Adnotowanie

Adnotowanie jest dostępne w aplikacjach mobilnych na iOS i Androida dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise.

Adnotowanie pozwala interesariuszom na zostawianie konkretnych, wykonywalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu Twój zespół jest świadomy, co należy wykonać, aby ukończyć pracę. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji usprawni proces przekazywania i odbierania informacji zwrotnych, zmniejszy poziom frustracji i wprowadzi przejrzystość dotyczącą niezbędnych do dokonania zmian.

Dodaj adnotację

Adnotowanie 1

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

  1. Stuknij w ikonę adnotowania u góry ekranu.
  2. Stuknij w obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
  3. Wprowadź informację zwrotną i stuknij w przycisk Utwórz.
  4. Oznacz adnotację jako ukończoną lub nieukończoną / dodaj osobę odpowiedzialną / dodaj datę wykonania.
  5. Napisz komentarz / dołącz dodatkowe pliki / lub dodaj współpracownika.

adnotowanie 2

Po przejściu do zadania nadrzędnego, zobaczysz te adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com