenia: zatwierdzenia to nowy typ zadań, które upraszczają cykle przeglądów między osobami o nie proszącymi a zatwierdzającymi. Dowiedz się więcej tutaj

 • Nowe kombinacje reguł: możesz teraz dodawać kombinacje wyzwalaczy (gdy wystąpi X i/lub Y), kilka akcji (wykonaj A, B i C) oraz dostosowywać reguły na inne sposoby. Dowiedz się, jak

 • Widoczność podzadań w widoku Lista: możesz teraz zwijać i rozwijać podzadania w widoku listy, co umożliwia przypisywanie osób odpowiedzialnych, terminów wykonania oraz wartości pól niestandardowych w głównym widoku projektu.

 • Pola niestandardowe waluty i wartości procentowych: dodaliśmy do istniejących, liczbowych pól niestandardowych opcje etykiet waluty i wartości procentowych, a także nową opcję funkcji kolumny „średnia” w widoku listy.

 • Ulepszenia wyboru wielokrotnego: ulepszyliśmy wybór wielokrotny za pomocą uproszczonego menu oraz dodatkowych opcji działań. Skorzystaj z wyboru wielokrotnego, ponieważ jest to wspaniała metoda oszczędzenia czasu! Dowiedz się więcej tutaj

 • Zmienny rozmiar kolumn: możesz teraz przeciągać kolumny, aby zmienić ich wielkość w widoku listy i uzyskać większą kontrolę nad widocznością nazw zadań i danych pól niestandardowych.

 • Zmień kolejność zadań w trybie offline w systemie iOS: można teraz zmieniać kolejność zadań i projektów na liście „Moje zdania” w aplikacji Asany dla systemu iOS, gdy urządzenie jest w trybie offline.

Styczeń 2020

 • Integracja natywna z Salesforce: integracja ta umożliwia zespołom pracującym w Salesforce płynną współpracę z zespołami pracującymi w Asanie. Dowiedz się więcej tutaj.

 • Integracja z Tableau: dzięki tej integracji możesz synchronizować dane zadań w Asanie z Tableau i tworzyć rozbudowane raporty z pracy zespołu. Dowiedz się więcej tutaj.

 • Automatyczne przesuwanie dat zadań zależnych: jeśli zmienisz termin wykonania zadania nadrzędnego, co doprowadzi do konfliktu z zadaniami zależnymi, data wykonania zadań zależnych zostanie automatycznie zaktualizowana. Dowiedz się więcej tutaj.

 • Wyszukiwanie portfolio i prywatność: portfolio będą się teraz pojawiać w wynikach paska wyszukiwania i można skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego do przeszukania informacji znajdujących się w portfolio. Można także @wspomnieć portfolio w opisie zadania lub komentarzu. Jako właściciel portfolio możesz skonfigurować portfolio jako publiczne lub prywatne. Dowiedz się więcej na temat portfolio tutaj.

 • Poproś o dostęp: po otwarciu projektu, zadania, konwersacji lub portfolio, do którego nie masz dostępu, możesz teraz „poprosić o dostęp”, co utworzy zadanie prywatne dla właściciela.

 • Webinar „Pomóż zespołowi rozpocząć pracę z Asaną”: webinar ten został oparty na sprawdzonych technikach zarządzania zmianą, aby ułatwić wydajne wdrożenie Asany w zespole i zapewnić jej długoterminową skuteczność. Zarejestruj się na nadchodzącą sesję tutaj.

Grudzień 2019

 • Możliwość edycji konwersacji: możesz teraz edytować konwersacje, podobnie jak komentarze do zadań lub konwersacji.

 • Skrót klawiaturowy Tab+P dodaje zadania do nowego projektu: skrót klawiaturowy Tab+P zawsze wyświetli teraz monit o dodanie zadania do dodatkowego projektu (nie zastąpi istniejącego projektu).

 • Ulepszenia rankingu uzupełniania: zmieniliśmy logikę uzupełniania, aby zapewnić wyższą dokładność wyników podczas wyszukiwania elementów w Asanie.

Listopad 2019

 • Zaktualizowany widok listy projektu: nowy widok listy projektu łączy strukturę siatki z funkcjami współpracy potrzebnymi do łatwego tworzenia, wyświetlania i śledzenia postępującej pracy – wszystko w jednym miejscu. Przeczytaj więcej o nowym widoku listy.

 • Nowy importer plików CSV: nasz nowy i ulepszony importer plików CSV automatycznie przekształca kolumny arkuszy kalkulacyjnych w pola Asany, aby oszczędzać czas i umożliwić Ci rozpoczęcie pracy w kilku prostych krokach. Dowiedz się, jak szybciej przenieść pracę zespołu do Asany.

 • Przedstawiamy reguły: klienci planów Premium, Business i Enterprise mogą teraz dodawać reguły do projektów, aby automatyzować typowe kroki w procesach i przepływach pracy. Dowiedz się, jak oszczędzać czas z regułami.

 • Formularze są teraz dostępne dla klientów planu Premium: poza klientami Business i Enterprise z formularzy mogą teraz korzystać także klienci planu Premium. Dowiedz się, jak uprościć procesy za pomocą formularzy.

 • Filtry Skrzynki odbiorczej: skup się na najbardziej istotnej pracy, dodając filtry Skrzynki odbiorczej dla @wzmianek, śledzonych projektów i innych elementów. Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami Skrzynki odbiorczej za pomocą filtrów.

 • Oś czasu portfolio: dodaliśmy Oś czasu do portfolio, aby umożliwić wyświetlenie w jednym miejscu wszystkich projektów dostępnych w portfolio oraz szybkie sprawdzenie statusów projektów i kluczowych dat. Dowiedz się, jak wyświetlić Oś czasu portfolio.

 • Zwiększona widoczność podzadań: możesz teraz wyświetlić wiele podzadań w zadaniu (bez jego klikania) w widokach Lista, Tablica, Kalendarza, Obciążenie pracą lub Oś czasu.

 • Automatycznie zapisywany widok listy „Moje zadania”: lista „Moje zadania” automatycznie zapisze teraz Twoje preferencje sortowania, filtrowania i widoku.

 • Ulepszenia dotyczące Osi czasu: dodaliśmy filtr ukończonych/nieukończonych zadań do Osi czasu oraz przenieśliśmy panel niezaplanowanych zadań na prawą stronę, aby dostosować go do układu niezaplanowanych zadań w widoku Obciążenia pracą i zwiększyć jego użyteczność.

 • Ulepszenia usuwania sekcji: można teraz usuwać sekcje, nawet jeśli nadal zawierają (ukończone lub nieukończone) zadania.

 • Odświeżony wygląd aplikacji na iOS: zmieniliśmy wygląd aplikacji dla systemu iOS oraz ulepszyliśmy elementy nawigacyjne, aby ułatwić odnalezienie potrzebnych informacji nawet, gdy znajdujesz się poza biurem.

Październik 2019

 • Darmowa wersja szablonów Asany: szablony Asany są teraz dostępne dla wszystkich użytkowników, bez względu na plan. Sprawdź naszą galerię szablonów i znajdź szablon spełniający Twoje wymagania.

 • Rozpoznawanie głosu w systemie iOS: szybko twórz zadania i załączaj nagrania, korzystając z poleceń głosowych w systemie iOS. Utwórz zadanie, a następnie wybierz ikonę mikrofonu albo naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy przycisk tworzenia zadania, aby rozpocząć nagrywanie. Pamiętaj, że transkrypcja będzie ograniczona do języka skonfigurowanego na urządzeniu iOS i może nie być dostępna we wszystkich wersjach językowych. Już dziś pobierz i wypróbuj aplikację mobilną.

 • Zaktualizowane powiadomienia o @wzmiankach dla opisów zadań i komentarzy: jeśli potrzebujesz zasygnalizować komentarz lub zadanie, możesz wspomnieć innego użytkownika. Aktualizacja ta podnosi znaczenie @wzmianek w Asanie i interfejsie użytkownika wiadomości e-mail.

 • Redesign wiadomości e-mail z aktualizacjami: zmieniliśmy wygląd wiadomości e-mail z aktualizacjami zadań, aby ułatwić Ci podejmowanie działań, oraz zwiększyliśmy czytelność wiadomości e-mail z podsumowaniami.

 • Dedykowany menedżer ds. sukcesu klienta w Konsoli administratora: administratorzy kwalifikujących się klientów mogą znaleźć informacje o dedykowanym menedżerze ds. sukcesu w Konsoli administratora. Dowiedz się więcej o naszej ofercie w ramach programu sukcesu klienta.

 • Nowe warsztaty Asana Together: w tym miesiącu rozpoczęliśmy dwa nowe warsztaty Asana Together: „Wejdź na poziom PRO z Asaną Business” oraz „Wprowadzenie zespołu do Asany”. Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia i znajdź warsztaty prowadzone w Twojej okolicy.

Wrzesień 2019

 • Obciążenie pracą z wysiłkiem i planowaniem wydajności: widok Obciążenie pracą zapewnia w jednym miejscu wgląd w pracę realizowaną w różnych projektach, aby umożliwić łatwe ponowne przypisywanie i przekładanie zadań na podstawie zmieniającej się sytuacji biznesowej. Za pomocą wysiłku można ustawić ciężar zadań – np. liczbę godzin lub punktów – na podstawie dowolnego, numerycznego pola niestandardowego w Asanie, aby lepiej określić ilość pracy przypisanej do każdego członka zespołu. Aby uniknąć przepracowania, można także ustawić limity wydajności poszczególnych członków zespołu. Gdy ilość przypisanej pracy przekroczy w danym tygodniu wydajność, w widoku Obciążenie pracą zostanie wyświetlona czerwona linia oznaczająca, że zespół ma za dużo pracy. Dowiedz się więcej

 • Dodatkowe filtry w Konsoli administratora: aktualizacja ta wprowadza uproszczony widok gości, administratorów i zaproszeń oczekujących, aby ułatwić administratorom zarządzanie członkami ich organizacji.

 • Usuwaj miejsca bezpośrednio w Konsoli administratora: jeśli masz plan Premium lub Business (a nie opłacany na podstawie faktury wystawianej ręcznie), możesz teraz usuwać miejsca bezpośrednio w Konsoli administratora.

 • Kursy Akademii Asany: w tym miesiącu wprowadziliśmy dwa nowe kursy w ramach Akademii przygotowane z myślą o działach marketingu i kreatywnych. Dowiedz się jak zorganizować i uprościć zarządzanie następną kampanią w Asanie oraz sprawdź, jak Asana może uprościć i ułatwić proces produkcji kreatywnej. Znajdź je tutaj: kurs Akademii Asany: zaplanuj kampanię marketingową i zarządzaj nią oraz kurs Akademii Asany: proces kreatywny i produkcja

Sierpień 2019

 • Ulepszona droga do zakupu: możesz teraz kupić plan Premium lub Business natychmiast po rejestracji w witrynie Asana.com.

 • Zaktualizowane pola niestandardowe: uaktualniliśmy pola niestandardowe! Możesz teraz utworzyć pole do śledzenia jednego projektu lub dodać/wybrać pola z biblioteki organizacji, aby mogły używać ich inne osoby.

 • Nowy nagłówek i pasek narzędzi: aby ułatwić znalezienie menu filtrowania, sortowania oraz pól w różnych widokach projektu, zmieniliśmy nagłówki stron i dodaliśmy nowy pasek narzędzi.

 • Ucz się Asany w swoim języku: możesz teraz uczyć się podstaw Asany w Akademii w języku hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, francuskim i japońskim. Ucz się Asany w swoim języku.

Lipiec 2019

 • Obciążenie pracą: dzięki wprowadzeniu widoku „Obciążenie pracą” dostajesz teraz scentralizowany widok wydajności zespołu, co ułatwi planowanie i ponowne przypisywanie pracy, aby żadna osoba nie miała zbyt dużo lub za mało obowiązków.

 • Konsola administratora organizacji: aby lepiej zarządzać kontem Asany, możesz teraz skorzystać z nowej Konsoli administratora organizacji i sprawdzić działania zespołu, skonfigurować zabezpieczenia, zmienić informacje rozliczeniowe oraz wykonać wiele innych czynności.

 • Ulepszone wyszukiwanie: dzięki aktualizacji naszej funkcji wyszukiwania udało nam się zmniejszyć obciążenie infrastruktury, co w efekcie oznacza dla Ciebie szybsze wyszukiwanie!

 • Więcej pomocy dla nowych użytkowników w Asanie: nasz przewodnik po strukturze projektu (wskazówki wyświetlane w Asanie podczas tworzenia pierwszego projektu) zapewniają teraz informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby od samego początku ułatwić rozpoczęcie pracy w Asanie.

 • Przedstawiamy nowe kursy Akademii Asany! Dowiedz się, jak Asana rozwiązuje niektóre z głównych bolączek marketingowców w naszym nowym kursie Akademii Asany: Wprowadzenie do Asany dla marketingu.

Czerwiec 2019

 • Nowy przycisk „Dodaj sekcję” u dołu widoku Lista: Aby szybko utworzyć sekcję, możesz teraz skorzystać z nowego przycisku +Sekcja u dołu widoku Lista. Nowa sekcja zostanie zawsze dodana na końcu widoku Lista.

 • Automatycznie przesuwające się terminy w szablonach niestandardowych: dzięki tej aktualizacji możesz uprościć powtarzalne procesy i harmonogramy za pomocą szablonów niestandardowych Asany. Terminy dostosują się automatycznie na podstawie wybranych dat rozpoczęcia i zakończenia, aby ograniczyć liczbę kroków podczas procesu planowania projektu! Dowiedz się, jak.

 • Szukaj treści Przewodnika w produkcie: aby ułatwić szybkie poznanie sposobów używania Asany, możesz teraz wyszukać zasoby Przewodnika w pasku wyszukiwania Asany (na przykład: „Co to jest kamień milowy?”).

Maj 2019

 • Oś czasu według kolumny: kolumny pojawiają się teraz na Osi czasu. Wprowadziliśmy wcześniej sekcje Osi czasu, a teraz także projekty w widoku tablic wyświetlą kolumny na Twojej Osi czasu.

 • Członkostwo portfolio: możesz teraz udostępniać portfolio, dodając członków zespołu, aby zapewnić im aktualne informacje na temat postępów pracy. Dowiedz się, jak.

 • Kamienie milowe w wyszukiwaniu zaawansowanym: po tej aktualizacji możesz filtrować wyszukiwanie zaawansowane pod kątem kamieni milowych.

 • Nowy klawisz skrótu dodania sekcji: aby szybko utworzyć sekcję w widoku Lista, naciśnij klawisze Tab+N. Dowiedz się, jak.

 • Wskaźnik prywatności podczas tworzenia zadania na urządzeniu mobilnym: podczas tworzenia zadania w aplikacji mobilnej zostaną wyświetlone wskaźniki prywatności ułatwiające sprawdzenie, czy tworzone jest zadanie prywatne na liście „Moje zadania” czy zadanie publiczne w projekcie.

Kwiecień 2019

 • Asana jest teraz dostępna w japońskiej wersji językowej: cieszymy się, że możemy ułatwiać dostęp do Asany zespołom na całym świecie. Asana jest teraz w pełni dostępna w japońskiej wersji językowej. Dowiedz się, jak.

 • Edytuj komentarze w konwersacjach: od tej aktualizacji możesz edytować komentarze w konwersacjach, podobnie jak komentarze do zadań!

 • Podgląd aktualizacji w portfolio: podczas wyświetlania projektów w portfolio możesz teraz wyświetlić podgląd aktualizacji statusu, aby łatwo sprawdzić, które projekty są realizowane na czas.

Marzec 2019

 • Kamienie milowe: dodaliśmy nowy typ zadania w Asanie. Teraz każde zadanie śledzone w projekcie może zostać oznaczone jako kamień milowy, aby ułatwić wizualną organizację dużych i złożonych projektów. Dowiedz się, jak.

 • Widok postępu portfolio: w ramach kamieni milowych uaktualniliśmy nasz widok postępu portfolio! Możesz teraz przełączać między wartością procentową postępu, a kamieniami milowymi, aby sprawdzić wizualnie status projektów w portfolio.

 • Formularze: dzięki formularzom możesz jeszcze łatwiej rozpocząć pracę w Asanie. Możesz dodać formularz do projektu, aby rejestrować zarówno prośby i zlecenia, jak i wszystkie inne potrzebne informacje (w tym pola niestandardowe). Formularze można udostępniać wszystkim innym osobom, nawet partnerom zewnętrznym, którzy nie posiadają konta w Asanie, a każdy przesłany formularz zostanie dodany do projektu jako nowe zadanie automatycznie przypisane do właściciela projektu – więc nic nie zostanie pominięte.

 • Adnotowanie: aby umożliwić interesariuszom szybsze udostępnianie informacji zwrotnych, dodaliśmy w Asanie funkcję adnotowania. Po otwarciu pliku obrazu w zadaniu na komputerze lub urządzeniu mobilnym zobaczysz opcję dodania informacji zwrotnych, która umożliwia kliknięcie wybranego obszaru i dodanie w nim adnotacji. Informacja zwrotna zostanie dodana jako podzadanie przypisane do osoby, która przesłała obraz.

 • Powiadomienia pól niestandardowych: możesz teraz włączyć/wyłączyć powiadomienia pól niestandardowych. Jeśli pole niestandardowe ma włączone powiadomienie i zmieni się jego wartość w zadaniu, wszystkie osoby śledzące zadanie odbiorą powiadomienie w Skrzynce odbiorczej Asany + wiadomość e-mail (jeśli wiadomości e-mail zostały włączone).

 • Zatwierdzenia: wraz z wprowadzeniem powiadomień pól niestandardowych dodaliśmy także w Asanie zatwierdzenia przepływów pracy. Brak informacji na temat tego, co zostało zatwierdzone, a co nie, może prowadzić do opóźnień i frustracji – uniknij tego śledząc każdy etap procesu przez dodanie pola niestandardowego „Etap zatwierdzenia” do projektu i włączenie jego powiadomień. Odbierzesz powiadomienie, gdy zadanie wejdzie na nowy etap, więc wszyscy członkowie zespołu będą na bieżąco!

 • Integracja z Adobe Creative Cloud: nawiązaliśmy współpracę z firmą Adobe, aby wdrożyć integrację Asany z Adobe Creative Cloud. Jeśli pracujesz w programach Adobe Photoshop CC, Illustrator CC lub InDesign CC, możesz wyświetlać nowe zadania, udostępniać pliki projektowe i dodawać informacje zwrotne przekazywane w Asanie bez konieczności przełączania się między narzędziami.

 • Integracja z Litmus: nasza nowa integracja z Litmus ułatwia lepsze zarządzanie tworzeniem wiadomości e-mail i testowanie przepływów pracy. Po zsynchronizowaniu listy kontrolnej Litmus z Asaną nie przeoczysz żadnych niedziałających linków ani obrazów przed wysłaniem następnego newslettera.

Dowiedz się więcej tutaj o powyższych zmianach.

Luty 2019

 • Dwie kolumny zakładki postępu w portfolio: dodaliśmy kolejną kolumnę wspierającą widok postępu portfolio, aby umożliwić szybkie sprawdzenie jeszcze większej ilości informacji o projekcie – w tym pola niestandardowe, aktywność i aktualizacje statusu.

 • Automatycznie usuwaj puste zadania: aby zapobiec przypadkowemu tworzeniu wielu pustych zadań, zadania niezawierające treści będą teraz usuwane automatycznie po kliknięciu innego zadania, strony lub wklejeniu treści z podziałami wierszy.

 • Zwiększony limit projektów w kalendarzu zespołu: zaktualizowaliśmy funkcję kalendarza, dzięki czemu obsługuje ona teraz zespoły mające ponad 200 projektów!

 • Szablony i galeria szablonów w produkcie: aby ułatwić rozpoczynanie projektów, utworzyliśmy bibliotekę szablonów projektów w witrynie Asana.com/templates oraz w Asanie. Aby znaleźć szablony w aplikacji, kliknij pomarańczowy przycisk + w prawym górnym rogu ekranu, wybierz opcję projektu, a następnie wybierz najbardziej odpowiednią kategorię zespołu w celu wyświetlenia dostępnych szablonów.

 • Sortowanie i filtrowanie w tablicach: wprowadziliśmy możliwość sortowania (wyświetlenia zadań w określonej kolejności) oraz filtrowania (wyświetlenia określonego zbioru zadań) w tablicach Asany, aby ułatwić zarządzanie złożonymi przepływami pracy i wyświetlanie najważniejszych zadań.

Styczeń 2019

 • Portfolio: eksport do pliku CSV: jeśli jesteś liderem portfolio, a nie używasz Arkuszy Google, możesz teraz wyeksportować dane swojego portfolio! Ten plik CSV zawiera także pola niestandardowe projektów skonfigurowanych w widoku Portfolio.

 • Ulubione portfolio: po dodaniu portfolio do ulubionych będą one wyświetlane na Stronie głównej, Stronie głównej portfolio oraz w pasku bocznym dla łatwiejszego dostępu.

 • Zadania ze zbliżającą się datą wykonania na Stronie głównej: dodaliśmy sekcję „Zadania ze zbliżającą się datą wykonania” u góry Strony głównej, aby ułatwić znalezienie zadań o wysokim priorytecie.

 • Sortowanie Osi czasu według osoby odpowiedzialnej: możesz teraz grupować zadania na Osi czasu według osoby odpowiedzialnej, aby łatwo zmieniać przydział pracy i zapewnić prawidłową realizację projektów.

Grudzień 2018

 • Portfolio: dzięki portfolio możesz teraz organizować projekty według inicjatywy, monitorować ich status w czasie rzeczywistym oraz raportować postęp zarówno w przeglądarce internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Ten ogólny przegląd umożliwi wykrycie zagrożeń oraz uzyskanie szczegółowych informacji dla zapewnienia zespołowi bieżących informacji, a także zareagowanie na zagrożenia zanim opóźnią one projekty. Dowiedz się więcej

 • Kalendarz 2.0: w odpowiedzi na opinie naszych klientów zaktualizowaliśmy kalendarz, aby przyspieszyć jego działanie i dodać więcej opcji dostosowywania.

 • Filtruj raporty wyszukiwania zaawansowanego na podstawie dat rozpoczęcia: poza innymi kryteriami projektów i zadań możesz teraz wygenerować raporty wyszukiwania zaawansowanego na podstawie dat rozpoczęcia.

 • Czytelny przycisk szybkiego dodania: przycisk szybkiego dodania w nagłówku ma teraz etykietę „Nowe”, więc można jeszcze łatwiej znaleźć opcję tworzenia nowych zadań i projektów.

 • Kontekstowe ikony przycisku szybkiego dodawania w systemie iOS: ikona szybkiego dodawania („+”) w prawym dolnym rogu aplikacji iOS jest teraz kontekstowa i zmienia się w zależności od obszaru otwartego w Asanie. Jeśli na przykład masz otwartą zakładkę „Projekty”, wyświetlona zostanie ikona „Dodaj projekt”.

Listopad 2018

 • Zaktualizowane tworzenie zadań w systemie iOS: możesz teraz ustawić wartości pola niestandardowego podczas tworzenia zadania w naszej aplikacji dla systemu iOS. Mniej kroków do utworzenia zadania oznacza więcej wykonanej pracy!

 • Dodawaj/twórz/usuwaj zespoły w dziale: jako administrator możesz teraz bezpośrednio w Asanie dodawać i usuwać zespoły w swoim dziale, co ułatwia zarządzanie członkami.

 • Asana dla programu Outlook: możesz teraz zmienić wiadomości programu Outlook w wykonalne zadania do śledzenia w Asanie, bez konieczności wychodzenia poza skrzynkę odbiorczą. Dowiedz się, jak

 • Strona główna i strony zespołu: dzięki naszej nowej Stronie głównej i ulepszonym stronom zespołu można teraz od razu po otwarciu Asany łatwiej uzyskać dostęp do ważnych projektów i być na bieżąco z członkami zespołu. Dowiedz się więcej

Październik 2018

 • Zablokuj pola niestandardowe: możesz teraz kontrolować, kto może edytować wartości pól niestandardowych we wszystkich swoich projektach tak, aby zapewnić spójność śledzonych informacji. Funkcja dostępna w planie Enterprise.

 • Zaktualizowana nawigacja w systemie Android: menu nawigacyjne aplikacji dla systemu Android zostało przeniesione z prawej strony na lewą, aby dostosować aplikację do standardu tego systemu. Poza tym ułatwiliśmy znalezienie funkcji, takich jak sortowanie/przełączanie widoku.

 • Zaktualizowane szybkie dodawanie w systemie iOS: można teraz jeszcze łatwiej dodawać pracę w Asanie za pomocą naszej aplikacji dla systemu iOS dzięki technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Możesz przekształcać zdjęcia pisma odręcznego lub drukowanego, np. z tablic lub karteczek samoprzylepnych na format tekstowy do edycji i przeszukiwania w Asanie.

 • Zmieniono etykietę „Kopiuj” na „Duplikuj”: termin „kopiuj” w działaniach został zastąpiony przez „duplikuj”, aby uniknąć nieporozumień między członkami zespołów.

 • Licznik członków na stronie rozliczeń: możesz teraz wyświetlić liczbę członków organizacji bezpośrednio na stronie rozliczeń, co ułatwi wybranie najbardziej odpowiedniego planu.

Wrzesień 2018

 • Przeciągaj wiele zadań w widoku Tablic: naciśnij klawisz Command/Control, aby wybrać kilka zadań na tablicy i przeciągnąć je między kolumnami.

 • Nazwy zadań na Osi czasu: nazwy zadań przesuwają się teraz podczas przewijania Osi czasu w poziomie, co ułatwia określenie, którego zadania dotyczą sprawdzane informacje.

 • Wskaźnik zadania blokującego: zadania zależne od innego zadania mają teraz wizualny wskaźnik w projektach i na liście „Moje zadania”, więc możesz szybko sprawdzić, które zadania można zacząć, a które oczekują na dokończenie innych.

 • Wyszukiwanie zaawansowane według kolumny tablicy: skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego, aby znaleźć zadania w określonych kolumnach projektów w widoku tablic.

 • Ulepszenia w importerze plików CSV: możesz teraz dodać pola niestandardowe i podzadania z importera plików CSV, aby szybko skonfigurować projekt za pomocą wszystkich potrzebnych informacji. Dowiedz się więcej.

 • Daty rozpoczęcia zadań cyklicznych: daty rozpoczęcia są teraz generowane automatycznie dla zadań cyklicznych, o ile oryginalne zadanie ma określoną datę rozpoczęcia.

 • Wersja tylko do komentowania okna dialogowego „Członkowie projektu”: jeśli masz w projekcie tylko uprawnienia do komentowania, zobaczysz teraz okno dialogowe członków projektu przedstawiające osoby z uprawnieniami edycji oraz umożliwiające skonfigurowanie preferencji powiadomień.

 • Zmiany w centrum powiadomień: uprościliśmy znalezienie ustawień powiadomień oraz zwiększyliśmy ich czytelność tak, aby ułatwić dostosowanie informacji odbieranych z Asany.

 • Adnotacje zdjęć w systemie iOS: dzięki adnotacjom możesz rysować, pisać i umieszczać tekst na dowolnym zdjęciu przed jego dodaniem w Asanie. Wypróbuj aplikację Asany dla iOS.

 • Obsługa tekstu sformatowanego w systemie iOS: twórz szybko w aplikacji mobilnej listy numerowane i punktowane z wcięciami.

 • Ulepszona edycja zadań w systemie iOS: stuknij, aby edytować różne sekcje szczegółów zadania i uprościć aktualizację zadań.

Sierpień 2018

 • Przejrzysta nawigacja w produkcie: wprowadziliśmy zmiany w układzie i interfejsie użytkownika (UI), aby ułatwić Ci zarządzanie pracą w Asanie. Możesz teraz otworzyć za pomocą paska bocznego listę „Moje zadania”, Skrzynkę odbiorczą, pulpity nawigacyjne, a pasek górny został uproszczony, aby ułatwić nawigację w nagłówku projektu. Także pasek wyszukiwania oraz przycisk szybkiego dodawania („+”) znajdują się teraz po prawej stronie górnego paska, obok menu „Pomoc”. Dowiedz się więcej

 • Aktualizacja stylu sugestii: podczas wyszukiwania, dodawania zadań do kilku projektów lub dodawania współpracowników wyniki zostaną przedstawione w czytelniejszym, bardziej zwięzłym stylu, aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji.

 • Dodawaj współpracowników za pomocą szybkiego dodawania: możesz teraz dodać współpracowników do zadania po skorzystaniu z przycisku szybkiego dodawania („+”) w celu utworzenia zadania w Asanie.

 • Listy punktowane i numerowane z wcięciem w tekście sformatowanym: można teraz łatwiej formatować listy punktowane i numerowane z wcięciem za pomocą opcji menu tekstu sformatowanego, co ułatwia podkreślenie ważnych informacji oraz umożliwia nadanie struktury opisom zadań i komentarzom.

 • Ograniczenie zaproszeń dla gości: administratorzy planu Enterprise mogą teraz utworzyć zasady dotyczące tego, kto może zapraszać gości zewnętrznych do organizacji. Mogą wybrać tylko administratorów, administratorów i członków lub wszystkie osoby.

 • Dostęp do pliku PDF z ostatnią fakturą: administratorzy mogą teraz otworzyć ostatnią fakturę w zakładce „Rozliczenia” menu ustawień.

 • Nowe ikony: w aplikacji Asany dostępne są już nowe, bardziej spójne wizualnie ikony.

 • Uaktualnione postacie w ramach celebracji: uaktualniliśmy nasze postacie wyświetlane w ramach celebracji! Ukończ zadanie, aby je sprawdzić. Dowiedz się, jak włączyć celebracje.

 • Edycja zadań w systemie iOS: zaktualizowaliśmy wygląd zadań w aplikacji dla systemu iOS, ułatwiając aktualizację zadań, aby zmniejszyć czas potrzebny na ich edycję, a zwiększyć dostępny na pracę.

 • Skróty zadań w systemie Android: zaktualizowaliśmy tworzenie zadań, aby uwzględnić skróty do osoby odpowiedzialnej, daty wykonania i załączników. Można teraz także rozszerzyć widok tworzonego zadania, aby dodać opis i podzadania. Możliwości te są już dostępne w systemie iOS.

 • Zaktualizowany edytor komentarzy w systemach iOS i Android: można teraz jeszcze łatwiej komentować pracę poza biurem dzięki naszemu uaktualnionemu edytorowi komentarzy na urządzeniach mobilnych. Dodaliśmy skróty klawiaturowe do komentarzy, aby umożliwić szybkie tagowanie członków zespołów, robienie zdjęć i przesyłanie bezpośrednio do Asany obrazów dostępnych na urządzeniu mobilnym.

 • Wyszukiwanie w API: nasz zespół API opracował punkt końcowy odzwierciedlający funkcje wyszukiwania zaawansowanego w aplikacji internetowej. Dowiedz się więcej.

 • Obsługa PayPal: możesz teraz płacić za plany Asana Premium i Enterprise za pomocą serwisu PayPal. Wystarczy wybrać tę opcję płatności na stronie rozliczeń.

Lipiec 2018

 • Linki w polach niestandardowych: możesz teraz umieszczać linki w polach niestandardowych (sprawdź, czy są polami tekstowymi). Po kliknięciu ikony w polu w nowym oknie otworzy się strona internetowa. Dowiedz się więcej.

 • Zatwierdzenia: można teraz jeszcze łatwiej śledzić statusy zadań. Zarządzaj procesem zatwierdzeń w Asanie, korzystając z ostatnich ulepszeń pól niestandardowych oraz zaprojektowanych przez Asanę szablonów projektów. Dowiedz się więcej.

 • Widok pełnoekranowy dla załączników: po wybraniu załącznika w zadaniu obraz wyświetli się teraz w widoku pełnoekranowym. Sprawdź szybko wiele różnych obrazów bez konieczności otwierania nowych kart i opuszczania Asany.

 • Nowe skróty klawiaturowe: dostępne są nowe skróty klawiaturowe przyspieszające przechodzenie do Skrzynki odbiorczej i listy „Moje zadania”. Naciśnij klawisze „tab+I”, aby przejść do skrzynki odbiorczej lub klawisze „tab+Z” w celu wyświetlenia listy „Moje zadania.” Dowiedz się więcej.

 • Kopiuj adresy URL wielu zadań: okienko zadań ma teraz w nagłówku ikonę linku umożliwiającą skopiowanie adresu URL zadania. Po wybraniu więcej niż jednego zadania ten sam przycisk będzie dostępny w okienku wielu zadań, więc będzie można skopiować jednocześnie kilka adresów URL zadań, aby udostępnić je członkom zespołu.

 • Zmiany w okienku zadania: można teraz łatwiej ukończyć zadania i wykonać ważne działania, takie jak dołączanie plików i tworzenie podzadań, w zmienionym okienku zadania. Dowiedz się więcej.

 • Kontrola administratora nad integracjami: administratorzy planu Asana Enterprise mogą teraz na poziomie organizacji zablokować integracje rozwiązań innych firm lub zezwolić na nie, więc mają większą kontrolę nad sposobem korzystania z Asany w organizacji. Dowiedz się więcej.

 • Usunięto oznaczenia mobilne dla komentarzy z urządzeń mobilnych: ikona urządzeń mobilnych została usunięta z komentarzy publikowanych za pomocą aplikacji mobilnej Asany. Dzięki temu możesz pracować na urządzeniu mobilnym, a Twoja komunikacja w Asanie nie będzie odróżniać się od formatu aplikacji internetowej. Zmiana ta była dostępna w systemie iOS i aplikacji internetowej, a teraz wprowadziliśmy ją także w systemie Android!

 • Tworzenie zadań w systemie iOS: tworzenie zadań w systemie iOS obsługuje teraz skróty do osoby odpowiedzialnej, daty wykonania i załączników, więc nie jest już konieczne edytowanie zadania w celu dodania tych informacji. Możesz teraz także rozszerzyć widok tworzonego zadania, aby dodać opis i podzadania. Wkrótce udostępnimy tę możliwość w systemie Android. Dowiedz się więcej.

 • Edytuj komentarze w systemie Android: dzięki tej aktualizacji możesz teraz edytować opublikowane komentarze za pomocą aplikacji dla systemu Android, tak samo jak w aplikacji internetowej i dla systemu iOS.

 • Zmienianie kolejności podzadań w API: możesz teraz bezpośrednio zmienić kolejność podzadań w API. Dowiedz się więcej.

 • Edytowanie historii w API: możesz teraz edytować komentarze bezpośrednio w API, tak samo jak w naszej aplikacji internetowej i aplikacjach mobilnych. Dowiedz się więcej.

Czerwiec 2018

 • Nowa integracja Asana dla Slack: w tej nowej wersji integracji Twój zespół może wyświetlać aktualizacje Asany w aplikacji Slack, wykonywać dla nich działania, a nawet zmieniać wiadomości Slack w zadania lub komentarze Asany bez opuszczania aplikacji Slack. Dowiedz się więcej.

 • Wyznaczanie zależności na Osi czasu: planowanie projektów na Osi czasu stało się jeszcze prostsze. Możesz teraz wyznaczać zależności między zadaniami bezpośrednio na Osi czasu. Aby wyznaczyć zależności między zadaniami, wystarczy wskazać dowolne zadanie i wybrać łącznik. Dowiedz się więcej.

 • Daty rozpoczęcia projektów: możesz teraz dodać daty rozpoczęcia projektów w zakładce „Postęp”, aby poinformować zespół o momencie rozpoczęcia projektu. Dowiedz się więcej.

 • Emotikony w polach niestandardowych, zadaniach i nazwach projektów: wiemy, że ❤️ emotikony, więc możesz teraz używać ich wszędzie w Asanie. Dodaj ulubione emotikony, aby wyróżnić zadania, nazwy projektów, a także użyj ich w polach niestandardowych.

 • Wyświetlanie dat względnych: znaczniki czasu w komentarzach zadań są teraz wyświetlane pod postacią przybliżonego wieku, a nie daty i godziny, dzięki czemu można szybko określić, jak dawno temu został opublikowany komentarz. Potrzebujesz więcej szczegółów? Wybierz dowolny znacznik czasu, aby sprawdzić pełną datę i godzinę.

 • Osobiste zaimki w sekcji „Moje ustawienia” i na karcie profilu: czasem inni potrzebują więcej niż tylko imię i rola, aby się do Ciebie zwracać, a zaimki są ważną częścią tego równania. Aby ułatwić komunikację członkom zespołu lub określić, jak chcesz, aby się do Ciebie zwracano, możesz dodać w profilu pole zaimków. Aby wybrać swoje zaimki, przejdź do sekcji „Moje ustawienia” i wprowadź zaimki. Pojawią się one na karcie profilu. Mamy nadzieję, że ta mała, ale ważna zmiana, zwiększy efektywność ogólnej komunikacji w Asanie i ułatwi tworzenie bardziej inkluzywnych miejsc pracy. Dowiedz się więcej.

 • Brak oznaczenia mobilnego dla komentarzy z urządzeń mobilnych: od tej aktualizacji ikona urządzeń mobilnych nie będzie pojawiać się obok komentarzy publikowanych za pomocą aplikacji mobilnej Asany. Dzięki temu możesz pracować z dowolnego miejsca na telefonie lub urządzeniu mobilnym, a Twoja komunikacja w Asanie nie będzie odróżniać się od formatu aplikacji internetowej. Zmiana ta jest teraz dostępna w systemie iOS i aplikacji internetowej, a wkrótce wprowadzimy ją także w systemie Android!

 • Aktualizacje statusu wymagają wybrania koloru: podczas wprowadzania aktualizacji statusu projektu musisz teraz określić kolor: zielony (na czas), żółty (realizowany, ale z zagrożeniami) lub czerwony (zagrożony i wymagający uwagi), aby poinformować zespół o postępie realizacji projektu. Dowiedz się więcej.

 • Konsola administratora działu w planie Enterprise: administratorzy działu mają teraz dostęp do dedykowanej Konsoli administratora, w której mogą zarządzać członkami, wyświetlać zespoły i sprawdzić swój plan. Funkcja ta jest dostępna tylko dla osób zarządzających rozliczeniami w ramach działu Premium.

 • Wykonywalne wiadomości w programie Outlook: możesz teraz wykonywać działania na powiadomieniach e-mail z Asany bezpośrednio w programie Outlook. Działania te obejmują: wyświetlenie w Asanie, ustawienie daty wykonania, dodanie komentarza i oznaczenie jako ukończone. Dowiedz się więcej.

 • Edytuj komentarze w systemie iOS: od tej aktualizacji możesz edytować komentarze w naszej aplikacji dla systemu iOS tak samo, jak w aplikacji internetowej. Możliwość ta zostanie wkrótce dodana w systemie Android!

 • Szybsza Asana na urządzeniach mobilnych dla klientów międzynarodowych: jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Asany w wersji językowej innej niż angielska, zauważysz, że działa ona szybciej dzięki nowemu interfejsowi API.

 • Dysk zespołu jest teraz dostępny w ramach integracji Dysku Google: integracja Dysku Google umożliwia łatwe dodawanie plików do zadań, a teraz poza dyskiem osobistym dostępny jest także dysk zespołu. Dowiedz się więcej.

Maj 2018

 • Tekst sformatowany: możesz teraz łatwiej formatować tekst, dodawać emotikony, tworzyć listy i linki do innych elementów w Asanie dzięki nowemu menu tekstu sformatowanego. Menu pojawi się u dołu wszystkich opisów zadań i komentarzy. Dowiedz się więcej.

 • Dwuletni zakres na Osi czasu: w przypadku długich projektów możesz teraz oddalić Oś czasu, aby wyświetlić okres dwóch lat.

 • Twórz zadania za pomocą szybkiego dodawania: podczas tworzenia zadania za pomocą szybkiego dodawania u dołu z prawej strony ekranu pojawi się teraz okno dialogowe umożliwiające sprawdzenie innych informacji dostępnych w Asanie oraz tworzenie kilku wersji roboczych jednocześnie. Możesz także zminimalizować wersje robocze podczas wykonywania innych zadań, aby łatwo wrócić do nich i dokończyć je w późniejszym czasie.

 • Załączaj wiele plików w systemie iOS: możesz teraz wybrać i przesłać kilka załączników do zadań oraz konwersacji na urządzeniu iOS. Funkcja ta zostanie wkrótce udostępniona w systemie Android.

 • Ulepszone rozszerzenie do przeglądarki Chrome: ulepszyliśmy nasze rozszerzenie do przeglądarki Chrome, aby umożliwić dodawanie zadań do Asany z dowolnej strony internetowej. Pobierz rozszerzenie i zacznij tworzyć zadania w Asanie podczas przeglądania stron internetowych.

 • Pola niestandardowe w API: deweloperzy mogą teraz wyświetlać, dodawać, usuwać i zmieniać pola niestandardowe w naszym interfejsie API.

Kwiecień 2018

 • Oś czasu: dzięki Osi czasu zyskujesz przejrzysty, dynamiczny widok stworzony ze wszystkich elementów Twoich projektów, który przyspieszy rozpoczęcie Twojej pracy i ułatwi dotrzymanie terminów. Sprawdź miejsce Osi czasu w naszej wizji produktu.

 • Edytuj komentarze w zadaniach: możesz teraz edytować komentarze opublikowane w zadaniach i poprawić ewentualne literówki. Aby zmienić komentarz, kliknij znajdującą się obok niego strzałkę menu rozwijanego i wybierz opcję Edytuj komentarz.

 • Duże emotikony: jeśli napiszesz komentarz zawierający same emotikony, wyświetlą się one w dużym rozmiarze, o ile nie będzie ich więcej niż trzy.

 • Zwiększone bezpieczeństwo wiadomości e-mail przekazywanych do Asany: zwiększyliśmy wymagania uwierzytelnienia nadawcy podczas dodawania zadań, komentarzy i konwersacji w Asanie za pomocą wiadomości e-mail, więc utrudniliśmy podszywanie się pod innych użytkowników Asany.

 • Goście zespołu są zaliczani do limitu członków: po dodaniu gościa do zespołu zostanie on „członkiem z ograniczonym dostępem” i zmniejszy liczbę dostępnych miejsc w zespole.

 • Grupowe działania w API: aby ułatwić rozwój naszego interfejsu API umożliwiliśmy wykonywanie wielu zadań w jednym żądaniu HTTP. Dowiedz się więcej na temat rozwoju naszego interfejsu API.

 • Zależności zadań w interfejsie API: deweloperzy mogą teraz dodawać, usuwać i wyświetlać zależności zadań w naszym interfejsie API.

Marzec 2018

 • Wersja hiszpańska i portugalska: ¡Hola! Olá! Asana jest teraz dostępna w hiszpańskiej i portugalskiej wersji językowej. Została w pełni przetłumaczona aplikacja Asany i witryna internetowa, w tym Przewodnik. Aby zmienić język w Asanie, przejdź do sekcji „Moje ustawienia” i wybierz zakładkę „Wyświetlanie”. Dowiedz się więcej.

 • Wstawiaj obrazy ze schowka: jeśli potrzebujesz udostępnić zespołowi obraz, możesz teraz go zwyczajnie skopiować i wkleić w komentarzu, a obraz zostanie do niego załączony. Link do obrazu zostanie także dodany jako komentarz w zadaniu, konwersacji lub aktualizacji statusu. Mniej czynności to więcej czasu! Aktualnie dostępne w przeglądarkach Chrome, Firefox i Safari.

 • Zadania zachowują połączenie z innymi projektami w szablonach niestandardowych: wprowadziliśmy małą, ale istotną zmianę w szablonach niestandardowych. Po utworzeniu nowego projektu z szablonu, zadania zachowają teraz połączenie z ich projektami.

 • Ikona kłódki w projektach prywatnych: obok nazwy projektów prywatnych pojawia się teraz ikona kłódki. Dowiedz się więcej na temat projektów prywatnych.

 • Ustalaj priorytety zadań w systemie iOS: możesz teraz oznaczyć bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS przypisane do Ciebie zadania jako „Dzisiaj”, „Nadchodzące” lub „Później”, aby ustalić ich priorytety nawet poza biurem.

 • Ulepszone widoki w systemie iOS: poza osobą odpowiedzialną, datą wykonania, polubieniami i kolejnością alfabetyczną możesz teraz sortować zadania w projektach według pól niestandardowych. Po zapisaniu widoku w aplikacji internetowej pojawi się on także w aplikacji mobilnej.

 • Nowa lista zadań w systemie iOS: nowa lista zadań dostępna w naszej aplikacji dla systemu iOS została ulepszona, aby ułatwić wizualizację pracy i szybkie podejmowanie niezbędnych działań.

 • Zadania w 20 projektach: aby zapewnić szybką pracę w Asanie, możesz teraz dodać zadania do maksymalnie 20 projektów. Nie wpłynie to na zadania dodane w projektach przekraczających liczbę 20, ale nie będzie można dodać ich do kolejnych.

Luty 2018

 • Pola niestandardowe w tablicach: pola niestandardowe pojawiają się teraz w podglądach projektów tablic, więc najważniejsze informacje, takie jak status, priorytet, koszt lub kanał, znajdują się w samym centrum. Zapoznaj się szybko z projektem, aby sprawdzić postępy jego realizacji, określić obszary wymagające uwagi i upewnić się, że nic nie zostało pominięte. Pola niestandardowe są dostępne w planie Asana Premium. Dowiedz się więcej.

 • Projekty w widoku tablic z opcją tylko do komentowania: niedawno wprowadziliśmy projekty tylko do komentowania, a teraz możesz także zmienić dostęp do projektów w widoku tablic. Twórz projekty tylko do komentowania dla pracy, którą chcesz udostępnić wielu osobom, ale którą tylko wybrani współpracownicy będą mogli edytować wraz z Tobą, takiej jak firmowe cele, mapa drogowa produktu lub plany wdrożenia. Dzięki temu członkowie zespołu będą mieli informacje niezbędne do pracy, a Ty ochronisz ją przed niepożądanymi lub przypadkowymi zmianami. Projekty tylko do komentowania są dostępne w planie Asana Premium. Dowiedz się więcej.

 • Importer plików CSV: zaimportuj kilkoma kliknięciami arkusze kalkulacyjne bezpośrednio do projektów w Asanie, aby rozpocząć zarządzanie projektami w elastycznym narzędziu opartym na współpracy. Jeśli używasz programu Excel, Arkuszy Google lub Smartsheet albo chcesz przenieść projekty Trello do Asany, możesz łatwo przekonwertować te arkusze kalkulacyjne na plik CSV, a następnie zaimportować je. Dowiedz się więcej.

 • Raporty: wszyscy klienci zobaczą teraz w lewym pasku bocznym sekcję „Raporty” z wynikami wyszukiwania, takimi jak utworzone zadania. Dodatkowo klienci planu Asana Premium znajdą w tej sekcji nowe i istniejące zapisane wyszukiwania niestandardowe. Dowiedz się więcej.

 • Wyłącz powiadomienia Skrzynki odbiorczej o dzisiejszych zadaniach : zatrzymaj odbieranie powiadomień w Skrzynce odbiorczej Asany dla zadań rozpoczynających się dzisiaj lub z datą wykonania na dzisiaj, aby szybciej uporać się z wiadomościami Skrzynki odbiorczej. Przejdź do sekcji „Moje ustawienia” i wybierz „Dodatki”, aby wyłączyć te powiadomienia. Pamiętaj, że dodatki są sprawdzanymi przez nas funkcjami eksperymentalnymi. Nie są to obsługiwane funkcje, więc mogą one ulec zmianie, awarii lub zniknąć w każdej chwili.

 • Nowe style przycisków: wprowadziliśmy zmiany wizualne w naszych przyciskach, aby ułatwić ich używanie.

 • Nowy selektor dat na urządzeniach mobilnych: wybierz szybko datę rozpoczęcia lub zakończenia w naszej aplikacji mobilnej, korzystając z nowego selektora dat. Daty rozpoczęcia są dostępne w planie Asana Premium. Pobierz Asanę dla systemu iOS lub Asanę dla systemu Android.

 • Udostępniaj pracę w Asanie dla systemu Android: możesz teraz łatwo dodawać pracę do Asany za pomocą opcji udostępniania w Asanie w systemie Android. Podczas pracy w innej aplikacji stuknij menu „Udostępnij”, aby utworzyć zadanie w Asanie. Dowiedz się więcej na temat Asany dla systemu Android.

 • Aktualizacje statusu w systemie iOS: udostępnij aktualizację statusu projektu bezpośrednio z urządzenia iPhone lub iPad, aby zapewnić zespołowi bieżące informacje. Dowiedz się więcej na temat Asany dla systemu iOS.

Styczeń 2018

 • Szablon do wdrażania nowych pracowników: gdy nowy członek dołączy do Twojego zespołu, możesz skorzystać z tego opracowanego przez Asanę szablonu, aby ułatwić mu rozpoczęcie pracy. Śledź wymagane umowy i zadania oraz udostępnij nowym pracownikom wszystkie informacje niezbędne do pomyślnej realizacji zadań. Aby skorzystać z szablonu, przejdź do zakładki „Szablony” na ekranie nowego projektu, a następnie kliknij „Użyj szablonu” obok pozycji „Wdrażanie nowych pracowników”.

 • Ulepszenia dotyczące linków dla urządzeń mobilnych: po stuknięciu linku z Asany w wiadomości e-mail lub Slack na urządzeniu mobilnym, strona docelowa zostanie wyświetlona bezpośrednio w Asanie, umożliwiając szybsze wykonanie pracy.

 • Sortuj zadania w systemie Android: możesz teraz oznaczyć zadania na liście „Moje zadania” w systemie Android jako „Dzisiaj”, „Nadchodzące” lub „Później”.

Grudzień 2017

 • Projekty tylko do komentowania: dzięki projektom tylko do komentowania możesz udostępnić pracę członkom zespołu i zagwarantować, że informacje będą dokładne oraz chronione przed przypadkowymi zmianami i nieuprawnioną edycją. Jeśli używasz planu Asana Premium lub Enterprise, możesz już teraz utworzyć projekty tylko do komentowania. Dowiedz się więcej.

 • Integracja Siri: Asana i Siri współpracują teraz w naszej aplikacji dla systemu iOS, aby umożliwić łatwe dodawanie z dowolnego miejsca list zadań, przypomnień i pracy w Asanie. Asana i Siri pomogą Ci wdrożyć pomysły w życie, bez względu na to, czy znajdujesz się między spotkaniami, jesteś na kawie, chcesz zanotować pomysł przed pójściem spać lub zwyczajnie nie masz ochoty pisać na klawiaturze. Dowiedz się więcej.

 • Asana jest teraz dostępna we francuskiej i niemieckiej wersji językowej:cieszymy się, że możemy ułatwiać dostęp do Asany zespołom na całym świecie. Cała Asana jest teraz dostępna we francuskiej i niemieckiej wersji językowej, a w przyszłym roku dołączą wersje hiszpańska i portugalska. Dowiedz się więcej.

 • Ulepszenia wydajności: w sierpniu ogłosiliśmy, że Asana jest 2 razy szybsza. Od tego czasu pracowaliśmy nad kolejnymi ulepszeniami wydajności. Można teraz szybciej sortować projekty i zadania na liście „Moje zadania” we wszystkich widokach, a strony wczytują się szybciej, aby umożliwić Ci wydajniejszą pracę.

 • Zaktualizowany przegląd zespołu: po wybraniu na pasku bocznym konwersacji zespołu zostanie wyświetlona zmieniona strona przeglądu zespołu, na której można łatwo dodawać szablony projektu dla zespołu.

 • Uproszczony nagłówek projektu: uprościliśmy nagłówek projektu, aby ułatwić Ci znalezienie działań do wykonania.

Listopad 2017

 • Daty rozpoczęcia: nie wszystkie zadania są takie same, a niektóre wymagają poświęcenia większej ilości czasu. Data rozpoczęcia pracy jest tak samo ważna, jak termin jej wykonania, a teraz, jeśli używasz planu Asana Premium, możesz dodawać daty rozpoczęcia do zadań. Daty rozpoczęcia ułatwiają lepsze zarządzanie czasem i bezstresowe dotrzymywanie terminów. Dowiedz się więcej.

 • Dodatek kontekstowy do Gmaila: Asana dla Gmaila jest teraz dostępna w G Suite Marketplace. Dzięki tej integracji możesz bez opuszczania skrzynki odbiorczej zmienić wiadomości e-mail od klientów i członków zespołu w zadania do wykonania w Asanie. Dowiedz się więcej na temat połączenia Gmaila z Asaną.

 • Kalendarz mobilny: w odpowiedzi na opinie klientów podkreślające przydatność widoku kalendarza w pracy mobilnej mamy przyjemność ogłosić wprowadzenie kalendarza na urządzenia z systemem iOS (w tym iPada) oraz urządzenia z systemem Android.

 • Nowe ilustracje w produkcie: dopieściliśmy niektóre ilustracje dostępne w produkcie, aby ułatwić szybkie zrozumienie zachodzących zmian.

 • Nowa ikona filtrowania: po wyświetleniu projektu zauważysz nową ikonę w prawym górnym rogu okienka głównego. Zamiast koła zębatego wyświetlana jest teraz ikona filtru umożliwiająca zmianę widoku projektu oraz aktualizację pól niestandardowych.

Październik 2017

 • Integracja formularzy Wufoo: uprość proces zbierania i przetwarzania informacji, łącząc formularze Wufoo z Asaną. Przesłane formularze staną się zadaniami wybranego projektu w Asanie. Dowiedz się więcej

 • Nowa aplikacja na iPada: Asana została teraz zoptymalizowana dla iPada. Dzięki funkcji dzielonego ekranu (jak w naszej aplikacji internetowej) można łatwiej przeglądać zadania, sprawdzać postępy prac zespołu, czytać komentarze i załączać pliki, aby zapewnić postępującą realizację zadań. Dowiedz się więcej

 • Przekształć obszar roboczy w organizację: jeśli pracujesz aktualnie w obszarze roboczym, a chcesz przejść na organizację, możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji Asany. Dowiedz się więcej

 • Asana dla systemu iOS 11: wraz z publikacją systemu iOS 11 wprowadziliśmy ważne ulepszenia w aplikacji mobilnej Asany dla systemu iOS. Możesz teraz tworzyć i wyświetlać profile użytkowników, importować pliki oraz skorzystać z funkcji VoiceOver firmy Apple. Dowiedz się więcej

Wrzesień 2017

 • Szybkie odpowiedzi w zadaniach: poinformuj osoby tworzące zadanie o fakcie jego zobaczenia i rozpoczęciu pracy. Obok pola komentarza w zadaniach przypisanych przez członka zespołu bez opublikowanych komentarzy zobaczysz opcję dodania szybkich odpowiedzi.

 • Zwiększona wydajność: kontynuujemy pracę nad ulepszeniem wydajności Asany. Od naszego ogłoszenia o tym, że Asana jest dwa razy szybsza zwiększyliśmy szybkość jej ładowania, sortowania zadań na liście „Moje zadania” i projektów oraz przewijania przez zadania na liście „Moje zadania” i projekty.

 • Nowe okno dialogowe członków projektu: można teraz łatwiej dodawać członków projektu i zarządzać nimi za pomocą zmienionego okna dialogowego członków projektu. Aby uaktualnić ustawienia członków, kliknij przycisk „+” w nagłówku projektu.

 • Ulepszenia scalania podzadań i ustawiania zależności: zostanie teraz wyświetlone powiadomienie o braku możliwości oznaczenia zadania jako duplikatu jego podzadania, ponieważ nie można wykonać takiego działania. Dodatkowo zadania nie mogą także być zależne od siebie, więc zadania oczekujące już na wybrane zadanie zostaną usunięte z listy opcji zależności.

 • Dodawaj członków projektu w widoku postępu: po udostępnieniu aktualizacji statusu projektu możesz łatwo dodać nowych członków projektu, aby umożliwić im sprawdzenie postępu prac i odbieranie przyszłych aktualizacji.

 • Redesign menu skrótów klawiaturowych: chcesz szybciej wykonywać typowe działania w Asanie? Zmienione menu skrótów ułatwi Ci sprawdzenie, jak możesz zrobić więcej przy mniejszej liczbie kliknięć. Aby wejść do menu, kliknij Pomoc w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie wybierz Skróty klawiaturowe.

 • Polubienia: w Asanie wierzymy w tworzenie produktu przydatnego dla wszystkich zespołów, bez względu na kulturę i otoczenie. Mimo tego że nasz zespół bardzo lubił serca, wielu klientów wyraziło opinię, że nie są one odpowiednie lub dobrze odbierane we wszystkich miejscach pracy. Dowiedzieliśmy się, że polubienia są bardziej uniwersalnym sposobem wyrażenia uznania. My natomiast chcemy ułatwiać zespołom dzielenie się uznaniem. Możesz teraz polubić komentarze, zadania, aktualizacje i inne elementy, aby szybko powiedzieć członkom zespołu „dziękuję”, „rozumiem” lub „dobra robota” w inkluzywny dla wszystkich sposób.

 • Ulepszenia dotyczące kopiowania zadań: po skopiowaniu zadania na liście „Moje zadania”, pozostaniesz teraz automatycznie osobą odpowiedzialną w tym zadaniu.

 • Łącznik Microsoft Outlook i Teams: możesz teraz odbierać powiadomienia dotyczące zadań i projektów w Asanie wewnątrz programów Outlook i Teams. Dowiedz się więcej

 • Katalog Azure firmy Microsoft (plan Enterprise): klienci planu Asana Enterprise korzystający z Microsoft Azure Active Directory mogą teraz włączyć SCIM. Jeśli używasz SAML z Microsoft Azure AD, możesz także rozszerzyć teraz tę integrację o funkcję SCIM. Dowiedz się więcej

 • Microsoft Power BI: skorzystaj z Microsoft BI do szybkiego raportowania i analizowania danych w Asanie.

Sierpień 2017

 • Asana wczytuje się szybciej: przy pierwszym otwarciu Asany aplikacja powinna załadować się o wiele szybciej, aby umożliwić Ci dynamiczne rozpoczęcie pracy.
 • Nowa integracja Microsoft OneDrive + Asana: przechowuj całą pracę i pliki razem w Asanie. Możesz teraz przesłać dowolne dokumenty z usługi OneDrive – wystarczy, że połączysz swoje konto OneDrive.
 • Eksport domeny z interfejsu API (plan Enterprise): administratorzy i inne osoby monitorujące firmowe dane w chmurze mogą teraz automatycznie tworzyć kopie zapasowe i eksportować dane Asany do własnych systemów. Dzięki temu analizowanie i raportowanie danych Asany stało się prostsze niż kiedykolwiek.

 • „Poznaj” członków swojego zespołu: po wskazaniu dowolnego zdjęcia profilu możesz zobaczyć zdjęcie, rolę, zespół i inne informacje danej osoby.

 • Ulepszona paleta kolorów: odświeżyliśmy paletę kolorów aplikacji, aby ułatwić jej odbiór wizualny oraz ujednolicić kolorystykę wszystkich stron Asany.

 • Uproszczone menu rozwijane: zmieniliśmy niektóre menu, aby ułatwić odnajdywanie i wykonywanie najbardziej popularnych działań. Gdy zobaczysz ikonę strzałki lub wielokropka, kliknij ją, aby wyświetlić więcej opcji.

 • Dodawaj się szybko: wpisz „ja” w różnych polach z uzupełnianiem, aby szybko dodać się (np. jako osobę odpowiedzialną lub obserwującą zadanie) w wyszukiwaniach, zadaniach projektach i innych elementach Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.