Asana dla Salesforce

Zespoły sprzedaży muszą współpracować z zespołami wdrożeniowymi (użytkownikami Asany) na wszystkich etapach cyklu sprzedaży. Dzięki integracji Asana dla Salesforce, możesz inicjować nowe etapy pracy dla współpracowników używających Asany i uzyskać wgląd w ich postępy.

Integracja Asana dla Salesforce wnosi wartość dodaną do organizacji poprzez umożliwienie zespołom sprzedaży wydajnej współpracy z innymi członkami zespołów międzyfunkcyjnych na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, dzięki czemu transakcje sprzedaży są zamykane szybciej. Automatyzuje również przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej, ograniczając ręczne czynności i zapewniając większą przejrzystość.

Integracja z Salesforce

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania Asany

Integracja Asana dla Salesforce jest dostępna dla klientów planów Business i Enterprise.

Wymagania Salesforce

Integracja Asana dla Salesforce jest zoptymalizowana pod kątem wersji Lightning, ale jest kompatybilna z Salesforce Classic. Należy pamiętać, że niektóre kroki konfiguracji mogą się różnić w przypadku wersji Classic i Lightning.

Obsługujemy edycje Enterprise i Unlimited.

Instalacja

instalacja

Aby zainstalować integrację Asana dla Salesforce, musisz być administratorem Salesforce. Musisz też posiadać konto w Asanie.

Możesz skontaktować się ze swoim administratorem w celu skonfigurowania integracji lub zapoznać się z tym dokumentem, aby uzyskać pełne instrukcje.  

Przykłady zastosowania

Umożliwienie zespołom sprzedaży współpracy z zespołami wsparcia

Integracja Asana dla Salesforce ułatwia zespołom sprzedaży współpracę z innymi członkami zespołu na wszystkich etapach cyklu sprzedaży:

  • Umożliwia zespołom sprzedaży przesyłanie wniosków do zespołów wsparcia sprzedaży (za pośrednictwem zadań w Asanie) bez konieczności wychodzenia z Salesforce.

przykład zastosowania 1

  • Zespoły sprzedaży mogą śledzić postępy w realizacji zadań w Asanie z poziomu Salesforce, mając jednocześnie odpowiedni kontekst (np. konkretna szansa sprzedaży w Salesforce).

przykład zastosowania 2

  • Możliwość zautomatyzowania wniosków w Asanie za pomocą zaawansowanego kreatora procesu i/lub przepływu Salesforce.

przykład zastosowania 3

Zautomatyzowane przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej

Integracja Asana dla Salesforce umożliwia również zautomatyzowanie i usprawnienie przekazywania informacji między zespołami sprzedaży i zespołami obsługi posprzedażowej po zamknięciu sprzedaży:

automatyzacja

  • Zautomatyzowane przekazywanie informacji między zespołem sprzedaży i obsługi posprzedażowej w celu ograniczenia ręcznych czynności i umożliwienia rozpoczęcie prac wdrożeniowych tuż po zamknięciu sprzedaży. Możesz użyć naszych standardowych reguł automatyzacji lub skorzystać z kreatora procesu i/lub przepływu Salesforce do utworzenia własnych, niestandardowych procesów przekazywania.
  • Zapewnienie zespołom sprzedaży wglądu w postępy wdrażania obsługi posprzedażowej w Salesforce.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com