Instagantt i Asana

Instagantt to aplikacja sieci Web, dzięki której stworzysz wykres Gantta, aby rozplanować projekty w formie wizualnej i zaplanować zadania dla całego zespołu. Możesz również ustawić daty rozpoczęcia, procentowy wskaźnik postępu i linki do zadań.

Konfiguracja

 • Utwórz konto Instagantt  
 • Zarejestruj się za pomocą swojego adresu e-mail lub przez Asanę, korzystając z Asana Connect
 • Wybierz, które projekty ze swoich obszarów roboczych lub organizacji oraz listy „Moje zadania” chcesz zsynchronizować z Instagantt

Możesz utworzyć grupę obejmującą maksymalnie 10 projektów z różnych obszarów roboczych i organizacji. W ramach jednej grupy zadania można uporządkować według projektu i sekcji.

Usuń projekty z Instagantt

Możesz usunąć dowolny, zsynchronizowany projekt z Asany, jeśli nie chcesz już wyświetlać go w Instagantt.

Aby przerwać synchronizację projektu lub listy „Moje zadania”:

 • Kliknij symbol plusa, znajdujący się u góry paska bocznego, aby wyświetlić okno umożliwiające połączenie projektów
 • Odszukaj projekt, którego nie chcesz już synchronizować i kliknij czerwony przycisk Rozłącz

Rozpoczęcie pracy

Zsynchronizowane projekty zostaną uporządkowane według obszaru roboczego i organizacji na pasku bocznym Instagantt. Będą one wyświetlane w tej samej kolejności, co w Asanie. Możliwe jest zmiana kolejności wyświetlania w Instagantt, ale działanie to nie zmieni ich porządku w Asanie.

Wyświetl projekty

Aby wyświetlić projekt w Instagantt, rozpocznij od wybrania jednego z projektów, znajdujących się na pasku bocznym w Instagantt. Następnie projekt ten pojawi się w okienku głównym Instagantt.

kolory projektu ustawione w Asanie zostaną również odzwierciedlone w Instagantt.

Daty wykonania i kolory

Zadania będą wyświetlane w Instagantt w 3 kolorach:

 • Zielonym – zadania, które zostały ukończone na czas
 • Niebieskim – zadania o statusie „na czas”
 • Czerwonym – zaległe zadania, które nie zostały jeszcze ukończone

Jeśli zadania nie mają daty wykonania, nie zostaną one wyświetlone na wykresie, ale można łatwo je do niego dodać, klikając miejsce, w którym ma rozpoczynać się pasek danego zadania.

Oznaczanie zadań jako ukończone z poziomu Instagantt

Oznaczenie zadania jako ukończonego w Instagantt zmieni również jego status w Asanie.

Aby oznaczyć zadanie jako ukończone:

 • Oznacz zadania jako ukończone w Instagantt
 • Kliknij ikonę pola wyboru znajdującą się u góry
 • Wybierz Oznacz jako ukończone

Zaznaczone zadania zostaną oznaczone jako ukończone w Twoim projekcie w Asanie.

Tworzenie zadań przez Instagantt

Możesz tworzyć zadania bezpośrednio z Instagantt, a pojawią się one w Twoim projekcie w Asanie.

Aby utworzyć zadanie w Instagantt, kliknij symbol + znajdujący się u góry ekranu. Aplikacja Instagantt umożliwi Ci ustawienie nazwy zadania i przypisanie do niego osoby odpowiedzialnej.

Po kliknięciu Zapisz, zadanie pojawi się w Instagantt oraz projekcie w Asanie.

Szczegóły zadania w Instagantt

Możesz wyświetlać i edytować szczegóły zadania bezpośrednio z Instagantt.

Aby wyświetlić lub edytować szczegóły zadania, po prostu je kliknij. Dane zmienione w Instagantt zostaną również odzwierciedlone w Asanie.

Instagantt umożliwia:

 • Otwarcie zadania w Asanie  
 • Zmianę lub wyświetlenie osoby odpowiedzialnej  
 • Zmianę lub wyświetlenie daty wykonania  
 • Dodanie tagów do zadania lub ich usunięcie  
 • Zmianę procentowej wartości postępu zadania
 • Dodanie lub utworzenie podzadań  
 • Edytowanie opisu zadania  

Opcje zaawansowane

Twórz zależności

Możesz połączyć ze sobą zadania, aby pokazać, w jaki sposób są one od siebie zależne

Aby utworzyć zależność:

 • Najedź kursorem na zadanie
 • Kliknij i przytrzymaj kropkę, która się pojawi
 • Przeciągnij myszkę do końca zadania, od którego zależne jest to zadanie

Aby usunąć zależność:

 • Kliknij zadanie
 • Wybierz Rozłącz od...

jeśli zadanie ma wiele zależności, możesz rozłączyć jedną lub wszystkie zależności.

Daty rozpoczęcia i wykonania zadań

Aby zmienić datę rozpoczęcia i wykonania dowolnego zadania w Instagantt, wystarczy kliknąć i przeciągnąć je w Instagantt. Dowiedz się więcej na temat dat rozpoczęcia w Asanie tutaj.

Przeciągnij zadanie w lewo, aby zmienić datę rozpoczęcia lub przeciągnij zadanie w prawo, aby zmienić datę wykonania.

Filtrowanie zadań

Możesz filtrować zadania w Instagantt według sekcji, tagów lub osoby odpowiedzialnej.

Opcje filtrowania dostępne są z poziomu paska bocznego, pod nazwą projektu.

Pokaż lub ukryj ukończone zadania

W Instagantt możesz skorzystać z opcji „Pokaż wszystkie zadania” lub „Ukryj ukończone zadania”.

Aby zmienić, które zadania są wyświetlane w Twoim projekcie w Instagantt:

 • Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego u góry listy projektu
 • Wybierz Pokaż zadania ukończone od...*
 • Wybierz, które zadania chcesz wyświetlać

Eksportuj wykresy Instagantt

Jeśli chcesz wydrukować lub dołączyć wykres Instagantt w prezentacji, możesz wyeksportować go jako obraz.

Eksportowanie:

 • Kliknij ikonę fotografii u góry strony
 • Wybierz Eksportuj jako obraz
 • W następnym oknie wybierz Wygeneruj nowy obraz

Ponownie zsynchronizuj z Asaną

Jeśli zmiany wprowadzone zostały w Asanie i chcesz, aby były one odzwierciedlane w Instagantt, kliknij nazwę projektu na pasku bocznym, aby ponownie zsynchronizować.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Instagantt klikając Feedback and Support (Opinie zwrotne i pomoc), znajdujące się w prawym górnym rogu Instagantt.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com