Jira Server

Przegląd

Integracja Asana dla Jira Server umożliwia płynną współpracę i zwiększa widoczność pomiędzy zespołami korzystającymi z Jira i Asany.

Ta integracja przynosi użytkownikom Jira Server korzyści porównywalne z tymi płynącymi z integracji z Jira Cloud.

Umożliwia ona zespołom biznesowym i produktowym (spędzającym większość czasu na planowaniu i wykonywaniu swojej pracy w Asanie) płynną współpracę z zespołami inżynieryjnymi i technicznymi (używającymi Jira). Celem tej integracji jest optymizacja planowania poprzez monitorowanie sprintów i zapewnianie użytkownikom Asany bieżących informacji na temat prac deweloperskich w Jira.

Integracja Asana dla Jira Server wypełnia lukę pomiędzy etapem planowania w Asanie i fazami tworzenia oprogramowania w Jira, od realizacji, aż po dostarczenie finalnej wersji.

Integracja ta tworzy i monitoruje status zgłoszeń Jira wewnątrz zadań w Asanie.

Wymagania dotyczące instalacji

Wymagania Asany:

Integracja Asana dla Jira Server jest dostępna dla klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Wymagania, jakie musi spełnić administrator Jira:

 • Konto w Asanie
 • Korzystanie z planu płatnego
 • Dostępność podczas pierwszych kroków instalacji

Wymagania Jira:

Instancje Jira Software Server lub Data Center są obsługiwane i konfigurowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w poniższym linku. Odwiedź Jira Marketplace, aby uzyskać informacje o wsparciu dla określonej wersji.

jeśli używasz Jira Cloud, skorzystaj z integracji Asana dla Jira Cloud.

Jak zainstalować

Administrator Jira musi utworzyć link do aplikacji, instalując rozszerzenie pobrane z Jira Server Marketplace. Administrator Jira musi wykonać pierwsze kroki, a użytkownicy Asany będą mogli dodać integrację do każdego projektu, do którego mają dostęp.

Kroki instalacyjne dla administratorów Jira:

Następnie, administrator w Jira musi dokonać uwierzytelnienia aplikacji, klikając Połącz z Asaną

 • Zostanie wyświetlony monit o uwierzytelnienie za pomocą Asany
 • Po przyznaniu uprawnień, wybierz odpowiednią domenę w Asanie, aby połączyć z nią nową integrację
 • Kiedy w Jira wyświetli się potwierdzenie, oznacza to, że kroki, które należy wykonać w serwerze są ukończone, a dalszą konfigurację mogą samodzielnie przeprowadzić użytkownicy Asany

Kroki dla użytkowników Asany:

 1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację
 2. Kliknij opcję Dostosuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie przewiń menu w dół i wybierz Dodaj aplikację

dodawanie aplikacji

jeśli podczas uwierzytelniania wyświetli się wiadomość „Asana nie została dodana do Jira Server” wróć do kroku „Kroki instalacyjne dla administratorów Jira” i upewnij się, że organizacja Asany jest uwierzytelniona, wybrano odpowiedni obszar roboczy oraz że jest on widoczny w sekcji administratora Jira Server.

Jira server

Po zakończeniu konfiguracji, aplikacja zostanie dodana do projektu, a użytkownicy powinni zobaczyć w zadaniach pole Jira Server, do którego mogą dodać istniejące zgłoszenia w Jira lub utworzyć nowe bezpośrednio z Asany.

pole Jira Server

jeśli próbujesz dodać aplikację do projektu po raz pierwszy, konieczne będzie przejście przez cykl uwierzytelniania Jira i Asany. Po jego zakończeniu możliwe będzie połączenie zgłoszeń z zadaniami w danym projekcie.

Funkcje

Z tej integracji można teraz korzystać, aby połączyć istniejące zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira lub utworzyć nowe zgłoszenie.

Połącz zadanie w Asanie z istniejącym zgłoszeniem w Jira

Istniejące zgłoszenie można dodać z poziomu menu rozwijanego w polu Jira Server.

dodawanie pola

Następnie wprowadź adres URL zgłoszenia w Jira lub po prostu wpisz nazwę zgłoszenia w polu tekstowym.

url

Tutaj możesz utworzyć zgłoszenie w Jira, udostępnić informacje zwrotne lub usunąć zgłoszenie z zadania.

Tworzenie zgłoszenia Jira z zadania w Asanie

Wybierz Utwórz nowe zgłoszenie z pola Jira Server danego zadania w Asanie.

tworzenie zgłoszenia

Pojawi się nowe wyskakujące okno dialogowe, które należy wypełnić. Jeśli to możliwe, wypełnij wszystkie pola, zwłaszcza projekt i rodzaj zgłoszenia. Możesz również załączyć pliki z zadania w Asanie.

tworzenie zgłoszenia

Kliknij Utwórz zgłoszenie.

Asana załaduje odpowiednie informacje z wypełnionych przez Ciebie pól, aby utworzyć zgłoszenie.

po utworzeniu lub połączeniu zgłoszenia, zaktualizowane informacje na jego temat pojawią się w zadaniu w Asanie. Do jednego zadania w Asanie można dodać tylko jedno zgłoszenie z Jira.

Po utworzeniu zgłoszenia w Jira, widżet Jira będzie na bieżąco informować Cię o statusie, priorytecie i osobie przypisanej do zgłoszenia w Jira. Kliknij w niego, aby wyświetlić więcej informacji.

zmiany w asanie

Zmiany wprowadzone w zgłoszeniu w Jira pojawią się również w Asanie po odświeżeniu strony.

Kluczowe funkcje

 • Wypełnienie luki pomiędzy etapem planowania i przekazywanie pracy: menedżerowie projektów mogą łatwo utworzyć zgłoszenie w Jira z poziomu Asany, kiedy zadania są gotowe do przekazania zespołom inżynieryjnym. Etap planowania w Asanie został zakończony i menedżer produktu jest gotowy, aby przekazać prace do działu inżynieryjnego, który z kolei może zaplanować swój sprint w Jira. Ta integracja pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójność danych.

 • Aby zaoszczędzić kroki i zoptymalizować swój przepływ pracy, możesz zautomatyzować tworzenie zgłoszeń w Jira za pomocą reguł. Dowiedz się, jak to zrobić.

Dodawanie reguł w Jira

W wyskakującym okienku Dodaj regułę:

 1. Pod Jira Server, kliknij Utwórz nowe zgłoszenie.
 2. Wypełnij wszystkie pola w oknie Utwórz nowe zgłoszenie.
 3. Kliknij Utwórz regułę, aby zautomatyzować zgłoszenia w Jira Server.
 • Przejrzystość podczas prac deweloperskich w Jira: użytkownicy Asany mogą na bieżąco monitorować status prac, które odbywają się w Jira, aby móc informować interesariuszy i ważnych klientów o kluczowych datach wydania, naprawy błędów itp. Menedżer produktu ma z kolei możliwość monitorowania, planowania i wykonywania prac z Jira wewnątrz Asany.

Sprawdź nasz przewodnik, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące integracji z Jira Server.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com