Formularze internetowe i Asana

Używając integracji z Formularzami Google możesz przesyłać informacje z formularzy internetowych do swoich projektów w Asanie.

Przykłady zastosowania

Zbieranie informacji od osób spoza firmy:

 • Pozyskuj leady sprzedażowe w swojej witrynie i zarządzaj nimi w Asanie
 • Zbieraj zgłoszenia do działu wsparcia od użytkowników
 • Zbieraj zamówienia lub wnioski
 • Zarządzaj i kategoryzuj listę uczestników wydarzenia
 • Korzystaj z formularzy na swojej stronie z ofertami pracy i zarządzaj kandydatami w Asanie
 • Zbieraj dane osób zainteresowanych badaniem użytkowników lub testowaniem wersji beta

Zbieranie informacji od zespołu lub firmy:

 • Wprowadzaj usystematyzowane dane dotyczące błędów do śledzenia błędów/problemów
 • Zbieraj ustrukturyzowane informacje od pracowników, takie jak ich dane kontaktowe
 • Stwórz system do gromadzenia rekomendacji pracowników
 • Zbieraj wyniki ankiet widocznych dla wszystkich członków zespołu
 • Stwórz „skrzynkę na propozycje” dla swojego zespołu

Formularze Google

Użyj integracji z pocztą e-mail Asany, aby wysyłać odpowiedzi z Formularzy Google do swoich projektów w Asanie.

Konfiguracja

Zainstaluj dodatek Powiadomienia e-mail dla formularzy dla Formularzy Google.

konfiguracja formularzy

Utwórz nową regułę w Formularzach Google:

 1. Kliknij ikonę puzzla i wybierz Powiadomienia e-mail dla formularzy.
 2. W wyskakującym okienku wybierz opcję Utwórz powiadomienie e-mail.
 3. Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail nadawcy.
 4. Wpisz adres e-mail projektu w Asanie.
 5. Kliknij Dalej.

adres e-mail nadawcy musi być powiązany z kontem w Asanie, które ma dostęp do projektu.

Przesyłanie formularzy do projektu w Asanie:

 1. Wprowadź temat wiadomości e-mail. Stanie się on tytułem zadania.
 2. Wprowadź treść wiadomości. Wprowadź Wszystkie odpowiedzi w podwójnych nawiasach klamrowych, aby automatycznie dodać każdą odpowiedź w treści wiadomości.
 3. Kliknij Utwórz regułę.

użyj list rozwijanych + Dodaj, aby wprowadzić dane modułowe z odpowiedzi w temacie lub treści powiadomienia e-mail.

Po utworzeniu tej reguły, dla każdego przesłanego formularza zostanie dodane zadanie do Twojego projektu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com