Importowanie danych z innych narzędzi do projektów w Asanie

importuj w kilku kliknięciach do Asany dane arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi do zarządzania pracą. Rozpocznij

Przenieś swój przepływ pracy do Asany wykorzystując dane z projektów, znajdujących się w innych narzędziach do zarządzania pracą.

Importer CSV umożliwia tworzenie i aktualizowanie projektów w Asanie w oparciu o dane wyeksportowane z innych narzędzi w formie pliku CSV. Po prostu pobierz plik CSV, zawierający dane Twojego projektu, a następnie przekaż go do Asany.

po pobraniu swoich danych w formie pliku CSV możesz nazwać kolumny w arkuszu kalkulacyjnym tak, jak pola w Asanie

Importowanie danych z monday.com do projektu w Asanie

ekran przedstawiający tabelę z monday

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektu w Asanie, eksportując plik CSV z monday.com:

 1. Kliknij ikonę menu z poziomu tablicy.
 2. Wybierz opcję Export to Excel (Eksportuj do Excela)
 3. Otwórz pobrany plik i zapisz oryginalny arkusz jako plik CSV.
 4. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych z Trello do projektu w Asanie

ekran przedstawiający eksport tabeli z Trello

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektu w Asanie, eksportując plik CSV z Trello jeśli jesteś użytkownikiem planu Trello Business Class:

 1. Kliknij menu tablicy.
 2. W sekcji Więcej wybierz opcję Drukuj i eksportuj.
 3. Wybierz Eksportuj do pliku CSV.
 4. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Jeśli nie posiadasz planu Trello Business Class możesz skorzystać z narzędzi, takich jak rozszerzenie do przeglądarki Chrome – Eksport for Trello – aby wygenerować plik CSV. Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych z Airtable do projektu w Asanie

ekran przedstawiający eksport tabeli z Airtable

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z Airtable:

 1. W widoku siatki wybierz opcję „Wyświetl menu”.
 2. Kliknij Pobierz plik CSV.
 3. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych ze Smartsheet do projektu w Asanie

ekran przedstawiający eksport tabeli z smartsheet

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektu w Asanie, eksportując plik CSV ze Smartsheet:

 1. Kliknij Plik, a następnie wybierz Eksport > Eksportuj do Microsoft Excel lub Arkuszy Google.
 2. Otwórz pobrany plik i zapisz oryginalny arkusz jako plik CSV.
 3. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Przed wyeksportowaniem pliku upewnij się, że arkusz zawiera nagłówki i wiersze zadań.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych z Wrike do projektu w Asanie

ekran przedstawiający eksport tabeli z Wrike

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektu w Asanie, eksportując plik CSV z Wrike:

 1. Z menu projektu wybierz Eksportuj > Excel.
 2. Otwórz pobrany plik i zapisz oryginalny arkusz jako plik CSV.
 3. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych z Arkuszy Google do projektu w Asanie

ekran przedstawiający eksport tabeli z Arkuszy Google

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektu w Asanie, eksportując plik CSV z Arkuszy Google:

 1. Kliknij Plik, aby wybrać Pobierz > Wartości rozdzielane przecinkami (.csv, arkusz bieżący).
 2. Użyj [importera plików CSV].(https://asana.com/guide/help/api/csv-importer), aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

Importowanie danych z ClickUp do projektu w Asanie

clickup

Skorzystaj z importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z ClickUp:

 1. Kliknij ikonę menu.
 2. Kliknij Eksportuj widok.
 3. Wybierz CSV jako format pliku i kliknij Pobierz.
 4. Użyj importera plików CSV, aby przekazać utworzony plik CSV do Asany.

Dane zostaną zmapowane do Asany na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Jeśli jesteś klientem planu Premium, Business lub Enterprise w Asanie, możesz zmapować szczegółowe dane, korzystając z pól niestandardowych.

importuj w kilku kliknięciach do Asany dane arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi do zarządzania pracą. Rozpocznij

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.