API dziennika audytu

Przegląd

API dziennika audytu Asany umożliwia administratorom organizacji korzystających z planu Enterprise dostęp do dziennika kluczowych wydarzeń danej organizacji. Superadministratorzy natomiast mogą wykryć ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa i zgodności oraz odpowiednio na nie zareagować.

Jak używać API dziennika audytu

Superadministratorzy organizacji korzystających z planu Enterprise mogą używać API dziennika audytu, aby:

  1. Ustawić proaktywne alarmy dzięki narzędziu SIEM (Security Information and Event Management), na przykład Splunk.
  2. Badać incydenty związane z bezpieczeństwem.
  3. Przedstawić kluczowe dane domeny w formie wizualnej, aby wykryć trendy związane z bezpieczeństwem.

Kategorie wydarzeń

API dziennika audytu Asany obejmuje wiele wydarzeń, w tym:

  1. Kluczowe zmiany wprowadzone przez administratorów w konsoli administratora, takie jak workspace_export_started, workspace_password_requirements_changed oraz user_workspace_admin_role_changed.
  2. Ważne wydarzenia dotyczące dostępu, na przykład user_login_succeeded, user_login_failed, user_invited oraz team_member_added.
  3. Usunięcie danych, na przykład task_deleted, task_undeleted oraz portfolio_deleted.
  4. Eksportowanie informacji, na przykład project_csv_export_initiated czy workspace_teams_export_started.
  5. Zdarzenia związane z zarządzaniem danymi i zasobami, takie jak attachment_uploaded i attachment_downloaded

Aby zapoznać się z pełną listą i szczegółowymi informacjami na temat punktu końcowego interfejsu API przejrzyj dokumentację interfejsu API

Okres przechowywania

Asana przechowuje dzienniki kontroli przez 90 dni od daty zapisania danych. Osoby, które chcą przedłużyć okres przechowywania mogą skorzystać ze swojego rozwiązania SIEM lub innego do przechowywania stale pozyskiwanych dzienników.

Dostęp do punktu końcowego API dziennika audytu

Dzienniki audytu są dostępne dla Superadministratorów w organizacjach Enterprise poprzez konta usług.

aby uzyskać szczegółowy opis punktu końcowego API dziennika audytu, zapoznaj się z dokumentacją dla deweloperów dostępną tutaj.

aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z API dziennika audytu Asany za pomocą integracji Asana dla Splunk, odwiedź stronę Splunkbase i rozpocznij proces instalacji.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com