Zapier + Asana

Zapier umożliwia połączenie różnych aplikacji internetowych z Asaną.

Połącz konto w Asanie za pomocą Zapier

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Zapier, rozpocznij od utworzenia go tutaj.  

Jeśli masz już konto w Zapier, zaloguj się do niego tutaj.  

Pierwszym krokiem po zalogowaniu się do konta Zapier jest połączenie go z kontem w Asanie.

Aby połączyć swoje konto w Asanie z Zapier:

 1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Połączone konta.

Na następnej stronie:

 1. Kliknij pole wyszukiwania i zacznij wpisywać Asana.
 2. W polu z sugestiami wybierz Asana.

Po wybraniu Asany pojawi się nowe okno. Kliknij Zezwól, aby połączyć konto w Asanie z Zapier.

Po połączeniu konta w Asanie z Zapier, Asana powinna pojawić się w sekcji Połączone konta na Twoim koncie Zapier.

Utwórz Zap

Zap łączy ze sobą dwie aplikacje. Każdy Zap składa się z dwóch elementów: wyzwalacza i akcji.

Po aktywacji wyzwalacza w jednej aplikacji następuje wykonanie akcji w drugiej z nich.

Istnieją dwa sposoby korzystania z Asany i Zapier:

 • Wyzwalacz w Asanie wykonuje akcję w innej aplikacji
 • Wyzwalacz w innej aplikacji wykonuje akcję w Asanie

Utwórz Zap z Asaną jako aplikacją wyzwalającą

W tym typie Zapu, wyzwalacz w Asanie spowoduje wykonanie akcji w innej aplikacji.

Oto niektóre z możliwych wyzwalaczy w Asanie, których możesz użyć, aby Twój Zap wykonał akcję w innej aplikacji:

 • Opublikowanie nowego komentarza w zadaniu
 • Dodanie nowego zadania do projektu
 • Powiązanie zadania z tagiem
 • Utworzenie nowego podzadania
 • Utworzenie nowego projektu
 • Utworzenie nowego zespołu
 • Ukończenie zadania

Aby utworzyć Zapa, kliknij opcję Make a Zap! (Utwórz Zap!) u góry ekranu.

W tym przykładzie skonfigurujemy Zap, który w przypadku dodania zadania do projektu w Asanie (wyzwalacz), wykona działanie w innej aplikacji (akcja).

Rozpocznij od wybrania Asany jako aplikacji wyzwalającej.

Na następnej stronie:

 1. Wybierz wyzwalacz.
 2. Następnie kliknij Save+Continue (Zapisz i kontynuuj).

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz konto w Asanie, które wcześniej zostało połączone z Zapier.
 2. Następnie kliknij Save+Continue (Zapisz i kontynuuj).

Jako, że w tym przypadku wyzwalaczem jest dodanie nowego zadania do projektu, następnym krokiem będzie wybranie projektu wyzwalającego dla tego Zapu:

 1. Rozpocznij wpisywanie nazwy projektu, który ma zostać użyty dla tego Zapu.
 2. W polu z sugestiami wybierz żądany projekt.

Następnie kliknij Fetch & Continue (Pobierz i kontynuuj), aby przetestować, czy wyzwalacz działa poprawnie.

Jeśli test przebiegł pomyślnie, kliknij Continue (Kontynuuj), aby zakończyć konfigurację wyzwalacza.

Następnie, wybierz aplikację, w której Zap wykona akcję. Do wyboru są setki możliwości, więc od Ciebie zależy rodzaj Zapu, jaki utworzysz.

Utwórz Zap z Asaną jako aplikacją, w której wykonywana jest akcja

W tym typie Zapu, wyzwalacz w innej aplikacji spowoduje wykonanie akcji w Asanie.

Oto niektóre z możliwych akcji, które Twój Zap może wykonać w Asanie:

 • Utwórz nowe zadanie
 • Utwórz nowy projekt
 • Aktualizowanie aktywności zadania
 • Komentowanie zadań
 • Przesłanie załącznika do zadania

Aby utworzyć Zapa, kliknij opcję Make a Zap! (Utwórz Zap!) u góry ekranu.

W tym przykładzie skonfigurujemy Zapa, który w przypadku odebrania wiadomości e-mail w Gmailu (wyzwalacz), spowoduje utworzenie zadania w Asanie (akcja).

Rozpocznij od wybrania Gmaila jako aplikacji wyzwalającej.

Na następnej stronie:

 1. Wybierz wyzwalacz.
 2. Następnie kliknij Save+Continue (Zapisz i kontynuuj).

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz konto Gmail, aby połączyć je z Zapem (jeśli Zap nie został utworzony wcześniej, wybierz + Connect a New Account (Połącz nowe konto).
 2. Następnie kliknij Save+Continue (Zapisz i kontynuuj).

Jako, że w tym przypadku wyzwalaczem jest nowa wiadomość w Gmailu, następnym krokiem będzie wybranie wyzwalającego folderu Gmail dla tego Zapu:

Rozpocznij wpisywanie nazwy folderu, który ma zostać użyty dla tego Zapu i wybierz go w polu z sugestiami.

Następnie kliknij Fetch & Continue (Pobierz i kontynuuj), aby przetestować, czy wyzwalacz działa poprawnie.

Jeśli test przebiegł pomyślnie, kliknij Continue (Kontynuuj), aby zakończyć konfigurację wyzwalacza.

Następnie wybierz Asanę jako aplikację dla Zapa, w której zostanie wykonana akcja:

Zacznij wpisywać w polu Asana i wybierz ją z sugerowanych wyników.

Na następnych stronach skonfigurujesz akcję w Asanie w podobny sposób jak w poprzednim przykładzie, w którym to Asana była aplikacją wyzwalającą.

Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę pomocy technicznej Zapier klikając tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com