Portfolio na systemie Android

Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planu Business oraz Enterprise.

Portfolio umożliwiają śledzenie projektów w ramach całego zespołu, a nawet organizacji. Dzięki Portfolio możesz podzielić projekty w Asanie na kategorie, wyświetlać i prosić o aktualizację statusu oraz organizować projekty według priorytetu, wykresu wypalania, a nawet utworzonych przez Ciebie pól niestandardowych.

Dostęp do Portfolio

Dostęp do Portfolio

Możesz uzyskać dostęp do widoku listy portfolio z poziomu Strony głównej, stukając w zakładkę Portfolio.

Utwórz portfolio

Tworzenie portfolio

Aby utworzyć nowe portfolio:

  1. Stuknij w ikonę szybkiego dodawania.
  2. Wprowadź nazwę dla portfolio.

Następnie możesz zacząć tworzyć swoje portfolio.

Dodawanie projektów do portfolio

Po utworzeniu portfolio możesz dodać do niego jeden lub więcej projektów jednocześnie.

Dodawanie projektów 1

Stuknij w ikonę szybkiego dodawania.

Dodawanie projektów 2

Wpisz nazwę projektu, który chcesz dodać, lub wybierz go z listy sugerowanych projektów. Po wybraniu projektów, stuknij w przycisk Zapisz.

Przegląd portfolio

Po utworzeniu portfolio i dodaniu do niego projektów, możesz śledzić ich status w jednym miejscu.

Przegląd portfolio

Z widoku portfolio, możesz:

  1. Sprawdzić status każdego z projektów
  2. Wyświetlić postęp każdego z projektów jako wartość procentową
  3. Sprawdzić datę wykonania lub zakres dat każdego z projektów
  4. Sprawdzić, do którego zespołu należy dany projekt
  5. Sprawdzić, kto jest właścicielem każdego projektu
  6. Dodać do portfolio więcej projektów

Wyświetlanie pól niestandardowych

Jeśli do Twojego portfolio zostały dodane pola niestandardowe za pośrednictwem aplikacji internetowej Asany, możesz wyświetlić wszystkie dodane wartości bezpośrednio z przeglądu portfolio.

Pola niestandardowe w portfolio

Aby wyświetlić wartości pól niestandardowych w przeglądzie portfolio:

  1. Przesuń po wierszu nagłówka, aby wyświetlić wartości pól niestandardowych dla każdego projektu.

obecnie nie jest możliwe dodawanie pól niestandardowych do portfolio korzystając z aplikacji internetowej Asany.

Postęp projektu

Aby dowiedzieć się więcej na temat śledzenia postępu projektu zapoznaj się z tym artykułem w Przewodniku.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com