Slack + Asana

Nowa i ulepszona integracja Asana dla Slack zapewni Twojemu zespołowi płynną pracę pomiędzy tymi narzędziami, bez konieczności ciągłego przełączania się między nimi. Dodatkowo, teraz obsługuje ona plany Enterprise Grid w Slack.

integracji nie trzeba używać wyłącznie w projektach. Dodaj aplikacje do listy Moje zadania, aby zintegrować najczęściej używane przez zespół narzędzia.

Rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć, pobierz aplikację Asana dla Slack. Zaloguj się do aplikacji Slack i postępuj zgodnie z instrukcjami Slackbota Asany, aby dokonać uwierzytelnienia Asany i umożliwić jej przesyłanie informacji do aplikacji Slack. Jeśli ktoś w Twojej organizacji już zainstalował integrację, może pojawić się monit o ponowną autoryzację Asany w aplikacji Slack. To umożliwi Ci korzystanie ze wszystkich nowych funkcji.

jeśli otrzymasz wiadomość z informacją, że nie masz uprawnień do zainstalowania Asany, skontaktuj się z administratorem i poproś o zatwierdzenie aplikacji dla Twojego obszaru roboczego.

łączenie Asany z aplikacją Slack

Nowa wersja integracji Asana dla Slack różni się od poprzedniej, a wsparcie dla starszej wersji zostanie wkrótce wycofane. Zaimportujemy wszystkie ustawienia wprowadzone w starej aplikacji do nowej wersji integracji Asana dla Slack. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia powiązanych projektów, przejdź do sekcji Ustawienia powiązanych projektów poniżej.

Najszybszym sposobem na rozpoczęcie korzystania z integracji razem z zespołem jest wklejenie linku do zadania w Asanie wewnątrz aplikacji Slack. Następnie, poproś członków zespołu o kliknięcie Więcej akcji z menu rozwijanego i wybór opcji Polub to zadanie. Nawiązując interakcję z tym zadaniem otrzymają komunikat o konieczności ponownej autoryzacji. Po ponownej autoryzacji, nowa wersja integracji Asany dla Slack zastąpi starą wersję.

Migracja do nowej wersji integracji

Jeśli polecenia z ukośnikiem i akcje wiadomości przestały działać, oznacza to, że uruchomiliśmy proces migracji i musisz przeprowadzić migrację do nowej wersji, aby nadal z nich korzystać. Zaimportujemy Twoje konfiguracje kanałów projektów ze starej aplikacji do nowej, a powiadomienia będziesz otrzymywać w tych samych dotychczas używanych kanałach.

autoryzacja w aplikacji Slack

Używanie integracji Asana dla Slack

Integracja Asana dla aplikacji Slack umożliwia przekształcanie wiadomości z aplikacji Slack w zadania, wykonywanie akcji bezpośrednio z poziomu aplikacji Slack oraz tworzenie nowych zadań bez wychodzenia z aplikacji Slack. Wykonywanie akcji na zadaniach jest również dostępne za pośrednictwem powiadomień na kanale osobistym oraz kanale projektu.

z poziomu aplikacji Slack możesz wyświetlić listę poleceń oraz wywołać linki do tego przewodnika, wpisując /asana help.

pomoc Asany

Przekształcanie wiadomości z aplikacji Slack w zadanie lub dodawanie wiadomości do istniejącego zadania

Przekształć rozmowy z aplikacji Slack w zadania lub dodaj rozmowę do zadania. W aplikacji Slack, wybierz rozmowę. Kliknij przycisk „Więcej wiadomości” i wybierz opcję Utwórz zadanie lub Dodaj do zadania. Wewnątrz zadania w Asanie zostanie utworzony link umożliwiający dostęp do rozmowy w aplikacji Slack w celu uzyskania dalszego kontekstu.

więcej akcji

Po wejściu na kanał w aplikacji Slack:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok wiadomości w aplikacji Slack.
 2. Kliknij opcję Dodaj komentarz do zadania lub Utwórz zadanie.

Wklej link do zadania, kamienia milowego, projektu lub statusu w Asanie wewnątrz aplikacji Slack, aby udostępnić informacje i umożliwić wykonywanie na nich działań z poziomu aplikacji Slack za pośrednictwem okna dialogowego i opcji menu rozwijanego.

akcje rozwijanych linków

Użytkownik lub kanał, któremu udostępniłeś zadanie, będzie mógł:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone
 2. Polubić zadanie
 3. Zmienić lub dodać osobę odpowiedzialną
 4. Zmienić lub dodać datę wykonania
 5. Dodać zadanie do projektu
 6. Otworzyć zadanie w Asanie

pamiętaj, że jeśli udostępnisz zadanie, które znajduje się w projekcie prywatnym użytkownikowi, który nie jest członkiem projektu, nie będzie on mógł dokonywać zmian i będzie musiał poprosić właściciela projektu o dostęp. Możesz kontrolować, czy opis prywatnych zadań lub projektów ma być rozwijany używając polecenia /asana settings.

Tworzenie zadania

Wpisz /asana create, aby utworzyć nowe zadanie w Asanie bez wychodzenia z aplikacji Slack.

utwórz zadanie

Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wykonać następujące czynności z menu rozwijanych :

 1. Dodać tytuł do zadania
 2. Dodać osobę odpowiedzialną
 3. Dodać zadanie do projektu
 4. Dodać datę wykonania
 5. Dodać opis do zadania

Osobiste powiadomienia

Przy pierwszej instalacji aplikacji otrzymasz wiadomość od Asany z opcją włączenia powiadomień z Asany. Jest to przydatne, ponieważ umożliwi Ci podejmowanie działań związanych z tymi powiadomieniami bez wychodzenia z aplikacji Slack. Otrzymasz powiadomienia, gdy:

 • Ktoś przypisze Ci zadanie lub anuluje przypisanie zadania do Ciebie

W przypadku zadań przypisanych do Ciebie otrzymasz powiadomienie, gdy:

 • Zadanie zostanie ukończone
 • Zmieni się data wykonania zadania
 • Wszystkie zależności zostaną ukończone
 • Zależność nie zostanie ukończona
 • Zmieni się termin wykonania zależności
 • Zostaniesz dodany jako obserwujący
 • Ktoś doda komentarz w zadaniu, które obserwujesz

Osobiste powiadomienia będą wysyłane na Twój osobisty kanał Asana, który znajdziesz w sekcji „Aplikacje” w lewym dolnym rogu paska bocznego w aplikacji Slack.

pamiętaj, że powiadomienia osobiste nie są wysyłane, gdy jesteś aktywny w Asanie

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia osobistych powiadomień, wpisując /asana settings w aplikacji Slack. Możesz włączać i wyłączać powiadomienia, zmienić domyślną domenę lub deautoryzować swoje konto.

osobiste powiadomienie dotyczące projektu

Powiadomienia dla powiązanego projektu

Możesz zsynchronizować swoje projekty w Asanie z kanałami w aplikacji Slack. Jest to pomocne, ponieważ dzięki temu Ty i Twój zespół będziecie mogli podejmować działania na podstawie tych powiadomień, bez wychodzenia z aplikacji Slack. Powiadomienia zostaną wysłane w kanale, gdy w projekcie zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Do projektu zostanie dodane zadanie
 • Zadanie w projekcie zostanie ukończone
 • Zmieni się data wykonania w dowolnym zadaniu w projekcie
 • Zmieni się osoba odpowiedzialna w dowolnym zadaniu w projekcie

Aby skonfigurować powiadomienia dla kanału, najpierw upewnij się, że znajdujesz się na kanale, dla którego chcesz ustawić powiadomienia Następnie wpisz /asana link, aby wyświetlić opcję wyboru i połączenia projektu z kanałem. Możesz także użyć polecenia /asana link, aby wyłączyć powiadomienia na kanale.

powiadomienie dla powiązanego projektu

Powiadomienia niestandardowe

Możesz utworzyć niestandardowe powiadomienia korzystając z Reguł w Asanie. Użytkownicy mogą automatycznie wysyłać niestandardową wiadomość do użytkownika lub kanału w aplikacji Slack za każdym razem, gdy zadanie zostanie zaktualizowane lub przeniesione. Dowiedz się, jak to zrobić.

powiadomienie niestandardowe

W wyskakującym okienku Dodaj regułę:

 • Możesz wysłać wiadomość niestandardową do kanału lub wiadomość bezpośrednią przez aplikację Slack z poziomu aktualizacji zadania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com