Asana i Workplace

Asana dla Workplace umożliwia korzystanie z głównych funkcji Asany bez konieczności opuszczania Workplace.

Tworzenie zadań Asany

Możesz tworzyć zadania w Asanie od zera za pomocą bota Asany w Workplace lub przez publikację posta albo komentarza w Workplace. Umożliwia to zapisanie działań do wykonania bez konieczności otwarcia nowej zakładki i oderwania się od pracy.

zadanie z posta

Aby utworzyć zadanie z posta lub komentarza:

  1. Wyślij komentarz do posta ze wzmianką „@asana create” albo skomentuj komentarz, dodając wzmiankę „@asana create”
  2. Link do zadania zostanie opublikowany jako komentarz podrzędny

zadanie z posta 2

Możesz tutaj:

  1. Zmienić osobę odpowiedzialną
  2. Wybrać datę wykonania
  3. Dodać do projektów
  4. Napisać opis
  5. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany wprowadzone w zadaniu

Po utworzeniu zadania z posta domyślnym tytułem zadania będzie tytuł posta, a osobą odpowiedzialną zostanie twórca zadania.

Jeśli utworzysz zadanie z komentarza, domyślnym tytułem będzie treść komentarza.

Otrzymywanie powiadomień o przypisanych do Ciebie zadaniach

Odbierz powiadomienia o ważnych zmianach i aktualizacjach przypisanych do Ciebie zadań. Ułatwi to sprawdzenie ważnych aktualizacji bezpośrednio w Workplace.

powiadomienia

## Odbieranie aktualizacji statusu projektu w grupie Workplace {#gl-status-updates}

Odbierz ważne aktualizacje statusów projektów i kamieni milowych w Asanie, łącząc grupy Workplace z projektami w Asanie.

Aby połączyć projekt z grupą Workplace

bot Asany

Kliknij bota Asany a następnie Links (Linki).

wybierz grupę

Wybierz grupę Workplace, w której chcesz odbierać powiadomienia.

wybierz projekt

Wybierz projekt do połączenia z grupą Workplace i kliknij Save (Zapisz).

wiadomość

Odbierzesz wiadomość od bota Asany informującą o połączeniu projektu z grupą Workplace.

aktualizacje

Będziesz teraz odbierać przydatne aktualizacje projektu bezpośrednio w grupie Workplace.

Odłączanie projektu od grupy Workplace

odłączenie

Aby odłączyć projekt od grupy Workplace:

  1. Kliknij bota Asany.
  2. Kliknij Links (Linki).

odłączenie wybranej grupy

Wybierz grupę Workplace, z którą jest połączony projekt.

odłączenie wybranego projektu

Zostanie wyświetlona lista projektów. Kliknij połączony projekt, aby go odłączyć i kliknij Save (Zapisz).

wiadomość o odłączeniu

Odbierzesz wiadomość od bota Asany informującą o odłączeniu projektu od grupy Workplace.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com