Microsoft Teams i Asana

Integracja z Microsoft Teams jest dostępna dla wszystkich planów płatnych.

Przegląd

Używaj integracji Asany z Microsoft Teams, aby dodawać projekty z Asany do czatów grupowych i przekształcać konwersacje w wykonalne zadania – wszystko w jednym miejscu. Rozmawiaj z członkami zespołu na temat projektów, mając przy tym pełny wgląd w listę zadań, łącznie z osobami odpowiedzialnymi za zadania i datami wykonania, a także oznaczaj zadania jako wykonane po ich ukończeniu. Dzięki integracji Asany z Microsoft Teams możesz pozostać w kontakcie z zespołem i zachować dobrą organizację bez względu na to, gdzie pracujesz.

Teams to narzędzie do współpracy oparte na czacie, które umożliwia globalnym, zdalnym i międzyfunkcyjnym zespołom współpracę i udostępnianie informacji we wspólnej przestrzeni. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji, takich jak współpraca nad dokumentami, wysyłanie wiadomości do kanału, czat zespołowy czy zarządzanie zadaniami przy użyciu Asany. Integracja z Asaną pomaga zwiększyć koncentrację i wspiera ciągłość pracy w każdym miejscu i o każdej porze. Dzięki Asanie, każdy może z łatwością sprawdzić, kto, co i na kiedy musi wykonać.

Do Microsoft Teams został dodany bot Asany, który ułatwia korzystanie z funkcji Asany. Bot ten pomaga znaleźć i uzyskać więcej informacji o funkcjach Asany, których można używać w konwersacjach w aplikacji Teams. Ponadto umożliwia on użytkownikom tworzenie zadań oraz dodawanie wiadomości do istniejących zadań z poziomu aplikacji Teams.

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania po stronie Asany

Integracja z Microsoft Teams jest dostępna dla wszystkich planów płatnych.

Wymagania po stronie Microsoft Teams

Integracja Asana + Microsoft Teams jest dostępna dla wszystkich płatnych planów Microsoft Teams. Darmowa wersja Microsoft Teams nie obsługuje tej integracji.

Kroki instalacyjne

Połącz Asanę z Microsoft Teams, aby przypisywać zadania i zarządzać obowiązkami, aktywując integrację zarówno dla siebie, jak i dla swojego zespołu.

konfiguracja

Jak skonfigurować integrację Asana dla Microsoft Teams:

 • Przejdź do zakładki „Aplikacje” w MS Teams.
 • Odszukaj „Zarządzanie projektami Asana”.
 • Kliknij „Asana”.
 • Kliknij „Dodaj”, aby zainstalować aplikację.

dodaj

W okienku wyskakującym „Zarządzanie projektami Asana” kliknij Dodaj.

nie można dodać bota Asany do prywatnego czatu ani kanału w Microsoft Teams.

Zarządzanie aplikacją w organizacji:

zarządzaj aplikacjami

Aby zarządzać aplikacjami, przejdź do Centrum administracyjnego Microsoft Teams, a następnie wyszukaj Asanę, aby upewnić się, że jest ustawiona jako dozwolona. W razie potrzeby zaznacz opcję Zezwól.

dodaj Asanę do listy przypiętych aplikacji w Centrum administracyjnym Microsoft Teams, aby móc szybciej ją znaleźć i zmienić jej położenie na pasku nawigacyjnym.

Rozpoczęcie pracy

Po zainstalowaniu integracji uzyskasz dostęp do bota integracji na swoim czacie 1:1. Możesz także dodać bota do poszczególnych kanałów zespołowych.

Możesz zadawać mu pytania i używać go do śledzenia aktywności w projektach w Asanie.

wdrożenie

przy pierwszej interakcji z integracją, powita Cię czatbot, który wprowadzi Cię do integracji, pokaże przykłady zastosowania oraz linki do dodatkowych artykułów w Przewodniku.

Jak udostępniać linki

Udostępniając linki do zadań, projektów, portfolio, aktualizacji statusu i zespołów, użytkownicy mogą zawrzeć w nich podgląd pokazujący dodatkowe informacje.

udostępnij link

Aby udostępnić link:

 • Wklej link do Asany.
 • Zaczekaj, aż załaduje się podgląd.
 • Kliknij ikonę Rozwiń, aby wyświetlić dodatkowy kontekst.
 • Wyślij link do zespołu.

rozwiń

Następnie możesz wyświetlić całość, klikając Wyświetl w Asanie.

Po kliknięciu logo Asany w edytorze wiadomości możesz wyszukiwać zadania, projekty i portfolio.

znajdź zadanie

Aby wyszukać zadania, projekty lub portfolio:

 1. Kliknij logo Asany w edytorze wiadomości.
 2. Za pomocą tego menu, możesz wyszukać dowolne zadanie, projekt lub portfolio.

Jak utworzyć nowe zadanie

utwórz nowe zadanie

Aby utworzyć zadanie:

 1. Kliknij przycisk + w oknie edytora wiadomości Asany.
 2. Wybierz opcję Utwórz nowe zadanie.
 3. Wypełnij pola w okienku, które się pojawi.
 4. Kliknij Utwórz zadanie.

utwórz zadanie 2

możesz tworzyć nowe zadania w Asanie z dowolnego miejsca w aplikacji Teams. Możesz użyć polecenia Utwórz zadanie podczas rozmowy z botem Asany bądź odpowiedniej opcji w edytorze lub w dowolnej wiadomości w ramach konwersacji. Możesz przypisać je współpracownikowi, ustawić termin wykonania, a także dodać je do projektu w Asanie.

Jak dodać wiadomość do zadania

Dodawanie wiadomości 1

Aby dodać wiadomość do zadania:

 • Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Więcej akcji, a następnie Dodaj wiadomość do zadania.
 • W okienku, które się pojawi, możesz wyszukać i wybrać istniejące zadanie w Asanie, do którego chcesz dodać wiadomość.

Dodawanie wiadomości

Następnie możesz dodać tę wiadomość do zadania jako komentarz.

Jak wyświetlić projekt z Asany w Microsoft Teams

Aby wyświetlić widok projektu w Microsoft Teams i tym samym wyświetlić swój projekt, edytować istniejące zadania lub dodać nowe i korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez Asanę, zalecamy korzystanie z opcji zakładki Witryna.

możesz dodać tę zakładkę do zespołów i wydarzeń.

Dostęp do widoku projektu

Wybierz projekt, który chcesz wyświetlić.

konfiguracja

Jak uzyskać dostęp do widoku projektu:

 • Przejdź do zespołu lub wydarzenia, do którego chcesz dodać widok projektu, i kliknij przycisk + u góry.
 • Wyszukaj i wybierz opcję Witryna.

dodaj

W wyskakującym okienku:

 • Dodaj zakładkę Witryna, aby uzyskać dostęp do funkcji i włączyć widok projektu.

link do adresu URL

Aby wyświetlić projekt:

 • Wklej adres URL lub nazwę projektu, który chcesz dodać do Asany i kliknij „Zapisz”.
 • Po załadowaniu rozwinie się i wyświetli cały projekt w Asanie wewnątrz Teams.

rozwiń

Teraz możesz wyświetlić cały projekt z Asany.

Jak otrzymywać powiadomienia osobiste

powiadomienia

Aby otrzymywać powiadomienia osobiste:

 1. Na pasku bocznym przejdź do czatu i kliknij czatbot Asany.
 2. Napisz „link project” („połącz projekt”).
 3. Kliknij przycisk Link project (Połącz projekt).

powiadomienia

Bot Asany poprosi Cię o wybór projektu, z którym chcesz się połączyć. Wybierz My Tasks (Moje zadania) i kliknij Link (Połącz), aby rozpocząć otrzymywanie powiadomień osobistych.

Otrzymasz powiadomienia, gdy:

 • Ktoś przypisze Ci zadanie lub anuluje przypisanie zadania do Ciebie

W przypadku zadań przypisanych do Ciebie otrzymasz powiadomienie, gdy:

 • Zadanie zostanie ukończone
 • Zmieni się data wykonania zadania
 • Wszystkie zależności zostaną ukończone
 • Zależność nie zostanie ukończona
 • Zmieni się termin wykonania zależności
 • Zostaniesz dodany jako obserwujący
 • Ktoś doda komentarz w zadaniu, które obserwujesz

Ustawianie powiadomień

Przejdź do dowolnego kanału zespołowego lub czatu 1:1.

powiadomienia

Aby uzyskać dostęp do powiadomień:

 1. W menu „+” wybierz opcję Połącz projekt.
 2. Wybierz projekt odnośnie którego chcesz otrzymywać powiadomienia.

wybierz

Konfigurowanie ustawień powiadomień dla Microsoft Teams

powiadomienia w MT

W edytorze wiadomości Asany:

 1. Z okna dialogowego Asany, otwórz menu „+” i przejdź do ustawień powiadomień.
 2. Wybierz, które powiadomienia chcesz otrzymywać.

wybierz powiadomienia

Będziesz otrzymywać powiadomienia o każdej nowej aktywności w wybranym projekcie.

Powiadomienia niestandardowe

Możesz utworzyć niestandardowe powiadomienia przy użyciu funkcji „Reguły” w Asanie. Użytkownicy mogą automatycznie wysyłać niestandardową wiadomość do kanału za każdym razem, gdy zadanie zostanie zaktualizowane lub przeniesione. Przeczytaj nasz przewodnik poświęcony „Regułom”, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

powiadomienie niestandardowe

Z okienka Dodaj regułę:

 • Możesz wysłać wiadomość niestandardową z aktualizacjami dotyczącymi zadania do kanału w Microsoft Teams.

Bot Asany

Bot Asany dla Microsoft Teams nawiązuje interakcję z aplikacją, aby zadawać pytania i zbierać informacje. Bot udziela odpowiedzi na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Dostępnych jest wiele poleceń, których można użyć w aplikacji, aby zaoszczędzić czas, a interakcje przebiegają bardzo płynnie.

Interakcje z botem:

interakcje z botem

czatbot Asany oferuje możliwość wyboru obszaru roboczego lub przełączenia się na inny za pomocą polecenia change workspace (zmień obszar roboczy).

Spotkania w Microsoft Teams

Integracja Asany z Microsoft Teams działa również w przypadku spotkań w aplikacji Teams.

Dzięki temu użytkownicy mogą przekształcać nieustrukturyzowane konwersacje w łatwe do śledzenia zadania w Asanie, ograniczając tym samym konieczność przełączania się pomiędzy narzędziami.

Dodanie integracji z Asaną do spotkania w aplikacji Teams umożliwia:

 • Szybkie tworzenie zadań bez wychodzenia z okna spotkania
 • Wyświetlenie podsumowania zadań utworzonych podczas spotkania

Konfiguracja

Organizator spotkania musi dodać zespół lub wydarzenie do integracji przed rozpoczęciem spotkania.

Funkcja ta jest obsługiwana, gdy spotkanie jest organizowane w aplikacji komputerowej Microsoft Teams – nie jest dostępna w wersji przeglądarkowej.

Przejdź do wydarzenia zespołowego, do którego chcesz dodać integrację, a następnie kliknij przycisk + u góry ekranu.

przejdź do wydarzenia zespołu

pierwszy krok wymaga od wyznaczonego organizatora spotkania dodania zespołu lub wydarzenia do integracji. Obecnie nie można dodać tej funkcji z poziomu spotkania – należy ją dodać w oknie edycji/ustawieniach spotkania.

Połącz swoją pracę

dodaj zakładkę

Aby dodać zakładkę Asany:

 • Wyszukaj „Asana” i wybierz ją, aby dodać zakładkę Asany.
 • Kliknij Dodaj, aby potwierdzić.

dodaj asanę

Dołączanie do spotkania

połącz z asaną

Połącz się z Asaną:

 • Kliknij przycisk Połącz z Asaną, który pojawi się na ekranie.
 • Po uwierzytelnieniu Asany, wybierz obszar roboczy, aby przygotować się do spotkania.
 • Dołącz do spotkania.

dodaj asanę

Twórz zadania i przeglądaj wszystkie zadania utworzone w ramach wydarzenia lub zespołu. Zadania utworzone w aplikacji Teams są w niej domyślnie widoczne w tylko dla użytkownika, który je utworzył. Zadania zawsze pozostaną widoczne w Asanie.

widok ten jest dostępny tylko dla organizatorów spotkań i jest dobrym miejscem do przydzielania zadań przygotowawczych czy sporządzania notatek ze spotkania, a także do przeglądania utworzonych zadań po zakończeniu spotkania.

Jak tworzyć zadania:

Po dołączeniu do wydarzenia, zobaczysz również logo Asany w menu spotkania. Kliknięcie go otworzy panel boczny, w którym możesz tworzyć zadania w trakcie spotkania, a także przeglądać zadania utworzone podczas spotkania.

tworzenie zadań w ms

Inni uczestnicy również zobaczą je w swoim menu, a także będą mogli dokonać uwierzytelnienia i tworzyć zadania.

wszystkie utworzone tutaj zadania będą również widoczne w zakładce do przeglądania zadań po spotkaniu.

Dlaczego warto używać Teams?

Po załadowaniu „aplikacji” Asany wewnątrz rozmowy wideo w Teams użytkownicy mogą:

 • Tworzyć zadania bez wychodzenia z okna rozmowy wideo
 • Prowadzić rejestr utworzonych zadań
 • Zapisywać pomysły, które pojawiają się spontanicznie podczas spotkań, bez konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami
 • Prowadzić produktywne spotkania
 • Przekształcać pomysły w działania

Główne przykłady zastosowania

Dzięki tej integracji Twój zespół może skupić się na swoich celach, projektach i zadaniach bez względu na to, skąd pracuje. Korzystając z niej, każdy może być ze wszystkim na bieżąco.

 • Definiowanie kluczowych informacji – integracja umożliwia użytkownikom tworzenie zadań w Asanie z poziomu aplikacji Teams i dodawanie informacji kontekstowych (np. wiadomości). Użytkownicy mogą definiować kluczowe informacje, takie jak nazwa zadania, opis, data wykonania, osoba odpowiedzialna i/lub pola niestandardowe.

 • Bycie na bieżąco – współpracownicy korzystający z Teams mogą być na bieżąco informowani o ważnych informacjach kontekstowych i postępach w Asanie.

 • Odwoływanie się do informacji w Asanie – możesz łatwo odwoływać się do powiązanych projektów, zadań i innych informacji w Asanie podczas dyskusji w Teams, aby zapewnić członkom zespołu i dyskusji dodatkowy kontekst, większą przejrzystość i poczucie, że są o wszystkim poinformowani.

 • Zarządzanie obowiązkami – dyskutuj z członkami zespołu na temat projektów, przeglądając jednocześnie pełną listę zadań, łącznie z osobami odpowiedzialnymi za zadania, datami wykonania i ukończonymi zadaniami. Dzięki temu zespoły będą mogły działać szybciej i osiągać więcej.

 • Płynność – nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy narzędziami. Dzięki Teams użytkownicy mogą szybko przekształcać nieustrukturyzowane konwersacje w łatwe do śledzenia zadania w Asanie.

Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę pomocy technicznej firmy Microsoft klikając tutaj.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com