Zadania na systemie Android

Utwórz zadanie

Tworzenie zadania

Aby utworzyć zadanie:

 1. Stuknij w ikonę szybkiego dodawania.
 2. Wprowadź nazwę zadania.
 3. Stuknij, aby dodać osobę odpowiedzialną i datę wykonania.
 4. Wprowadź opis.
 5. Dodaj zadanie do projektu.
 6. Dodaj podzadanie.
 7. Stuknij, aby dodać współpracowników.

Zadanie pojawi się w widoku listy Moje zadania, po stuknięciu w przycisk Utwórz.

utworzone zadanie będzie domyślnie prywatne dla Ciebie. Po utworzeniu zadania pojawi się wskaźnik prywatności informujący o tym, czy dane zadanie jest prywatne czy publiczne.

Pola wyświetlane podczas tworzenia zadania są uzależnione od kontekstu. Jeśli stukniesz przycisk szybkiego dodawania w widoku:

 • Twojej listy „Moje zadania” – automatycznie staniesz się osobą odpowiedzialnąosobą odpowiedzialną za to zadanie
 • Listy „Moje zadania” innego członka – dany członek automatycznie stanie się odpowiedzialny za utworzone zadanie
 • Projektu – dany projekt zostanie automatycznie przypisany do utworzonego zadania

Możesz jednak nadal zmienić osobę odpowiedzialną za zadanie lub przypisany do niego projekt nawet jeśli te pola zostały już uzupełnione.

na urządzeniu z systemem Android możesz również tworzyć zadania w Asanie z innych aplikacji za pomocą menu Udostępnij.

Wyświetlanie lub edycja szczegółów zadania

Edycja zadania pozwoli Ci uwzględnić w nim wszystkie niezbędne informacje, takie jak pola niestandardowe, opis, projekty, podzadania i załączniki. Posiadanie wszystkich najważniejszych informacji w zadaniach da Ci pewność, że wszystko znajduje się we właściwym miejscu.

edycja zadania 1

Z poziomu ekranu edycji szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone, polubić zadanie lub je przekazać
 2. Stuknąć ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji
 3. Wprowadzić nazwę zadania
 4. Zmienić osobę odpowiedzialną lub datę wykonania
 5. Dodać pola niestandardowedo zadania
 6. Dodać opis zadania
 7. Przypisać zadanie do określonego projektu
 8. Utworzyć podzadania w ramach zadania
 9. Dodać obraz, załącznik, naklejkę uznania lub link
 10. Dodać współpracowników do zadania

edycja zadania 2

Z poziomu ekranu „Więcej opcji” możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako kamień milowy
 2. Oznaczyć zadanie jako zatwierdzenie
 3. Dodać tag
 4. Dodać zadanie do projektu
 5. Skopiować adres URL zadania
 6. Opuścić zadanie
 7. Oznaczyć zadanie jako
 8. Udostępnić zadanie
 9. Usunąć zadanie

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe umożliwiają dodawanie do zadań dodatkowych informacji. Mogą być one używane do śledzenia etapu zadania, priorytetu, kosztów i dowolnych innych ważnych informacji dla przepływu pracy Twojego zadania i odpowiedzialnych za nie osób.

pola niestandardowe

Opis

Dodaj opis do zadania, aby przekazać wskazówki lub zapewnić dodatkowy kontekst i przejrzystość odnośnie celów zadania. Możesz anulować lub zapisać opis zadania.

opis

Projekty

Projekty pozwalają zorganizować wszystkie zadania powiązane z określonym przedsięwzięciem lub celem. Aby dodać zadanie do projektu, kliknij symbol „+Projekty” i wybierz projekt lub projekty, do których chcesz dodać swoje zadanie.

projekty

Podzadania

Podzadania pomagają śledzić i monitorować zadania w ramach innych zadań poprzez określenie, kto, co i na kiedy musi wykonać.

podzadania

W ramach podzadań możesz określić:

 1. Nazwę podzadania
 2. Osobę odpowiedzialną
 3. Datę wykonania

Załączniki

Klikając symbol „+” znajdujący się pod sekcją załączników możesz łatwo dodać dokumenty i zdjęcia do zadania.

załączniki

W tym miejscu możesz dodać:

 1. Dokumenty
 2. Zdjęcia ze swojej galerii zdjęć
 3. Zdjęcia z urządzenia mobilnego, które chcesz dodać do zadania.

Komentarze do zadań

komentarze zadania

Stuknięcie i przytrzymanie komentarza do zadania pozwoli Ci:

 1. Przypiąć komentarz u góry sekcji
 2. Skopiować komentarz
 3. Edytować komentarz
 4. Usunąć komentarz

Priorytety tygodnia

priorytety tygodnia

Twoje priorytety tygodnia

Planuj priorytety na każdy tydzień i zacznij pracować w bardziej świadomy i intencjonalny sposób. Informacje o priorytetach danego tygodnia będą wyświetlane w aplikacji mobilnej i internetowej, dzięki czemu możesz łatwiej planować, wykonywać odpowiednie działania i osiągać lepsze rezultaty.

W każdy poniedziałek rano użytkownicy aplikacji mobilnej zobaczą monit dotyczący wyznaczenia priorytetu na dany tydzień. Ustawiony w wersji mobilnej priorytet pojawi się także w aplikacji komputerowej i internetowej Asany, ale tam nie będzie go można edytować. Priorytet tygodnia będzie przez cały tydzień widoczny u góry listy Moje zadania, co pomoże Ci w lepszym planowaniu Twojego czasu.

Naklejki uznania

Naklejki uznania to doskonały sposób pozwalający zwiększyć zaangażowanie użytkowników we współpracę nad zadaniami. Reprezentują one animowane postacie lub ilustracje, które użytkownicy mogą dodawać za pomocą selektora naklejek. Możesz użyć ich, aby wyrazić uznanie lub podziękować członkom zespołu i współpracownikom za ich pracę – np. za ukończenie kamieni milowych projektu czy zadań lub opublikowanie aktualizacji statusu.

naklejki

 1. Możesz przejść do naklejek uznania z poziomu sekcji komentarzy dowolnego zadania, aktualizacji o statusie, itd., klikając ikonę menu naklejek
 2. Naklejki pojawią się wtedy wśród innych komentarzy

Zadania cykliczne

Aby utworzyć zadanie cykliczne, stuknij w pole daty wykonania u góry ekranu.

zadania cykliczne

zadanie cykliczne 2

Z poziomu następnego ekranu:

 1. Stuknij w Opcje.
 2. Wybierz Ustaw powtarzanie.
 3. Wybierz częstotliwość powtarzania zadania.
 4. Kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby wybrać opcje Nigdy, Codziennie, Okresowo, Co tydzień, Co miesiąc lub Co rok.

zadanie cykliczne automatycznie zduplikuje się kolejny raz w określonym terminie tylko wtedy, gdy zostanie oznaczone jako ukończone.

Dodawanie daty rozpoczęcia lub czasu wykonania

Daty rozpoczęcia

Dodaj datę rozpoczęcia do swoich zadań, aby wiedzieć kiedy rozpocząć pracę, jak długo powinna zająć i nie przegapić żadnego terminu.

data rozpoczęcia 1

Aby dodać datę rozpoczęcia:

 1. Stuknij w Opcje.
 2. Następnie stuknij w Dodaj datę rozpoczęcia.

Wprowadź dzień, w którym musisz rozpocząć pracę nad zadaniem jako datę rozpoczęcia. Następnie wprowadź datę, do której musisz ukończyć zadanie jako datę wykonania.

data rozpoczęcia 2

Czas wykonania

Możesz dodać czas wykonania do zadania w dowolnym momencie.

dodawanie czasu wykonania 1

Aby dodać czas wykonania:

 1. Stuknij wOpcje
 2. Następnie stuknij w Dodaj czas wykonania.

Dodaj czas wykonania zadania.

data rozpoczęcia 2

Przeciąganie i upuszczanie

Stuknij i przytrzymaj zadania, aby przeciągać i upuszczać je w celu ich ręcznego uporządkowania.

przeciąganie i upuszczanie

przeciąganie i upuszczanie możliwe jest tylko wtedy, gdy lista została posortowana według priorytetów.

Opcje przesunięć

Przesuń zadanie w lewo, aby oznaczyć je jako ukończone. Przesuń zadanie w prawo, aby wybrać osobę odpowiedzialną, datę wykonania lub usunąć zadanie.

przesunięcie

jeśli dodatek „Celebracje” został włączony, możesz zobaczyć postać triumfującego narwala przelatującego przez ekran po ukończeniu zadania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com