Czym jest przepływ pracy

Przegląd

Codzienna praca może być chaotyczna, ale często toczy się w przewidywalny sposób. Przyjmujemy nowych członków zespołu wykonując tę samą sekwencję kroków. Nowe prośby i zlecenia przechodzą przez serię spójnych etapów. Popychamy pracę do przodu używając powtarzalnych schematów.

Mowa o przepływach pracy.

Czym jest przepływ pracy?

przepływ pracy

Przepływy pracy są jak drogi i autostrady.

Praca, podobnie jak pojazd zmierza do celu. Przepływ pracy może być tak mały, jak droga z Twojego domu do sklepu na rogu lub tak duży jak sieć autostrad.

I podobnie jak na drodze, blokady, słaba widoczność i wypadki mogą Cię spowolnić.

Wykres pracy Asany

wykres pracy

Unikalny wykres pracy Asany pozwala tworzyć potężne przepływy pracy, które przekształcają chaotyczne wiadomości e-mail i arkusze kalkulacyjne w automatyczne procesy.

Zaplanuj swój przepływ pracy

Możesz zbudować przepływ pracy dla praktycznie każdej części pracy, która zawiera szereg kroków wykonywanych w powtarzalny, systematyczny sposób.

Pierwszym krokiem do utworzenia przepływu pracy w Asanie jest zrozumienie obecnego procesu.

planowanie

Określ punkt początkowy i końcowy przepływu pracy.

Przykładowo, punktem początkowym przepływu pracy zespołu zarządzającego zgłoszeniami klientów jest otrzymanie zgłoszenia od zespołu obsługi klienta, a punktem końcowym jest ich przetworzenie i przekazanie odpowiedzi osobie, która je przesłała.

pole lokalne

Stwórz sekwencję działań, od początku do końca procesu.

Ustal, kto co musi wykonać oraz jakich narzędzi używa.

etapy

Pogrupuj kroki w etapy.

Na przykład, „Nowe”, „Przetwarzanie” i „Zrealizowane”.

Typowe etapy przepływu pracy

etapy

Wszystkie przepływ pracy są na swój sposób unikalne, ale często składają się z tych samych podstawowych etapów:

 1. Planowanie

  Przykładowe działania na etapie planowania obejmują:
 • Zbieranie pomysłów i informacji
 • Przyjmowanie próśb lub zleceń
 • Priorytetyzację i przydzielenie zasobów
 1. Wykonanie

  Przykładowe działania na etapie wykonania obejmują:
 • Opracowanie i przegląd produktów końcowych
 • Śledzenie postępów prac
 1. Przegląd

  Przykładowe działania na etapie przeglądu obejmują:
 • Przekazanie informacji zwrotnych i zatwierdzenie produktów końcowych
 • Przygotowanie raportu dla interesariuszy

Oto kilka przykładów:

prośby i zlecenia

Prośby i zlecenia

sprint

Planowanie sprintów

kandydat

Śledzenie kandydatów

Po zaplanowaniu przepływu pracy nadchodzi czas, aby utworzyć jego podstawy. Przeczytaj następny artykuł z tej serii

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.