Zarządzanie kampanią

Jak utworzyć projekt kampanii marketingowej w Asanie

Projekt kampanii można utworzyć na kilka sposobów. Aby szybko rozpocząć:

 1. Zacznij od szablonu kampanii i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu lub
 2. zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane ze swoją kampanią marketingową.

Jak uzyskać dostęp do wszystkich szablonów Asany

GIF przedstawiający, jak uzyskać dostęp do szablonów Asany przy użyciu przycisku + na górnym pasku

jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt dla swojej kampanii od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek.

Zaproś agencje, z którymi współpracujesz jako gości

Jeśli chcesz, aby cała kampania, włącznie z jej inauguracją, przebiegała bezproblemowo, rozważ zaproszenie agencji, z którymi współpracujesz, jako gości. W ten sposób umożliwisz im dostęp do planów kampanii oraz jasno określisz terminy i produkty końcowe projektu, aby wszystko zostało wykonane na czas.

obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak zaprosić Gości do Asany.

Wskazówki dotyczące prowadzenia prac związanych z kampanią marketingową i zarządzania nimi

Jeśli masz już gotowy projekt swojej kampanii marketingowej, możesz skorzystać z tych wskazówek, aby nim zarządzać w miarę realizacji zadań.

1. Rozpocznij kampanię od jasnego określenia jej briefu i zakresu obowiązków

ZRZUT EKRANU z widokiem ogólnym projektu kampanii marketingowej, obejmującym brief projektu i jego członków

Każda osoba pracująca nad kampanią zazwyczaj stale sprawdza brief, aby mieć pewność, że jej działania przyczyniają się do realizacji ogólnego celu, a treść jest zgodna z przekazem kampanii. Umieszczenie briefu w zakładce Przegląd pomaga uniknąć ciągłych pytań o to, gdzie można go znaleźć, a co za tym idzie, umożliwia zaoszczędzenie czasu.

określ role w zakładce Przegląd, aby każdy wiedział, z kim należy się skontaktować, aby otrzymać zatwierdzenie lub odpowiedź na pytania.

2. Zaplanuj swój projekt, używając widoku Osi czasu i modyfikuj go w razie potrzeby

Skuteczne kampanie marketingowe mają wiele ważnych terminów i zależności składających się na premierę. Widok osi czasu pozwala na ich wyznaczenie przed rozpoczęciem prac, aby mieć pewność, że wszystkie elementy tworzą spójną całość.

GIF przedstawiający tworzenie planu projektu na Osi czasu w Asanie

Jak utworzyć projekt kampanii marketingowej korzystając z Osi czasu:

 1. Utwórz zadania dla wszystkich elementów w widoku listy.
 2. Kliknij zakładkę Oś czasu znajdującą się u góry projektu, aby przełączyć się na widok osi czasu.
 3. Przeciągaj i upuszczaj zadania na osi czasu, aby je zaplanować. Jeśli wykryjesz konflikty czasowe, po prostu ponownie przeciągnij i upuść zadanie, aby przełożyć je na inny termin.
 4. Wydłuż zakres dat w zadaniu, aby przypisana do niego osoba mogła łatwiej rozplanować pracę i terminowo ją zrealizować.
 5. Jeśli zadania muszą być wykonane w określonej kolejności, wyznacz zależności przeciągając ikonę kropki, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, do powiązanego z nim zadania.

W miarę postępów kampanii, widok osi czasu pozwala również na szybkie wykrycie i rozwiązanie konfliktów, zanim opóźnią one cały projekt. Na przykład, jeśli utworzenie stron produktowych kampanii zajmuje więcej, niż zaplanowano, możesz zmienić daty wykonania zadań, które są od nich zależne, za pomocą Osi czasu. Przypisane do danych zadań osoby otrzymają automatyczne powiadomienie o tym, że daty wykonania uległy zmianie. Dzięki temu, prace mogą rozpocząć się we właściwym momencie, bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań czy ryzyka, że coś zostanie przeoczone.

3. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne szczegóły, by móc szybko przystąpić do pracy dzięki formularzom

O ile briefy kreatywne pomagają zespołom marketingowym zrozumieć ważne szczegóły dotyczące celów, odbiorców i wymagań danego zadania, niewłaściwie wypełnione lub zagubione w dokumentach mogą spowolnić proces twórczy. Aby temu zapobiec, utwórz formularz do przesyłania briefów kreatywnych bezpośrednio połączony z projektem kalendarza treści, co pozwoli Ci upewnić się, że Twój zespół rozpocznie pracę mając pod ręką wszystkie niezbędne informacje.

ZRZUT EKRANU przedstawiający formularz briefu kampanii utworzony w Asanie

Formularz może przesłać każdy – nawet jeśli nie jest użytkownikiem Asany. Wystarczy udostępnić link do formularza. Po przesłaniu, szczegóły formularza zostaną przekształcone w zadania w Twoim projekcie kampanii, co umożliwi Ci ich priorytetyzację.

stwórz formularz, wykonując kroki zawarte w tej instrukcji.

4. Unikaj powielania pracy, śledząc to samo zadanie w więcej niż jednym projekcie

Prace związane z kampanią często powiązana są z innymi czynnościami marketingowymi, takimi jak premiera produktu lub rekrutacja. Dzięki Asanie zespoły mogą śledzić zadania w innych projektach i inicjatywach, aby uniknąć powielania pracy i spędzać mniej czasu na jej koordynacji.

GIF przedstawiający dodawanie tego samego zadania do projektu kalendarza treści i projektu wprowadzenia nowego produktu na rynek w Asanie

 1. Wpisz Tab + P oraz nazwę dodatkowych projektów, do których chcesz dodać dane zadanie.

Dodaj zadania do wielu projektów, aby uniknąć powielania pracy i konieczności zarządzania nią w różnych miejscach, a tym samym zaoszczędzić czas. To samo zadanie będzie widoczne we wszystkich projektach, do którego zostanie dodane, łącznie z wszystkimi plikami i komentarzami, a poszczególni interesariusze zobaczą je w odpowiednim kontekście.

5. Dotrzymuj terminów dzięki jaśniejszym przeglądom i zatwierdzeniom

Łatwiejsze przesyłanie i uwzględnianie informacji zwrotnych o kampanii może wpłynąć na jej sukces. Zamiast tego, skorzystaj z tych wskazówek, aby szybko i w zrozumiały sposób przeprowadzać zadania przez etapy zatwierdzeń:

GIF przedstawiający przepływ pracy zatwierdzania z polami niestandardowymi w Asanie, aby pokazać, kiedy praca jest gotowa lub została zatwierdzona

 1. Dodaj reguły projektu, aby zadania były automatycznie przypisywane do odpowiednich osób, oznaczane jako ukończone lub przenoszone do innych sekcji projektu w miarę postępów w ich realizacji.
 2. Użyj powiadomień dotyczących pól niestandardowych, aby informować interesariuszy o postępach. Otrzymają oni powiadomienia, jeśli pola zostaną zaktualizowane, np. z etapu „Oczekuje na informację zwrotną” do „Zatwierdzone”.
 3. Użyj zatwierdzeń, aby jasno informować o zasobach gotowych do zatwierdzenia. Jeśli zasób wymaga zatwierdzenia przez kilku interesariuszy, rozważ dodanie podzadań zatwierdzenia do zadania nadrzędnego zawierającego zasób, aby w jednym miejscu śledzić wszystkie zatwierdzenia.
 4. Recenzenci mogą dodawać komentarze do obrazów, korzystając z funkcji adnotowania. Każdy komentarz jest przekształcany w wykonalne podzadanie, a jego twórca może śledzić i uwzględniać informacje zwrotne w razie potrzeby.

GIF przedstawiający przepływ pracy adnotowania w Asanie

Nasza integracja z Adobe Creative Cloud umożliwia twórcom otrzymywanie opinii zwrotnych bezpośrednio w aplikacji Adobe, bez dodatkowych danych kontekstowych i konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami.

ZRZUT EKRANU integracji z Adobe Creative Cloud z zadaniem Asany widocznym w programie Adobe

Znacznie ułatwia to proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, ponieważ osoby dokonujące przeglądu mogą łatwo wyrazić swoje opinie, a twórcy – zadecydować, w jaki sposób je wprowadzić, lub nie (a wszystkie te informacje można śledzić w jednym miejscu).

6. Zaoszczędź czas w trakcie każdej kampanii i nie przeocz żadnego kroku korzystając z szablonów

Kampanie mogą znacznie różnić się pomiędzy sobą, wszystkie jednak zawierają kluczowe elementy wspólne dla każdego rodzaju kampanii. Zamiast każdorazowo odtwarzać plan lub przechowywać jego szablon w osobnym dokumencie, z dala od plików z pracą i instrukcjami, utwórz szablon kampanii w Asanie.

GIF przedstawiający zapisywanie projektu w Asanie jako szablonu w celu ponownego wykorzystania go

 1. Utwórz w projekcie zadania, zawierające kluczowe działania związane z kampanią, ale nie przypisuj do nich właścicieli ani dat wykonania, chyba, że zawsze wykonuje je ta sama osoba.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami w nagłówku projektu i wybierz Zapisz projekt jako szablon.
 3. Jeśli chcesz ograniczyć liczbę osób, które mogą modyfikować szablon, zmień ustawienia projektu na „tylko do komentowania”.
 4. Skopiuj swój szablon dla każdej kampanii, klikając pomarańczowy przycisk plusa, Projekt, a następnie przechodząc do zakładki z szablonami Twojej organizacji.
 5. Z czasem możesz dopracowywać swój szablon, aby nie powtarzać błędów lub strategii, które nie były skuteczne.

I gotowe! Teraz możesz rozpocząć dowolną kampanię za pomocą kilku kliknięć.

Wskazówki dotyczące raportowania postępów prac związanych z kampanią

1. Publikuj aktualizacje statusu i zobacz informacje dotyczące aktywności w zakładce „Przegląd”

ZRZUT EKRANU przedstawiający aktualizację statusu projektu w Asanie z kanałem aktywności zawierającym aktualizacje statusu

W miarę postępów prac nad kampanią, korzystaj z zakładki Przegląd, aby publikować aktualizacje i sprawdzić listę aktywności w projekcie. W aktualizacji statusu, możesz przeciągać i upuszczać kluczowe dane, aby udostępniać wykresy lub kamienie milowe. Asana zapisze Twój szablon aktualizacji statusu, jeśli chcesz wykorzystać go dla kolejnych aktualizacji.

2. Organizuj bardziej produktywne spotkania korzystając z projektu jako agendy

Regularne spotkania umożliwiają poinformowanie współpracowników o postępach i upewnienie się, że ich działania zmierzają we właściwym kierunku. Korzystanie z projektu kampanii jako agendy spotkania podczas rozmów z agencją lub członkami zespołów międzyfunkcyjnych umożliwia łatwiejsze sprawdzenie statusu prac oraz określenie ważnych tematów. Dzięki temu, zamiast prowadzenia ogólnych rozmów, będziecie mogli od razu zagłębić się w dyskusję dotyczącą strategii i pomysłów.

w trakcie spotkania, na bieżąco twórz zadania dla działań do wykonania, aby niczego nie pominąć.

3. Zarządzaj priorytetami i zorganizuj działania związane z kampanią za pomocą pól niestandardowych

Jeśli zazwyczaj korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, sortuj i filtruj kolumny, aby łatwiej zobaczyć kluczowe dane. Pola niestandardowe są znacznie potężniejsze, ponieważ umożliwiają śledzenie informacji w kontekście pracy, której one dotyczą.

Na przykład, dodając do kampanii pole niestandardowe „Priorytet”, możesz określić priorytet każdego zadania, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, nad czym należy się skupić w pierwszej kolejności. Następnie możesz posortować swój projekt według priorytetu, aby zobaczyć najważniejsze zadania na górze listy i upewnić się, że są one realizowane na czas.

możesz również wyświetlać swoje zadania według pola niestandardowego w widoku osi czasu, aby użyć kolorów do łatwiejszej wizualizacji planów i wykrycia blokad.

Monitoruj postępy i zarządzaj przydziałem osób do kampanii dzięki Portfolio i widokowi Obciążenia pracą

Aby otrzymywać informacje o postępach i ocenić moce przerobowe zespołu tworzącego treści, kierownictwo często zbiera informacje na spotkaniach, poprzez e-maile lub arkusze kalkulacyjne, co może być czasochłonne i niedokładne. Zamiast tego, utwórz portfolio zawierające harmonogram publikacji i inne ważne projekty związane z tworzeniem treści, aby śledzić w czasie rzeczywistym postępy, terminy wykonania, priorytety i odpowiedzialne osoby w jednym miejscu.

Następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą, aby zwizualizować wydajność zespołu w oparciu o zadania przypisane w Asanie. Widok ten pomoże Ci podejmować świadome decyzje kadrowe, aby utrzymać zrównoważony przydział zadań i zapewnić terminową realizację projektów.

ZRZUT EKRANU prezentujący równoważenie zadań w widoku Obciążenia pracą

domyślnie, obciążenie obliczane jest na podstawie liczby zadań, ale nie wszystkie zadania są sobie równe. Asana umożliwia dodanie pola niestandardowego wysiłku do zadań w ramach portfolio projektów, zapewniając lepszy wgląd w liczbę godzin/wysiłek, jakiego wymaga każde zadanie.

Zasoby do planowania kampanii i zarządzania nimi

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci zarządzają kampaniami marketingowymi? Sprawdź te zasoby:

ZasobyLink
Szablon kampanii marketingowejUżyj szablonu
Kurs na żądanieZarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadkuDowiedz się, w jaki sposób pracownicy działu marketingu w Dow Jones i Culture Amp prowadzą kampanie marketingowe i zarządzają produkcją w Asanie.
Webinar: studium przypadkuSprawdź, w jaki sposób InVision i Leukaemia Foundation planują kampanie marketingowe i zarządzają nimi w Asanie.
Artykuł na blogu ze wskazówkami dotyczącymi kampaniiPrzeczytaj artykuł na blogu
Połącz się ze SpołecznościąWeź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności 

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.