Asana dla Jira – często zadawane pytania

Jak działa model uwierzytelniania?

  • Standardowo integracja korzysta z uwierzytelniania OAuth. Użytkownicy pozostaną uwierzytelnieni do czasu, gdy token OAuth utraci ważność lub zostanie wycofany.
  • Aby połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniem w Asanie lub utworzyć nowe zgłoszenie z poziomu Asany, wymagane jest uwierzytelnienie dostępu do konta Jira.

Jak działają uprawnienia?

  • Podczas tworzenia nowego zgłoszenia Jira z Asany, integracja korzysta z modelu uprawnień Jira, więc użytkownik może utworzyć zgłoszenie Jira tylko w przypadku, gdy posiada uprawnienia do wykonania tej akcji w Jira. Jest to jedyna sytuacja, w której użytkownik może zapisać dane w Jira (aby utworzyć nowe zgłoszenie). To również jedyna sytuacja, w której integracja może odczytać dane z Asany.

Jak integracja współdziała z Asaną?

  • Integracja odczytuje dane Asany i tworzy nowe zgłoszenie Jira zapisując (opcjonalnie) niektóre dane zadań Asany (nazwę zadania, opis i załączniki) w polach nowego zgłoszenia Jira (nazwa zgłoszenia itp.).

  • Użytkownicy mogą zatem połączyć istniejące zgłoszenia Jira z zadaniami w Asanie wyłącznie w przypadku, gdy uwierzytelnili dostęp do swojego konta Jira i posiadają dostęp do tych konkretnych zgłoszeń w Jira.

  • Po połączeniu zgłoszenia z zadaniem w Asanie, uprawnienia do odczytu są kontrolowane przez model uprawnień Asany. Na przykład, jeśli użytkownik połączy zgłoszenie Jira z zadaniem „XYZ”, użytkownicy Asany z dostępem do tego zadania mogą jedynie wyświetlić dane z połączonego zgłoszenia w Jira (tylko do odczytu). Jeśli chcesz, aby dane Jira pozostały prywatne w Asanie, możesz ustawić projekty lub zadania jako prywatne.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com