Wufoo i Asana

Dzięki integracji Asany z Wufoo możesz tworzyć niestandardowe formularze internetowe, aby gromadzić zgłoszenia, raporty o błędach, informacje o kandydatach i nie tylko – i przekształcać je w wykonalne zadania, przesyłając je bezpośrednio do projektówprojektów w Asanie.

Przed skonfigurowaniem integracji wykonaj następujące kroki:

 • Utwórz formularz w Wufoo
 • Utwórz projekt w Asanie, w którym będą rejestrowane odpowiedzi z formularzy

Utwórz formularz

Utwórz własne formularze, które pojawią się w zadaniach w Asanie.

ta integracja obsługuje obecnie tylko formularze jednostronicowe. W przypadku formularzy wielostronicowych dane mogą zostać obcięte z powodu ograniczeń interfejsu API.

utwórz formularz

utwórz formularz

Połącz Wufoo Forms z Asaną

Autoryzuj integrację, aby połączyć aplikację z Twoim kontem w Asanie. Pojawi się monit o zalogowanie się do Asany i przyznanie jej uprawnień potrzebnych do połączenia z Asaną.

autoryzuj wufoo

Zezwól Wufoo Forms na dostęp do Twojego konta w Asanie. Nastąpi automatyczne przekierowanie do integracji.

połącz wufoo


 • Musisz zalogować się na swoje konto Wufoo osobno, przy użyciu domeny lub nazwy użytkownika Wufoo i przejść do menedżera formularzy. Znajdziesz go w adresie URL po zalogowaniu.
 • Skopiuj i wklej adres URL w polu Domain/Username (Domena/Nazwa użytkownika), a link do klucza API Wufoo pojawi się pod drugim polem.

połącz api wufoo

Kliknij Continue (Kontynuuj), aby przejść do Wufoo i skopiuj klucz API z tej strony.

połącz api wufoo

Wklej klucz API w drugim polu na stronie integracji.

Łączenie projektu z formularzem w Asanie

łączenie formularza z projektem

 • W polu rozwijanym Form (Formularz) wyświetlą się wszystkie dostępne formularze. Wybierz formularz, który chcesz połączyć.
 • W polu Project (Projekt) wyszukaj projekt w Asanie, w którym mają się pojawiać odpowiedzi z formularzy.

Kliknij Manage Form Fields (Zarządzaj polami formularza) po lewej stronie, aby wybrać nazwę zadania i ustawić dodatkowe opcje. Następnie wybierz pole formularza, które ma być nazwą zadania w Asanie.

zarządzaj polami formularza

 • W drugim polu Due date (Data wykonania) możesz wybrać pole, w którym po wypełnieniu formularza zostanie wyświetlona data wykonania zadania. Powinno to być pole Date (Data) w formularzu Wufoo. Jeśli pole pozostanie puste, zadanie nie będzie miało daty wykonania.

 • W trzecim polu możesz określić osobę odpowiedzialną za zadanie. Odpowiadające mu pole w formularzu powinno mieć postać Email (Adres e-mail).

 • Korzystając z czwartego pola, możesz dodać obserwującego do zadania. Musi być ono powiązane z polem Email (Adres e-mail) w Wufoo. Jeśli pole pozostanie puste, obserwujący nie zostanie dodany. Domyślnie osoby, które nie należą do organizacji, nie są dodawane jako obserwujący.

Pozostałe pola rozwijane na tej stronie będą wyświetlać pola niestandardowe w Twoim projekcie, które możesz powiązać z polami w formularzu:

 • Niestandardowe pola tekstowe można zmapować na dowolne pole Single Line Text (Tekst jednowierszowy) lub Paragraph Text (Tekst akapitowy) w Wufoo.

 • Niestandardowe pola liczbowe można zmapować na dowolne pole Number (Liczba), Price (Cena) lub Date (Data) w Wufoo.

 • Niestandardowe pola wyboru można zmapować na dowolne pole Multiple Choice (Wielokrotny wybór) lub Dropdown (Lista rozwijana) w Wufoo. Opcje wyboru w formularzu Wufoo muszą dokładnie odpowiadać opcjom wyboru w polu niestandardowym.

 • Następna sekcja zawiera listę wszystkich pól formularza, które pojawią się w opisie zadania. Nie można ich edytować – wszystkie pola formularza zostaną uwzględnione w opisie. Jeśli w przesłanym formularzu znajdują się puste pola, nazwa pola nadal będzie wyświetlana w opisie, ale bez wartości.

 • Wufoo umożliwia dołączanie plików do przesłanych formularzy, a integracja może opcjonalnie zaimportować te pliki i dodać je jako załączniki do zadania w Asanie. W takim przypadku link do pobrania pliku pojawi się w opisie zadania.

 • Jeśli określisz pole adresu e-mail do dodania obserwującego, możesz poprosić o zaproszenie go do dołączenia do organizacji (jeśli nie jest jeszcze jej członkiem). W takim przypadku zaproszenie do Asany zostanie wysłane na adres e-mail wpisany w określonym polu, gdy integracja przetworzy przesłany formularz, ale tylko jeśli domena adresu e-mail jest zgodna z domeną Twojej organizacji. Wówczas zaproszona osoba dołączy do Twojej organizacji jako członek.

integracja Asany z Wufoo wykorzystuje webhooki Wufoo do przyspieszenia tworzenia zadań. Od listopada 2017 r. obsługa webhooków jest usługą dostępną w ramach planu premium Wufoo. Jeśli nie masz konta premium Wufoo, mogą wystąpić opóźnienia w tworzeniu zadań.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com