Planowanie celów firmowych w Asanie

Wiele organizacji wkłada mnóstwo czasu w wyznaczanie celów lecz mimo to nie udaje im się ich osiągnąć. Dzięki celom w Asanie, uzyskasz jedno źródło informacji na temat tego, jakie są cele Twojej organizacji i w jaki sposób są one powiązane z pracą wymaganą do ich osiągnięcia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

jeśli Twoja organizacja nie określiła jeszcze celów, ani kluczowych rezultatów, zacznij od przeczytania naszego e-booka poświęconego planowaniu celów.

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?

Każda organizacja postrzega te koncepcje inaczej, ale w tym artykule omówimy, jak my rozumiemy je w Asanie. Metoda OKR to podejście do wyznaczania i oceny celów, które składa się z dwóch elementów: celów i kluczowych rezultatów (KR-ów). Cel odpowiada na pytanie „dokąd zmierzamy?”, natomiast KR-y pozwalają określić, czy cel został osiągnięty. Wspólnie elementy te stanowią podstawę funkcji celów.

Na przykład, jeśli Twoim założeniem jest „zyskanie lojalności klientów”, kluczowymi rezultatami, potrzebnymi do oceny, czy udało Ci się osiągnąć ten cel, mogą być:

 1. Osiągnięcie celu dla rocznych, cyklicznych dochodów
 2. Osiągnięcie wskaźnika NPS o wyniku 40
 3. Publikacja 20 studiów przypadku w kluczowych segmentach

w Asanie oznaczałoby to, że „zyskanie lojalności klienta” jest Twoim głównym celem, a kluczowe rezultaty są celami podrzędnymi.

W jaki sposób funkcja celów łączy się z pracą w Asanie?

Organizacje działają najlepiej wtedy, gdy wszyscy mają zapewnioną przejrzystość odnośnie misji, celów i codziennej pracy wymaganej do ich osiągnięcia. Asana zapewnia na ten temat pełną jasność, niezależnie od tego, czy chodzi o podzadanie przypisane do nowego stażysty, czy założenie, za które odpowiedzialny jest dyrektor generalny firmy.

Piramida przejrzystości Asany obejmująca następujące elementy (od góry): misja organizacji, jej założenia, które śledzone są w portfolio składających się z projektów, które z kolei składają się z przypisanych zadań

Większość zespołów rozpoczyna zarządzanie pracą od zadań i projektów. Z chwilą gdy osiągniesz pewną liczbę projektów, możesz dodać je do portfolio, dzięki czemu uzyskasz wgląd w czasie rzeczywistym w status najważniejszych inicjatyw. W praktyce oznacza to, że wraz z celami, organizacje dysponują teraz pojedynczym systemem, w którym mogą nie tylko wyznaczać cele, ale i zarządzać całą pracą, która prowadzi do ich realizacji – coś, co bez Asany byłoby praktycznie niemożliwe.

Jak wyznaczać i śledzić cele w Asanie?

ZRZUT EKRANU przedstawiający funkcję celów w Asanie, z celami firmowymi i wyróżnionym przyciskiem do tworzenia celów

Tworzenie celu przypomina tworzenie zadania. Rozpocznij od odpowiedzi na te pytania:

 1. Czy cel, który wyznaczam dotyczy całej firmy, czy tylko mojego zespołu? → Użyj nagłówków Cele firmowe i Cele zespołowe, aby określić cel dla całej firmy lub tylko jednego zespołu. Twój cel będzie widoczny dla wszystkich w firmie lub w ramach danego zespołu. Aby wyświetlić swoje cele, przejdź do zakładki Moje cele.
 2. Kto jest docelowo odpowiedzialny za osiągnięcie celu? Czy posiada on termin wykonania? → Przypiszesz cel do wybranego członka zespołu i ustalisz okres. Administrator w Asanie może dostosować okresy do roku podatkowego organizacji w Konsoli administratora.
 3. Jak będziesz śledzić postępy w realizacji celów? → Tworząc cel możesz wybrać preferowaną „metodę aktualizacji”. Automatyczny pomiar postępu będzie obliczany na podstawie celów podrzędnych lub projektów (dodanych na stronie szczegółów celu po utworzeniu). W przypadku celów ręcznych dodaj wskaźnik postępu, aby pokazać procent realizacji, osiągniętą kwotę w dolarach lub czy cel został osiągnięty czy nie.
 4. Jak ocenisz, czy cel zostanie osiągnięty? → Kliknij cel i dodaj cele podrzędne, reprezentujące kluczowe rezultaty. Cele podrzędne mogą również mieć osoby odpowiedzialne i terminy wykonania. Można je również skonfigurować tak, aby były mierzone automatycznie.
 5. Dodaj nowe cele używając symbolu +

nie wiesz jak odpowiedzieć na powyższe pytania? Nie martw się. Nasz e-book poświęcony wyznaczaniu celów Ci w tym pomoże.

Więcej wskazówek dotyczących korzystania z celów

 • Każdy właściciel celu powinien regularnie aktualizować jego status. Aby o tym nie zapomnieć, możesz ustawić zadanie cykliczne.
 • Aby otrzymywać aktualizacje na temat statusu pracy prowadzącej do osiągnięcia celu, skorzystaj z aktualizacji statusu projektów. Tworząc portfolio i dodając do niego wszystkie projekty przyczyniające się do osiągnięcia celu, zyskasz jedno miejsce, w którym możesz śledzić aktualizacje dotyczące wszystkich projektów w czasie rzeczywistym.
 • Cele powinny dotyczyć całej organizacji lub poszczególnych zespołów. W przypadku celów osobistych, skorzystaj z celów prywatnych i śledź na swojej liście „Moje cele”. Możesz również połączyć swoje cele z projektami spotkań 1:1, aby móc udostępniać je swoim przełożonym lub odpowiednim członkom zespołu. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Jak rozpocząć korzystanie z celów.

więcej szczegółów znajdziesz na stronie poświęconej celom w Przewodniku.

Dodatkowe zasoby związane z planowaniem celów

Zasoby dotyczące tworzenia projektu celów i założeń firmyLink
Szablon utworzony przez AsanęUżyj szablonu
Kurs onlineZarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadkuZobacz, jak firma Car Next Door osiąga lepszą synchronizację działań dzięki śledzeniu OKR-ów w Asanie
E-bookPobierz e-book Asany poświęcony wyznaczaniu i mierzeniu celów oraz kluczowych rezultatów, a także omawiający nasze ogólne podejście do celów.

Co jeśli nie mam dostępu do funkcji celów?

Cele są dostępne dla klientów planu Business. Jeśli go nie posiadasz, możesz nadal śledzić cele wewnątrz projektu w Asanie, przypisując każdy cel jako zadanie i prosząc właściciela o udostępnianie regularnych aktualizacji (np. okresowych) w formie komentarzy. Więcej wskazówek na ten temat znajdziesz w naszym szablonie firmowych celów i założeń.

Wyznaczając i śledząc cele w Asanie, możesz poprawić zarówno produktywność zespołu, jak i swoją własną. Pomoże Ci to również upewnić się, że Twoja organizacja jest skoncentrowana na priorytetach, które prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com