Podstawy pracy w aplikacji na Androida

Aplikacja Asany na Androida umożliwia pracę nad zadaniami i pozostawanie w kontakcie z członkami zespołu.

Możesz korzystać w niej ze swojej listy „Moje zadania”, projektów, wiadomości, skrzynki odbiorczej, funkcji szybkiego dodawania oraz wyszukiwania, bezpośrednio ze swojego urządzenia z systemem Android. Zarówno aplikacja internetowa, jak i aplikacja na Androida aktualizują się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoje zadania i wiadomości są synchronizowane automatycznie bez względu na to, z jakiego urządzenia akurat korzystasz.

Pobierz Asanę na Androida ze sklepu Google Play.

aplikacja Asany na Androida jest kompatybilna z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej.

Zakładanie konta i logowanie

Zakładanie nowego konta

Jeśli używasz Asany po raz pierwszy, możesz założyć konto za pomocą dowolnego konta Google, do którego logujesz się na swoim urządzeniu Android lub używając swojego adresu e-mail.

Po zweryfikowaniu konta możesz zalogować się z aplikacji na Androida lub na komputerze przy użyciu jednej z obsługiwanych przeglądarek.

Logowanie do Twojego konta

Jeśli masz już konto, możesz zalogować się do aplikacji na Androida dokładnie w taki sam sposób, w jaki logujesz się do aplikacji komputerowej.

Z poziomu strony logowania, stuknij w Logowanie przez Google, aby zalogować się przy użyciu logowania jednokrotnego Google (SSO) lub stuknij w Zaloguj się, aby zalogować się za pomocą hasła lub przez SAML.

Logowanie przez SAML

Jeśli jesteś członkiem organizacji Enterprise, w której włączono uwierzytelnianie SAML, możesz się zalogować klikając Zaloguj i wpisując jedynie swój adres e-mail oraz pozostawiając pole hasła puste. Spowoduje to przekierowanie do strony logowania lub aplikacji dostawcy tożsamości Twojej firmy.

Logowanie przez Google

Stuknij w Logowanie przez Google, aby zalogować się przy użyciu logowania jednokrotnego Google (SSO). Możesz zalogować się za pomocą dowolnego konta Google powiązanego z Twoim urządzeniem z systemem Android.

Używanie Asany w trybie offline

Możesz używać aplikacji Asany na Androida w trybie offline, aby sprawdzać powiadomienia, komentować zadania i wiadomości, zmieniać daty wykonania lub osoby odpowiedzialne oraz wykonywać zadania w drodze.

Używaj Asany w trybie offline, aby:

 • Utworzyć zadania, wiadomości lub projekty
 • Przypisywać zadania
 • Ustawiać daty wykonania
 • Dodawać lub usuwać współpracowników
 • Dodawać lub usuwać tagi
 • Dodawać lub usuwać zadania z projektów
 • Oznaczać zadania jako ukończone
 • Usuwać zadania
 • Polubić zadania, wiadomości lub powiadomienia
 • Dodawać lub usuwać komentarze
 • Zapraszać członków zespołu
 • Archiwizować powiadomienia lub przywrócić je z archiwum w skrzynce odbiorczej

Asana w trybie offline

Kiedy utworzysz zadanie lub komentarz w trybie offline, zobaczysz jasnoszarą ikonę chmury obok tych elementów, które nie zostały zsynchronizowane, co oznacza, że obecnie są one widoczne tylko dla Ciebie. Kiedy będziesz w trybie online, zmiany te zostaną zsynchronizowane, a cały Twój zespół będzie mógł zobaczyć zaktualizowane zadania, projekty i konwersacje.

Baner u dołu aplikacji pokaże liczbę akcji wykonanych w trybie offline. Gdy będziesz znów online, zobaczysz odliczanie do momentu zsynchronizowania wszystkich aktualizacji w Asanie. W rezultacie ikony szarej chmury znikną.

Jeśli dany projekt zawiera zadania i wiadomości, które nigdy wcześniej nie zostały nigdy otwarte w aplikacji nie będą widoczne w trybie offline, ale możesz dodawać zadania do tych projektów offline.

Interfejs

Gdy zalogujesz się na swoje konto po raz pierwszy, zobaczysz swoją listę „Moje zadania”.

interfejs 1

Z poziomu swojej listy „Moje zadania” możesz:

 1. Stuknąć w strzałkę menu rozwijanego, aby uzyskać dostęp do Kalendarza listy „Moje zadania” lub edytować Profil użytkownika
 2. Zmienić widok sortowania na liście „Moje zadania”
 3. Przejść do Strony głównej
 4. Przejść do Skrzynki odbiorczej
 5. Skorzystać z funkcji wyszukiwania
 6. Przejść do swojego Konta

Strona główna

Aby przejść do Strony głównej, stuknij w ikonę Strona główna na swoim ekranie.

Strona główna 2

Z poziomu Strony głównej możesz:

 1. Przełączać się między projektami i portfolio
 2. Przejść do Ulubionych, Ostatnich i Wszystkich projektów
 3. Przełączać się między widokami listy lub tablicy
 4. Utworzyć nowy projekt

portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planów Asana Business oraz Enterprise.

Konto

Wyświetlanie profilu

Aby wyświetlić swój profil, stuknij w monit Wyświetl profil z poziomu ekranu „Konto”.

wyświetlanie profilu

wyświetlanie lub edytowanie konta 2

Z poziomu ekranu wyświetlania profilu możesz:

 1. Edytować profil
 2. Ustawić status nieobecności
 3. Wyświetlić przypisane do Ciebie zadania lub te, które zostały przez Ciebie utworzone

Edytowanie profilu

Aby edytować profil, stuknij w ikonę ołówka na ekranie Wyświetl profil.

Z poziomu ekranu edycji profilu użytkownika możesz:

 1. Przesłać/zmienić zdjęcie profilowe
 2. Edytować nazwę użytkownika
 3. Ustawić urlop
 4. Zmienić swoją obecną rolę
 5. Zmienić swój bieżący dział
 6. Edytować sekcję O mnie

Wylogowywanie się z Asany

Aby wylogować się z Asany, kliknij zakładkę Konto z poziomu pulpitu nawigacyjnego. Następnie przewiń na dół strony i stuknij w Wyloguj się.

Powiadomienia push

Jeśli masz włączone powiadomienia na urządzeniu z systemem Android, będziesz otrzymywać powiadomienia push o następujących aktualizacjach:

 • Ktoś przypisze Ci zadanie
 • Opublikowano komentarz do zadania, które zostało Ci przypisane lub w którym jesteś współpracownikiem
 • Zadanie, nad którym współpracujesz zostanie oznaczone jako ukończone
 • Zbliża się data wykonania przypisanego do Ciebie zadania (to powiadomienie jest wysłane około północy w dniu daty wykonania zadania)
 • Opublikowano wiadomość lub aktualizację statusu w zespole lub obszarze roboczym, do którego należysz
 • Ktoś doda załącznik do zadania, nad którym współpracujesz

Gdy wybierzesz ikonę Asany u góry telefonu, aby wyświetlić powiadomienia, zobaczysz, że są one zgrupowane. Rozsuń palce, aby zobaczyć więcej informacji, lub stuknij, aby przejść do Skrzynki odbiorczej Asany.

Domyślnie powiadomienia push są włączone.

Zarządzanie powiadomieniami push

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień push, stuknij w ikonę Push w zakładce „Konto”. Na następnym ekranie możesz włączyć lub wyłączyć wybrane powiadomienia push.

Tworzenie zadania

Tworzenie zadania

Aby utworzyć zadanie:

 1. Stuknij w przycisk szybkiego dodawania.
 2. Wprowadź nazwę zadania.
 3. Stuknij, aby dodać osobę odpowiedzialną i datę wykonania.
 4. Wprowadź opis.
 5. Dodaj zadanie do projektu.
 6. Dodaj podzadanie.
 7. Stuknij, aby dodać współpracowników.

Zadanie pojawi się w widoku listy Moje zadania, po stuknięciu w przycisk Utwórz.

utworzone zadanie będzie domyślnie prywatne dla Ciebie. Po utworzeniu zadania pojawi się wskaźnik prywatności informujący o tym, czy dane zadanie jest prywatne czy publiczne.

Wyświetl lub edytuj szczegóły zadania

Edycja zadania pozwala uwzględnić w nim wszystkie niezbędne informacje, takie jak pola niestandardowe, opis, projekty, podzadania i załączniki. Zawarcie wszystkich najważniejszych informacji w zadaniach da Ci pewność, że wszystko znajduje się we właściwym miejscu.

szczegóły zadania

Z ekranu szczegółów zadania możesz:

 1. Oznaczyć zadanie jako ukończone, polubić lub przesłać je dalej
 2. Stuknąć w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji
 3. Dodać tytuł zadania
 4. Edytować osobę odpowiedzialną i datę wykonania
 5. Dodać do zadania pola niestandardowe
 6. Dodać opis zadania
 7. Dodać swoje zadanie do konkretnego projektu
 8. Utworzyć w swoim zadaniu podzadania
 9. Dodać obraz, załącznik, naklejkę uznania lub link
 10. Dodać współpracowników do zadania

Sortowanie i filtrowanie zadań

moje zadania

Z poziomu swojej listy „Moje zadania” możesz:

 1. Zmienić opcję wyświetlania (lista lub kalendarz)
 2. Filtrować zadania i zmienić opcję sortowania

Zmiana opcji sortowania

opcje sortowania

Na stronie projektu możesz również:

 1. Wybrać żądaną opcję sortowania
 2. Uzyskać dostęp do większej liczby opcji

Tworzenie projektu

Tworzenie projektu

Aby utworzyć projekt możesz:

 1. Stuknąć przycisk szybkiego dodawania
 2. Wprowadzić nazwę dla projektu
 3. Wybrać między widokiem listy lub tablicy
 4. Stuknąć w przycisk Utwórz po wprowadzeniu wszystkich szczegółów projektu

Edytowanie projektu

Edytowanie projektu

Aby edytować projekt:

 1. Stuknij w projekt.
 2. Stuknij w strzałkę menu rozwijanego obok nagłówka projektu.
 3. Następnie stuknij w ikonę z trzema kropkami.

edytowanie projektu 2

Z tego miejsca możesz:

 1. Ustawić projekt jako publiczny lub prywatny dla członków projektu
 2. Edytować nazwę projektu
 3. Zmienić ikonę projektu
 4. Skopiować adres URL projektu
 5. Zarchiwizować projekt
 6. Usunąć projekt

Postęp projektu

Sekcja postępu projektu zapewnia pełny obraz statusu projektu, nad którym pracujesz. Raporty o statusie ułatwiają tworzenie szczegółowych, powtarzalnych i praktycznych aktualizacji statusu oraz udostępnianie swojej pracy kluczowym interesariuszom.

Dostęp do strony postępu projektu

wyświetlanie postępu projektu

Aby wyświetlić stronę postępu projektu:

 1. Stuknij w projekt.
 2. Stuknij w strzałkę menu rozwijanego obok nagłówka projektu.
 3. Następnie w stuknij ikonę z trzema kropkami.

Aktualizowanie statusu projektu

aktualizowanie postępu projektu

Aby zaktualizować postęp projektu:

 1. Stuknij w Zaktualizuj status z poziomu strony postępu projektu.
 2. Wybierz, czy projekt ma status Na czas, Zagrożony lub Opóźniony.
 3. Dodaj opis.
 4. Stuknij, aby dodać załącznik.
 5. Stuknij w przycisk Opublikuj, jeśli status jest gotowy do publikacji.

Twoja aktualizacja statusu automatycznie pojawi się w zakładce postępu.

Skrzynka odbiorcza na systemie Android

Skrzynka odbiorcza to Twoje centrum powiadomień w Asanie. Wyświetla ona aktualizacje obejmujące wszystkie projekty, których jesteś członkiem oraz zadania, nad którymi współpracujesz lub które są do Ciebie przypisane w ramach danego obszaru roboczego lub organizacji.

Aby przejść do Skrzynki odbiorczej, stuknij w ikonę skrzynki odbiorczej na ekranie głównym.

przegląd funkcji skrzynki odbiorczej

Z poziomu skrzynki odbiorczej możesz:

 1. Rozwinąć wszystkie powiadomienia
 2. Filtrować powiadomienia według następujących opcji: Wszystkie, @Wzmianka, Przypisane do mnie i Przypisane przeze mnie
 3. Stuknąć w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji

Tworzenie zadań uzupełniających

Zadania uzupełniające umożliwiają użytkownikom otrzymywanie aktualizacji od swojego zespołu i odpowiadanie na nie w czasie rzeczywistym, bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Aby utworzyć zadanie uzupełniające, przesuń palcem w lewo na powiadomieniu w skrzynce odbiorczej. Kliknij Więcej. Zobaczysz następujące opcje: Utwórz zadanie uzupełniające, Oznacz jako nieprzeczytane i Archiwizuj.

Używaj funkcji wyszukiwania, aby odszukać zadania, projekty, zespoły, wiadomości, tagi lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.

wyszukiwanie

Aby coś wyszukać:

 1. Stuknij w ikonę Wyszukiwanie na swojej Stronie głównej.
 2. Zacznij wpisywać tekst, aby wyszukać zadania, projekty, zespoły, wiadomości, tagi, portfolio, cele lub osoby.

możesz także użyć paska wyszukiwania Google, aby wyszukać wyniki w Asanie.

Podczas wyszukiwania, rezultaty będą obejmować:

 • Zespoły – wybierz zespół, aby wyświetlić jego projekty i członków
 • Projekty – wybierz projekt, aby wyświetlić listę zadań, które obejmuje
 • Zadania – wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły
 • Wiadomości – wybierz wiadomość, aby wyświetlić jej szczegóły
 • Tagi – wybierz tag, aby wyświetlić listę powiązanych z nim zadań
 • Osoby – wybierz osobę, aby wyświetlić jej listę „Moje zadania”

Wyszukiwanie zaawansowane

FIltry wyszukiwania zaawansowanego pozwalają szybko znaleźć konkretny projekt, zadanie, wiadomość, zespół (i nie tylko!). Te filtry pozwalają określić dodatkowe wymagania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Możesz również uzyskać dostęp do szybkich filtrów lub skrótów, które automatycznie dodają określone filtry do wyszukiwania.

wyszukiwanie zaawansowane

Po wpisaniu wyszukiwanej frazy, zastosuj jeden z filtrów wyszukiwania zaawansowanego, aby zawęzić rezultaty. W razie potrzeby możesz później wybrać dodatkowe filtry, aby wyniki były jeszcze dokładniejsze. W naszym przykładzie użytkownik wybrał termin „marketing” i zastosował filtr zawężający wyniki do samych zadań.

Następnie wybrano filtr „w projekcie”, aby wyszukiwanie obejmowało tylko elementy należące do projektu „Marketing kreatywny – jesień 2021”.

Portfolio na systemie Android

Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.

Portfolio umożliwiają śledzenie projektów w ramach całego zespołu, a nawet organizacji. Za pomocą portfolio możesz kategoryzować projekty utworzone w Asanie, wyświetlać aktualizacje statusu oraz prosić o nie, a także organizować projekty według priorytetu, wykresu wypalania, a nawet utworzonych przez Ciebie pól niestandardowych.

Możesz uzyskać dostęp do swoich portfolio z poziomu Strony głównej, stukając w zakładkę Portfolio.

Tworzenie portfolio

utwórz portfolio

Aby utworzyć nowe portfolio:

 1. Stuknij ikonę szybkiego dodawania.
 2. Wprowadź nazwę dla portfolio.
 3. Dodaj jeden lub więcej projektów na raz, wpisując nazwy dowolnych projektów, które chcesz dodać lub wybierz je z sugerowanej listy projektów. Kiedy skończysz, stuknij w Zapisz.

podoba Ci się to, co widzisz? Wypróbuj Asanę już dziś, korzystając z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Wypróbuj za darmo

Przegląd portfolio

Po utworzeniu portfolio i dodaniu do niego projektów, możesz śledzić ich status w jednym miejscu.

Z poziomu widoku portfolio, możesz wyświetlić następujące informacje:

 • Bieżący status każdego z projektów
 • Postępy każdego projektu w wartości procentowej
 • Datę wykonania lub zakres dat każdego z projektów
 • Zespół, do którego należy każdy z projektów
 • Właściciela każdego projektu
 • Dodaj więcej projektów do portfolio

Jeśli do Twojego portfolio zostały dodane pola niestandardowe za pośrednictwem aplikacji internetowej Asany, możesz wyświetlić wszystkie dodane wartości bezpośrednio z przeglądu portfolio.

Aby wyświetlić wartości pól niestandardowych w przeglądzie portfolio, przesuń po wierszu nagłówka, aby wyświetlić wartości pól niestandardowych dla każdego projektu

obecnie nie jest możliwe dodawanie pól niestandardowych do portfolio korzystając z aplikacji internetowej Asany.

Adnotowanie

Adnotowanie umożliwia interesariuszom zostawianie konkretnych, wykonalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu każdy w zespole wie, co trzeba zrobić, aby doprowadzić zadanie do końca. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji pozwala usprawnić proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, zmniejszyć poziom frustracji i wprowadzić przejrzystość do zespołu.

Adnotowanie 1

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

 1. Stuknij w ikonę Adnotowanie u góry ekranu.
 2. Stuknij w obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną.
 3. Wpisz informację zwrotną i stuknij w przycisk Utwórz.
 4. Oznacz adnotację jako ukończoną lub nieukończoną / dodaj osobę odpowiedzialną / dodaj datę wykonania.
 5. Napisz komentarz / dołącz dodatkowe pliki / lub dodaj współpracownika.

Po powrocie do zadania nadrzędnego, zobaczysz te adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań.

Akcje skrótów

Stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji Asana, aby utworzyć nowe zadanie, przejść do skrzynki odbiorczej lub otworzyć wyszukiwanie bezpośrednio z ekranu głównego.

akcje skrótów

te akcje skrótów są dostępne tylko na urządzeniach z Androidem w wersji 8.0 lub nowszej.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.