Jira Server – często zadawane pytania

Jak działa model uwierzytelniania?

 • Standardowo integracja korzysta z uwierzytelniania OAuth. Użytkownicy pozostaną uwierzytelnieni do czasu, gdy token OAuth utraci ważność lub zostanie wycofany.

 • Aby połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniem w Asanie lub utworzyć nowe zgłoszenie z poziomu Asany, wymagane jest uwierzytelnienie konta Jira.

Jak sprawdzić, czy korzystasz z Jira Server

 • Przejdź do adresu URL, którego używasz do logowania się na swoje konto Jira.

 • Jeśli Twój URL wygląda następująco: „.atlassian.net”, oznacza to, że korzystasz z Jira Cloud i nie możesz używać integracji z Jira Server. Zamiast tego, skorzystaj z integracji z Jira Cloud.

 • Jeśli Twój URL nie wygląda następująco: „.atlassian.net”, oznacza to, że korzystasz z Jira Server i możesz użyć tej integracji.

Kto musi zainicjować początkową konfigurację integracji z Jira?

Aby możliwe było połączenie się z Asaną, administrator Jira musi utworzyć link do aplikacji dla Twojej instancji Jira Server. Działanie to należy wykonać tylko raz, a później użytkownicy Asany będą mogli samodzielnie dokonać uwierzytelnienia integracji, aby dodać ją do swoich projektów.

Czy jest to integracja jedno- czy dwukierunkowa?

 • Gdy użytkownik tworzy nowe zgłoszenie w Jira lub łączy je z istniejącym zgłoszeniem w Jira z Asany, przekazujemy z Asany do Jira następujące elementy:
 1. Nazwę zadania
 2. Opis
 3. Załączniki
 • Dane te stają się częścią nowego zgłoszenia w Jira. Ten transfer danych z Asany do Jira jest jednorazowy i ma miejsce wyłącznie podczas tworzenia nowego zgłoszenia w Jira. Jest to również jedyny moment, w którym przesyłamy dane z Asany do Jira.

 • Po utworzeniu zgłoszenia, widżet Jira pokazuje dane tylko do odczytu z połączonego zgłoszenia w Jira. Widżet synchronizuje więc dane bezpośrednio z Jira do Asany. Widżet działa w ten sam sposób podczas łączenia istniejącego zgłoszenia w Jira z zadaniem w Asanie.

Jak działają uprawnienia?

 • Podczas tworzenia nowego zgłoszenia Jira z Asany, integracja korzysta z modelu uprawnień Jira. Użytkownik może zatem utworzyć zgłoszenie Jira tylko w przypadku, gdy posiada uprawnienia do wykonania tej akcji w Jira. Jest to jedyna sytuacja, w której użytkownik może zapisać dane w Jira (aby utworzyć nowe zgłoszenie). To również jedyna sytuacja, w której integracja może odczytać dane z Asany.
 1. Integracja odczytuje dane z Asany i tworzy nowe zgłoszenie Jira zapisując (opcjonalnie) niektóre dane z zadania w Asanie (nazwę zadania, opis i załączniki) w polach nowego zgłoszenia Jira (nazwa zgłoszenia itp.).
 • Użytkownicy mogą zatem połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniami w Asanie tylko, jeśli:
 1. Uwierzytelnili dostęp do swojego konta Jira

 2. Posiadają dostęp do tych konkretnych zgłoszeń w Jira

 • Po połączeniu zgłoszenia z zadaniem w Asanie, uprawnienia do odczytu są kontrolowane przez model uprawnień Asany. Na przykład, jeśli użytkownik połączy zgłoszenie Jira z zadaniem XYX, użytkownicy Asany z dostępem do tego zadania mogą wyświetlić jedynie dane z połączonego zgłoszenia Jira (tylko do odczytu). Jeśli chcesz, aby dane Jira pozostały prywatne w Asanie, możesz ustawić projekty lub zadania jako prywatne.

Nie.

Ta integracja wymaga utworzenia zadania w Asanie i połączenia go z istniejącym zgłoszeniem w Jira.

Jak wycofać autoryzację integracji lub przełączyć konto w Jira

Użytkownicy mogą wycofać autoryzację, odbierając Asanie dostęp do integracji z Jira Server z poziomu Jira.

 1. Przejdź do Ustawienia konta -> Połączone aplikacje i kliknij Odwołaj dostęp

Podczas kolejnej próby załączenia lub utworzenia nowego zgłoszenia w Jira, użytkownik otrzyma monit o ponowne uwierzytelnienie.

Jeśli chcesz połączyć inną instancję Jira Server ze swoim obszarem roboczym w Asanie, skontaktuj się z obsługą klienta Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com