Integracja z Zoom

Przegląd

Integracja Asana dla Zoom ułatwia zdalną współpracę oraz śledzenie pracy. Korzystaj z niej, aby prowadzić lepsze spotkania z przejrzystą agendą i jasno określonymi kolejnymi krokami.

Dzięki integracji Asany z Zoom możesz połączyć spotkania w Zoom z zadaniami, których dotyczą. Użytkownicy mogą wskazać, kiedy konkretne zadanie zostanie rozwiązane, przedyskutowane, odblokowane lub ukończone oraz skorzystać z opcji automatycznego dołączania nagrania i transkrypcji spotkania do powiązanego z nim zadania w Asanie. Po połączeniu, zadania pojawią się w agendzie spotkania, a nagranie i transkrypcja z niego zostaną dołączone do odpowiedniego zadania w Asanie.

Integracja ta umożliwia zespołom śledzenie spotkań w Asanie, organizowanie bardziej efektywnych spotkań w aplikacji Zoom oraz skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie czynności administracyjnych, dzięki opcji automatycznego dodawania transkrypcji i nagrania ze spotkania.

Integracja Asana dla Zoom jest dostępna dla wszystkich użytkowników Asany.

integracji nie trzeba używać wyłącznie w projektach. Dodaj aplikacje do listy Moje zadania, aby zintegrować najczęściej używane przez zespół narzędzia.

Instalacja

Połącz Asanę z Zoom i zautomatyzuj swoją pracę. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej integracji, należy skonfigurować ją zarówno z poziomu Zoom, jak i z poziomu Asany.

Konfiguracja w Zoom:

 • Przed spotkaniem lub w jego trakcie przejdź do zakładki Aplikacje.
 • Wyszukaj Asanę i dodaj ją.
 • Podczas spotkania, kliknij zakładkę Aplikacje, a następnie kliknij Asanę, aby załadować aplikację, która pojawi się po prawej stronie okna połączenia wideo. Zobaczysz w niej wszystkie zadania połączone ze spotkaniem lub utworzone podczas jego trwania.

Konfiguracja w Asanie:

 • Kliknij przycisk Aplikacje.
 • Kliknij +Dodaj aplikacje.
 • Wybierz Zoom.
 • Teraz możesz połączyć spotkania z zadaniami w tym projekcie.

Dodaj Zoom do projektu.

Po połączeniu Asany z Zoom, przejdź do naszej galerii aplikacji, aby dodać do projektu integrację z Zoom.

Galeria aplikacji / przepływ auth

Z poziomu opcji „Dodaj aplikacje”:

 1. Kliknij + do projektu.

Po dodaniu aplikacji, przy każdym zadaniu danego projektu widoczne będzie pole Zoom.

pole „Zoom”

Tutaj możesz zaplanować nowe spotkanie lub połączyć spotkanie utworzone za pomocą kalendarza.

Tworzenie spotkania

Aby utworzyć nowe spotkanie:

Z menu rozwijanego w polu „Zoom” wybierz opcję Utwórz nowe spotkanie.

nowe spotkanie w Zoom

Wypełnij następujące pola w wyskakującym oknie Utwórz spotkanie w Zoom:

 1. Temat dyskusji
 2. Godzina rozpoczęcia
 3. Czas trwania
 4. Kliknij Utwórz spotkanie

Następnie możesz dodać spotkanie w Zoom do kalendarza i zaprosić do niego uczestników.

Udostępnij zaproszenie, klikając przycisk Skopiuj adres URL, a następnie wklej adres URL do wiadomości e-mail i wyślij ją osobom, które chcesz zaprosić lub po prostu wklej go w polu komentarza w Asanie.

Jak połączyć spotkanie w Zoom z wydarzeniem lub zadaniem:

połączenie z Zoom

Aby połączyć istniejące spotkanie:

 1. Skopiuj link do spotkania lub jego identyfikator (z Zoom lub połączonego z nim kalendarza) i wpisz go w polu integracji z Zoom.
 2. Kliknij Dodaj.

Dzięki połączeniu spotkania w Zoom z konkretnym zadaniem, każdy uczestnik będzie miał jasność co do tematu dyskusji i nic nie zostanie przeoczone. Po odszukaniu pola Zoom w polu zadania w Asanie, połączenie lub utworzenie spotkania jest bardzo proste. Na koniec musisz tylko udostępnić link i zaprosić uczestników. Po uruchomieniu aplikacji Asany w Zoom, wszystkie zadania związane ze spotkaniem będą widoczne na ekranie i mogą służyć jako jego agenda. Uczestnicy, którzy zainstalowali integrację Asana dla Zoom i którzy mają dostęp do danych zadań w Asanie, również będą mogli wyświetlać je za pomocą Zoom.

informacje dotyczące spotkania, takie jak status spotkania, jego organizator i czas trwania, są aktualizowane podczas każdego wczytywania zadania.

szczegółowe informacje w Zoom

Zobacz zadania połączone ze spotkaniem w formie agendy

Uruchomienie aplikacji Asany podczas spotkania w Zoom spowoduje wyświetlenie wszystkich zadań, które są obecnie połączone z danym spotkaniem. Jest to świetny sposób na utworzenie agendy spotkania i upewnienie się, że ważne zadania zostaną przedyskutowane. Kiedy użytkownicy otworzą aplikację podczas spotkania, zobaczą oni listę „Zadania związane ze spotkaniem”. Pojawią się tu również nowe zadania utworzone podczas spotkania, a kolejność ich wyświetlania można zmienić w dowolnym momencie.

Lista ta będzie widoczna dla wszystkich użytkowników spotkania, którzy dodali aplikację i mają dostęp do zadań w Twoim obszarze roboczym.

połącz zadania

Utwórz zadanie dotyczące kolejnych czynności w spotkaniu w aplikacji Zoom

Jeśli podczas spotkania chcesz utworzyć czynność do wykonania, ale nie jest ona bezpośrednio związana z istniejącym zadaniem, wróć do listy zadań spotkania i kliknij ikonę + znajdującą się w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowe zadanie.

Jak dołączyć załączniki i transkrypcje

Po rozpoczęciu spotkania, kliknij w pole zawierające jego szczegóły. W ten sposób automatycznie otrzymasz link, umożliwiający dołączenie do spotkania. Jeśli nie chcesz od razu dołączać do spotkania, kliknij „Anuluj”.

 • Jeśli w ramach Twojego planu Zoom masz możliwość nagrywania i/lub tworzenia transkrypcji spotkań i opcje te są włączone, Asana automatycznie pobierze link do nagrania i/lub transkrypcję i doda je do powiązanego zadania w Asanie.

 • Jeśli połączysz spotkanie z wieloma zadaniami, załączniki zostaną dodane do każdego z nich.

Dzięki temu każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, kto, co i na kiedy musi wykonać, aby skutecznie popchnąć pracę do przodu.

ta integracja jest dostępna dla wszystkich klientów Asany, zarówno w ramach planu płatnego, jak i darmowego, ale może wymagać płatnego konta w Zoom, aby korzystać z funkcji, takich jak nagrania i transkrypcja. Jeśli potrzebujesz pomocy lub w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z obsługą klienta Zoom.

Tekst transkrypcji spotkania można przeszukiwać, a znalezienie konkretnego zadania jest możliwe poprzez przeglądanie tematów dyskusji w spotkaniu.

funkcja transkrypcji dźwięku w Zoom jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Odinstalowanie

W projekcie:

Jak usunąć integrację Zoom z projektu:

 • Przejdź do menu Aplikacje w projekcie.
 • Wybierz Zoom.
 • Kliknij Usuń z projektu.

Na koncie Zoom:

 • Zaloguj się na swoje konto w Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace (sklepu z aplikacjami Zoom).
 • Kliknij Manage > Installed Apps (Zarządzaj > Zainstalowane aplikacje) lub wyszukaj aplikację Asana for Zoom (Asana dla Zoom).
 • Kliknij aplikację Asana for Zoom (Asana dla Zoom).
 • Kliknij Odinstaluj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com