ServiceNow i Asana

Asana dla ServiceNow

Integracja Asany z ServiceNow Spoke pozwala organizacjom na łatwe zintegrowanie Asany z istniejącymi przepływami pracy w różnych narzędziach oraz redukuje nakład pracy ręcznej wymaganej do efektywnej współpracy.

Zespoły IT i operacyjne korzystające z ServiceNow w celu automatyzacji przepływów pracy mogą utworzyć przepływ, który wyzwala zadanie, projekt lub zatwierdzenie w Asanie. Te wyzwalacze mogą obejmować eskalację zgłoszeń klientów do odpowiedniego zespołu wsparcia, tworzenie działań śledzących dla wewnętrznych zgłoszeń zespołów HR lub IT lub prośby o zatwierdzenie budżetu lub spraw związanych z listą płac przez zespół finansowy lub HR.

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania Asany

Integracja Asana dla ServiceNow jest dostępna dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.

Wymagania ServiceNow

Integracja Asana dla ServiceNow opiera się na platformie Now i wymaga subskrypcji ServiceNow IntegrationHub Starter lub wyższej.

Instalacja

Musisz mieć rolę administratora ServiceNow, aby zainstalować integrację Asana dla ServiceNow. Ponadto wymagane jest konto Asana w planie Business lub Enterprise.

Aby zainstalować integrację:

 • Zaloguj się do ServiceNow.
 • Przejdź do System Application (Aplikacja systemowa) > All Available Applications (Wszystkie dostępne aplikacje) > All (Wszystkie).
 • W polu wyszukiwania wpisz „Asana” i odszukaj Asana Spoke.
 • Kliknij Get/Install (Pobierz/Zainstaluj].
 • Po dokonaniu instalacji, przejdź do System Web Services (Usługi systemowe w sieci Web) > REST Message (Powiadomienie REST).
 • Kliknij „Asana”, a następnie w sekcji „Related links” (Powiązane łącza), kliknij „Get OAuth Token” (Pobierz token OAuth).
 • Uwierzytelnij użytkownika Asany – użytkownik ten będzie posiadał uprawnienia do wszystkich działań wykonanych w Asanie z poziomu narzędzia Flow Designer (Kreator przepływów).

Obsługiwane działania

obsługiwane działania

Po dokonaniu instalacji możesz znaleźć obsługiwane działania wyszukując Asanę w narzędziu Flow Builder. Następnie, możesz wybrać je z listy domyślnych działań.

Możesz skorzystać z następujących działań Asany w FlowBuilder:

Zadania:

 • Utwórz zadanie
 • Zaktualizuj zadanie
 • Pobierz dane zadania
 • Duplikuj zadanie

Projekty:

 • Duplikuj projekt
 • Pobierz dane projektu

Zatwierdzenia:

 • Utwórz zatwierdzenie
 • Usuń zatwierdzenie
 • Zaktualizuj zatwierdzenie

Załączniki:

 • Dodaj załącznik do zadania lub zatwierdzenia
 • Pobierz załączniki z zadania lub zatwierdzenia

Przykłady zastosowania

Jako, że platforma ServiceNow charakteryzuje się wysoką elastycznością, poniższa lista odzwierciedla tylko kilka powszechnych przykładów zastosowań:

Automatycznie przypisuj zadania, gdy pojawi się nowy incydent

Zespoły zarządzające usługami IT i korzystające z ServiceNow w celu automatyzowania zarządzania incydentami mogą utworzyć przepływ, który wyzwala zadanie w Asanie przeznaczone dla zespołów pracujących z klientami w momencie, gdy pojawia się incydent o danym poziomie ważności. Jeśli zespół IT zgłosi poważny problem z działaniem systemu w ServiceNow, automatycznie wyzwoli to utworzenie zadania w Asanie dla zespołu marketingowego, aby mógł on monitorować zadowolenie klientów i przygotować odpowiednią formę komunikacji.

Eskaluj zlecenia, które wymagają wykonania działań poza ServiceNow

Wewnętrzne zespoły serwisowe, które korzystają z ServiceNow do śledzenia i zarządzania zgłoszeniami często otrzymują zlecenia wymagające wykonywania działań poza ServiceNow, na przykład dotyczące sprzętu czy stanowiska pracy.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com